Ana səhifə

Təsdiq edirəm: Tədris işləri üzrə prorektor Texn e. d, prof. M. Nuriyev


Yüklə 55 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü55 Kb.
Xəzər Universiteti
Magistratura, Doktorantura və Elmi tədqiqat işləri bölməsi

Təsdiq edirəm:

Tədris işləri üzrə prorektor

Texn.e.d, prof. M. Nuriyev

Fəlsəfə tarixi fənni üzrə

Namizədlik minimumu imtahanının sualları


 1. Eley məktəbi və onun nümayəndələri

 2. Qədim yunan fəlsəfəsi və onun klassik mərhələsi

 3. Ellinizm dövrünün fəlsəfəsi

 4. Qədim Roma fəlsəfəsi

 5. Antik fəlsəfənin inkişaf mərhələləri

 6. Şərq peripanteizmi və onun mahiyəti

 7. Qədim Şərqdə fəlsəfi fikir: Qədim Misir, Qədim Babilistan, QədimHindistan, Qədim Çin

 8. Milet məktəbi və onun nümayəndələrinin əsas ideyaları

 9. Qədim Azərbaycanda fəlsəfi fikir. Zərdüştlük və manilik

 10. Nominalizm və realizm fəlsəfi cərəyanları

 11. Orta əsrlər Azərbaycan filosofları və onların fəlsəfi, etik və estetik görüşləri

 12. İntibah dövrünün fəlsəfəsi və onun əsas xüsusiyyətləri

 13. Sxolastika orta əsrlərin əsas fəlsəfi təlimi kimi

 14. XVII əsr ingilis fəlsəfəsi

 15. XVIII əsr fransız materializmi

 16. XX əsr Qərb fəlsəfəsində praqmatizm

 17. H.Zərdabinin təbii-elmi və fəlsəfi görüşləri

 18. M.F.Axundovun fəlsəfi görüşləri

 19. Fəlsəfə, onun meydana gəlməsi və əsas inkişaf mərhələləri

 20. İslam zəmnində fəlsəfi cərəyanları: oртодоксал ислам схоластикасы-кялам, sufilik fəlsəfəsi, islam peripatetizmi, islam neoplatonizmi, islam panteizmi, hürufilik

 21. XX əsr Qərb fəlsəfəsinin əsas meylləri və onların mahiyyəti: Neopozitivizm, Praqmatizm, Ekzistensializm

 22. C. Berkli, E. Max, R. Avenairus və b. Fəlsəfi görüşləri

 23. Yeni dövr fəlsəfəsi və onun xarakterik xüsusiyyətləri

 24. Mədəniyyət və sivilizasiya, onların qarşlıqlı əlaqəsi

 25. Klassik Alman fəlsəfəsi (Kant, Hegel, Feyetbax)

 26. Müasir dövrün qlobal problemləri

 27. Təbiət və cəmiyyət, onların qarşılıqlı əlaqəsi

 28. Fəlsəfi fikir tarixində təbiət problemi

 29. Azərbaycançılıq məfkurəsi və onun elmi-nəzəri əsasları

 30. Fəlsəfənin mənbələri: mifologiya və din

 31. Elmi-texniki tərəqqi və təbiət

 32. İctimai psixologiya və ideologiya

 33. İctimai şüur və onun formaları

 34. Azərbaycanda ekologiya problemləri

Fəlsəfə doktoru: Edar Şahgəldiyev


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət