Ana səhifə

Starptautiskā rezidence Daugavpilī “Marks Rotko 2013”


Yüklə 85 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü85 Kb.

Starptautiskā rezidence Daugavpilī “Marks Rotko 2013”


2013. gada 6. – 26. septembris, Daugavpils

NOLIKUMS

Starptautiskā rezidence “Marks Rotko 2013” tiek organizēta Daugavpilī. Daugavpils ir pazīstama kā pasaulslavenā mākslinieka, abstraktā ekspresionisma pamatlicēja Marka Rotko dzimtā pilsēta.

Marka Rotko plenēri Daugavpilī ir ikgadējs pasākums. Kopš 2004.gada plenēros piedalījušies mākslinieki no Armēnijas, ASV, Austrijas, Baltkrievijas, Dānijas, Francijas, Igaunijas, Itālijas, Krievijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Ukrainas, Vācijas un Latvijas. No 2013.gada – plenērs iegūst jaunu formātu – rezidence.

25. septembrī – Marka Rotko dzimšanas dienā Daugavpils Marka Rotko mākslas centra izstāžu zālē tks atklāta rezidences laikā radīto mākslas darbu izstāde. Pēc rezidences katrs mākslinieks divus darbus dāvina pilsētai – rezidences rīkotāju īpašumā.


Rezidenci organizē: Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, Daugavpils pilsētas dome un Daugavpils Kultūras pārvalde
Rezidences atbalstītāji: Daugavpils Mākslas un Novadpētniecības muzejs, Daugavpils mākslas vidusskola “Saules skola”, Daugavpils Universitāte, Daugavpils reģiona mākslinieku asociācija.
Rezidences mērķi:


 1. Apzinoties Marka Rotko mākslas mantojuma unikalitāti, pievērst uzmanību Daugavpilij kā mākslinieka dzimtajai pilsētai.

 2. Veicināt interesi par Daugavpili kā mākslinieciski rosinošu pilsētu.

 3. Ar rezidences dalībnieku darbiem papildināt Daugavpils Marka Rotko mākslas centra kolekciju.


Rezidences norises vieta: Daugavpils, Latvija

Rezidences norises laiks: 2013. gada 6. – 26. septembris

Rezidences dalībnieki: Profesionāli mākslinieki, kas strādā uz audekla jebkurā tehnikā.

Rezidencē piedalās 11 mākslinieki. Atlase notiek konkursa kārtībā uz iesūtīto materiālu pamata (Pieteikuma anketa, CV un vizuālā informācija, kas iesniegta, ievērojot zemāk minētos noteikumus).


Rezidences rīkotāju atbildība: (Nodrošina māksliniekiem)


 1. Uzturēšanās izdevumi Daugavpilī (ēdināšana un viesnīca).

 2. Transfers (starptautiskā lidosta Rīga – Daugavpils un atpakaļ organizatoru noteiktā laikā).

 3. Telpas darbam.

 4. Darba materiāli – 2 uz apakšrāmjiem uzvilkti audekli un daļēja krāsu iegāde. (Nepieciešamo audeklu formātu norādīt pieteikuma anketā)

 5. Publicitātes iespējas (informācija masu medijos, plenēra kataloga izdošana).

 6. Atpūtas iespējas, ekskursijas pa pilsētu un tās apkārtni, iepazīšanās ar mākslas izglītības iestādēm Daugavpilī.

 7. Radošā darba prezentācijas iespējas (dalībnieku mākslas darbu neformāla vizuālo materiālu “Galerija”).

 8. Rezidences noslēguma izstāde (atklāšana 2013. gada 25. septembrī).


Mākslinieku atbildība: (Nodrošina mākslinieks)


 1. Ceļa izdevumi uz Daugavpili vai Rīgu un atpakaļ.

 2. Darbam nepieciešamie citi materiāli un instrumenti.

 3. Obligāta mākslinieka veselības un apdrošināšanas polise.

 4. Radošās darbnīcas pārskata prezentācija (dalībnieku mākslas darbu CD vai citi vizuālie materiāli).

 5. Izstādes ekspozīcijā tiek iekļauti1-2 rezidences laikā tapušie darbi.

 6. Mākslinieks divus no rezidences laikā radītajiem darbiem, ko izvēlās profesionāla žūrija, atstāj Daugavpilij (rezidences rīkotāju īpašumā) Daugavpils Marka Rotko mākslas centra kolekcijai.

 7. Mākslinieks 10 dienu laikā pēc apstiprinājuma saņemšanas, apstiprina savu dalību (ne vēlāk kā līdz 10.jūlijam).Pieteikuma termiņš:
Dalībniekiem jāiesūta pa pastu no 2013. gada 1.marta līdz 2013. gada 20. jūnijam:

 1. Pieteikuma anketu (Lūdzu aizpildīt datorrakstā)

 2. CV

 3. Savu mākslas darbu prezentācijas materiālus: obligāti - CD ar PowerPoint vai PDF prezentāciju (vismaz 10 darbi – katrs uz sava slaida). Pēc dalībnieku atlases prezentācija tiks ievietota rīkotāju mājas lapā informācijai par rezidences dalībniekiem. Klāt var pievienot katalogus, fotogrāfijas, atklātnes utt.


Dalībniekiem elektroniski jāiesūta no 2013. gada 1.marta līdz 2013. gada 20. jūnijam: Pieteikuma anketu, CV. e-pasts: maris.cacka@daugavpils.lv farida.zaletilo@daugavpils.lv
Dalībnieki, kas iesūtījuši pieteikumu tikai elektroniski vai tikai pa pastu, kā arī pēc norādītā pieteikšanās termiņa, netiek izvērtēti.

Rezidences rīkotāji izskatīs pieteikumus un izsūtīs ielūgumus uz Starptautisko rezidenci Daugavpilī “Marks Rotko 2013” līdz 2013.gada 30. jūnijam.


Rezidences rīkotāju adrese: Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs

Mihaila ielā 3, Daugavpils, LV-5401, Latvija, www.rothkocenter.com


International Residence “Mark Rothko 2013” in Daugavpils

2013 September 6 – 26, DaugavpilsREGULATIONS

International Residence “Mark Rothko 2013” takes place in Daugavpils, Latvia in September 6-26. Daugavpils is known as a birth place of Mark Rothko, a worldwide famous artist.

For the moment the city is working on the big project – the foundation of Mark Rothko Art Centre in Daugavpils Fortress.

The Plein Air is the annual event. Since 2004 the artists from the Armenia, USA, Austria, Belarus, Denmark, France, Estonia, Italy, Russia, United Kingdom, Lithuania, Norway, Poland, Ukraine, Germany and Latvia have been participating in it. From year 2013 Plein Air has been transformed into International residence.

On the 25th of September the exhibition of art works created during the event dedicated to Mark Rothko birthday will be opened. Every participant is expected to donate two works to the city of organizing committee. In the future these works will form a part of collection in the Mark Rothko Art Centre.
Residence organized by: Daugavpils Mark Rothko Art Centre, Daugavpils City Council and Department of Culture of Daugavpils
Residence partners: Daugavpils Museum of Regional Studies and Art, Daugavpils Secondary Art School “Saules skola”, Daugavpils University, Daugavpils Regional Artists Association
The Residence Aims:

1. To celebrate Mark Rothko’s unique global accomplishments as an Artist, to pay attention to Daugavpils as a place of his birth.

2. To enrich the creative environment within the city of Daugavpils and the Nation of Latvia.

3. To enrich the collection of contemporary art in Daugavpils by adding the body of works done by participants during the term.


The Residence Venue: Daugavpils, Latvia

The Residence Time: 2013, September 6-26

The Residence Participants: Professional Artists working on the canvas. The group of participants consists of 11 artists. The selection of the participants will be hold on the competitive base: CV, applications, visual information.
Organizers Responsibility:

1. Accommodation costs (hotel and meals)

2. Transfers (The International Airport Riga - Daugavpils return)

3. Studios

4. Working materials: 2 stretched canvases and paints (partly) Please, point out necessary dimensions in the attached Application form.

5. Publicity: advertising in mass media and publication of the Residence catalogue

6. Cultural programme: tour around the city and the region, visiting educational art establishments in Daugavpils

7. Technical equipment for artistic presentations of each participant during the “Informal Gallery”

8. Final exhibition „Mark Rothko 2013” on the 25th of September.
Artist Responsibility:

1. Travel costs from Daugavpils to Riga and return

2. Material and instruments required for work

3. Must have health Insurance

4. Presentation of the participants’ creativity (CD and other visual aids)

5. To display 1-2 or more works created during the Residence at the final exhibition.

6. To contribute 1 art work done during Residence, selected by professional jury, to the organizing committee

7. The Artist during 10 days after receiving the invitation letter should confirm his participation (the deadline 2013, 10 July)
How to apply:

The applicant should send since 2013 March 1 before 2013 June 20 by both post and email:

1. Filled-in Application Form (computer text)

2. Artist’s CV

3. Presentation materials of art works: obligatory Power Point Presentation on CD (at least 10 images, each on its separate page). Successful applicants’ visual presentations might be seen at International Residence ,,Mark Rothko 2012” home page. Other materials: catalogues, postcards, photographs are also welcome.

Application form + CV should be sent from 01.03.2013 till 20.06.2013 to e-mail address below:

maris.cacka@daugavpils.lv farida.zaletilo@daugavpils.lv

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Application forms, sent only by e-mail or only by post wouldn’t be in consideration.

Applications will be evaluated and the invitations will be sent to participants of International Residence “Mark Rothko 2013” until 30 June 2012.


Residence organizing committee adress: Daugavpils Mark Rothko Art Centre

Mihaila street 3, Daugavpils, LV-5401, Latvija, www.rothkocenter.comМеждународная резиденция в Даугавпилсе «Марк Ротко 2013»
2013 г., сентябрь 6-26, Даугавпилс, Латвия
ПОЛОЖЕНИЕ
Международная резиденция «Марк Ротко 2013» организован в Даугавпилсе, Латвия. Даугавпилс прежде всего известен в мире как родина Марка Ротко, художника с мировой известностью,одного из основателей абстрактного экспрессионизма.

Пленэр, в честь Марка Ротко проходит в Даугавпилсе как ежегодное мероприятие. На пленэрах с 2004 года участвовали художники из Армении, США, Австрии, Беларуси, Дании, Франции, Эстонии, Италии, России, Великобритании, Литвы, Норвегии, Польши, Украины, Германии и Латвии. С 2013 года пленер трансформируется в международную резиденцию.

25 сентября, в день рождения М. Ротко, в выставочном зале Даугавпилсского Центра искусств Марка Ротко будет открыта выставка художественных работ, созданных во время резиденции. По окончании резиденции каждый участник оставляет две работы по выбору жюри в собственности города- организаторов резиденции.
Организаторы резиденции: Даугавпилсского Центра искусств Марка Ротко, городская дума г. Даугавпилса и Управление культуры
Резиденцию поддерживают: Даугавпилсский Краеведческий и художественный музей, Даугавпилсская художественная средняя школа «Саулес скола», Даугавпилсский университет, Ассоциация художников Даугавпилсского региона.
Цель резиденции:

1. Осознавая художественное наследие Марка Ротко, обратить внимание на Даугавпилс, как родной город художника.

2. Способствовать формированию интереса к Даугавпилсу как среде побуждающей к творчеству.

3. Формировать коллекцию будущего Центра искусств Марка Ротко работами участников пленэра.


Место прохождения резиденции: город Даугавпилс, Латвия

Время резиденции: 6 – 26 сентября 2013 года.


Участники резиденции: профессиональные художники, которые работают на холсте в любой технике. В пленэре участвуют 11 художников. Отбор участников происходит на конкурсной основе, на основании присланных заявок-анкет, CV, и визуальной информации.
Oтветственность организаторов: (обеспечивают художникам)

1. Расходы по проживанию (питание, гостиница).

2. Трансфер из международного аэропорта Рига в Даугавпилс и обратно

3. Помещение для работы.

4. Материалы – 2 натянутых на подрамники холста (размеры указаны в анкете) и частичное приобретение других рабочих материалов.

5. Возможность рекламы (информация в СМИ, издание каталога резиденции).

6. Возможность отдыха, экскурсии по городу и его окрестностям, знакомство с художественными образовательными заведениями в Даугавпилсе.

7. Техническое обеспечение для презентации художником своего творчесва (на «неформальной галерее»).

8. Организация итоговой выставки резиденции (открытие 25 сентября 2013 года)
Oтветственность художников: (обеспечивает художник)
1. Дорожные расходы в Даугавпилс и обратно.

2. Материалы и инструменты необходимые для работы.

3. Обязательно иметь при себе страховой медицинский полис .

4. Презентация обзора творческой деятельности (CD художественных работ участников или другие визуальные материалы).

5. На заключительной выставке показ 1-2 работ, созданных во время резиденции.

6. Художник оставляет в собственности организаторов две из сделанных во время резиденции работ, отобранную профессиональным жюри.

7. В течение 10 дней после получения приглашения, художник должен подтвердить своё участие (не позже 10-го июля).

Подача заявок:

Участник обязан прислать по почте и в электронном виде с 1 марта до 20 июня 2013 года:

1. Заполненную анкету – заявку (компьтерный набор текста)

2. CV

3. Материалы презентации своих художественных работ: обязательно PowerPoint Presentation (минимум 10 работ- каждая на отдельном слайде). Презентации успешных претендентов можно будет увидеть на домашней странице резиденций.


Все участники должны прислать анкету + CV с 1 марта по 20 июня 2013 г. на указанный ниже электронный адрес: maris.cacka@daugavpils.lv farida.zaletilo@daugavpils.lv

Внимание: заявки обязательно должны быть присланы и по почте и электронно.


Сообщение результатов:

Организаторы резиденции рассмотрят анкеты-заявки и вышлют приглашения победителям конкурса на участие в Международной резиденции «Марк Ротко 2013» до 30 июня 2013 года.


Адрес организаторов резиденции:

Даугавпилсский Центр искусств Марка Ротко, ул.Михаила 3, Даугавпилс, LV 5401, Латвия, www.rothkocenter.com


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət