Ana səhifə

Af ile gelen öĞrencilerin dikkatiNE


Yüklə 32.5 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü32.5 Kb.
AF İLE GELEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

6111 Sayılı Af Kanunu kapsamında Fakültemiz Bölümlerine kayıtları yapılan öğrencilerimiz YTÜ Senatosunun 28.07.2011 gün, 2011/04 sayı ve 02 sıra sayılı kararı gereğince 2011 Öğretim Planına tabi olacaklardır. Öğrencilerimiz derslerini tabii oldukları 2011 Öğretim Planından almaları gerekmektedir. İntibaklarını alan öğrencilerin intibakları eski öğretim planına göre yapıldığından geçerli değildir. Af öğrencileri yeni intibak formlarını Bölüm Başkanlıklarından teslim alabilirler.


6111 Sayılı Af Kanunu kapsamında kayıtları yapılan öğrencilerin devam zorunlulukları vardır.
Af öğrencileri henüz otomasyon sistemine aktarılmadığından güz yarıyılı ders seçimlerini Bölümlerine dilekçe vermek suretiyle gerçekleştireceklerdir.
Makine Fakültesinin tüm Bölümlerinin öğretim dili %30 İngilizce olup, ilgili Senato kararına göre İngilizce Hazırlık öğreniminden muafiyete ilişkin karar aşağıda yer almaktadır.
Zorunlu İngilizce Hazırlık Öğretimi’ne Tabi Olanlar
Madde 11-

  1. Öğretim dili Türkçe olan programlardan ilişiği kesilen ve sonradan öğretim dili en az %30 yabancı dil olan programlara kayıt yaptıran öğrenciler, mezun olmaları için almaları gereken ders sayısının 7 ve üzerinde olması durumunda zorunlu İngilizce hazırlık öğretimine tabi olurlar. Bu öğrenciler 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı başında, 07 Eylül 2011’de Üniversitemiz tarafından yapılacak olan “İngilizce Yeterlik Sınavı”na girme hakkına sahiptirler. Bu sınavda başarılı olanlar, ilgili yarıyılda öğrenimlerine başlarlar. Başarısız olanlar İngilizce hazırlık öğrenimi görürler.

  2. İngilizce hazırlık öğretiminden başarılı olamamaları durumunda, öğrenciye öğrenim süresinden sayılmak kaydıyla bir yıl ek süre ve YDYO Öğretim ve Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav hakları verilir.

  3. Verilen bir yıllık ek sürede veya sınavlarda başarılı olamayan öğrenciler, yapacakları 5 tercihle beraber başka bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.

  4. Zorunlu İngilizce hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler, zorunlu İngilizce hazırlık öğrenimi görürler.


Zorunlu İngilizce Hazırlık Öğretimi’nden Muaf Olanlar
Madde 12-

  1. Öğretim dili Türkçe olan programlara başvuranlar,

  2. Öğretim dili en az % 30 İngilizce olan bir programın 3. veya 4. sınıfına İntibakı yapılan öğrenciler,

  3. Mezun olması için alması gereken ders sayısı 6 veya altında olan öğrenciler,

  4. Öğretim dili en az % 30 İngilizce olan bir programa başvuran öğrencilerden 07 Eylül 2011 tarihinde yapılacak olan “İngilizce Yeterlik Sınavı”nda başarılı olanlar,

  5. YTÜ Senatosu tarafından İngilizce Yeterlik Sınavı’na eşdeğer kabul edilen ÜDS, TOEFL, IELTS, KPDS gibi ulusal ya da uluslararası sınavların birinden Üniversite Senatosu’nca kabul edilen eşdeğer puanları alan öğrenciler,

f) YTÜ İngilizce Hazırlık Öğretimi’nden başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olanlar (Senato kararıyla muaf olanlar hariç),

g) Ana dilin İngilizce olduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olduğunu belgelendirenler,


zorunlu İngilizce Hazırlık Öğretimi’nden muaftır.


  1. Yukarıda yer alan e) ve f) maddelerinde sözü edilen dil belgelerinin geçerlilik süresi 3 yıldır.

Senato kararına http://www.ogi.yildiz.edu.tr/category.php?id=17 adresinden ulaşabilirsiniz.


Bilgilerinize sunulur.
Makine Fakültesi Dekanlığı


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət