Ana səhifə

Lista wszystkich publikacji 2011 r. Artykuły w czasopismach


Yüklə 32.25 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü32.25 Kb.
Lista wszystkich publikacji

2011 r.

Artykuły w czasopismach:

Jabłońska E., Kłosowski S. 2011. Ecology of rare water plant communities in lakes


of north-eastern Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae (przyjęte do druku).

Jabłońska E., Pawlikowski P., Jarzombkowski F., Chormański J., Okruszko T., Kłosowski S. 2011. Importance of water level dynamics for vegetation patterns in a natural percolation mire (Rospuda fen, NE Poland). Hydrobiologia 674(1): 105-117.

Jadwiszczak K.A, Jabłońska E., Kłosowski S., Banaszek A. 2011. Aneuploids in the shrub birch Betula humilis populations in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae DOI: 10.5586/asbp.2011.015.

Jadwiszczak K.A, Banaszek A., Jabłońska E., Sozinov O. V. 2011. Could Betula humilis have survived the last glaciation at a current margin of its distribution? Testing the hypothesis of a glacial refugium using nuclear microsatellites. Plant Systematics and Evolution DOI 10.1007/s00606-011-0503-6.

Jadwiszczak K.A, Jabłońska E., Banaszek A. 2011. Genetic diversity of the shrub birch Betula humilis Schrk. at the south-western margin of its range. Plant Biosystems DOI: 10.1080/11263504.2011.557100.

Schenková V., Horsák M., Plesková Z., Pawlikowski P. 2011. Habitat preferences and conservation of Vertigo geyeri (Gastropoda: Pulmonata) in Slovakia and Poland. – J. Mollus. Stud. 0: 1-7.DOI 10.1093/mollus/eyr046.

Struyf, E., Kotowski, W., Jacobs, S., Van Damme, S., Bal, K., Opdekamp, W., Backx, H., Van Pelt D., Meire P. 2011. Tracing Si–N–P ecosystem-pathways: is relative uptake in riparian vegetation influenced by soil waterlogging, mowing management and species diversity? Hydrobiologia 674: 41-50.

Pawlikowski P. 2011. Botrychium virginianum (Ophioglossaceae) rediscovered in Poland. – Polish Bot. J. 55(2): 81-84.

Sudnik-Wójcikowska B., Moysiyenko I.I. Zachwatowicz M. 2011. The value and need for protection of kurgan flora in the anthropogenic landscape of steppe zone in Ukraine. Plant Biosystems 145.3: 638-653. DOI:10.1080/11263504.2011.601335.

Sudnik-Wójcikowska B., Moysiyenko I.I. [2011]. Anthropogenic elements of the Ukrainian landscape and the problem of local steppe restoration. Annales UMCS (w druku).


2010 r.
Artykuły w czasopismach:
Hedberg, P., Kotowski W. 2010. New nature by sowing? The current state of species introduction in grassland restoration, and the road ahead . Journal for Nature Conservation, 18 : 304-308.

Klimkowska, A., Kotowski W., Van Diggelen R., Grootjans A.P., Dzierża P., Brzezińska K. 2010. Vegetation re-development after fen meadow restoration by topsoil removal and hay transfer. Restoration Ecology 18: 924–933.

Klimkowska, A., Grootjans, A.P. Van Diggelen, Kotowski, W. 2010. Prospects for fen meadow restoration on severely degraded fens. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 12 : 245-255.

Klimkowska, A., Dzierża, P. Grootjans, A.P. Kotowski, W. Van Diggelen R. 2010. Prospects of fen restoration in relation to changing land use—An example from central Poland. Landscape and Urban Planning 97: 249-257.

Klimkowska A., Dzierża P., Kotowski W., Brzezińska K. 2010. Methods of limiting willow shrub re-growth after initial removal on fen meadows. Journal for Nature Conservation 12-21.

Klimkowska A., Dzierża P., Brzezińska K., Kotowski W., Medrzycki P. 2010. Can we balance the high costs of nature restoration with the method of topsoil removal? Case study from Poland. Journal for Nature Conservation 18: 202-205.

Klimkowska, A., Bekker R.M. Van Diggelen, R., Kotowski, W. 2010. Species trait shifts in vegetation and soil seed bank during fen degradation. Plant Ecology 206:59–82.

Kotowski, W., Beauchard, O. Opdekamp, W., Meire, P., van Diggelen, R. 2010. Waterlogging and canopy interact to control species recruitment in floodplains. Functional Ecology 24: 918–926.

Moysiyenko I.I., Sudnik-Wójcikowska B. 2010. Kurgans in Ukraine as a refuge of steppe flora. Bull. Eur. Dry Grassl. Group IAVS 6: 6-10.

Olde Venterink, H., Kardel, I. Kotowski, W., Peeters, W., Wassen, M.J. 2010. Long-term effects of drainage and hay-removal on nutrient dynamics and limitation in the Biebrza mires. Biogeochemistry 93:235–252.

Pawlikowski P. 2010. Baeothryon alpinum (L.) Egor. (Cypercaeae) in the Polish Lowlands: distribution, population decrease and implications for conservation. – Acta Soc. Bot. Pol. 79(3): 215-223.

Pawlikowski. P. 2010. Carex disperma Dewey versus Carex loliacea L (Cyperaceae): distribution dynamics and conservation status in Poland. – Acta Soc. Bot. Pol. 79(4): 277-283.

Sudnik-Wójcikowska B., Moysiyenko I.I. 2010a. Flora of kurgans in the forest steppe zone in Ukraine. Chornomor. Bot. Journ. 6.2: 162-199.

Sudnik-Wójcikowska B., Moysiyenko I.I. 2010b. Zonal character of the flora of kurgans in central and southern Ukraine. Biodiv. Res. Conserv. 17: 47-52.


Rozdziały w książkach:
Pawlikowski P. 2010. 1528 Skalnica torfowiskowa Saxifraga hirculus. – W: J. Perzanowska (red.). Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny 1: 48-59. GIOŚ, Warszawa.

2009 r.
Artykuły w czasopismach:

Moysiyenko I.I., Sudnik-Wójcikowska B. 2009. Flora of kurgans in the Pontic herb(-rich) grass steppe zone in Ukraine. Chornomor. Bot. Journ. 5.3: 333-369.

Sudnik-Wójcikowska B., Moysiyenko I.I., Slim P.A., Moraczewski I.R. 2009. Impact of the invasive species Elaeagnus angustifolia L. on vegetation in Pontic desert steppe zone (southern Ukraine). Pol. J. Ecol. 57.2: 269-281.
Rozdziały w książkach:
Bartoszuk H., Kotowski W. 2009. The large high value wetlands of the Biebrza Valley, Poland. (w) Veen, P., Jefferson, R., de Smidt, J., v. d. Straaten J. (eds.). Grasslands of Europe of high nature value. KNNV Publishing, Zeist, The Netherlands.

Kotowski, W., Matysiak, A., Dziekańska I. Sielezniew M. 2009. High-value grasslands of the Kampinos National Park, Poland. (w) Veen, P., Jefferson, R., de Smidt, J., v. d. Straaten J. (eds.). Grasslands of Europe of high nature value. KNNV Publishing, Zeist, The Netherlands.

Kotowski, W., Piórkowski H. 2009. Ekosystemy mokradłowe użytkowane rolniczo. W: Mioduszewski W., Dembek W. (red.) Woda na obszarach wiejskich. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych. Warszawa, Falenty. Ss: 101-107.

Rycharski, M., Kotowski, W. 2009. Renaturyzacja mokradeł. W: Mioduszewski W., Dembek W. (red.) Woda na obszarach wiejskich. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych. Warszawa, Falenty. Ss: 287-293.


2008 r.
Artykuły w czasopismach:
Sudnik-Wójcikowska B., Moysiyenko I.I. 2008a. The synanthropic flora of kurgans within three steppe zones in southern Ukraine. Biodiv. Res. Conserv. 11-12: 41-48.

Sudnik-Wójcikowska B., Moysiyenko I.I. 2008b. The floristic differentiation of microhabitats within kurgans in the desert steppe zone of southern Ukraine. Acta Soc. Bot. Pol. 77.2: 139-147.

Moysiyenko I.I., Sudnik-Wójcikowska B. 2008a. Sozofity u flori kurganiv – refugiumiv stepovoi flori na pivdni Ukrainii. [Sozophytes in flora of kurgans – refugia of steppe flora in Southern Ukraine]. Zapovidna Sprava v Ukraini [Nature Reserves in Ukraine] 14.1: 16-24.

Moysiyenko I.I., Sudnik-Wójcikowska B. 2008b. Kurgani – refugium stepovogo raslinnovo pokrivu b agrolanschafti pivdnia Ukrainy. Ekol. Zhurnal Zhiva Ukraina 1-2: 16-20.

Pawlikowski P. 2008. Dianthus campestris (Caryophyllaceae), a species new to Poland. – Pol. Bot. J. 53(1): 91-94.

Pawlikowski P. 2008. Distribution and population size of the threatened fen orchid Liparis loeselii (L.)Rich. in the Lithuanian Lake District (NE Poland). – Botanika-Steciana 12: 53-59.


Rozdziały w książkach:

Pawlikowski P., Jarzombkowski F., Jabłońska E., Kłosowski S. 2010. Torfowiska nad dolną Rospudą. W: A. Obidziński (red.), Z Mazowsza na Polesie i Wileńszczyznę. Zróżnicowanie i ochrona szaty roślinnej pogranicza Europy Środkowej i Północno-Wschodniej. Polskie Towarzystwo Botaniczne, Warszawa, ss: 341-357.

Matowicka B., Jabłońska E. 2008. Ochrona populacji brzozy niskiej Betula humilis na Nizinie Północnopodlaskiej, Różnorodność Badań Botanicznych - 50 lat Białostockiego Oddziału PTB, ss: 45-55.

2000-2007 r.
Artykuły w czasopismach :
Jabłońska E. 2007. Dolina Rospudy. Przyroda Polska 4/2007: 32-34.

Jabłońska E. 2006. Comparison of habitat conditions at Betula humilis sites is north-eastern and south-eastern Poland. Polish Journal of Environmental Studies 15(5D, Part I): 181-187.

Kotowski, W.; Thörig, W.; Van Diggelen, R. & Wassen, M.J. 2006. Competition as a factor structuring species zonation in riparian fens - a transplantation experiment. Applied Vegetation Science 9: 231-240.

Moysiyenko I.I., Sudnik-Wójcikowska B. 2006. The flora of kurgans in the steppe zone of southern Ukraine - phytogeographical and ecological aspects. Polish Bot. Studies 22: 387-398.

Moysiyenko I.I., Sudnik-Wójcikowska B. 2006. The flora of kurgans in the desert steppe zone of southern Ukraine. Chornomorski Bot. Journ. 2.1: 5-35.

Sudnik-Wójcikowska B., Moysiyenko I.I., Slim P.A. 2006. Dynamics of the flora of windbreaks in the agricultural landscape of steppes in southern Ukraine. Biodiversity Research and Conservation 1-2: 77-81.

Sudnik-Wójcikowska B., Moysiyenko I.I. 2006. The flora of kurgans in the west Pontic grass steppe zone of southern Ukraine. Chornomorski Bot. Journ. 2.2: 14-44.

Kotowski, W., Okruszko, T. 2005. Towards natural flood reduction strategies: introduction to Ecoflood special feature. Journal of Water and Land Development 8: 5-10.

Kotowski W. & Piorkowski H. 2005. Competition and succession affecting vegetation structure in riparian wetlands. Ecohydrology & Hydrobiology.

Jabłońska E. 2005. The Rospuda valley still under threat. International Mire Conservation Group Newsletter 2005/1, s.27

Jabłońska E. 2005. Flora roślin naczyniowych i mszaków torfowiska nad jeziorem Gajlik na Pojezierzu Sejneńskim. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. 12(1): 67-81.

Jabłońska E., Pawlikowski P. 2004. Betula humilis Schrank in the Całowanie fen - distribution dynamics, habitat changes and survival chances of the species in degraded peatland. TEKA 1: 83-88.

Kotowski W. & Van Diggelen R. 2004. Fen vegetation composition in relation to light availability. Journal of Vegetation Science 15: 583–594.

Moysiyenko I.I., Sudnik-Wójcikowska B. 2004. The ecological and floristic differentiation of kurgans in southern Ukraine. [W:] M.F. Boiko (ed.). J. K. Paczoski ta suchasna botanika. Ailant, Kherson, s.: 39-47.

Kotowski W., Van Andel J., Van Diggelen R., Hogendoorf J. 2001. Response of fen plant species to groundwater level and light intensity. Plant Ecology 155: 147-156.

Pawlikowski P. 2006. Habitat preferences and indicator value of eight threatened brown moss species in rich fens of the Lithuanian Lake District (NE Poland). – Pol. J. Env. Stud. 15(5D): 232-237.


Rozdziały w książkach:
Okruszko T., Maltby E., Szatyłowicz J. Mirosław-Swiatek D., Kotowski W. (red.) 2007. Wetlands: Monitoring, Modelling and Management. Taylor and Francis Group, London. 347 p.

Klimkowska, A. Dzierża P., Brzezińska K., Kotowski W., Van Diggelen R. 2007. Całowanie peatland / Torfowisko Całowanie. [in] Grootjans A., Wołejko L. Conservation of wetlands in Polish agricultural landscapes / Ochrona mokradeł w rolniczych krajobrazach Polski. Wyd. Klubu Przyrodników. 47-62.

Brzezińska K., Kotowski W., Klimkowska A., Wołejko L. 2007. The Agri-environmental programme for nature areas in Poland / Ochrona przyrody w programach rolnośrodowiskowych w Polsce. [in] Grootjans A., Wołejko L. Conservation of wetlands in Polish agricultural landscapes / Ochrona mokradeł w rolniczych krajobrazach Polski. Wyd. Klubu Przyrodników. 63-73.

Brzezińska K., Dzierża P., Klimkowska A., Kotowski W. 2007. Economical use of peatland / Gospodarcze wykorzystanie torfowisk. [in] Grootjans A., Wołejko L. Conservation of wetlands in Polish agricultural landscapes / Ochrona mokradeł w rolniczych krajobrazach Polski. Wyd. Klubu Przyrodników. 74-83.

Kotowski, W., Penning, E., Platteeuw, M., Siedlecki, T. & de Swart, E. 2006. Case Studies. [w] Blackwell, M.S.A. & Maltby E. (Eds.), Ecoflood guidlines: how to use floodplains in flood risk prevention. Brussels.

Plateeuw, M. & Kotowski, W. 2006. Floodplain restoration contributes to nature conservation. [w] Blackwell, M.S.A. & Maltby E. (Eds.), Ecoflood guidlines: how to use floodplains in flood risk prevention. Brussels.

Klimkowska A., Lammers T. & Kotowski W. 2005. Fen restoration by topsoil removal: assessing the ecological and economical prospects in Poland. In: Kotowski W., Okruszko T. (Eds.), Anthropogenic influence on wetlands biodiversity and sustainable management of wetlands. WETHYDRO, Warszawa.

Kotowski W., Okruszko T. (Eds.), 2005. Anthropogenic influence on wetlands biodiversity and sustainable management of wetlands. WETHYDRO, Warszawa.

Kotowski W., Piórkowski H. 2004. Poland. [w] Strategy for Peatland Protection in Central Europe. Wetlands International, Wageningen.

Pawlikowski P. 2004. Liparis loeselii (L.) Rich. Lipiennik Loesela. – W: B. Sudnik-Wójcikowska, H. Werblan-Jakubiec (red.), Gatunki Roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. 9: 150-154. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Pawlikowski P. 2001. Carex disperma Dewey. Turzyca szczupła. – W: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.), Polska czerwona księga roślin: 499-501. Inst. Ochr. Przyr. PAN i Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, Kraków.

Pawlikowski P. 2001. Carex loliacea L. Turzyca życicowa. – W: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.), Polska czerwona księga roślin: 496-498. Inst. Ochr. Przyr. PAN i Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, Kraków.
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət