Ana səhifə

Uvod u Linuks nivo 1


Yüklə 83.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü83.5 Kb.


Uvod u Linuks
- nivo 1 -Trajanje kursa:

6 dana
Fond časova:

24 časa
Predavači:

Bojan Jovanović, BSc, RedHat RCHI

Filip Đorđević

Nemanja Patrnogić


Potrebna predznanja:

Osnovno poznavanja rada računara


Opis kursa:

Kurs je osmišljen tako da se polaznici upoznaju sa radom pod Linuks operativnim sistemom, uz praktičan rad. Kroz upoznavanje sa radom računarskih komponenti i delova Linuks operativnog sistema koji kontrolišu njihovo ponašanje, polaznici će biti osposobljeni za samostalnu instalaciju Linuks operatinog sistema, njegovo prilagođavanje postojećim komponentama u računaru.


Sertifikacija:

Svaki polaznik koji uspešno odsluša kurs stiče sertifikat Inovacionog Centra Fakulteta Organizacionih Nauka kojim se potvrđuje uspešno odslušan kurs.


Cilj kursa:

Sticanje praktičnih znanja potrebnih za instalaciju Linuks operativnog sistema, osnovno konfigurisanje sistema, hardverskih komponenti i mrežnih interfejsa. Kroz primere i vežbe, polaznici će se upoznati sa različitim načinima instalacije, radom u komandoj liniji, radom u grafičkim okruženjima, konfiguracijom sistema. Nakon završetka kursa, polaznici će moći samostalno da primene stečena znanja.


Pregled kursa:

 1. Uvod u Linux

  1. Linus Torvalds i Richard Stallman

 2. Bios, hard diskovi i ostala skladišta

 3. File system i osnovni folderi

 4. Terminal

  1. Osnovne komande (ls, cd, pwd, mkdir, touch, cp, rm, mv, tar, unzip, unrar, man, info, echo, grep, date, find, locate, shutdown)

  2. Vi, less, cat

  3. Particionisanje i formatiranje (terminal)

 5. Osnovni konfiguracioni fajlovi i njihova podešavanja (resolv.conf, iptables, network, network-scripts, selinux...)

 6. Upravljanje servisima

  1. Cron

  2. SSH

 7. Korisnici i grupe korisnika

  1. Privilegije i vlasništvo

  2. Root, su, sudo

 8. GUI

  1. Grafička okruženja (Gnome 3, Unity, KDE, XFCE) - prednosti i mane

  2. Particionisanje i formatiranje (GUI)

 9. Instalacija i upravljanje software-om - yum, yumex, apper

  1. Instalacija i upravljanje software-om iz terminala

  2. Instalacija na hard disk

  3. Instalacija na flash


Prvi dan kursa rezervisan je za uvod u Linuks i softver otvorenog koda, diversifikaciju Linuks operatvinog sistema kroz različite distribucije, strukturu RedHat zasnovanih distribucija (CentOS, Fedora ..). U nastavku polaznici će biti upoznati sa osnovnim komponentama računara zasnovanih na Intel kompatibilnim računarima i kako ih Linuks vidi i koristi u svom radu. Na kraju dana polaznici će biti upoznati sa strukturom i hijerarhijom Linuks fajl sistema, rasporedom i sadržajem fajlova koji su bitni za rad Linuks operativnog sistema. Po završetku prvog dana, polaznici će steći neophodna znanja o arhitekturi računara, radu komponenti i osnovnoj organizaciji Linuks operativnog sistema i biti pripremljeni za naredne aktivnosti ovog kursa.

Drugog dana akcenat će biti stavljen na rad u terminalu i osnovnim komandama koje poseduje Linuks operativni sistem a koje služe za upravljanje fajl sistemom, pretragu fajl sistema kao i za pronalaženje dokumentacije o naredbama i mogućnostima Linuks operativnog sistema. Takođe će biti upoznati sa osnovnim naredbama za kontrolisanje stanja instaliranog Linuks operativnog sistema, kako se inicijalno podiže instalirani Linuks operativni sistem i kako se na adekvatan način sistem zaustavlja, suspenduje i restartuje. Po svakoj pređenoj grupi naredbi polaznici će odraditi praktične vežbe u kojima će se na adekvatan način prezentovati osnovne karakteristike svake grupe naredbi. Glavni akcenat će biti da se polaznici obuče za rad u terminalskom okruženju, da mogu samostalno da se snalaze u pretraživanju fajl sistema, kreću kroz hijerarhiju fajl sistema i samostalno rade kompleksnije upravljanje strukturom fajl sistema kao i arhiviranjem delova fajl sistema.

Trećeg dana, polaznici će se upoznati sa vi editorom, njegovim karakteristikama i mogućnostima. Na koji način mogu da izlistaju sadržaj fajlova koriteći odgovarajuće naredbe. Takođe će se upoznati sa načinima promene sadržaja tekstualnih fajlova, kreiranje novih fajlova i unosom novog sadržaja. U nastavku dana će se upoznati kako mogu da particionišu disk i formatiraju novonastale particije sa fajl sistemima koje Linuks operativni sistem koristi. Kroz praktične vežbe će se obučiti da samostalno mogu da kreiraju i menjaju sadržaj fajlova kao i da upravljaju particionisanjem diskova i montiraju i demontiraju formatirane particije privremeno ili trajno na Linuks operativnom sistemu. Po završetku trećeg dana, polaznici će posedovati znanja potrebna za preostali deo kursa.

Četvrtog dana polaznici će učiti kako se upravlja servisima i upravlja pozadinskim poslovima. Upoznaće se sa upravljanjem servisa za udaljeno logovanje – SSH, kako obzbediti servis od upada na sistem. Analizom postojećih poslova koji se izvršavaju na instaliranom Linuks sistemu, kroz praktične primere će naučiti kako se dodaju poslovi u cron i kako obezbediti periodično izvršavanje. U drugom delu dana će se upoznati sa sistemom za upravljanje korisnicima. Podešavanje privilegija, prava i vlasništva nad delovima sistema će se vežbati kroz praktične primere i time savladati osnove sistema zaštite korisnika.

Po završetku ovog dana, polaznici će imati znanja o upravljanju nad servisima i osnovnim sistemima zaštite implementiranim u Linuks operativnom sistemu.Petog dana, polaznici će se upoznati sa osnovnim sistemskim korisnicima na Linuks operativnom sistemu i kako mogu da izvršavaju pod drugim korisničkim nalozima. U drugom delu dana će naučiti o arihtekturi grafičkog okruženja - Xorg podsistem i kako se njime upravlja. Potom će se upoznati sa osnovnim desktop grafičkim okruženjima (Gnome 3, KDE, XFCE) i na koji način se mogu logovati kroz grafički login. Kroz praktične vežbe će savladati osnovne načine konfiguracije grafičkih okruženja i kako se snalaziti u njima. U drugom delu dana će proći kroz grafičke alate koji omogućuju particionisanje i formatiranje diskova i uočiti sličnosti i razlike između grafičkih i terminalskih aplikacija za particionisanje i formatiranje medijuma za čuvanje podataka.

Po završetku ovog dana polaznici će imati zanja potrebna za naredni dan.Šestog dana, polaznici će biti osposobljeni da samostalno mogu da urade instalaciju Linuks operativnog sistema na različite medijume kroz terminalske i grafičke alate za instalaciju. U drugom delu dana će biti obučeni kako se upravlja softverima koji se nalaze u distribuciji Linuks operativnog sistema.

Na kraju poslednjeg dana polaznici će biti osposobljeni da samostalno mogu da urade instalaciju Linuks operativnog sistema, da podese osnovne hardverske komponente računara, kao i da konfigurišu osnovne servise potrebne za logovanje na sistem kako u lokalu tako i sa udaljenih lokacija.

Tokom kursa, predavači će biti dostupni za konsultacije, pružanje dodatnih informacija ili obezbeđivanje dodatnih materijala (zadataka, vežbi, praktičnih primera).
Promotivna cena:

4 999 din po polazniku (PDV uključen u cenu)

Vreme održavanja kursa:

Kurs će biti održan tokom dve radne nedelje od 11.6.2012., u terminu od 17:00 - 20:15, sala 011.

Minimalni broj polaznika u jednoj grupi: 6

Maksimalni broj polaznika u jednoj grupi: 9


Prijava putem formulara: PRIJAVI SE
Za sva dodatna pitanja se možete obratiti na telefone:

011/3950-930, Ivan Milenković

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət