Ana səhifə

„ eu peníze školám


Yüklə 40.95 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü40.95 Kb.


EU peníze školám“


Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov
reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496


I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

VY_12_INOVACE_1_2_07

Název vzdělávacího materiálu

Bohumil Hrabal – Ostře sledované vlaky

Jméno autora

Mgr. Miroslava Vázlerová

Tematická oblast

Česká literatura 2. poloviny 20. století

Vzdělávací obor

23-45-M/01 Dopravní prostředky

Předmět

Český jazyk a literatura

Ročník

4.

Rozvíjené klíčové kompetence

Rozvíjí svoji slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti, umí vyjádřit své myšlenky, názory, chápe rozdíl mezi spisovným a nespisovným jazykem, porozumí zadanému úkolu a umí získat a vyhodnotit informace potřebné k řešení problému, porozumí uměleckému textu a umí jej interpretovat, rozvíjí své čtenářské dovednosti.

Průřezové téma

„Občan v demokratické společnosti“, „Člověk a svět práce“

Časový harmonogram

1 vyučovací hodina
Použitá literatura a zdroje

Hrabal, Bohumil: Ostře sledované vlaky. 6. vyd. Praha: Euromedia Group k.s., 2005. ISBN 80-86938-00-X

Prokop, Vl.: Přehled české literatury 20.stol. pro výuku na SŠ, 1. vyd., O.K. Soft, Sokolov, 2000.

Prokop, Vl.: Čítanka k Přehledu české literatury 20.stol., 1. vyd., O.K. Soft, Sokolov, 2002.

Sochrová, M.: Čítanka IV. K literatuře v kostce, 1. vyd., Fragment, Praha, 2002. ISBN 80-7200-488-3

Kolektiv autorů: Literatura pro 4. ročník SŠ - učebnice, 1. vyd., Didaktik, Brno, 2010. ISBN 978-80-7358-149-7

Kolektiv autorů: Literatura pro 4. ročník SŠ – pracovní sešit, 1. vyd., Didaktik, Brno, 2010. ISBN 978-80-7358-150-3www.wikipedie.cz

www.slovniceskeliteratury.cz

http://www.cesky-jazyk.cz)

Pomůcky a prostředky

Internet, Microsoft Office

Anotace

Připomenutí životních údajů autora a jeho tvorby; analýza textů autora a jejich interpretace

Způsob využití výukového materiálu ve výuce

Výklad, pracovní list

Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu

Listopad 2013


Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je Mgr. Miroslava Vázlerová.“
Bohumil Hrabal – Ostře sledované vlaky (1965)


 • Hrabal se při psaní novely inspiroval skutečnou událostí z období Protektorátu Čechy a Morava, a to odpálením německého muničního vlaku podskupinou partyzánské skupiny Podřipsko nedaleko stanice Stratov (2. března 1945)

 • sám Hrabal pracoval také jako výpravčí ve stanici Kostomlaty nad Labem

 • v roce 1966 byl podle novely natočen stejnojmenný film – režisérem je Jiří Menzel, v hlavní roli Miloše Hrmy zazářil zpěvák a herec Václav Neckář

 • film získal v roce 1967 Cenu Americké akademie filmových umění a věd - Oscara za nejlepší cizojazyčný film

_______________________________________________________________
(Autorka vychází z faktu, že vlastní rozbor povídky je možný pouze na základě znalosti jejího obsahu!)


 1. A tak děda kráčel po silnici s očima na prvním tanku, který vedl čelo těch motorizovaných armád. A na tom tanku až po pás stál v kabině říšský voják, na hlavě měl černý baret s umrlčí lebkou a zkříženými hnáty, a můj děda pořád šel rovnou k tomu tanku a ruce měl napřažené a očima stříkal Němcům myšlenku, obraťte se a jeďte nazpátek…a opravdu, ten první tank se zastavil, celá armáda zůstala stát, děda se prsty dotýkal toho tanku a pořád vysílal tu samou myšlenku…obraťte se a jeďte nazpátek, obraťte se a jeďte nazpátek, obraťte se…a potom poručík dal praporkem znamení a tank se rozjel, ale děda neuhnul a….“

(Hrabal, Bohumil: Ostře sledované vlaky. 6. vyd. Praha: Euromedia Group k.s., 2005. s. 139)


 • Na základě čtenářské zkušenosti doplňte konec této příhody.

 • Čím byl dědeček Miloše Hrmy?

 • Proti komu a při jaké historické příležitosti dědeček takto vystupoval?

 • Jaká pověst provází rodinu Miloše Hrmy a proč?
 1. Jaká osobní tragédie postihla Miloše Hrmu předtím, než nastoupil jako výpravčí?

 • Na základě čtenářské zkušenosti se pokuste Miloše Hrmu charakterizovat – věk, vzhled, povahu, vztahy s dalšími lidmi aj. 1. Jináč měl pan přednosta docela obyčejnou zálibu v pěstování holubů. Před válkou pěstoval norimberské badgety, ty holoubky s útočnými černými a bílými šipkami na křídlech, kterým sám obden čistil holubnice a měnil vodu a sypal zadinu….“

(Hrabal, Bohumil: Ostře sledované vlaky. 6. vyd. Praha: Euromedia Group k.s., 2005. s. 143)


 • Pokuste se na základě výňatku určit, jak dopadl chov norimberských badgetů – byli nahrazeni plemenem jiné národnosti – jakým?

 • Jak jsou holoubci popsáni a proč?


 1. Výpravčí Hubička mohl nechat oči na paní hraběnce.

Miloši, víš, co bych chtěl? Chtěl bych se proměnit v tohle sedlo,“ a ukázal na osedlaného černého hřebce, a pak si odplivl a zasmál se a řekl mi důvěrně: „Miloši, měl jsem krásnej sen. Zdálo se mi, že jsem se proměnil ve vozejk a paní hraběnka mě držela za vojku a rejdovala se mnou do magacínu,“ a zase se díval tak necudně na paní hraběnku, na její nohy, jak tak kráčela s panem přednostou k magacínu obilí, k liverpůlu, a pan přednosta se tak polekal nad jistou zprávou, kterou mu asi právě řekla paní hraběnka, že holubi mu ustrašeně vzlétli z ramen a odletěli. A paní hraběnka podala ruku panu přednostovi a ten ji uctivě políbil, pak jí chtěl pomoci do třmenů, ale paní hraběnka ho zadržela pohybem ručky a vyhoupla se na černého hřebce, rozevřela na vteřinku nohy a pan výpravčí Hubička utřel ústa a prohlásil:

To je pěknej prdeláč,“ a odplivl si.(Hrabal, Bohumil: Ostře sledované vlaky. 6. vyd. Praha: Euromedia Group k.s., 2005. s. 148)

 • Charakterizujte jazykovou výstavbu textu.

 • Jak se liší řeč (promluvy) postav od řeči autorské?

 • V textu jsou použita slova magacín a liverpůl – co znamenají, co jimi Hrabal označil?

 • Jakou pověst má pan výpravčí Hubička? Jakým činem se „proslavil“?

 • Na základě čtenářské zkušenosti určete, do jakých skupin rozdělil ženy výpravčí Hubička a proč?

 • Jaký je vztah Miloše Hrmy a výpravčího Hubičky?
 1. Miloš má vztah s konduktérkou Mášou. Jak „dopadne“ jejich první společná intimní chvíle? –

 • Koho požádá později Miloš o zaškolení v této oblasti? 1. Do stanice, kde pracuje Miloš Hrma, přijíždí inspekce. Jaký přestupek vyšetřuje a jaký je její závěr? 1. Miloši, zejtra máme noční, zase spolu…naší stanicí projede nákladní vlak složený z osmadvaceti vagonů střeliva, vezou to v otevřených vagonech, budou projíždět naší stanicí ve dvě hodiny po půlnoci. A mezi naší stanicí a sousední nejsou kopce a žádný stavení…celej ten vlak by mohl vyletět na útraty do vesmíru…“

(Hrabal, Bohumil: Ostře sledované vlaky. 6. vyd. Praha: Euromedia Group k.s., 2005. s. 168)


 • Kdo plánuje společně s Milošem atentát na ostře sledovaný vlak?

 • Jakým způsobem se dozvědí podrobnosti?

 • Kdo je tajemná Viktoria Freie? Pokuste se ji popsat.

 • Jakou roli sehraje Viktoria v životě Miloše Hrmy? 1. A potom se ozvala detonace. A já, který jsem se ještě před chvílí těšil na ten pohled, ležel jsem vedle německého vojáka dál, natáhl jsem ruku a otevřel jsem jeho tuhnoucí dlaň a dal jsem mu do ní ten zelený čtyřlístek, který přináší štěstí, zatímco z krajiny vyrůstal do nebe hřibovitý oblak, který neustále rostl o vyšší patra a vyšší kouřová mračna, slyšel jsem, jak tlak vzduchu proběhl krajinou a syčel a hvízdal o holé větve stromů a keřů, jak zatřásl v semaforu převodovými řetězy a opřel se o rameno a zatřásl jím, ale já jsem se kuckal a chrčela ze mne


krev. Do poslední chvíle, než jsem začal ztrácet z dohledu sebe sama, držel jsem se s tím mrtvým za ruku, a pro jeho neslyšící uši jsem opakoval slova vlakvedoucího té rakety, která přivezla ty zbědované Němce od Drážďan:

Měli jste sedět doma, na prdeli…“(Hrabal, Bohumil: Ostře sledované vlaky. 6. vyd. Praha: Euromedia Group k.s., 2005. s. 188) • Jak se liší závěr knihy od konce filmového zpracování této novely?

 • Jak byste charakterizovali vztah mezi německým vojákem a Milošem v okamžiku konce jejich životů?

 • Novela je vyprávěna v ich-formě. Čím je tento výňatek z jejího závěru zvláštní?

 • Na základě výňatku popište tzv. pábení, charakteristické pro autorský styl B. Hrabala.

 • Charakterizujte jazykovou výstavbu výňatku.

VY_12_INOVACE_1_2_07 „EU Peníze školám“


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət