Ana səhifə

Beletristika / lijepa književnost


Yüklə 394.57 Kb.
səhifə4/4
tarix26.06.2016
ölçüsü394.57 Kb.
1   2   3   4

POPIS KNJIGA NA KASETAMA

(STRUČNA LITERATURA)Sarajevo, 2008.

FILOZOFIJA

Al-Andalusi, Ibn Hazm Golubičina ogrlica 6

Aristotel Organon 5 4k
Gadamer, Hans Georg Istina i metoda 5 4k

Goldman, Lisjen Skriveni bog 5 4k


Hartman, Nikolaj Estetika 4 4k

Huserl, Edmund Kartezijanske meditacije 4 4k


Kangrga, Milan Etika i revolucija 3 4k

“ “ Praksa, vrijeme, svijet: iskušavanje

mišljenja revolucije 4 4k

Kant, Imanuel Kritika praktičnog uma 2 4k

Kaucki, Karl Ortodoksni marksizam i

reformizam 2 4k

Koen, M. / Nejdžel, E. Uvod u logiku i naučni metod 4 4k

Kolakovski, Lešek Glavni tokovi marksizma I 9 4k

“ “ “ “ “ II 5 4k
Laertije, Diogen Život i mišljenja istaknutih

filozofa 3 4k

Lefevr, Anri Dijalektički materijalizam 3 4k
Marks, Karl / Engels, Fridrih O književnosti i umetnosti 2 4k

Markuze, Herbert Sovjetski marksizam 2 4k

Milton, Džon Aeropagitika 1 4k
Petronijević, Branislav Istorija novije filozofije 6 4k
Rasel, Bertrand Istorija zapadne filozofije 7 4k
Šopenhauer, Artur Svet kao volja i predstava 4 4k
Tartalja, Smilja Skriveni krug 2 4k

Ten, Ipolit Filozofija umjetnosti 3 4k


Vlaisavljević, Ugo Ontologija i njeno nasljedje 5

Voltaire Rasprava o toleranciji 4PSIHOLOGIJA

Adamović, Vladimir Emocije i telesne bolesti 1 4k

Adler, Alfred Individualna psihologija 3 4k

“ “ O nervoznom karakteru 2 4k

“ “ Psihologija deteta 2 4k

Andreas, Lu Sine Šta je eros 1 4k


Bern, Erik Seks u ljubavi 2 4k

Betelhajm, Bruno Ljubav nije dovoljna 3 4k

Biro, Mikloš Samoubistvo: psihologija i

psihopatologija 1 4k

Ćehić, Ejub Specifičnosti u učenju i razvoju

ličnosti slijepe djece 1 4k


From, Erih Begstvo od slobode 2 4k

“ “ Imati ili biti 1 4k

“ “ Umijeće ljubavi 1 4k

“ “ Umijeće ljubavi /presnimka/ 3

Grey, John Muškarci su s Marsa,

Žene su s Venere 8

Hej, Luiz Moć ozdravljenja je u nama 5

Hjum, Dejvid Istraživanje o ljudskom razumu 2 4k

Hrnjica, Sulejman Zrelost ličnosti 2 4k

Jung, Karl Gustav Lavirint u čoveku 5

“ “ “ O psihologiji nesvesnosg 11

“ “ “ Psihologija i alkemija 2 4k

Keler, Verner Parapsihološki fenomeni 3 4k
Lindzi,G. / Hol, S.K. Teorija ličnosti 6 4k
Mangan, James T. Tajna lakog života 6
Masov, Abraham H. Motivacija i ličnost 4 4k
Napolitane, K. / Pelegrino V. Živeti i voleti posle razvoda 2 4k

Nikolić, Staniša Svijet dječje psihe 2 4k


Popović, Draginja Rani razvoj i prilagodjavanje slepih 3 4k
Rajh, Vilhelm Analiza karaktera 4 4k
Sathya Sai Baba, Bhagavan Sri O meditaciji=Dhyanavahini 3

Smirnof, Viktor Psihoanaliza deteta 2 4k

Stanulović-Kapor, Mila Psihologija roditeljstva 2 4k
Šekli, Robert Trampa svesti 1 4k

Šo, Filis M. Druženje s ljudima je zabavno 3


Zeldin, Theodore Kako razgovor može promijeniti vaš

život 2


RELIGIJA

Al-Gazali, Abn Hamid Muhamed Znamenja u Allahovim stvorenjima 3


Baginski, Bodo/ Šaramon, Šalila Reiki 5

Bejdžent / Li / Linkoln Sveta krv, Sveti gral 13

Bulaq, Ali Islam i demokracija, teokracija i

totalitarizam 4

Cerić, Mustafa Islam u Bosni i Hercegovini 1
David-Neel, Alexandra Tibet 7

Deedat, Ahmed Kur an, najsavršenija mudžiza 2

De Vitray-Mayerovitch, Eva Antologija sufijskih tekstova 6
Erman, V.G. / Tempkin, E.R. Mitovi stare Indije 2 4k

“ “ “ “ “ “ “ /presnimka/ 8

From, Erih Dogma o Hristu 1 4k

“ “ Dogma o Hristu /presnimka/ 8

Islami i muslimani 1

Izbor Poslanikovih hadisa 6

Ivan Pavao II Prijeći prag nade 4

Izbor sura iz Kur’ana na bosanskom i

arapskom jeziku 1

Izbor sura iz Kur’ana: Ezan, Jasin,

Sure, Dova 1

Izetbegović, Alija Islamska deklaracija 3

“ “ Islam izmedju istoka i zapada 8

Karić, Enes Tefsir: Uvod u tefsirske znanosti 9

Kolakovski, Lešek Ključ nebeski / Razgovor s

djavlom 3 4k

Kosidovski, Zenon Priče evandjelista 14

Kur an Časni 25


Lings, Martin Muhammed: život njegov osnovan

na vrelima najstarijim 13


Matje, M.J. Staroegipatski mitovi 1 4k

Nakaš, Abdulah / Ramazanski post /

Fazlagić, Suad /

Zejno, Muhamed Džemil Tevhid i širk 1


Prijevod značenja Kur ana

/ I-XXX džuz / 15

Puljić, Vinko O stradanjima s nadom I 4

“ “ O stradanjima s nadom II: misli,

stajališta poruke 7


Rasel, Džefri Bertold Mit o djavolu 2 4k

“ “ “ “ “ /presnimka/ 7

Smailagić, Nerkez Klasična kultura islama I-II 33 Sveto pismo – Stari zavjet 16

Šušnjić, Djuro Znati ili vjerovati 3 4k


SOCIOLOGIJA / ANTROPOLOGIJA

Bojović, Savo Predbračne veze 2 4k

Bovoar, Simon de Drugi pol 7 4k

Buharin/Staljin/Trocki/Zinovjev Permanentna revolucija 2 4k


Duraković, Nijaz Prokletstvo Muslimana 10

Filandra, Šaćir Bošnjaci imoderna: humanistička

misao Bošnjaka od polovine XIX

do polovine XX stoljeća 11


Grul, Herbert Jedna planeta je opljačkana 3 4k
Heler, Agnez Svakodnevni život 3 4k

“ “ Vrednost i potrebe 2 4k


Jugoslavija o Titu 1980. 5 4k
Lukić, Radomir Sociologija morala 6 4k
Mils, Rajt Bijeli ovratnik američke srednje

klase 3 4k


Papić, Ž. / Sklevicki, L. Antropologija žene 2 4k
Radulović, Dragan Prostitucija u Jugoslaviji 2 4k
Svet o Titu 1980. 4 4k
Velmar-Janković, Vladimir Pogled s Kalemegdana 2 4k

Viko, Djan Batista Načela nove znanosti o zajedničkoj

prirodi nacija 4 4k
Županov, Josip Marginalije o društvenoj krizi 1 4k

POLITIKA

Arent, Hana O revoluciji: odbrana javne slobode 3 4k

“ “ Totalitarizam 4 4k
Bobio, Umberto Budućnost demokratije 1 4k

Bogdanović, Bogdan Mrtvouzice 2 4k

Bogetić, Lj. / Djurević, D. Hronologija revolucionarne borbe

SKJ 1919-1979. 2 4k

Broz, Josip Tito Sabrana djela /IX i X tom/ 6 4k

“ “ “ Sabrana djela /XI do XIV tom/ 10 4k

Cilh, Tilman Etničko čišćenje: genocid za

“veliku Srbiju” 7

Courtois, Stephane.../et al./ Crna knjiga komunizma: kriminal,

teror, represija 29


Duraković, Nijaz Bosanski izazovi 8

Djaković, Spasoje Sukobi na Kosovu 4 4k

Djulabić, Sakib Od Spahe do Alije 4
Filipović, Muhamed Bosna i Hercegovina: najvažnije

geografske, demografske,

historijske, kulturne i političke

činjenice 6

Ganić, Ejup Bosanska otrovna jabuka 8
Ibrahimagić, Omer Bosna i Bošnjaci: država i narod

koji su trebali nestati 6

Imamović, Mustafa Bošnjaci u emigraciji: monografija

“Bosanskih pogleda” 1955-1967. 10


Janković, Milorad Rat špijuna u kraljevskoj

Jugoslaviji 3 4k


Kaucki, Karl / Trocki, Lav Terorizam i humanizam 4 4k

Koen, Stefen Buharin i boljševička revolucija 4 4k


Lazović, Goran Komunističke bajke 2 4k

Ličina, Djordje Dvadeseti čovjek 5 4k

Mahmutćehajić, Rusmir Kriva politika: čitanje historije i

povjerenje u Bosni 4

Makijaveli, Nikolo Vladalac 3

Marković, Luka Klasna borba i kocepcija razvoja 2 4k

Marković, Sima Tragizam malih naroda 3 4k

Milošević, Slobodan Godine raspleta 2 4k

Milovanović, Nikola Kroz tajni arhiv UDB-e 3 4k

“ “ Pukotine kraljevstva: rat

obavještajnih službi na tlu

Jugoslavije 6 4k

Mikecin, Vjekoslav Evrokomunizam i socijalizam 5 4k

Mlinar, Zdenek Mraz dolazi iz Kremlja 3 4k

Morača / Bilandžić / Stojanović Istorija SKJ 2 4k

Mozli, Nikolas Ubistvo Trockog 2 4k


Nenezić, Slobodan Masoni u Jugoslaviji 1764-1980. 6 4k

Pašić, Najdan Uporedni politički sistemi 2 4k

Pešić, Desanka Jugoslovenski komunisti i

nacionalno pitanje 1919-1935. 3 4k

Plevnik, Danko Smisao Bosne: Vodič u Haag za

autostopere 9

Pribičević, Branko Socijalizam – svetski proces 6 4k

Primorac, Igor O toleranciji 3 4k


Redjić, Enver Bosna i Hercegovina 1941-1945.

u njemačkim i italijanskim

dokumentima 4
Saltaga, Fuad Anatomija srpske destruktivnosti 7

Sekulić, Zoran Pad i ćutnja Aleksandra Rankovića 4 4k

Semjonov, Julijan Alternativa: politička kronika

1941-1945. 4 4k

“ “ Lozinka nije potrebna: politička

kronika 1921-1928. 3 4k

“ “ Sedamnaest trenutaka proljeća:

politička kronika 1945. 2 4k

“ “ Španjolska varijanta – treća karta:

politička kronika 1938-1941. 3 4k

Silajdžić, Haris Albanski nacionalni pokret 5
Špedijer / Balša / Tomić Praktikum za društveno-politički

razvitak Jugoslavije 5 4k


Trhulj, Sead Mladi Muslimani 18
Vasović, Vučina Savremeni politički sistemi 4 4k

Vukmanović, Svetozar-Tempo Pisma iz Reževića 3 4k


PRAVO

Bisić, Munib / Kreho, Senad Obuka za genocid: sudjenje

Borislavu Heraku 7

Cigar, Norman Genocid u Bosni: Politika

“etničkog čišćenja” 6
Djeca prije svega: Svjetska dekla-

racija i plan akcije svjetskog skupa

na vrhu za djecu/ Konvencija o

pravima djeteta 2

Gutman, Roy Svjedok genocida 7
Holbrooke, Richard Završiti rat 13
Imamović, Mustafa Pravni položaj i unutrašnjo-

politički razvitak BiH od

1878-1914. 10
Karić, Enes Ljudska prava u kontekstu

islamsko-zapadne debate 8


Lukić, Ana Socijalna prava invalidnih lica 1 4k
MOLILA sam ih da me ubiju:

zločin nad ženom BiH 13
JAVNA UPRAVA / RATNE VJEŠTINE

Halilović, Sefer Lukava strategija 7

Halilović, Semir Državna tajna 9
Trninić, Veselin Socijalna prava invalida rata u

Bosni i Hercegovini 7
ODGOJ I OBRAZOVANJE

Coleridge, Peter Onesposobljenost, oslobodjenje i

razvoj 6
Gudions, Herbert Pedagogija i temeljna znanja 10
Ilić, Ivan Dole škole 1 4k
Krstić, Dragan Učenje i razvoj: pedagoška

psihologija 3 4k


Makarenko, Anton Pedagoška poema 4 4k

Minić, Vojislav U svetlu škole i knjige 1 4k

Mršić, Vjekoslav Orijentacija i mobilitet u Hrvatskoj 4
Stefanović, Branko i Ivan Osnovi rehabilitacije lica oštećenog

vida 3
Svrdlin, Djuro Novo i staro u vaspitanju 4

‘’ ‘’ Razgovori o vaspitanju djece 4
ZBORNIK radova : 1. Znansveni simpozij “Vidjeti više” za učitelje, liječnike i roditelje, održan u Rijeci 26. ožujka 1993. godine 3

ETNOLOGIJA

Dizdar, Mak Stari bosanski tekstovi 6

Djordjević, Tihomir Naš narodni život 10 4k
Gavacci, Milovan Vrela i sudbine narodnih

tradicija 2 4k


Smailbegović, Esma Narodna predaja o Sarajevu 8

Softić, Aiša /priredila/ Predanja o Sarajevu 2


MEDICINA

Andrejević, Mihajlo Šećerna bolest (Diabetes

mellitus): kako da se spreči

i kako da se leči 2

Arslanagić, Amila Nepoznato srce: popularna

kardiologija 4


Bouhdiba, Abd al-Wahab Vrt milovanja: fenomen

seksualnosti u islamu 8


Breus, Rudolf Rak i leukemija i druge prividno

neizlečive bolesti izlečive prirodnim

putem 3

Bukelić, Jovan Droga, mit ili bolest 3 4k“ “ Droga, mit ili bolest /presnimka/ 12

Demarin, Vida Moždani udar: Vodič za bolesnike

i njihove obitelji 2

Filipović, Adila Šećerna bolest: diabetes mellitus 1

Gačić, Branko Alkoholizam – bolest pojedinca i

društva 2 4k

KAKO živjeti sa šećernom bolešću? : Petominutni edukativni program

/priredila Georgina Pudar/ 1


Konjhodžić, Faruk Osnovi urgentne medicine 2 4k
Kronja, Tomislav Dnevnik jednog psihijatra 3 4k

Lerer, Stiven Vitezi medicine 4 4k

Peksin, Vehbija Pogram vježbi iz kineziterapije 4

Tadić, Nevenka Psihijatrija detinjstva i mladosti 3 4k


Todorović, Miroslav Ima nade za narkomane 1 4k

UMJETNOST/ ARHITEKTURA / SPORT / MUZIKA

Fejzić, Emir Osobe umanjenih tjelesnih

sposobnosti i arhitektonske

barijere 3


Gafić, Muhamed Odiseja 7000 6
Gek, Roland Sva čuda svijeta 4
Kurto, Nedžad Sarajevo 1462-1992. 3
Marković, Radivoje Gol, gol, gol 2 4k
Salter, Lionel Vodič kroz klasičnu glazbu 4 4k
Šenberg, Harold Veliki pijanisti 3 4k


ISTORIJA/POVIJEST

Ademović, Fadil Princ palikuća u Sarajevu: provala

Eugena Savojskog u Bosni 1697. 5

Aličić, Ahmed Pokret za autonomiju Bosne

1831-1832. 13
Babić, Anto Diplomatska služba u srednjo-

vjekovnoj Bosni i Hercegovini 3

Bašagić, Safvet-beg Kratka uputa u prošlost Bosne i

Hercegovine /1463-1850./ 2 4k

Blajburg 9

Božović, Branislav Odgovor je ne 2 4k

Butić-Jelić, Fikreta Ustaše i NDH 1941-1945. 5 4k
Čampara, Ešref Muslimani i Jevreji na primjerima

iz Španije i Bosne 10

Čujkov, Vasilij I. Pad III rajha 3 4k
Ćorović, Vladimir Bosna i Hercegovina 2 4k

“ “ Istorija Jugoslavije 8 4k


Dedijer / Stefanović /

Stojanović / Rizman Svedočanstva o II svetskom ratu 4 4k

Donia, R.J. / Fajn Dz.V.A. Bosna i Hercegovina: Tradicija

koju su izdali 2

Dubnov, Simon Kratka istorija jevrejskog naroda 2 4k
Djordjević, Života Čukur česma 1862. 2 4k

Djuretić, Veselin Vlada na bespuću 3 4k

Djurić, Antonije Solunci govore 2 4k
Ekmečić, Milorad Stvaranje Jugoslavije 1790-1918. 11 4k
Hadžihuseinović, Salih Sidki

Muvekit Povijest Bosne 31

Hilel, Mark U ime rase 8
Imamović, Enver Korijeni Bosne i bosanstva 9

Imamović, Mustafa Historija Bošnjaka 21


Jirček, Konstantin Istorija Srba 8 4k

Jovanović, Slobodan Ustavobranitelji i njihova vlada

1838-1858. 2 4k

Klaić, Vjekoslav Hrvati i Hrvatska: ime Hrvat u

povijesti slavenskih naroda 3

Kosidovski, Zenon Kad je sunce bilo bog 3 4k

Kreševljaković, Hamdija Kapetanije u Bosni i Hercegovini 10

Krizman, Bogdan Pavelić u bjegstvu 5 4k


Labović, Djurica Tajni nevidljivi rat 5 4k

Lapjer, Dominik / Kolins, Lari Jeruzaleme, Jeruzaleme 16

Lewis, Bernard Arapi u povijesti 6

Lovrenović, Ivan Bosanski Hrvati: esej o agoniji jedne

europsko-orijentalne mikrokulture 7
Malcolm, Noel Kosovo: Kratka povijest 13

“ “ Povijest Bosne: kratki pregled 9

Mihajlović, S. / Brajović, A. Gosti socijalističke Jugoslavije

od 1944-1980. 4 4k

Mužić, Ivan Stjepan Radić u Kraljevini SHS 4 4k
Nezirović, Muhamed Jevrejsko-španjolska književnost:

Sefardi uopće i Sefardi u Bosni 2


Petranović, B. / Štrbac, Č. Istorija socijalističke Jugoslavije:

opšti pregled 3 4k


Redžić, Enver Bosna i Hercegovina u Drugom

svjetskom ratu 16


Stanković, Djordje Nikola Pašić, saveznici i stvaranje

Jugoslavije 2 4k

Stanojević, Branimir Ustaški ministar smrti 2 4k

Stefanović / Kostić / Apostolski Velikobugarske pretencije od

San Stefana do danas 4 4k

Stivenson, Vilijem Bormanova braća idu dalje 1 4k

Strugar, Vlado Rat i revolucija naroda Jugoslavije

1941-1945. 4 4k


Šunjić, Marko Bosna i Venecija: odnosi u XIV i

XV stoljeću 13


Tomašević, Jozo Četnici u II svetskom ratu 4 4k
Vipotnik, Janez 1945-a 3 4k

Vukmanović, Svetozar Borba za Balkan 4 4k


POVIJEST KULTURE

Idrizović, Nusret Kolo tajnih znakova 3 4k

Lovrenović, Ivan Unutarnja zemlja: kratki pregled

kulturne povijesti Bosne i

Hercegovine 6
Nojbert, Oto Tutankamon: kralj u zlatnim

kovčezima 5NAUČNO-POPULARNA LITERATURA

Bekster, Dž. / Atkins, T. Tajna sibirske katastrofe 1 4k

Bosnić, Ahmed Atlantida: najveća misterija

prošlosti 3

“ “ Izvan tijela 4

Brenan, Barbara Ann Izranjanje svetlosti 16


Centkjevič, Alina i Česlav Osvajanje Arktika 14
Deniken, Erih fon Prikazanja 2 4k
Golubović, D. / Milenković, D. Kremansko proročanstvo: šta je bilo,

šta nas čeka 1 4k

Gukin, Den DOS za neznalice 10

Gukin, Den / Retboun, Endi PS za neznalice 10


Imbri, Dž. / Palmer-Imbri, K. Ledena doba 1 4k

Ivans, Kristofer Kompjuterski izazov 4 4k


Jorgačević, Jovanka Dokumenat o snu 2 4k
Kastaneda, Karlos Odabrana dela: Učenje don Huana,

Odvojena stvarnost, Priče o moći

Drugi krug moći, Put u Ihtlan i

Orlov dar 10 4k

Kelder, Nejdžel Komet dolazi: uzbudljivo nasledje Edmonda Heleja 1 4k

Kevendiš, Ričard Istorija magije 6

Klark, Artur Misterije svijeta 2 4k

Knežević, Jovan Leteći tanjiri: zabluda ili stvarnost 2 4k

Košiček, Marijan Muškarac u škripcu 2 4k
Maretić, Zvonimir Crna udovica, ipak, nije bauk 2

Mijatović, Jova Prirodno lečenje hranom 1

Mirče, Iliade Joga: besmrtnost i sloboda 3 4k

Mostar, G.H. / Štemle, R.A. Pljačkaši crkava 1 4k

Mudi, Rejmond Svjetlost s onu stranu života 1 4k

Muk, Oto Tajna Atlantide 2 4k


Pauling, Linus Kako živjeti dulje i osjećati

se bolje 3 4k

Prajs, Robert Salines Homerova slepa publika 2 4k
Rajković, Vlasta Opuštanjem do zdravlja i

cjelovitosti 1

Ravinjan, Patrik Reinkarnacija 4

Rorvik, Dejvid Na svoju sliku i priliku: kloniranje

čovjeka 2 4k
Šipmen, Hari Crne jame, kvaziri i vasiona 2 4k
Vilson, Kolin Misterije 6 4k


PRIRUČNICI I ZBORNICI

Engleski jezik 4

Linguaphone tečaj engleskog

jezika 3


Pet decenija uspješnog rada 1

Život i rad slijepih BiH od 1947. do1977. 3 4k
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət