Ana səhifə

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice školskog odbora održane 2013. God


Yüklə 79.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü79.5 Kb.
ELEKTROTEHNIČKA I

EKONOMSKA ŠKOLA

NOVA GRADIŠKA

KLASA:602-03/13-07/31

URBROJ:2178/15-05-13-1

Nova Gradiška, 9.9.2013.ZAPISNIK SA 1. KONSTITUIRAJUĆE

SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

ODRŽANE 9.9.2013. GOD.
1.konstituirajuću sjednicu Šk. odbora u novom sazivu otvorila je ravnateljica Marija Petričević koja je pozdravila nazočne članove školskog odbora. Na prvoj sjednici Šk. odbora u novom sazivu bili su prisutni slijedeći članovi: gosp. Zdravko Konjić, gosp. Dario Marenić, gđa. Ljiljana Ptačnik, gosp. Ivan Lozinjak i gđa. Ivana Gajski-Berić.

Gosp. Marko Brčić ispričao je svoj nedolazak na početak sjednice, uz napomenu da se će naknadno priključiti radu iste.

Prema odredbama Statuta škole, ravnateljica škole je predala vođenje sjednice najstarijem članu Šk. odbora odnosno gosp. Dariu Mareniću.

Predsjedavatelj sjednice je pozdravio nazočne članove te istakao da su članovi odbora u pozivu za sjednicu odbora dobili dnevni red sjednice, te isti predložio za usvajanje.

Nazočni članovi odbora su jednoglasno sa 6 glasova za usvojili dnevni red sjednice koji se sastojao od slijedećih točaka
DNEVNI RED:


 1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora

 2. Verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora

 3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora

 4. Donošenje Školskog kurikuluma

 5. Suglasnost za popunu radnog mjesta

- voditelja/ice računovodstva

- suglasnost za zasnivanje radnog odnosa do 60 dana6. Osiguranje učenika u šk. god. 2013./14.

7. Razno:


 1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora

U prvoj točki dnevnog reda predsjedavatelj sjednice gosp. Marenić je podnio izvještaj o tome da su izbrani i imenovani novi članovi odbora te da će odbor radi u sastavu od sedam članova.

U školski odbor su izabrani i imenovani slijedeći članovi


 1. Iz reda nastavničkog vijeća: - gosp. Ivan Lozinjak

- gđa. Ivana Gajski-Berić

2. Iz reda zaposlenika škole : - gosp. Marko Brčić

3. Iz reda vijeća roditelja: - gđa. Vesna Đapić

4. Iz reda osnivača: - gosp. Zdravko Konjić

- gđa. Ljiljana Ptačnik

- gosp. Dario Marenić
Članovi odbora su jednoglasno sa 6 glasova za prihvatili podneseno izvješće predsjedavatelja.


-2-


 1. Verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora

Nakon podnijetog izvještaja o imenovanju članova odbora od strane predsjedavatelja, predsjedavatelj je u drugoj točki dnevnog reda pristupio verifikaciji mandata članova odbora temeljem dostavljenih mu akata o imenovanju i to:
 • Odluke o imenovanju članova odbora iz reda nastavničkog vijeća

 • Odluke o imenovanju člana odbora iz reda zaposlenika škole

 • Odluke o imenovanju člana odbora iz reda roditelja škole

 • Rješenja o imenovanju predstavnika osnivača u školski odbor


Nakon obavljene verifikacije mandata članova Šk. odbora zaključena je druga točka dnevnog reda.

3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora
Treću točku dnevnog reda otvorio je predsjedavajući i istakao da prema odredbama Statuta škole postoji obveza izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Šk. odbora.

Zamolio je članove odbora da istaknu svoje kandidate za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika.

Gđa. Ptačnik je kao kandidata za predsjednika odbora istakla gosp Konjić Zdravka.

Gosp. Konjić je ostao jedini kandidat s obzirom da nitko od nazočnih članova nije predložio drugog kandidata.

Gosp. Konjić je prihvatio kandidaturu.

Za zamjenicu predsjednika gosp. Konjić je predložio gđu. Ivanu Gajski – Berić, koja je i ostala jedini kandidat.

Isto tako gđa. Berić je prihvatila kandidaturu.

Uslijedilo je glasovanje za predložene kandidate.


Nakon provedenog glasovanja članovi Školskog odbora su jednoglasno sa šest glasova izabrali


 • za predsjednika Školskog odbora gosp. Konić Zdravka

 • za zamjenicu predsjednika Šk. odbora gđu Ivanu Gajski-Berić

Predsjedavajući sjednice gosp. Dario Marenić je nakon izbora predsjednika Šk. odbora daljnji nastavak vođenja sjednice prepustio novoizabranom predsjedniku odbora gosp. Zdravku Konjiću, koji je preuzeo vođenje sjednice i zaključio ovu točku dnevnog reda.

 1. Donošenje Školskog kurikuluma

Na početku treće točke dnevnog reda predsjednik Šk. odbora zahvalio se članovima na ukazanom povjerenju, te čestitao zamjenici gđi. Gajski-Berić na izboru.

Nadalje je istakao da je zakonska obveza Šk. odbora usvajanje Šk. kurikuluma do 15.9. te Godišnjeg plana i programa do 30.9.

Predsjednik je istakao da su članovi odbora e-mailom dobili kurikulum, no nažalost zbog velikog broja obveza na radnom mjestu osobno ga nije uspio pročitati. Napominje da bi bilo dobro kada bi radne materijal članovi odbora pored e-maila dobili i printane iako prema statutarnim odredbama nije naznačen oblik u kome materijali za sjednicu trebaju biti dostavljani članovima odbora.


-3-

Za riječ se javila gđa. Ptačnik koje je istakla da je običaj u školi u kojoj radi tj. Gimnaziji Nova Gradiška, da ravnateljica ukratko upozna članove odbora s kurikulumom. Nadalje navodi da je osobno uspjela pročitati dostavljeni kurikulum te zamolila ravnateljicu da u kratkim crtama prezentira predloženi kurikulum.

Za riječ se javila ravnateljica škole, koja je u uvodnoj riječi napravila malu digresiju i ponajprije upoznala članove odbora da je imenovana za v.d. ravnateljicu u veljači 2012. god. te je nakon provedene zakonske procedure imenovana potom za ravnateljicu škole. Od početka obnašanja dužnosti v.d. ravnateljice škole naišla je na puno nepravilnosti u radu koje je trebalo ispravljati i isto tako s velikim brojem inspekcijskih nadzora koji su obavljeni u školi.

Od ove godine šk. kurikulum je napravljen temeljito. Ponajprije su se sastajali stručni aktivi na kojima su izdvajane aktivnosti bitne za svaku struku. Velika pažnja je usmjerena na mogućnost roditelja da poprate terensku nastavu, s obzirom na tešku ekonomsku situaciju koja trenutno postoji u društvu.

S obzirom na širinu obveza koje je morala odraditi dogovorila se s pedagoginjom škole da ona preuzme ulogu prezentiranja šk. kurikuluma članovima Šk. odbora.

Riječ je ponovno uzeo predsjednik, gosp. Konjić koji je istakao da ravnateljica komentare članova odbora ne treba doživljavati osobno, već da je uloga članova odbora da pomognu u radu školi.

Odredbe Statuta škole koje se odnose na prava i dužnosti te ovlasti Šk. odbora jasno ukazuju na to da školom upravlja Školski odbor.

Članovi odbora su dužni prisustvovati sjednicama odbora, sudjelovati u radu istoga, a ne kao npr. danas, da gosp. Brčić kasni na sjednicu, po svemu sudeći najvjerojatnije eskivira izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Šk. odbora.

Isto tako žao mu je što tajnica članovima odbora nije dostavila Statut škole, a čijom odredbama članovi odbora moraju biti upoznati, te zamolio tajnicu da isti dostavi članovima odbora.

Sjednici se priključio član odbora gosp. Marko Brčić u 18.35 sati, te je Školski odbor nastavio rad u punom sastavu.

Gosp. Konjić je zamolio pedagoginju škole da članovima odbora ponajprije pojasni pojam kurikulum.

Pedagoginja je istakla da se zapravo radi o dokumentu u koga su uključene sve aktivnosti koje nisu uključene u redovnu nastavu, te su te aktivnosti vezane za život i rad škole, kao npr. terenska nastava, izvannastavne aktivnosti itd.

Kurikulum je doista rađen temeljito kako ističe pedagoginja, prošao je kroz stručna vijeća. Svako vijeće je izdvojilo aktivnosti značajne za njihovo područje, te su predložene aktivnosti objedinili u jednu cjelinu. Na predloženi kurikulum je vijeće roditelja dalo pozitivno mišljenje.

Što se samog sadržaja tiče, početak čini uvodni dio koji u pravilu sadrži podatke koje nije nužno svake godine mijenjati već samo onda ako se radi o promjeni kakvog podatka.

Nadalje je vidljivo u kojim sve smjerovima obrazujemo učenike, te specifičnost svakoga od smjera i način realizacije predviđenih sati.

Za riječ se javio gosp. Marenić koji ističe da se mora osvrnuti upravo na postojeća zanimanja u školi. Naime, čini mu se da obrazujemo osobe za zavod. Predlaže sljedeće:
 • da ravnateljica i tajništvo naprave analizu zapošljavanja učenika nakon završetka obrazovanja te analizu upis učenika na fakultete

 • trebalo bi poduzeti nužne korake za uvođenjem novog smjera i iznjedriti npr. tehničare za obnovljive izvore energije, a i sto tako zanimljivi su smjerovi mehatronika i robotika.

Bit cijele priče je obrazovati mlade koji će izaći na tržište rada i znati raditi.

Pedagoginja škole se uključila u raspravu i istakla da je škola tražila od MZOS-a nove eksperimentalne kurikulume, međutim iste nismo dobili..

Gosp. Marenić je nastavio raspravu vezano za predmet Marketing za koga smatra da s obzirom na važnost marketinga na tržištu, 3 sata marketinga tjedno je doista malo, i mišljenja je da bi to trebalo promijeniti.
-4-

Vezano za navedeni predmet riječ je uzela i gđa. Gajski-Berić koja je istakla da u trećem razredu komercijalnog smjera kroz vježbeničku tvrtku upravo prolazi gradivo koje se nalazi u

predmetu marketing, iako ga ove godine ne predaje. Učenici kroz tvrtku nauče kako prodati neki proizvod, kako se predstaviti na koji način proizvod plasirati itd.

Inače satnica predmeta Marketing određena je nastavnim planovima i programima koje donosi MZOS-a.

Gosp. Marenić je potom iznio još jedan prijedlog. Predlaže naime, da se u roku 60 dana iz popisa NKD izvadi popis zanimanja vezanih uz elektrotehniku.

Ističe da su u vrijeme kada je on bio učenik osnovne škole, učenici npr. na klubu tehničara koje je vodio predmetni nastavnik u prostoru podruma škole, učenici učeni kako nešto napraviti vlastitim rukama. Danas je situacija potpuno drugačija i učenike je bolje odvesti na sajam nautike. S riječima gosp. Marenića složio se i gosp. Konjić koji je napomenuo da su učenici prije znali ići na sajam elektronike.

Za riječ se javila gđa. Ptačnik koja smatra da su se članovi odbora udaljili od teme , a što se tiče GPP-a i Kurikuluma elementi izrade istih zadani su u MZOS-u i tako je kako je.

Problem su izvannastavne aktivnosti u tome što se sati koji su za njih predviđeni ne plaćaju profesorima. U osnovnim školama ti sati ulaze u satnicu učitelja, dok u srednjim školama ne. Profesori nisu motivirani držati sate izvannastavnih aktivnosti. I sama je svjedok toga, budući da je godinama vodila školski list Zvono bez naknade.

U raspravu se uključio i gosp. Lozinjak koji je podržao ideju za uvođenjem novog zanimanja orijentiranog na obnovljive izvore energije. Samo područje obnovljivih izvora energije spominje se u četvrtom razredu u predmetu elektroenergetika.

Potom je pedagoginja nastavila s pojašnjavanjem ostalih dijelova kurikuluma. Između ostalog istakla je izvannastavne aktivnosti. Učenici naše škole sudjelovati će na izložbi učeničkih radova povodom obilježavanja Dana grada. Isto tako učenici komercijalnog smjera planiraju organizaciju tjedna poduzetništva.

Riječ je uzeo gosp. Marenić koji je napomenuo da je ključ uspjeha kreativnost djece. Smatra da bi se trebao naći način da se stvori natjecateljski duh kod djece, npr. školsko natjecanje u nekom području. On kao privrednik voljan je donirati iznos za nagrade učenika koji bi na natjecanju postigli prvo, drugo ili treće mjesto.Trebalo bi npr. otvoriti natječaj za najbolje radove.

Članovi Šk.odbora su se složili s idejom gosp. Marenića te zaključili da se prije smotre radova učenika povodom obilježavanja Dana grada treba provesti natjecanje učenika u školi iz zadanog područja. Škola treba imenovati komisiju koja će odabrati najbolje radove te učenike čiji radovi budu izabrani kao najbolji, adekvatno nagraditi.

Svaka aktivnost koja se događa u školi treba biti popraćena medijski.

Za riječ se javila gđa. Gajski-Berić koja je istakla da je ona uz pomoć pedagoginje škole izradila projekt koji je upućen prema Ministarstvu poduzetništva. Trenutno ima signal da bi taj projekt mogao biti prihvaćen. Kada bude sve konkretizirano biti će objavljeno u medijima.

Gosp. Marenića je zanimalo gdje stojimo s razmišljanjima o EU fondovima i je li netko u školi zadužen za to.

Gosp. Konjić se nadovezao na riječi gosp. Marenića i istakao da bi u školi trebale postojati osobe koje bi radile na projektima za povlačenje sredstava iz EU fondova.Budući da je jedino do sada gđa. Gajski-Berić sudjelovala na seminarima za obučavanje izrade projekata te da jedna osoba ne može na projektima raditi sama, članovi odbora su iznijeli slijedeći zaključak: Zadužuje se ravnateljica škole da u sljedećih 7 dana pronađe osobe koje bi bile voljne raditi u radnim skupinama, koje bi imenovao Šk.odbor , a vezano uz pohađanje seminara i izradu EU projekata.

Gosp. Marenić je nadalje istakao da u realizaciji terenske nastave nikako ne bi trebalo zaobići Industrijski park budući da su djeca prvi mogući korisnici usluga koje oni nude. Svaka inovacija učenika tamo bi našla investitora za realizaciju.Budući da je točka dnevnog reda iscrpljena, predsjednik odbora je istu predložio na usvajanje.
-5-
Nakon provedenog glasovanja članovi odbora su jednoglasno sa sedam glasova za, donijeli Školski kurikulum za 2013./14. šk.god.
5. Suglasnost za popunu radnog mjesta

- voditelja/ice računovodstva

- suglasnost za zasnivanje radnog odnosa do 60 dana
Petu točku dnevnog reda otvorio je predsjednik odbora koji je istakao da je škola raspisala natječaj za popunu radnog mjesta voditelja računovodstva, te da je natječaj završio 3.9.2013. god. Budući da se dosadašnja voditeljica računovodstva izjasnila da ne želi raditi u računovodstvu već isključivo u nastavi radno mjesto je ostalo upražnjeno. Škola je već bila raspisala jedan natječaj u svibnju za koji su čl. odbora tražili poništenje s obzirom da nije bilo jasno na koje se od ponuđenih zanimanja navedeni smjer računovodstvo odnosi. Članovi odbora su bili mišljenja da se u novom natječaju kao potreban smjer navede smjer financije i financijski menadžment. U novom tekstu natječaja kojega je predsjednik pročitao kao mogući kandidati navedeni su: magistar/tra ekonomije, stručni specijalist/ica ekonomije, te dipl. ekonomist, svi smjer računovodstvo.

Prvo što mu nije jasno je pitanje ima li stručni specijalista ekonomije visoku stručnu spremu.

Tijekom rasprave većina članova odbora je iznijela mišljene da se na Veleučilištu ne može steći visoka stručna sprema već samo na Učilištima.

Slijedeće nedoumica odnosila se na problem što se na natječaj nije javio niti jedan kandidat/kinja koji imaju smjer računovodstvo već financije, turizam, menadžment itd.

Naime, pitanje je mogu li članovi odbora dati suglasnost na upošljavanje kandidata s drugim smjerom, a u natječaju se tražio smjer računovodstvo.

Do sada raspisane natječaje je pojasnila i sama ravnateljica koja je istakla da je imala dobru namjeru već u prvom natječaju da se popuni upražnjeno mjesto voditelja računovodstva, no da je isti poništen prema mišljenu članova odbora zbog nepravilnosti u tekstu natječaja. Naime, prema mišljenju MZOS-a škola treba imati voditelja računovodstva u punom radnom vremenu. Ravnateljica nadalje ističe da je ponovno raspisan natječaj te da do okončanja natječajnog postupka poslove računovodstva u jednom dijelu, do popune rada u punom radnom vremenu obavlja dosadašnja voditeljica računovodstva gđa. Polansky.

Gosp. Marenić je upitao zar ne bi bilo dobro radi uštede umjesto upošljavanja voditelja računovodstva da računovodstvene poslove obavlja knjigovodstveni servis. Smatra da bi trebalo upit poslati prema osnivaču.

Gđa Ptačnik se nije s tim složila budući da smatra da škola prema zakonu treba imati uposlenog voditelja računovodstva.S obzirom na navedene nejasnoće gosp. Konjić je predložio da škola pošalje upit prema Prosvjetnoj inspekciji i MZOS-a i zatraži tumačenje vezano za stručnu spremu stečenu na Veleučilištu, te može li Šk.odbor dati suglasnost na upošljavanje jednog od kandidata koji ima drugi smjer od onoga koji je naveden u natječaju odnosno smjera računovodstvo. Članovi odbora su jednoglasno sa sedam glasova za prihvatili prijedlog gosp. Konjića.

Nadalje ravnateljica je upoznala članove odbora s potrebom upošljavanja novih zaposlenika najprije do 15 dana za koje ona ima zakonsko pravo uposliti samostalno, a potom do 60 dana, do pristizanja suglasnosti za popunom upražnjenih radnih mjesta, za koje je odmah i zatražila suglasnost članova odbora.. Naime, radi se o 6 zaposlenika i to: • gđici. Ivani Horvatović za predmet psihologija prodaje

 • gđici. Nikolini Aračić za predmet matematika umjesto Ivanke Vlainić koja je otišla u starosnu mirovinu

 • gosp. Borisu Grgiću za stručne predmete umjesto Josipa Šarića koji je otišao u starosnu mirovinu

 • gđu. Vesnu Batalo za predmet osnove trgovačkog prava

 • gosp. Dražena Jozića za predmet fizika i

-6-

 • gđu. Kristinu Krilj na radno mjesto spremačice umjesto Dubravke Draženović koja se nalazi na bolovanju.

Predsjednik odbora je stavio na glasovanje prijedlog ravnateljice o produžetku ugovora o radu na određeno vrijeme navedenih zaposlenika do 60 dana.
Nakon provedenog glasovanja članovi Šk.odbora su jednoglasno sa sedam glasova za dali suglasnost na produžetak ugovor o radu na određeno vrijeme do 60 dana za slijedeće zaposlenike: Ivanu Horvatović , Nikolinu Aračić, Borisa Grgića,Vesnu Batalo , Dražena Jozića i Kristinu Krilj.

Nakon što je iscrpljena i ova točka dnevnog reda ista je i okončana.
 1. Osiguranje učenika u šk. god. 2013./14.

U ovoj točki dnevnog reda ravnateljica je upoznala članove odbora s potrebom osiguranja učenika naše škole, budući da isti u okviru godišnjeg plana i programa imaju radioničke i laboratorijske vježbe, te realno postoji mogućnost ozljeđivanja.

Naime, škola je prikupila sve pristigle ponude koje su razmotrene i nameće se zaključak da manje.više svi ponuđači imaju približno iste svote osiguranja. Budući da su zaposlenici škole osigurani preko MZOS-a u osiguravajućoj kući Croatia osiguranje, te da je imovina škole i nastavno-sportske dvorane također osigurana u istoj kući, njen prijedlog je da i učenike osiguramo preko iste kuće.

Osiguranje učenika je bilo kao točka dnevnog reda prezentirano danas na Vijeću roditelja te su članovi vijeća roditelja prihvatili prijedlog ravnateljice da učenici budu osigurani preko Croatia osiguranja, po iznosu od 30,00 kn.

Gosp. Marenić moli da se u buduće članovima odbora dostavi komparativni prikaz ponuđača, osiguravajućih kuća, no s obzirom da su već članovi Vijeća roditelja prihvatili Croatia osiguranje za ovu školsku godinu i on će prihvatiti taj prijedlog.

Prijedlog je predsjednik odbora stavio na glasovanje.Nakon provedenog glasovanja, članovi odbora su jednoglasno sa sedam glasova za prihvatili osiguravajuću kuću Croatia osiguranje kao kuću preko koje će biti osigurani učenici naše škole u ovoj školskoj godini.


 1. Razno:

Pod točkom razno tajnica škole zamolila je članove odbora da joj produže rok dostavljanja zapisnika sa sjednica odbora. Naime, zbog velikog obima posla što redovnog na početku nove školske godine što dodatnog, nije u mogućnosti načiniti i dostaviti zapisnik u roku 15 dana kako je to odlučio bivši saziv Šk.odbora.Članovi školskog odbora su jednoglasno sa sedam glasova za izglasali da je rok za dostavljanje zapisnika 30 dana od dana održavanja sjednice.
Budući da više nije bilo nikakvih pitanja niti prijedloga 1. Sjednica odbora je okončana u 21.40 sati.

Zapisničar: Predsjednik Šk.odbora:


Vesna Batalo,dipl.iur. Zdravko Konjić,dipl.ing.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət