Ana səhifə

Traditional children’s games in turkey 1-mendil kapmaca


Yüklə 57.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü57.5 Kb.
TRADITIONAL CHILDREN’S GAMES IN TURKEY

1-MENDİL KAPMACA
Mendil Kapmaca Oyununu eşit sayıda oyuncudan oluşan iki takım arasında oynanır. Takımlar aralarında 20-25 metre aralık bırakacak biçimde karşılıklı birer sıra halinde dizilir. İki sıranın ortasındaki alanın tam orta yerine yarım metre çapında bir daire çizilir ve ortasına mendil ya da başka bir nesne koyulur. Oyunu yöneten bir hakem ya da kaptan seçilir. Bu hakem dairenin ortasında durarak mendili de elinde tutabilir. Hakem "5'ler!" diye bağırınca her iki takımdan beşinci oyuncular koşarak mendili kapıp kaçar. Mendili kapanı kovalayan öbür oyuncu onu yakalamaya çalışır. Mendili alan oyuncu yakalanmadan eski yerine dönebilirse takımına bir sayı kazandırır. Yakalanıp mendili kaptırırsa takımı bir sayı kaybeder. Mendili alan oyuncunun yakalanmadan yerine dönmesi üzerine hakem yeniden her iki takıma seslenir ve oyun sürer. Oyunu daha çok sayı alan takım kazanmış olur.

CATCHING THE HANDKERCHIEF

The game is played by two teams both have equal number players. The teams make lines facing each other with the 20 or 25 meter distance. A circle of half meter radius is drawn between the middle of the teams. A referee for leading the game holds up a handkerchief in his/her hand and stays in the middle of the circle. The referee starts the game by saying a number, for example “Fives!”. The fifth players of each team begin to run to the referee to catch the handkerchief first. The player who catches the handkerchief immediately tries to turn back to his/her place, because the other player tries to catch him before he arrives at his place. If the player with the handkerchief can arrive his place, his team gets one point. If the player of the other team can reach and catch him the other team gets a point. Then the referee starts the game again by saying another number and it goes like that.
2- YAKAR TOP OYUNU

Takımlar 4 kişiden oluşur. Bir takım ortaya geçer, diğer takım 2’şerli olacak şekilde oyun alanında belirlenen çizgilerin arkasına geçer. Çizgilerin arkasında ortada bulunan oyuncuları vurmaya çalışırlar. Vurulan oyuncu oyundan çıkar. Ortada­ki oyunculardan bir tanesi topu yere çarpmadan havada yakalarsa “can” kazanmış olur. Bu kazan­dığı canı yanan arkadaşını oyuna sokmak için ya da kendisi için kredi olarak kullanabilir. Ortadaki bütün oyuncular vurulduk-tan sonra gruplar yer de­ğişir. Oyuncu sayısı teke düşünce, ona kadar say­dırır, vurulmazsa oyun yeniden başlar, vurulursa gruplar yer değiştirir.SCORCHER BALL

Each team has 4 players. The distance of the game field is made certain by drawing two lines on the ground. First team members stand at the middle of the field. The second team is divided and while 2 players take position behind one line, the others stand behind the opposite line. The players behind the lines shoot the ball by hand and try to hit the players standing at the middle. If a player at the middle is shot he leaves the game. If a player of the team at the middle can catch the ball before it hits the ground, he gains a bonus life. He can use this extra life as a credit for himself when he is shot or he can give that bonus life to another team member who was shot before. When the number of the players at the middle decreases to 1, he begins to count every shoot until ten. If still he is not shot his team wins and game starts again. After all the players at the middle are shot, the teams are changed place.3-BEŞ TAŞ OYUNU

Beş taş oyunu için gerekli malzeme 5 tane taştır. Taşlar genellikle 1,5-2 cm çapındaki yuvarlak, pürüzsüz taşlardan seçilir. Genellikle kız çocukları tarafından tercih edilen “Beş Taş” oyunu iki kişiyle oynanır. Oyun, taşlardan birinin havaya atılması ve bu esnada yerdeki taşların belli bir kurala göre yerden alınıp, aynı anda havadaki taşın da aynı avuca toplanması esasına dayanır. Kıvraklık ve dikkat gerektiren bir oyundur.

Önce taşlar yere serpilir. İçlerinden bir taş seçilir ve havaya fırlatılarak diğer taşlar ilk elde birer birer, sonra ikişer ikişer, sonra bir ve üçlü, sonra da dörtlü olacak şekilde toplanır. Taşlar yerden toplanırken çeşitli tekerlemeler söylenir. Oyun sırasında başarısız olup taşı yere düşüren ya da alınmaması gereken taşı alan veya kımıldatan kişinin sırası rakibe geçer.

Bu aşama bittikten sonra “köprü” aşamasına geçilir. Başparmak ve işaret parmağı arası açılarak, kale yapılır. Taşlar yere saçılır. Rakip oyuncu en son köprüden geçirilecek taşı işaretler. Oyuncu elindeki taşı havaya atar, taş havadayken iki hamlede belirlediği taşı köprüden geçirmek zorundadır. Bu esnada diğer taşları kımıldatır ya da eli diğer taşlara değerse oyun hakkını kaybeder. Bu aşamayı da geçen oyuncu taşları avucunda toplar yukarı doğru atar ve elinin tersiyle yakalar. Topladığı taş kadar puan toplar. En fazla puana erişen takım oyunu kazanmış olur.


FIVE STONES GAMES

You need five round and smooth stones in 1.5-2 cm width. This is a girl game and played by 2 players. The general rule of the game is to throw up one stone and take the others according to rules while it is in the air and catch the first one at last without dropping it. The players must be agile and attentive.

At the beginning the first player gently throws the stones at the ground. She chooses one of the stones, takes it with only one touch, throw it up in the air and while it is in the air takes one stone and then catches the one in the air. By this way she has to collect the other stones one by one in the first tour. If she can manage to collect all stones without dropping them, she continues to the next tours by collecting the stones two, three and four at a time. While taking the stones, if she moves the other stones or if she drops one of the stones, she loses her turn and the next player begins her turn.

After finishing of this stage, the player starts the “bridge”. She throws the stones gently to the floor makes her bridge by touching the tips of her widely opened thumb and forefinger to the ground. The other player selects one stone as the last one. The player throws up one stone to the air and while it is in the air tries to pass the others under the bridge with two movements one by one. If she moves or touches the others she loses her turn.

After finishing this stage, the player collects all the five stones into her hand and throws them up to the air. Then she tries to hold them by the backside of her hand. She makes the score as the number of the stones that she catches. The player who has the maximum score will be the winner.

4- KESTANE KEBAP

Kestane Kebap oyunu, tekerleme üzerine kurulmuş bir oyundur. En az 6kişi ile oynanan bu oyun için ikişerli gruplar oluşturulur.
Bu gruplar peş peşe belli aralıklarla sıralanır. Her bir grubun elinde birer mendil vardır.Peş peşe sıralı olan ikişerli gruplar, seke seke koşarak;

Kestane kebapYemesi sevap Acele cevapRap raprap

tekerlemesini söyleyerek oyuna başlarlar. Tekerleme bitişinde hangi grupönündeki gruba mendil ile vurursa,vurulan grup oyundan elenir.Oyun bu şekilde tek grup kalana kadar devam eder ve sona kalan grup oyunu kazanmış olur.
ROASTED CHESTNUT

The game is played by minimum 6 players. The players make groups of two. The groups stand one after the other by some distance. The players begin to hop in this order and sing the game song:

“Kestane kebap

Yemesi sevap

Acele cevap

Rap raprap”


As the song finishes, the groups try to hitto the other players in front of themwith the handkerchief in their hands. The players hit by handkerchief will be eliminated. The game continues until all the groups eliminate except one, the winner.

5-ALİ BABA SAATİN KAÇ

Çocuklar oyun alanında düz sıra halinde dururlar.İçlerinden bir ebe seçilir.Ebe Ali Baba olur ve karşılarında durur.Çocuklar sırayla ebeye ‘Ali Baba Saatin Kaç’diye sorarlar.
Ebe her çocuğa değişik bir saat söyler.Çocuklar ebenin söylediği sayı kadar ebeye doğru adım atarak ilerlerler.Ebeye ilk yaklaşan ve dokunan çocuk ebe olur.Oyun bu şekilde devam eder.

WHAT TIME IS IT, ALİ BABA?

The children make a line. They select one as Ali Baba. Ali Baba stands in a distance facing to the children. Children ask one by one to Ali Baba as “What time is it Ali Baba?” Ali Baba tells every child a different time. Each child comes close to Ali Baba by counting the footsteps that was told by Ali Baba. The first child approaches and touches to Ali Baba will be the new Ali Baba. The game goes on like this.


6-YAĞ SATARIM BAL SATARIM


Yağ satarım bal satarım oyununda önce bir ebe belirlenir. Oyuncular yüzleri birbirine dönük, daire oluşturacak biçimde yere otururlar. Ebe bir mendilin ucunu düğümleyerek eline alır. Bunu arkasında saklayarak oturan grubun çevresinde -genellikle sekerek- dolaşmaya başlar. Bu sırada da oyuna adını veren şarkıyı söyler:

Yağ satarım, bal satarım

Ustam ölmüş, ben satarım

Ustamın kürkü sarıdır

Satsam 15 liradır

Zambak zumbak

Dön arkana iyi bak

Oturanların etrafında (çemberin dışında) dolaşırken, mendili gizlice oyunculardan birinin arkasına (yere) bırakır. Arkasına mendil bırakılan oyuncu, bunun farkına vardığı anda mendili alarak ebeyi kovalamaya başlar. Ebe, yakalanmadan kalkan oyuncunun yerine oturursa, mendil kendisinde kalan oyuncu yeni ebe olur; yakalanırsa ebelik yapmaya devam eder.I SELL OIL, I SELL HONEY

This is a group game played outdoors. A player stands. The others make a circle around him or her and crouch down. The standing player holds a handkerchief in his (her) hand and turns around the circle by jumping and singing the melody of the game. The words of the melody are like this:I sell oil, I sell honey, my chief is dead, I sell them,

Color of my chief is yellow, if I sell it’s fifteen liras,

Zambak, zumbak, turn your back and look careful

Crouching players in the circle also sing and claps their hands with him. In the middle of the song, the turning first player puts the handkerchief one of the player’s backside. If the other player realizes the handkerchief at his backside, immediately takes it and runs after the first player to catch him around the circle. If he can catch the first player before finishing his one full tour, he hits his back by handkerchief and the first player doesn’t change and continues his turn. But if the crouching player can’t catch the first player before finishing his one full tour, the first player changes and the crouching player becomes the first player. And the game goes on like this.7- KUTU KUTU PENSE

Çocuklar el ele tutuşur bir halka oluştururlar. Aşağıdaki sözleri şarkısıyla söyleyerek sağa yada sola dönmeye başlarlar. Şarkı içinde adı söylenen çocuk arkasını döner, halka içinde dönerek ve şarkı söyleyerek oyunu böylece sürdürür. Bütün çocuklar arkasını dönünce, şarkı sözleri "bütün çocuklar önüne dönse" biçiminde söylenir ve çocuklar önlerine dönerler. İstenirse oyun bir kez daha yinelenir:

Kutu kutu pense

Elmayı yerse

Arkadaşım Ayşe (Dönmesi istenilen çocuğun adı söylenir.)

KUTU KUTU PENSE

All the children hold their hands and make a circle. They begin to turn to one side by singing the song:

Kutu kutu pense

If it eats the apple

My friend, Ayşe

Turns her back.

The child whose name is said in the song turns his/her back. After turning back of all the children, the game continues like before, but the children turn their faces inside again this time.

8- ESKİ MİNDER

Oyuncular halka oluştururlar. İçlerinden biri ebe seçilerek, ortaya geçer ve halkanın ortasında oturup, eski minder adını alır. Oyuncular eski minderin etrafında dönerler ve şu şarkıyı söylerler:

"Eski minder yüzünü göster
Göstermezsen bir poz ver.
Güzellik mi?
Çirkinlik mi?
Havuz başında heykellik mi?"

Şarkı bittikten sonra eski minder ayağa kalkar ve "güzellik, çirkinlik veya havuz başında heykellik" der. Halkadaki oyuncular eski minderin seçtiği pozu verirler. Eski minder hangi pozu beğenirse, o oyuncu eski minder olur. Oyun tüm oyuncular eski minder olana kadar bu şekilde devam eder.OLD CUSHION

The players make a circle and select one player among them. The selected one sits in the middle of the circle and he/she is called as “Old Cushion” during the game. Other players turn around him/her and sing the song:

“Old cushion show your face,

If you don’t, make a pose.

Is it beauty?

Is it ugliness?

Or being a statue near the pool?

By finishing of the song, the Old Cushion stands up and says one of these: “beauty”, “ugliness” or “being a statue near the pool”. The players make the selected pose and The Old Cushion chooses the best pose among the players according to him/her and the chosen one will be the next Old Cushion. The game goes on like this until all the players’ being Old Cushion.9-AÇ KAPIYI BEZİRGAN BAŞI

Sayışmayla iki oyuncu ebe seçilir.Ebe olan oyuncular ,kendilerine varlık isimlerinden(meyve,ağaç,çiçek vb.) birer tane seçerler.Eşler karşılıklı el ele tutuşurlar.Oyunun ezgisini söylerler.Diğer oyuncular ebelerin kollarının altından sırayla geçerler.

Aç kapıyı bezirganbaşı, bezirganbaşı.

Kapı hakkı ne verirsin,ne verirsin?

Arkamdaki yadigar olsun,yadigar olsun.

Ezgi bittiğinde ebeler oyuncuları sırasıyla kollarının arasına alarak “bir sıçan,iki sıçan,üçüncüsü deliğe kaçan “ derler.Üçüncü oyuncuya gizlice ebelerin seçtiği varlık isimlerini sorarlar. Oyuncu hangi varlığı seçerse o ebenin arkasına geçer.Tüm oyuncular ebelerin arkasına geçtiğinde oyun alanının ortasına çizgi çizilir.İki ebe arkasındaki oyuncularla beraber çizginin sağına ve soluna yerleşirler.İki grubun oyuncuları birbirini çekerler.Çizgiyi geçen grup oyunu kaybeder.OPEN THE GATE MERCHANT’S CHIEF

(It’s an outdoor game of minimum 10 players and without any instruments)

Two players are selected by the other players as “it”s. The selected two players choose names for themselves from fruits or from flowers or from trees etc. and they don’t say these names to the others. The selected players turn face to face and hold their hands up. They begin to sing the melody of the game. The other players make a line and pass one by one under their arms.

The words of the song are like this:Open the gate Merchant’s Chief,

What will you want for opening of the gate?

Let the one behind me be a memory

After finishing of the melody, the two players begin to catch the other players in the line one by one by counting: “First rat”, “second rat” and “the third rat is captured in the hole”. Then they secretly ask the third player to choose one of the names that the two players have. The third one makes his decision, after that, makes a line behind the player according to his/her choice, and the game goes on like this. After finishing of the last one, the two players have their teams in line behind them. Then they draw a line between teams at ground, and the two groups in lines begin to try to pull the other group to their side. The team which manages to pull the other one to their side will be the winner.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət