Ana səhifə

TEİAŞ TÜRKİye elektriK İletim a.Ş


Yüklə 317.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü317.5 Kb.TEİAŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.

İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HAVA TAŞITLARI İÇİN GÜNEŞ ENERJİLİ IŞIKLI İKAZ SİSTEMİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ


MART 2015/İDB-33
HAVA TAŞITLARI İÇİN GÜNEŞ ENERJİLİ IŞIKLI İKAZ SİSTEMİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ1. GENEL 1

1.1. Konu ve Kapsam 1

1.2. Standartlar 1

1.3. Çalışma Koşulları 22. TEKNİK ÖZELLİKLER 3

2.1. İmalat Özellikleri 3

2.2. Pilonların Işıklandırma Metodu 4

2.3. Yapısal Özellikler 4

2.4. Montaj 8

3. TESTLER 8

3.1. Kabul Testleri 8

3.2. Saha Testleri 8

4. TESTLERE VE KABUL KRİTERLERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR 9

4.1. Kabul Testleri 9

4.2. Kabul Kriterleri 9

4.3. Kabul Prosedürü 9

4.4. Verilecek Belgeler 10

4.5. Eğitim 10
EKLER:


 1. GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ (3 Sayfa)

 2. SAPMALAR LİSTESİ (1 Sayfa)


HAVA TAŞITLARI İÇİN GÜNEŞ ENERJİLİ IŞIKLI İKAZ SİSTEMİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. GENEL

1.1. Konu ve Kapsam


Bu şartname, Teşekkülümüzce tesis edilen/edilecek olan Enerji İletim Hatlarında 80 ile 105 metre arasındaki direklere uçuş güvenliğinin sağlanması için konulacak, Güneş Enerjili Hava Taşıtları Işıklı İkaz Sistemi teknik özelliklerini kapsar.
Şartname ve eklerinde aksi belirtilmedikçe bu şartname kapsamındaki ikaz sistemi bütün aksesuarlarıyla birlikte komple ünite olarak temin edilecektir.

1.2. Standartlar


Aksi belirtilmedikçe bu şartname kapsamındaki ikaz sisteminin tasarım, yapım ve testleri aşağıda belirtilen standartların en son baskılarına ve Teknik Şartnamede belirtilen koşullara uygun olacaktır.


TSE Standart Numarası

Uluslararası Standart Numarası

Standart Adı
ICAO Annex 14- Volume 1

ICAO regulation - Annex-14 - Havaalanları, Cilt 1 Havaalanı Tasarımı ve İşletimi
FAA

AC 70/7460-1K - Obstruction Marking and Lighting

TS EN ISO 9001

ISO 9001

Kalite yönetim sistemleri - Şartlar

TS EN ISO 14001

ISO 14001

Çevre yönetim sistemi - Şartlar ve kullanım kılavuzu

TS EN ISO/IEC 17025

ISO 17025

Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar

TS EN 60947-1

EN 60947-1

Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 1: Genel kurallar

TS 3033 EN 60529

EN 60529

Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri (IP kodu) (elektrik donanımlarında)

TS EN 61701

EN 61701

Fotovoltaik (PV) modüllerinin tuzlu su korozyon deneyi
DIN 50916

Testing of copper alloys; stress corrosion cracking test in ammonia, testing of tubes, rods and profiles.

TS 1352-2 EN 60896-21

EN 60896-21

Akümülâtörler - Sabit kurşun asit - bölüm 21: Valf ile ayarlanan tipler - Deney metotları

TS 1352-3 EN 60896-22 

EN 60896-22

Akümülâtörler - Sabit kurşun asit - Bölüm 22: Valf ile ayarlanan tipler - kurallar

TS EN 61215 

EN 61215

Kristal silikon yapıda karasal fotovoltaik (PV) modüller-Tasarım yeterliliği ve tip onayı

TS EN 61215 

EN 61215

Kristal silikon yapıda karasal fotovoltaik (PV) modüller-Tasarım yeterliliği ve tip onayı

TS EN 61730-1

EN 61730

Fotovoltaik (PV) modül güvenlik yeterliliği - Bölüm 1- Yapım için kurallar (IEC 61730-1:2004, değiştirilmiş)

TS EN 61730-2

EN 61730-2

Fotovoltaik (PV) modül güvenlik yeterliliği – Bölüm 2: Deney için kurallar (IEC 61730-2:2004, değiştirilmiş)

TS EN 60904-9EN 60904-9

Fotovoltaik cihazlar - Bölüm 9: Güneş simülatörü performans kuralları (IEC 60904-9:2007)
IEC 60721-2-4

Classification of environmental conditions. Part 2: Environmental conditions appearing in nature. Solar radiation and temperature

Elektriksel aksesuarlar, bileşenler ve diğer yardımcı donanım yukarıda belirtilen standartlarda belirtilmemiş olsa bile ilgili TSE, EN, IEC standartlarına veya uluslararası kabul görmüş eşdeğer standartlara uygun olacaktır. Bu standartların bulunmadığı malzemelerle ilgili olarak, Teklif sahibi, İdarenin de onayının alınması şartıyla uygulanabilir standartlar önerecektir.


Eşdeğer ya da daha üstün başka standartlar uygulanmışsa bunların Türkçe ve/veya İngilizce kopyaları Teklifle birlikte verilecektir.
TSE, EN ve IEC standartları arasında farklılıklar olursa, farklılık arz eden konularda hangi standardın uygulanacağı hususunda İdareden yazılı müsaade alınacaktır.
Söz konusu ikaz sistemi için alınan tekliflerin açılmasından sonraki aşamalarda yukarıdaki standart ve/veya dokümanlar tadil edilirse, İdare tarafından aksi yazılı olarak istenmedikçe, teklif tarihinde yürürlükte olan tadilat veya baskı geçerli olacaktır.

1.3. Çalışma Koşulları


Garantili Özellikler Listesinde aksi belirtilmedikçe sipariş konusu ikaz sistemi aşağıda belirtilen harici çalışma koşullarında kullanılmaya elverişli olacaktır.
Aşağıda verilen koşullar, ilgili standartlardan alınan çalışma koşulları olup; Teknik Şartname ve eklerindeki değerler bu koşullara göre verilmiştir.
- Ortam sıcaklığı

  • En yüksek : +55 °C

  • En düşük : - 30 °C

  • 24 saatlik ortalama : +35 °C’nin altında

 • Maksimum nispi nem : En çok % 95

(24 saatlik ortalama)

 • Rüzgâr hızı: : 68 m/s

İkaz sistemi ile ilgili istenen değer ve karakteristikler ayrıca Garantili Özellikler Listesinde belirtilmiştir.2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. İmalat Özellikleri


Güneş enerjili ikaz sistemi, hava taşıtları için alçak irtifa uçuşlarda emniyeti sağlamak amacı ile Teşekkülümüzce tesis edilmiş veya edilecek olan Enerji İletim Hatlarında 80 ile 105 metre arasındaki direklerde yapılacak gece ışıklandırmasında kullanılmak üzere ICAO (International Civil Aviation Organization – Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) kurallarına uygun olarak tasarlanacaktır.
Güneş enerjili ikaz sistemi; güneş paneli, akü, armatür ve elektronik donanımdan meydana gelecek olup, güneş paneli ve kontrol ünitesinin direk üzerinde konumlandırması, sözleşmenin imzalanmasında sonra TEİAŞ ile Yüklenicinin ortak çalışması ile direğin bulunduğu coğrafi konum ve çevresel şartlar dikkate alınarak belirlenecek ve tasarım buna uygun olarak yapılacaktır.
Sistem dışarıdan enerjiye ihtiyaç duymayacaktır. İhtiyaç duyduğu enerjiyi bir güneş paneli ve akü grubundan karşılayacaktır.
Fotosel kontrollü olarak ortam karardığında otomatik olarak devreye giren sistem, ortam aydınlandığında otomatik olarak devreden çıkacaktır.
Uçak İkaz Sistemi, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organization/ICAO) kurallarına uygunluk belgesine ve test raporuna sahip olacaktır.

Uçak İkaz Sisteminde bulunan ünitelerin (lamba, güneş paneli, kontrol kabini vb.) koruma sınıfı, her hangi bir bölümde ayrıca belirtilmedikçe minimum IP 65 olacaktır.

Uçak İkaz Sistemi, armatür akülerini tam şarj ettikten sonra bir daha güneşi görmeden minimum 5 gün çalışabilme kapasitesine sahip olacaktır.
Uçak ikaz sistemi gerekli kablolar ile teçhiz edilecek, kabloların kayıbı minimum düzeye indirgeyecek şekilde imal edilecektir.

Uçak ikaz sistemi harici atmosferik koşullara dayanıklı olacaktır. Bölümler paslanmaz malzemeden imal edilecektir veya sıcak daldırma galvaniz ile kaplanacak ve korozyona karşı dayanıklı olacaktır.

Cihaz üzerindeki cıvata, somun, pul, vs.. inox paslanmaz çelikten olacaktır.
İmalatçı montaj için gerekli bağlantı elemanlarını/aparatlarını sağlayacak ve montaj işlemini gerçekleştirilecektir.

2.2. Pilonların Işıklandırma Metodu


80 ile 105 metre arasındaki direklerde gece ışıklandırması, altta yer alan resimde olduğu gibi direğin en üst noktası ve direğin orta yüksekliğinde(1/2 H) olmak üzere iki seviyede yapılacaktır.
Direğin, en üst noktasındaki ışıklandırma tek noktadan orta yoğunluklu (minimum 2000 cd-medium intensity), blinkli ve kırmızı olacak; orta seviyedeki ışıklandırma iki ayrı noktadan düşük yoğunluklu (minimum 32 cd-low intensity), sabit ve kırmızı olacaktır.
Söz konusu ışıklandırmalar en az 100.000 saatlik bir kullanım sağlayacaktır.


2.3. Yapısal Özellikler

2.3.1. Armatür/Lambalar


Direğin en üst noktasında yer alacak ışıklandırma, biri yedeklilik sağlamak üzere iki ayrı lambanın yerleştiği ayrı kollu tek armatürden veya her birinin bir armatüre yerleştiği iki ayrı armatürden ya da yine yedekli çalışmaya imkan kılan özel imal edilmiş tek bir lamba ve üzerine yerleştiği armatürden oluşacak şekilde tasarlanacaktır. Direğin tepe noktasındaki ışıklandırmada yedekli çalışma şekli, çift lambalı olacak şekilde tasarlanmış ise lambalardan 1 tanesi çalışırken, diğer lamba yedekte bekleyecek, aktif lambada bir hata oluştuğunda yedek lamba otomatik olarak devreye girecek; özel imal edilmiş tek lambalı olacak şekilde tasarlanmış ise lamba üzerinde bulunan LED’ler iki gruba ayrılacak,1. grup çalışırken 2. grup yedekte bekleyecek, aktif grupta bir hata oluştuğunda yedek grup otomatik olarak devreye girerek kontrol panosunda bulunan alarm devresine sinyal gönderilecek şekilde tasarlanacaktır.
Direğin orta yüksekliğinde (1/2 H) yer alacak ışıklandırma, birbirlerine karşılıklı olarak konumlandırılacak iki armatürden oluşacak, her bir armatürde bir lamba bulunacak, lamba üzerinde bulunan LED’ler iki gruba ayrılacak,1. grup çalışırken 2. grup yedekte bekleyecek, aktif grupta bir hata oluştuğunda yedek grup otomatik olarak devreye girerek kontrol panosunda bulunan alarm devresine sinyal gönderilecek şekilde tasarlanacaktır.
Lambalardan her hangi birinde oluşacak bir arıza durumunda kontrol panosunda yedek lambanın devreye girdiğini gösteren alarm devresi tasarlanacak, arızalı lamba buradan rahatlıkla tespit edilebilecektir.

LED’ler ICAO şartlarına ve uluslararası standartlara uygun olarak imal edilecektir. İkaz sisteminde, işletmede kalitesi ve performansı ispatlanmış, yüksek verimli ve yüksek akılı, enerji iletim hatlarında ve pilonlarda normalde var olan titreşimlere dayanıklı, ısıl kaybı yok denecek kadar az olacak LED lambalar kullanılacaktır.

Her bir LED’in MTBF (Mean Time Between Failure = Mean Time Between Failures) değeri 100,000 saatten az olmayacaktır.
Lambaların ışık emisyonu ICAO (Annex 14 Chapter 6), ve FAA AC 150/534 5-43F’ya uygun olacaktır.
Lambalar 360 derece ışık verecektir.
LED lambalar eşit ışık dağılımlı ve yalıtım destekli olacaktır.
LED lambalar paslanmaz çelik veya alüminyum döküm bir taban üzerine monte edilecektir.
Başlık, elektrik enerjisine ve yangına karşı dayanıklılık sertifikasına haiz polikarbonat veya cam malzemeden imal edilecek; ultra viyole ışıklara, ısınmaya, buzlanmaya ve tutuşmaya karşı dayanıklı olacaktır. Gerektiğinde Armatür içinde bulunan LED’lere müdahale edilebilecektir.

Lambalar dakikada 40 blink yaparak çalışacaktır.

Her bir lambanın enerjilendirilmesi, düşük gerilim DC (Montaj şekline bağlı olarak yüklenicinin önerisine göre 12, 24, veya 48V) olacaktır. Bu güç, uygun boyut ve özelliklerde güneş paneli ve akümülatörlerden sağlanacaktır.
Armatürlerin koruma sınıfı minimum IP 65 olacaktır.

2.3.2. Solar Panel


Güneş paneli güneş ışığını elektrik enerjisine çevirecektir (polikristal silikon fotosel panel). Üretilen gücün depolanmasını ve kontrolünü sağlayacaktır. Bataryanın tamamen boşalmasına karşın koruma ve sistem emniyeti olacaktır. Konfigürasyon kolay bir şekilde monte edilecek şekilde olacaktır. Panel açısı 30 derece ve 60 derece arasında 5 derecelik adımlarla ayarlanabilecek olup, sistem montajı, en iyi yıllık verimin elde edilebilmesi için panel açısı bölgenin enlemi ile aynı açıda duracak şekilde yapılacaktır.
Güneş paneli yüksek güvenilirlikli ve kötü hava koşullarından dolayı aşınmaya karşı dayanıklı olacaktır. Güneş panelinin destek bölümlerinin metal kısımlarına tespiti, şartnamede belirtilen rüzgar hızına ve maksimum mekanik streslere dayanıklı uygun tespit düzenleri ile yapılacaktır.
Yüklenici tespit düzeninin herhangi bir şekilde ayrışmaya, kazaya neden olmayacağını ve panelin yere düşmeyeceğini garanti edecektir.
Güneş panelinin koruma sınıfı minimum IP 65 olacaktır.

2.3.3. Akümülatör Grubu/Bataryalar


Aküler sistemde bulunan diğer cihazlarla uyumlu ve en kötü ortam koşullarında 5 güneşsiz gün boyunca optimal bir şekilde çalışacak kapasiteye sahip olacak; ayrıca çok düşük güç tüketecek şekilde tasarlanacaktır. Bu çalışma koşullarında bataryanın şarj değeri, maksimum şarj seviyesinin %50’sinin altına asla düşmeyecektir.
Aküler ayrıca hermetik olarak sızdırmaz, bakımsız, kolay monte ve demonte edilebilir şekilde olacaktır.

Aküler için uygun havalandırma sağlanacaktır ve batarya IP 65 koruma derecesine sahip olacaktır.


Aküler yüksek sıcaklıkla ortaya çıkan yaşlanmaya, paslanmaya, darbelere, sarsıntıya karşı dirençli olacaktır ve akülerin patlama tehlikesi olmayacaktır. Aküler yüksek güvenlikli olacak, aşırı şarj durumunda gaz üretmeyecek, çok ağır deşarj durumunda bile tekrar normal şarj tutturabilecek özellikte olacak, çok geniş bir ısı aralığında çalışacak, oldukça düzgün bir deşarj eğrisine sahip olacaktır. Yoğun kullanımlı uygulamalarda ekstra dayanıklılık ve çok döngülü kullanım için ideal olacaktır.
Aküleri ihtiva eden kabin, çevre ve iklim koşulları ile ilişkili gereksinimleri karşılayacak ve imalatçının bataryanın çalışması için amaçladığı sıcaklık aralığındaki iç sıcaklığı sağlayacaktır. Ayrıca aküleri ihtiva eden kabin, minimum IP 65 koruma derecesine sahip olacaktır.
Akülerin ömrünün minimum 5 yıl olacağı garanti edilecektir.

2.3.4. Kontrol Ünitesi


Uçak İkaz Sisteminin Kontrol Kutusu harici atmosferik şartlara (sıcağa, soğuğa, paslanmaya, korozyona, suya, neme vb. ) dayanıklı olacaktır.
Kontrol paneli galvanize çelik kabinin içine monte edilecektir. Koruma derecesi IP 65 olacaktır. Tespitler yoğuşmaya karşı dayanıklı ve IP 65 koruma sınıfında olacaktır.
Kontrol kutusundaki bütün devreler, polyester veya paslanmaz çelikten imal edilmiş su geçirmez mahfazalara (casing) monte edilecek ve gerilim darbeleri, kısa devrelere ile yüksek gerilim enerji iletim hattının oluşturacağı elektrik ve manyetik alana karşı dayanıklı olacaktır.

2.3.5. Işık Güç Kaynağı Devresi (Lights Power Supply Circuit)


Güç kaynağı devresi aşırı yüklere, kısa devrelere, yangına karşı korumalı olmalı; yangın arızası durumunda anahtarlanmalıdır.

2.3.6. Işık Kontrol Devresi (Light control circuit)


Kontrol devresi, lambanın doğru ışık çıkışını verdiğini doğrulamalıdır.

2.3.7. Uyarılar ve Alarm Devresi


Gösterge devresi ve alarmlar, en azından aşağıdaki alarm ve sinyalleri led lambalar veya LCD ekran aracılığıyla kontrol ünitesi üzerinde gösterebilmelidir;

 • Yedek lambanın devrede olması,

 • İki lambanın da devre dışı olması,

 • Genel batarya alarmı,

 • Fonksiyonlar düzgün çalışıyor.2.3.8. Batarya regülatör devresi


Devre mikrodenetleyici kontrollü, elektronik tip olacak ve IEC 60721-2-4’de belirtilen maksimum ve minimum güneş ışıma değerlerinde, bataryanın her durumunda şarj akımını otomatik olarak ayarlayacaktır.

2.3.9. Alacakaranlık sensörü (Twilight sensor)


Işık sensörünün yüzeyi toz, is, vb.nin çalışmayı engellemeyeceği şekilde yeterince büyük olacaktır. Işık sensörü ağır atmosferik koşullara dayanıklı olacak şekilde tasarlanacaktır.

2.3.10. Kablolar ve Bağlantılar


Kullanılacak bütün kablolar yeterli kesitte, yangına ve yaşlanmaya karşı dayanıklı, ekranlı olacak ve harici kullanıma uygun olacaktır. Kabloların bağlantı noktalarında ve sistem içerisindeki ünitelere kablo giriş-çıkış yerlerinde koruma derecesi IP 65 olacaktır.

2.3.11. Borular (conduits)


Işık-sinyal cihazları (direğin tepesine ve ortasına yerleştirilen) ile kontrol paneli arasındaki elektriki bağlantılara ilişkin kablolar; uygun büyüklükte, IP 65 koruma sınıflı, galvanize çelik, hortumlarla ve aksesuarlarla “conduit” bağlantı kullanımlı tüplerin içerisine yerleştirilecektir. Boruların destek yapı üzerine montajı uygun ve sağlam metal sabitleyiciler ile yapılmalıdır. Tüpleri destek yapıya bağlamak için, en az her üç metrede bir aksesuarlar olmalıdır.

2.4. Montaj


Montajı yapacak olan Yüklenici veya altyüklenici personelinin, büyük yüksekliklerde konumlanma, tırmanma aktiviteleri için ve özellikle de yüksek gerilim Enerji İletim Hatları hakkında gerekli eğitimleri almış olması gerekmektedir. Personelin EN 50110-1 standardına uygun bir şekilde ve özel montajlar için nitelikli olması gerekmektedir.
Bu bağlamda, tasarım, tedarik ve kurulum (sahada kurulum), kablolama, sistem başlatma ve son testleri, sistemin kullanımı için TEİAŞ personelinin eğitimi; TEİAŞ’ın kendi kontrol ve görevlerini etkilemeksizin Yüklenicinin sorumluluğu altında olacaktır.

3. TESTLER

3.1. Kabul Testleri


Aşağıdaki testler, her bir sisteme teknik şartnameye ve ilgili standartlara uygun olacak şekilde uygulanacaktır.


 1. Muayene ve genel yapının (construction) kontrolü

Sistem içerisinde yer alan ünite ve teçhizatların teknik şartname kriterlerine uygunluğunun kontrolü ve boyutların doğrulanmasını kapsar.


 1. LED’lerin çalışma fonksiyonlarının doğrulanması

Sistemde kullanılan LED’lerin uluslararası standartlara (ICAO vb.) ve teknik şartname kriterlerine uygunluğunu doğrulanması kontrollerini kapsar (sertifika ve test raporları ile doğrulanan özellikler hariç).


 1. Akü grubunun çalışma ve performans testi

Teknik şartnamenin “2.3.3. Akümülatör Grubu/Bataryalar” başlığı altında istenilen performans değerlerinin ispatlanabilmesi amacıyla, sistemin bir benzerinin test ortamında kurularak, belirtilen koşullarda, istenilen süre kadar çalıştığının ispatlanması amaçlanmaktadır.


 1. Fonksiyon testleri

Tüm sistemin (kontrol devresi, alarm devresi, ışık devresi vb.) teknik şartname ve ilgili standartlara uygun olarak çalıştığının ispatlanacağı fonksiyon testlerini kapsar.

3.2. Saha Testleri


Yüklenici tarafından temin edilen her bir sistem için, işin yerinde montajının tamamlanmasından sonra, servise alınmadan önce, TEİAŞ temsilcileri huzurunda sistemin tüm fonksiyonları olası durumlara göre test edilecek ve sistemin teknik şartnamede istenilen özelliklere göre çalıştığı ispatlanacaktır.

4. TESTLERE VE KABUL KRİTERLERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR


Teknik Şartname ve Garantili Özellikler Listelerinde istenen değerler ve özellikler Alıcının (İdarenin) istediği asgari değerler ve özelliklerdir.
Yüklenici imalata başlamadan önce, sistemin projesini/çizimlerini TEİAŞ’a onaya sunacak ve kullanılacak tüm teçhizat ve donanımlar, cihazın özellikleri TEİAŞ tarafından onaylandıktan sonra imalata başlanacaktır.

4.1. Kabul Testleri


Cihazın imalatı tamamlandığında, Teknik Şartnamenin “3.1. Kabul Testleri” maddesinde yer alan kontrol ve testler uygulanacaktır. Kabul test raporları dijital ortamda ve yazılı olarak 2 (iki) kopya olarak İdareye sunulacaktır.
Kabul testleri, TEİAŞ elemanlarının katılımı ile İmalatçı laboratuarında/tesislerinde veya TEİAŞ’ın uygun göreceği yerde (Yüklenicinin uygun test şartlarını oluşturması kaydıyla), bedeli Yükleniciye ait olmak üzere yapılacaktır. İmalatçının kendi laboratuarında yaptığı Rutin testlere ait belgeler, kabul testlerine başlanılmadan önce Muayene ve Kabul Komisyonuna sunulacaktır.

4.2. Kabul Kriterleri


a) Testlerde kullanılacak cihazların kalibrasyonları akredite bir kuruluş tarafından yapılmış olacak, kalibrasyon sertifikaları testler başlanılmadan önce Muayene ve Kabul Komisyonuna sunulacaktır.
b) Tüm kabul testlerinden olumlu sonuç alınacaktır. Kabul testlerinin herhangi birinden olumsuz sonuç alınırsa, bu sonuç cihazın çalışması için İdare tarafından zararlı görülüyorsa sorunlu kısım yenisi ile değiştirilecek veya masrafları Yükleniciye ait olmak üzere sorun giderilecektir.

4.3. Kabul Prosedürü


Testlerde, İdareye hiçbir gider yüklemeksizin, testte bulunanlara çizim ve üretim bilgilerini gözden geçirme izni dahil, mantıklı her türlü yardım ve kolaylık sağlanacaktır. Tüm inceleme ve test giderleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
Yüklenici, Sözleşmenin imzalanmasından sonra İdareye ayrıntılı test programını gönderecektir. Yüklenici testlerin asıl başlama tarihini, yurtdışında yapılacak testler için en az 30 (otuz) gün, yurtiçinde yapılacak testler için en az 15 (onbeş) gün öncesinden İdareye bildirecektir.
Başarılı test ve inceleme sonucunda, test raporları karşılıklı olarak imzalanacak ve İdare temsilcilerince sevkiyat için Sevk Emri verilecektir. Yüklenici, karşılıklı olarak imzalanmış en az 2 (iki) kopya test raporunu İdare temsilcilerine verecektir. Ancak, İdare Yükleniciye zamanında haber vererek testlerde bulunmayacağını bildirebilir. İdarenin testlere katılacağının 48 saat önceden yazılı olarak bildirilmemesi durumunda, Yüklenici testleri standartlara uygun olarak yapacak ve sonuçlarını İdareye bildirecektir. Yüklenici tarafından hazırlanan ve imzalanan test raporları, incelenmesi ve onaylanması için 3 (üç) kopya olarak İdareye gönderilecektir. Test raporlarının onaylanması durumunda, İdare tarafından sevkiyat için Sevk Emri verilecek, onaylı 1 (bir) kopya test raporu Yükleniciye geri gönderilecektir.

4.4. Verilecek Belgeler


İstekliler teklif ettikleri sistemin imal edildiği ülke adı, markası ve tipini tekliflerinde açıkça belirtecekler ve teklif edilen sistemin teknik özellikleri açıklayarak, bu şartnamede belirtilen hususları birebir cevaplayacaklardır.

İstekliler, en az 10 yıl yedek parça sağlanacağını garanti eden taahhütname ile ekli Garantili Özellikler Listesini doldurup imzalayarak vereceklerdir.

Yüklenici, kabul test tarihinden önce ;


 • Endüstriyel IP koruma sınıfının doğrulanması test raporları,

 • Lambaların ICAO’ya uygunluk sertifika ve test raporları,

 • Solar panele ilişkin sertifika ve test raporları,

 • Akülere ilişkin sertifika ve test raporları,

ile testlerin yapıldığı laboratuvarlara ait varsa akreditasyon sertifikalarını teklif ekinde sunacaklardır.

Bu başlık altında belirtilen hususlar bilgi amaçlı düzenlenmiş olup, Alıcı tarafından ihaledeki koşullar dikkate alınarak yeniden düzenlenebilecektir.

4.5. Eğitim


Yüklenici, cihazların tesliminden sonra TEAŞ’ın tespit edeceği bir tarihte ve belirleyeceği iş sahasında sistemin tesis edildiği ilgili Grup Müdürlüğü personeline, sistemin kullanımı, bakım ve onarımı vb. konularda, ilgili Grup Müdürlüklerinde en az 1 (bir) gün süreli bir eğitim verecektir. Eğitilecek personel sayısı en fazla 10 (on) olacaktır. Eğitimin dili ve dokümanları Türkçe olacaktır, gerekirse Yüklenici tercüman temin edecektir.

Eğitim, Yüklenici tarafından, CD / DVD ortamında kayıt edilecek ve kayıtlar çoğaltılabilir nitelikte olacaktır.Eğitim ile ilgili olarak; İdare personelinin masrafları İdare tarafından, Yüklenici veya temsilcilerinin masrafları ile eğitim ile ilgili diğer masraflar Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Bu başlık altında belirtilen hususlar bilgi amaçlı düzenlenmiş olup, Alıcı tarafından ihaledeki koşullar dikkate alınarak yeniden düzenlenebilecektir.

EK-I
HAVA TAŞITLARI İÇİN GÜNEŞ ENERJİLİ IŞIKLI İKAZ SİSTEMİ

GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ
Sipariş No : ...............

Poz No : ................

Alıcının Mlz.Kod No : ................

İSTENEN GARANTİ EDİLEN


 1. İmalatçının adı ve imalat yeri :
 1. İmalatçının tip işareti :
 1. Çalışma Koşulları (Alıcı tarafından belirlenecektir)

  • Ortam sıcaklığı (C)

 • En yüksek :

 • En düşük :

 • 24 saatlik ortalama :

 • Maksimum nispi nem (24 saatlik ortalama) :

 • Rüzgar hızı :
 1. Uygulanan standartlar : T.Ş.madde 1.2'de belirtilmiştir
 1. Çalışma gerilimi (DC 12/24/48 V) :


AYDINLATMA


 1. Direğin Tepe Noktasında Yer Alacak Lamba

 • LED imalatçısının adı ve imalat yeri :

 • LED İmalatçısının tip işareti :

 • Lamba Tipi : Kırmızı LED

 • Çalışma Şekli (Blinkli/Sürekli) : Blinkli

 • Blink Sayısı : 40

 • Yatay açı : 360 derece

 • Dikey açı :

 • Minimum ışık yoğunluğu (Cd) : 2000

 • LED Ömrü (saat) : 100000

 • Yoğunluk : Orta yoğunluk (medium intensity)

 • Tip : Tip B
 1. Direğin Orta Noktasında Yer Alacak Lamba

 • LED imalatçısının adı ve imalat yeri :

 • LED İmalatçısının tip işareti :

 • Lamba Tipi : Kırmızı LED

 • Çalışma Şekli (Blinkli/Sürekli) : Sürekli

 • Yatay açı : 360 derece

 • Dikey açı :

 • Minimum ışık yoğunluğu (Cd) : 32

 • LED Ömrü (saat) : 100000

 • Yoğunluk : Düşük Yoğunluk(medium intensity)

 • Tip : Tip B


GÜNEŞ PANELİ


 1. Güneş paneli imalatçısının adı ve imalat yeri :
 1. Güneş paneli İmalatçısının tip işareti :
 1. Güneş Paneli (Polikristal) Gücü (W) :
 1. Panel Ömrü (minimum) :
 1. Panel Boyutları

 • En (cm) :

 • Boy (cm) :

 • Yükseklik (cm) :
 1. Panelin Ağırlığı (kg) :


BATARYA


 1. Batarya imalatçısının adı ve imalat yeri :
 1. Batarya İmalatçısının tip işareti :
 1. Bataryanın Kapasitesi (Volt, Ah) :
 1. Bataryanın tipi :
 1. Batarya ömrü (minimum) : 5 yıl


MEKANİK ÖZELLİKLER


 1. Kontrol Ünitesi Malzemesi :

 2. Kontrol Ünitesinin Boyutları

 • En (cm) :

 • Boy (cm) :

 • Yükseklik (cm) :
 1. Armatür gövde malzemesi :
 1. Lamba başlığı malzemesi :
 1. Boya :
 1. Boya altı kaplama :
 1. Koruma sınıfı : IP 65

EK-2
HAVA TAŞITLARI İÇİN GÜNEŞ ENERJİLİ IŞIKLI İKAZ SİSTEMİ

SAPMALAR (DEVIATION) LİSTESİ
Sipariş No. : ..................

Poz No. : ..................

Alıcının Mlz.Kod.No : ..................

A- TEKNİK ŞARTNAMEDEN SAPMALAR (DEVIATION)
(Hangi maddelerde sapmalar olduğu ve sapmaların neler olduğu teklif sahibi tarafından açıkca belirtilecektir.) • ……………………………………………………………….
 • ……………………………………………………………….
 • ……………………………………………………………….
 • ……………………………………………………………….
 • ……………………………………………………………….
 • ……………………………………………………………….
 • …………………………………………………………………


B- GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİNDEKİ SAPMALAR (DEVIATION)
(Hangi maddelerde sapmalar olduğu ve sapmaların neler olduğu teklif sahibi tarafından açıkca belirtilecektir.)


 • ……………………………………………………………….
 • ……………………………………………………………….
 • ……………………………………………………………….
 • ..………………………………………………………………

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət