Ana səhifə

Ek 12 geçİCİ depolama yerlerine konulmasi halinde özel tertip ve düzenek gerektiren eşya listesi


Yüklə 131 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü131 Kb.

EK 12
GEÇİCİ DEPOLAMA YERLERİNE KONULMASI HALİNDE ÖZEL TERTİP VE DÜZENEK GEREKTİREN EŞYA LİSTESİ


I - PARLAYICI VE PATLAYICI MADDELER
MADDENİN ADI : G.T.İ.POZİSYONU :

001-Azoture de plonb (Kurşun azatür) 2850.00.60.10.19

002-Ammonium asit (sulp) 2811.19.80.90.00

003-Ammen carbonite 2836.99.17.90.19

004-Astralite 3808.30

005-Ammale (Ammate) 2842.90.80.99.19

006-Alkol (Etil alkol) 22.07

007-Ace tylure d'argent 2843.29.00.20.00

008-Amatol (Trinitrotoul + Amonyum Nitrat) 3602.00.00.00.19

009-Amonyum Pikrat 2908.99.90.90.29

010-Amil Klorosilan 2931.00.95.90.69

011-Antimon penta klorür 2827.39.85.90.00

012-Antimon penta florür 2826.19.90.90.19

013-Azot hidrür (Nitrogen hyride) 2814.10.00.00.00

014-Aside picrugue(sulp) [Trinitrofenol (Pikrik asit)] 2908.99.90.10.11

015-Alcool methyligue (Metanol [Metil Alkol] 2905.11.00.10.11 2905.11.00.10.12 (saf olanlar)

2905.11.00.20.11 2905.11.00.20.12 (tenik)

016-Benzil Bromür 2903.69.90.00.29

017-Benzil Klorür 2903.69.90.00.11

018-Bromik asit 2811.19.80.90.00

019-Brom triflorür 2812.90.00.00.19

020-Brom penta florür 2812.90.00.00.19

021-Brom 2801.30.90.00.00

022-Ballistite (Dumansız Barut) 3601.00.00.00.12

023-Cheditte (Klorat veya Perklorat esaslı patlayıcı karışımıdır.) 3602.00.00.00.19

024-Cortide (Dumansız Barut) 3601.00.00.00.12

025-Cortide MD (Dumansız Barut) 3601.00.00.00.12

026-Carbure de calsium (Kalsiyum karbür,Karpit) 2849.10.00.00.00

027-Collodiom (Kollodyon) 3912.20.11.00.11 3912.20.11.00.19

028-Chlorate de potasse (Potasyum klorat) 2829.19.00.00.12

029-Dinamit 3602.00.00.00.11

030-Dinitrobenzen 2904.20.00.00.13

031-Dinitro fenol (Dinitrophenol) 2908.99.90.90

032-Dinitro naphtalane (1-2-4 Dinitro naftalen) 2904.20.00.00.24

033-Dinitro anisol 2909.30.90.90.18

034-Dinitro (orto cresol) [Dinitro-o-krezoller] 2908.99.90.90.12

035-Diazabenzonitrat (sulp) 2927.00.00.00.19

036-Dinitrobenzol (Benzil alkol) [Dinitro Benzen] 2904.20.90.00.13

037-Donarite (Nitroglikol + Nitrotoluen) 3602.00.00.00.19

038-Diklor asetik asit 2915.40.00.00.12

039-Dimetil sülfat 2920.90.10.11.12

040-Dinitroglycerine (mayi) 2920.90.85.90.00

041-Eter asetik (Etil asetat) 2915.31.00.00.00

042-Esans terebentin aldehid (Terebantin esansı) 3805.10.10.00.00

043-Etil Klorokarbonat 2915.90.00.00.49

044-Et de perchlorate karışımları 3602.00.00.00.19

045-Fulminate de mercure 2852.00.00.24.00

046-Fulminate d'argent (sulp) 2843.29.00.20.00

047-Fulminate de plombe (sulp) 2842.90.80.92.00

048-Fulminate de fer (sulp) 2842.90.80.92.00

049-Fulminate de cuivre (sulp) 2842.90.80.92.00

050-Fulminate de zinc (sulp) 2842.90.80.92.00

051-Fulminate d'ammonium (sulp) 2842.90.80.92.00

052-Fulminate de sodyum (sulp) 2842.90.80.92.00

053-Fulminate'ler (Diğerleri) 2842.90.80.92.00

054-Fluosilsik asit 2811.19.80.90.00

055-Fluosülfenik asit 2811.19.80.90.00

MADDENİN ADI : G.T.İ.POZİSYONU :
056-Fosfor oksiklorür 2812.10.18.00.11

057-Fosfor tribromür 2812.90.00.00.12

058-Fosfor triklorur 2812.10.15.00.00

059-Gaz cyanogene (mayi) 2853.00.90.20.00

060-Gurdinamit (sulp) 3602.00.00.00.11

061-Gun powder (silah barutu) 3601.00.00.00.19

062-Gun powder wite 3601.00.00.00.19

063-Gelatine dinamit (sulp) 3602.00.00.00.11

064-Hexanitro mannite (Mamnitol Hekza Nitrat) 2920.90.85.90.00

065-Hexonitro diphenilamine (Hekzanitrodifenilamin) 2921.44.00.90.11

066-Hidrür di antimoine (gaz) 2850.00.20.00.00

067-Hexametilen triperoksit diamin 2921.22.00.00.12

068-Hexametilen diamin (1.6 Diamin ohexane) 2921.22.00.00.11

069-Hidrazin ve Hidrazin hidrat 2825.10.00.00.11

070-Hidroyodik asit (Hidrolodik asit) 2811.19.80.90.19

071-Hidrobromik asit 2811.19.10.00.00

072-Hidroklorik asit (Hidrojen klorür) 2806.10.00.00.12 2806.10.00.00.11

(teknik) (saf)

073-Hidroflorik asit (Hidrojen florür) 2811.11.00.00.00

074-Hidrojen peroksit a)Perhidrol 2847.00.00.10.00

075-Hidrojen peroksit b)Diğerleri 2847.00.00.90.19 2847.00.00.90.11

(sıvı) (katı)

076-Hydure de 'Azote 2850.00.20.00.00

077-İyodik asit 2811.19.80.90.00

078-İyodin monoklorür 2812.10.99.00.19

079-Kollodyum 3912.20.11

080-Kalsiyum Karbür (Karpit) 2849.10.00.00.00

081-Klorsülfonik asit (klor sülfirük asit) 2806.20.00.00.00

082-Kloreks (Chlorax) (Not: Dikloretiler olarak da belirtilmiştir) 2909.20.00.90.11

083-Kükürt klorür (sülfür monochloride) 2812.10.99.00.11

084-Kükürt diklorür (Sülphurdichloride) 2812.10.93.00.00

085-Metil alkol (Metanol) [saf] 2905.11.00.10.11 2905.11.00.10.12

086-Metil alkol [saf olmayan] 2905.11.00.20.11 2905.11.00.20.12

087-Melange chlorate (Klorat karışımı) 3602.00.00.00.19

088-Menzoil klorür (Benzoil klorür) 2916.32.00.20.00

089-Melange de nitrat gaz dissous 3824.90.97.90.69

090-Merkuri 2805.40.90.00.00 2805.40.10.00.00

(normal) (net ağırlığına)

091-Merkuriazude 2850.00.60.10.19

092-Menite (Mannitol, Mannasugar) 2905.43.00.00.00

093-Metil kloro format 2915.90.00.00.21

094-Monotritronophtalinea 2904.20.00.00.17

095-Mannitol hekzonitrat 2920.90.85.90.00

096-Nitrure de soufre 2850.00.20.00.00

097-Nitrometan (mayi) 2904.20.00.00.21

098-Nitrate de methyle (mayi) 2920.90.85.90.00

099-Nitrate de etil (mayi) 2920.90.85.90.00

100-Nobelite 3602.00.00.00.11

101-Nitrate d'amidon 2922.31.00.00.19

102-Nitrür d'azite 2850.00.20.00.00

103-Nitrodi azobenzol klorat 2927.00.00.00.19

104-Nitrometan de mercure basigue 2931.00.95.90.69

105-Nitroquoniden (guanidin nitrat) 2925.20.00.00.12

106-Nitroure 2850.00.20.00.00

107-Nitrating asit [(Nitrat asidi) (Nitrik asit)] 2808.00.00.00.11

108-Nitroselüloz (sulp) 3912.20

109-Nitro sülfürük asit (nitrosil Sülfirik Asit) 2811.19.80.90.00

110-Ortho Krezol (Orthocresol) 2907.12.00.10.00

111-Ham Krezol 2707.99.80.00.13

112-Pikrik asit (sulp) - Trinitrofenol 2908.99.90.10.11

113-Potasyum klorat 2829.19.00.00.12

114-Poudre noire sans fomee (Dumansız Barut) 3601.00.00.00.12

115-Pictare de potasse (sulp) 2908.99.90.90.29

116-Poudre sans fumee TNP (Dumansız (Barut) 3601.00.00.00.12

117-Petrol esansı 2710.11

118-Phosfor 2804.70.00.00.11 2804.70.00.00.12

(kırmızı) (beyaz)

119-Petroklacite 3602.00.00.00.19

120-Poudre d'explosion anagon 3601.00.00.00.12

121-Penthrite (Pentaerithritol Tetranitrat) (PETN) (Hasetrol) 2920.90.85.90.00

122-Permonite (Permoniol) (Desomorphine) [Morfin] 2939.11.00.00.12

123-Poudre sans fumee hirsch 3601.00.00.00.12MADDENİN ADI : G.T.İ.POZİSYONU :
124-Poudre sans fumee schutze 3601.00.00.00.12

125-Poudre sans fumee FC 3601.00.00.00.12

126-Poudre sans fumee walsrode 3601.00.00.00.12

127-Poudre sans fumee no II 3601.00.00.00.12

128-Poudre sans fumee Mİ 71 3601.00.00.00.12

129-Poudre sans fumee BAM 3601.00.00.00.12

130-Poudre sans fumee M/88 3601.00.00.00.12

131-Poudre sans fumee Sp 3601.00.00.00.12

132-Poudre sans fumee Rp 3601.00.00.00.12

133-Poudre sans fumee 3601.00.00.00.12

134-Pirosulfusil klorür 2812.10.99.00.19

135-Plasto 32.08/32.09/32.10

136-Pyrosulfuryl chloride Disülfürylchloride) 2812.10.99.00.19

137-Perklorik asit 2811.29.90.90.11

138-Roburite La 3602.00.00.00.19

139-Roburite I 3602.00.00.00.19

140-Sprengglatine (sulp) 3602.00.00.00.19

141-Stabilite II 3506.00

142-Siklonit (Cyclonite; Trimethylene trinitramine) 2933.69.10.10.00

143-Siklohekzil triklorsilan 2931.00.95.90.69

144-Siklohekzenil triklorosilan 2931.00.95.90.69

145-Silikon tetra klorür 2812.10.99.00.19

146-Stannik klorür 2827.39.10.00.12

147-Sülfisil klorür 2827.39.90.90.00

148-Site Carbonite de Carbon 2803.00.00.90.19

149-Sülfonitrik asit 2808.00.00.00.13

150-Trinitro benzen 2904.20.00.00.28

151-Trinitro toluen (TNT) 2904.20.00.00.23

152-Trinitro meta xylene (xylite) (Lignit; Ksilen miski) 2904.20.00.00.11

153-Trinitro anisol 2909.30.90.90.18

154-Trinitrotoluéne 2904.20.00.00.23

155-Trinitrotoluol 2904.20.00.00.23

156-Trinitrophenetol (Pikrik asit) 2908.99

157-Trinitroanilin 2921.42.00.00.14

158-Tetra nitro anilin 2921.42 00.00.15

159-Tetranitromethylaniline Tetryl-Pyronite) 2921.42.00.00.15

160-Tetranitrotoluol (sulp) 2904.20.00.00.28

161-Tetranitrometan (mayi) 2904.20.00.00.28

162-Trinitro demethyloniline (sulp) 2921.42.00.00.14

163-Tiofosforilklorür 2812.10.18.00.19

164-Titanum tetraklorür 2827.39.85.90.00

165-Titanum triklorür 2827.39.85.90.00

166-Titanum sülfat 2833.29.30.00.00

167- Wetter dinamit pertrhrinite 3602.00.00.00.11

168- Wetter fulmenite 3602.00.00.00.19

II - YANICI MADDELER:
MADDENİN ADI : G.T.İ.POZİSYONU :

001-Acetin (Glyceriyl monoacetat) 2915.39.00.99.19

002-Aceton-Ersatz (Kolat uçan etarat mahlülü) 3814.00.90.00.19

003-Ansol (Etil alkol+Etil asetat+susuz etilalkol 3814.00.90.00.19

004-Aseton (propanon) 2914.11.00.00.00

005-Asordin (Karbon tetraklorür) (Tetra klorkarbon) 2903.14.00.00.00

006-Avantin (İzopropilalkol) 2905.12.00.00.12

007-Akrilonitril 2926.10.00.00.00

008-Asetal 2911.00

009-Asetaldehit (Etanal) 2912.12.00.00.00

010-Akrolein (2-propenal) 2912.19.90.90.11

011-Allil alkol (propenol) 2905.29.10.00.00

012-Amil asetat (Pentil asetat) 2915.39.00.30.12

013-Amil alkol (Tert) (Pentanol) 2905.19.00.90.16

014-Amil alkol izomerleri ve karışımları 2905.19.00.90.16

015-Amil klorür (n.) (1- Chloro pentan) 290319800019

016-Amil klorür (karışık) (1 Chloropentan+3Chloro

pentan+ 1 Chloromethyl bütane+1 Chloro 3

methyl bütane+3Chloromethyl bütane) 2903.19.80.00.19

017-Amil merkaptan 2930.90.85.90.68

018-Amil nitrit 2920.90.85.11.11

019-Apkolen (Petrol solventi) 2710.11.90.00.11

020-Apkotinner 3814.00.90.00.19

MADDENİN ADI : G.T.İ.POZİSYONU :

021-Ateş alan film ve pelliküller (Ambalajları üzerinde

yanıcı ve parlayıcı etiket ve işareti bulunanlar) 3701;3702 ve 39. Fasıl

022-Alkollü nebati hülasalar 1302.11.00-1302.19.80.99.00 arası

023-Alkollü uçan yağlar 3301

024-Alkollü koku veren karışımlar 3302.90.10

025-Akrilik esaslı toz ve levhalar 3906/3918/3919/3920/3921.

026-Benzin 2710.11

027-Benzol (Benzen) 2902.20.00.00.00

028-Benzin oform (Tetraklorkarbon) 2903.14.00.00.00

029-n-Bütil asetat 2915.33.00.00.00

030-Bütil alkol (sco) 2905.14.90.00.12

031-Bütil alkol (Tert) [2-Metilpropan-2-ol] 2905.14.10.00.00

032-Butil aldehit (n) 2912.19.10.00.00

033-Butil amin (n) 2921.19.85.00.59

034-Butil amin (sec) 2921.19.85.00.59

035-Butil amin (tert) 2921.19.85.00.59

036-Butil klorür (n) 2903.19.80.00.19

037-Butilen oksid 2910.90.00.00.19

038-Bütil propi onat (n) 2915.50.00.00.14

039-Bütan 2901.10.10.00.11

040-Büten 1 2901.23.00.00.00

041-Buten 2 (co's) 2901.23.00.00.00

042-Buten 2 (lirans) 2901.23.00.00.00

043-Amonyum bikromat; Amonyum dikromat 2841.50.00.90.29

044-Butil Amin (DI-SEC) 2921.19.85.00.59

045-Bütanol (Normal bütil alkol) 2905.13.00.00.00

046-Butil benzin (sec) 2902.90.00.99.00

047-Çinko etil 2931.00.95.90.69

048-Depol (Terebentin yağı ürünü) 3805.90.90.90.19

049-Dial (Diaseton alkol) (4hidroksi; 4 metil pentan) 2914.40.10.00.00

050-Depanol (Terebetin yağı ürünü) 3805.90.90.90.19

051-Dipenten (Terebentin yağı ürünü) ham 3805.90.90.90.11

052-Dipenten (Terebentin yağı ürünü) saf 2902.19.00.00.13

053-Disolvan CA (Kolay uçan muhalliler) 3814.00.90.00.19

054-Dravvin (Estilasitati havi muhalliler mahlutu) 3814.00.90.00.19

055-1,1-Difluoreton 2903.39.90.10.15

056-Denature alkol 2207.20

057-Dependip 27.10

058-Diasetil 2914.19.90.00.11

059-Dİ-tri-Butil peroksit 2909.60.00.00.19

060-Diklorosetilen 2903.15.00.00.00

061-Dietilamin 2921.19.50.00.00

062-Dietilketon 2914.19.90.00.19

063-Diisopropilamin 2921.19.85.00.95

064-Dimetilasetal 2911.00.00.10.12

065-Dimetilamin 2921.11.00.00.12

066-Dimetildiklorosilan 2931.00.95.90.69

067-Dinitrotuluen 2904.20.00.00.15

068-)1-4-Dioksan (dietilendioksit) 2932.99.00.50.12

069-Di-n-propilamin 2921.19.85.00.59

070-Dodesiltriklorosilan 2931.00.95.90.69

071-Driolan (Not: Osalmid olarak da belirtilmiştir.) 2924.29.98.00.39

072-Dtil-n-Butileter 2909.19.00.00.12

073-2 Dietilbutiraldehid 2912.19.90.90.14

074-Diluanlar (Uçucu organik sulandırıcı karma çözücü) 3814.00.90.00.19

075-Diazinon (mahlül halinde) saf 2933.59.10.00.00

076-Diazinon (mahlül halinde) hazırlanmış) 3808.91.40.00.00

077-Epiklorhidrin (1-klor 2,3 epoksi propan) 2910.30.00.00.00

078-Erkonal (Dibenzil eter) 2909.30.90.90.11

079-Esans da petrol (Petrol esansı) 2710.11.90.00.19

080-Eter da petrol 2710.1190.00.11

081-Eter sülfirik (Eter; dietiler) 2909.11.00.00.00

082-Eter asetik (Etil asetat) [Asetat d'etil] 2915.31.00.00.00

083-Etil alkol (alkol etilik) 2207.00

084-Ethylenedichloride; 1,2 dicloro ethane; ethylene 2903.15.00.00.00

085-Etilen Klorhidrin 2905.59.98.90.99

086-Etil Formiyat 2915.13.00.90.12

087-Etilen 2901.21.00.00.11 2901.21.00.00.19

(Kullanıldığı yere göre değişir)

088-Ethilamin 2921.19.85.00.33

089-Etilborat 2920.90.85.90.00

090-Etil klorür 2903.11.00.00.12

MADDENİN ADI : G.T.İ.POZİSYONU :

091-Etil krotonat 2916.19.95.90.00

092-Etil diklorasilon 2931.00.95.90.69

093-Etilen imın (Aziridine) 2933.90.95.00.49

094-Etilen oksit 2910.10.00.00.00

095-Etil merkaptan (Etilsulfhidrat; ethhanol) 2930.90.85.90.31

096-Etil metil eter 2909.19.90.00.19

097-Etil nitrat (Not: Nitro Etan olarak da belirtilmiştir.) 2904.20.00.00.22

098-Etil nitrik (Not: Etil Nitrat olarak da belirtilmiştir.) 2920.90.85.90.19

099-Etil propionat 2915.50.00.00.19

100-Etil triklorosilan 2931.00.95.90.69

101-Ferro silisyum (% 30-70 silisyum ihtiva eden ferro 7202.21

silisyumlar `shppinge-regulatıon')

102-Fluorin 2801.30.10.00.00

103-Feniltriklorosilon 2931.00.95.90.69

104-Fosforik anhidr (Fosfor pentaoksit) 2809.10.00.00.00

105-Fosfor pentaklorür 2812.10.16.00.00

106-Fosfor pentasülfür 2813.90.10.00.00

107-Fosfor seskisülfür 2813.90.10.00.00

108-Gazolin 27.10

109-Gazolin gaz 27.10

110-Gomalaka solusyonları 1301 3210

111-Hazırlanmış Vernikler 3208. - 3209. - 3210.

112-Hidrojen 2804.10.00.00.00

113-Heptan 2901.10.00.90.12

114-Hekzan-n 2901.10.00.90.11

115-Ham petrol ve emsali hafif yağlar 2709.00

116-Isoamilalkol 2905.19.00.90.18

117-Isoamilasetat (asetat d'amil) [Isopentilacetat] 2915.39.00.30.13

118- Izobütil alkol 2905.14.90.00.11

119-Isopropilalkol 2905.12.00.00.12

120-Isobuten 2901.23.00.00.00

121-Isobutilamin 2921.19.85.00.59

122-Isooktan 2901.00.00.90.19

123-Isookten 2901.29.00.90.11

124-Isopentan 2901.10.00.90.19

125-Isopren (3 metil 1,3 butadien) 2901.24.00.00.00

126-Isopropilasetat 2915.39.00.10.00

127-Izopropil alkol 2905.12.00.00.12

128-Izopropliamin 2921.19.85.00.21

129-Isopropileter (Not: dilsopropileter olarak da belirtilmiştir.) 2909.19.90.00.11

130-Isopropilmerkoptan 2930.90.85.90.68

131-Kensolene (80-200 derecede kaynayan benzin) 27.10

132-Kollodyon 3912.20.11

133-Kloroform (Triklormetan) 2903.13.00.00.00

134-Karbonmonooksit 2811.29.90.90.19

135-Klortirflor etan 2903.49.19.00.22

136-Kalsiyum 2805.12.00.00.00

137-Kalsiyum fosfür 2848.00.00.90.00

138-Kalsiyum resitant 3806.20.00.00.00

139-Kloral formamid 2924.19.00.00.29

140-Kolonya ispirtosu 22.07

141-Kroton aldehid (2 bütenal) 2912.19.90.90.12

142-Kristallal (Benzin) 27.10

143-Kau‡uk solusyonları 4005.20.00.00.00

144-Lacteole (Benzin) 27.10

145-Ligroin 27.10

146-Lindol (Trikrezilfosfat) (Tritolilfosfat) 2919.00.00.10.13

147-L"sungemitel BP (Propionat bütil) 2915.50.00.00.14

148-L"sungemitel E 13 (Kolay kaynayan eterler mahlutu) 3814.00.90

149-L"sungemitel E 14 (Kolay kaynayan eterler mahlutu) 3814.00.90

150-L"sungemitel E 33 (Kolay kaynayan eterler mahlutu) 3814.00.90

151-L"sungemitel EMA (Kolay kaynayan eterler mahlutu) 3814.00.90

152-L"sungemitel DA (Kolay kaynayan eterler mahlutu) 3814.00.90

153-Likefie petrol gazı [Likit Petrol Gazı (L.P.G.)] 2711.19.00.00.11

154-Lityum 2805.19.90.00.12

155-Lityum alüminyum hidrür (mayi) 2850.00.20.00.00

156-Lityum alüminyum hidrür (sulp) 2850.00.20.00.00

157-Lityum alüminyum etereal [2851]

158-Lityum amid [2851]

159-Lityum silikon 2839.90.90.90.15


MADDENİN ADI : G.T.İ.POZİSYONU :

160-Metanol (alkol metilik) [saf] 2905.11.00.10.11 2905.11.00.10.12

161-Metanol (alkol metilik) [teknik] 2905.11.00.20.11 2905.11.00.20.12

162-Lityum hidrür 2850.00.20.00.00

163-Metal (Kolay kaynayan eterler mahlutu) 3814.00.90.00.19

164-Methylacceton (aseton + metilasetat + metilalkol) 3814.00.90.00.19

165-Methylated siprit (odun ispirtosu ile karışık alkol) 3814.00.90.00.19

166-Metil asetat 2915.39.30.00.11

167-Metil etiletan (Pentan) 2901.10.00.90.13

168-Mettel L30 (Terebentin yağı ürünü) 3805.10.10.00.00

169-Monoklorbenzol (Benzen) 2903.61.00.00.11

170-Mavi gaz (Blue gas; water gas) 2705.00.00.00.00

171-Metan 2711.19.00.00.13

172-Metilamin 2921.11.00.00.11

173-Metilamin (solusyon) 2921.11.00.00.11

174-Metil klorür 2903.11.00.00.11

175-Metil merkaptan 2930.90.85.90.28

176-Magnezyum (toz) 8104.30.00.00.00

177-Magnezyum (varak) 8104.90.00.00.19

178-Magnezyum dioksit (Magnezyum peroksit) 2816.10.00.00.00

179-Magnezyum resinat 3806.90.00.90.19

180-Metaklorein (2-metil, 2-propenal) 2912.19.90.90.13

181-Metil asetat (Metial) 2911.00.00.10.11

182-Metilal 2911.00.00.10.11

183-Metil allil klorür 2903.29.00.00.00

184-Metilklorometileter 2909.19.90.00.19

185-Metil siklopentan 2902.19.00.00.19

186-Metil etil keton (Butanon) 2914.12.00.00.00

187-Metil formiat 2915.13.00.90.11

188-2-Metil heptan 2901.10.00.90.19

189-Metil hidrazin 2928.00.90.10.19

190-Metil iyodür 2903.39.90.90.11

191-Metil izobütil keton (4 metil 2 pentanon) 2914.13.00.00.00

192-Metil isopropenil keton 2914.19.90.00.19

193-Metil isopropil keton 2914.19.90.00.19

194-Metil metakrilat 2916.14.00.00.11

195-Metil pentadien 2901.29.00.90.11

196-Metil pentan 2901.10.00.90.19

197-Metil propionat 2915.50.00.00.19

198-Metil propil keton 2914.19.90.00.19

199-Metil sülfür 2930.90.85.90.14

200-Metil triklorosilan 2931.00.95.10.00

201-Meta xylon 2902.42.00.00.00

202-Nafta (Petroleum spirit) 2710.11.15.00.11

203-Nafta solvan 2710.11.15.00.19

204-Neohekzan 2901.10.00.90.19

205-Neosol 3814.00.90.00.19

206-Nikel karbonil 2931.00.95.90.12

207-N-pentan 2901.10.00.90.19

208-N-Prepilamin 2921.19.85.00.29

209-Orto Xylen 2902.41.00.00.00

210-Propil alkol 2905.12.00.00.11

211-Pencatetat (amilalkol) 2905.19.00.90.16

212-Pentexel (amilalkolü havi mahlut) 3814.00.90.00.19

213-Peralkol (cyclahexamol + alkol) 3814.00.90.00.19

214-Peramilalkol (cyclonxanal +alkol + isoporipilik + bütanol) 3814.00.90.00.19

215-Petrohol (isopropilalkol) 2905.12.00.00.12

216-Pencetetat (amilalkol) 2905.19.00.90.16

217-Persprit (isopropilalkol) 2905.12.00.00.12

218-Petrol 2709.00

219-Pineoil (terebentin yağı müştekkatı) 3805.10.10.00.00

220-Propan 2711.29.00.00.11

221-Propilen 2711.29.00.00.14

222-Polivinil metil eter 3907.20.99.00.00

223-Potasyum borahidrür 2850.00.20.00.00

224-Potasyum bromat 2829.90.40.00.00

225-Potasyum hipofosfit 2835.10.00.20.00

226-Potasyum sülfür 2830.90.85.10.11

227-Popopargyl klörür 2903.29.00.00.00

228-Popion aldrehid 2912.19.90.90.14

229-Propilen diklorür 2903.29.00.00.00

230-Propilen oksit (Metil oksiran) 2910.20.00.00.00

231-Piridin 2933.31.00.90.11

232-Piroksilin (Nitroselüloz) 3912.20

233-Solaesthin [Metilen klorür] (Niklormetan) 2903.12.00.00.00

MADDENİN ADI : G.T.İ.POZİSYONU :

234-Spectrol (kokulandırılmış petraklor karbonj) 2903.14.00.00.00

235-Speziall"sungsmittel (kolay kaynayan eterler mahlutu) 3814.00.90.00.19

236-Speziall"sungsmittel A, E, EF (kol. kayna. eter. mah.) 3814.00.90.

237-Sülfürdükarbon 2813.10.00.00.00

238-Siklopropon 2902.19.00.00.19

239-Siklopentan 2902.19.00.00.19

240-Sodyum amalgam [2851]

241-Sodyum amid [2851]

242-Sodyum hidrür 2850.00.20.00.00

243-Sellülozik vernikler 3208.90.99.00.11

244-Sellülozik boyalar 3208.90.99.00.12

245-Sellüloit mamulatı 3701/3702/3918 3208.90.99.00.19

3919/3920/3921 (Mamülün türüne göre değişir) 246-Tamasol j (isobütilasetat) 2915.39.00.92.00

247-Tcp (Trikrezilfosfat) Tritolil fosfat 2919.90.00.10.13

248-Terapin (benzin) 27.10

249-Terlito (benzin) 27.10

250-Tetra (tetraklor karbon) 2903.14.00.00.00

251-Tetra form (tetraklor karbon) 2903.14.00.00.00

252-Tetrakol (tetraklor karbon) 2903.14.00.00.00

253-Textile (65-100 derece kaynayan benzin) 27.10

254-Tolüol 2902.30.00.00.00

255-Tpp (Triphenylphosphat) 2919.90.00.10.12

256-Tri (Trikoloretilen) 2903.22.00.00.00

257-Tri acetin (gliserin triasetat) 2915.39.30.00.14

258-Tetra fluorfetilen 2903.39.90.10.49

259-Tenamen 3 3814.00.90

260-Tenamen 60 3814.00.90

261-Terpinolen 2902.19.00.00.19

262-Terametilsilan 2931.00.95

263-Toryum 2844.30.55.10.00

264-Titanyum 8108.

265-Trietilamin 2921.19.85.00.11

266-Trimetilamin 2921.11.00.00.13

267-Trimetril klorosilan 2931.00.95

268-Troluoil; Petroleum Solvent 27.10

269-Tinnerler 3814.00

270-Ure peroksit (Carbamide peroksit) 2931.00.95.00.69

271-Uhu yapıştırıcı 3506.

272-Vesteron (Tetra kloretan) 2903.19.80.00.19

273-V.M.P.Nophtha (100-160 derecede kaynayan benzin) 27.10

274-Vinil klorür 2903.21.00.00.00

275-Vinil metil eter 2909.19.90.00.19

276-Vinil asetat 2915.32.00.00.00

277-Vinil 2- Kloroetileter 2909.19.00.00.19

278-Vinil etil eter 2909.19.00.00.19

279-Viniliden klorür 2903.29.00.00.00

280-Vinil isobütik eter 2909.19.00.00.19

281-Viniltriklorosilan 2931.00.95

282-Weichmachungsmittel 9 (3 valanslı suni alkol) 1520.00.00.90.00

283-White spirit (benzin) 2710.11.21.00.00

284-Xylol (Xylene ortho, meta, para) 2902.(41.42.43)

285-Xylonsubstitu 2902.90.00.99.00

286-Zirkonyum 8109.III - YANMAYI ARTIRICI MADDELER:

MADDENİN ADI : G.T.İ.POZİSYONU :
001-Air liquide (oxiliquide) [Tazyik edilmiş hava] 2853.00.30.00.00

002-Amonyak mahlulu (Nişadır ruhu) 2827.10.00.00.00

003-Asit asetik (Her nevi) 2915.21.00.00.11 2915.21.00.00.12

(buzlu) (ticari)

004-Asit azotik nitrit (KEZZAP) 2808.00.00.00.12

005-Asit klorhidrik (Tuz ruhu) 2806.10.00.00.12

006-Asit floridrik 2811.11.00.00.00

007-Asit formik 2915.11.00.00.00

008-Asit sülfirik dumanlı (oleum) 2807.00.90.00.00

009-Asit sülfürik kesif dumansız (saç yağı) 2807.00.10.00.19MADDENİN ADI : G.T.İ.POZİSYONU :

010-Beyaz fosfor 2804.70.00.00.12

011-Gaz disuklor metil (metilklorür) 2903.11.00.00.11

012-Gaz siyanojen 2853.00.90.20.00

013-Hydrure de phosphor (gaz) 2850.00.20.00.00

014-Karbür d" kalsiyum (kalsiyum karbür) 2849.10.00.00.00

015-Klorat d" potas (Potasyum karbür) 2829.19.00.00.12

016-Nitrat d'amonyum (Amonyum nitrat) 3102.30.10.00.00 3102.30.90.00.00

(Sulu Çözelti ve katı olmasına göre değişir)

017-Nitrat d" potas (Potasyum nitrat) 2834.21.00.00.00

018-Nitrat d" sut (Sodyum Nitrat) 3102.50

019-Per oksit d" sodyum (Sodyum Peroksit) 2815.30.00.00.00

020-Potasyum (metal) 2805.19.90.00.11

021-Perhidrol 2847.00.00.10.00

022-Sodyum (metal) 2805.11.00.00.00

023-Suni sis maddeleri 3604.90.00.00.13

024-Tazyik edilmiş gazlardan hidrojen (müvellidülma) 2804.10.00.00.00

025-Tazyik edilmiş gazlardan oksijen (müvellidülhumoza) 2804.40.00.00.00

026-Tazyik edilmiş gazlardan karbonmonoksit (Humzu karbon) 2811.29.90.90.19

027-Tazyik edilmiş gazlardan amonyak 2814.10.00.00.00

028-Tazyik edilmiş gazlardan asit karbonik 2811.29.90.90.19

029-Tazyik edilmiş gazlardan asit

sülfürü (Gazi kibriti) 2807.00.10.00.19

030-Tazyik edilmiş gazlardan klor 2801.10.00.00.00IV - TEHLİKELİ VE ZARARLI KİMYASAL MADDELER:

MADDENİN ADI : G.T.İ.POZİSYONU :
001-Nitro Benzaldehit 2913.00.00.90.11


(1) kırmızı

(2) beyaz

(3) normal

(4) net ağırlığında

(5) teknik

(6) saf

(7) sıvı

(8) katı

(9) saf olan

(10) saf olmayan

(11) kullanıldığı yere göre değişir

(12) buzlu

(13) ticari

(14) sulu çözelti ve katı olmasına göre değişir

(15) mamülün türüne göre değişir


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət