Ana səhifə

ZŠ a MŠ Předměřice n/L vzdělávací oblast


Yüklə 30.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü30.5 Kb.

ZŠ a MŠ Předměřice n/L

vzdělávací oblast

vyučovací předmět

ročník

II.stupeň

UMĚNÍ A KULTURA

HUDEBNÍ VÝCHOVA

6.

Vzdělávací obsah předmětu


ŠKOLNÍ VÝSTUP–ŽÁK

UČIVO

TÉMA

PŘESAH VAZBY DO PT A MV

Správně nasadí tón, správně dýchá i vokalizuje.

Odhadne správnou hlasitost zpěvu.

Správně rozliší mluvený projev od pěveckého.

Interpretuje s jistotou jednoduché písně.

Intonačně napodobí ukázku zpěvu nebo hudebního nástroje.

Dokáže intonovat stupnici dur.

Dle svých možností se udrží v jednoduchém lidovém dvojhlase.

Zrealizuje jednoduchý kánon.

Dbá na správné držení těla při zpěvu,

nepřepíná hlasivky.Nasazení tónu, dýchání, vokalizace

Správný pěvecký projev


Intonace
Vícehlas


Hlasová hygiena

Vokální činnosti

Čj – Zvuková stránka jazyka

OSV – Osobnostní rozvoj


Dramatická výchovaUdrží rytmus jednoduché písně.

Zopakuje rytmicky předvedený motiv.

Zvládne techniku hry na Orffovy nástroje.

Předvede hru na jednoduché Orffovy nástroje při re produkci jednoduchých rytmických motivů.

Dokáže vytvořit vlastní rytmické motivy, předehry,

mezihry a dohry.

Zvládne orientovat se v jednoduché partituře.

Zvládne rytmickou deklamaci textu.
Rytmický doprovod
Hra na hudební nástroje Orffova

instrumentáře

Jednoduchý instrumentální doprovod
Partitura


Instrumentální činnosti


Tv

OSV
Pohybem vyjadřuje pochodový, polkový a valčíkový

rytmus.


Zvládne doprovodit píseň nebo skladbu prvky hry na tělo.

Umí taktovat dvoučtvrťový a tříčtvrťový takt.

Uskuteční dramatizaci písně.Pohybový doprovod znějící hudby

Pochod, polka, valčík

Pohybový doprovod znějící

hudby prvky hry na tělo

Taktování

Hra na dirigenta a orchestr

Dramatizace písní


Hudebně pohybové činnosti


Tv

OSV
Dramatick á výchovaSluchem rozliší zvuk vybraných hudebních nástrojů a dovede je pojmenovat a zařadit do nástrojových skupin.

Rozliší cimbálovou muziku od dudácké kapely.

Rozliší sílu zvuku.

Sluchem určí vrchní a spodní tón kvintakordu  • rozezná dur a moll akord.

Umí rozlišit lidovou a umělou píseň.

Umí rozlišit melodram, muzikál, operu a operetu.

Rozpozná v operní hudbě pasáže árií a recitativů.

Všímá si souvislostí mezi hudbou a jinými druhy umění.


Poznávání hud. nástrojů – rozdělení do skupin

Hudební barva

Lidová muzika

Dynamika


Vztahy mezi tóny

- intervaly, akord, kvintakord dur a moll, harmonie

Píseň

Melodram, opera, opereta, muzikálÁrie, recitativ


Poslechové činnosti

Lidová muzika v Čechách a na Moravě


Píseň a její proměny

Melodram, opera, opereta


Vv

Čj - nářečí


Etická výchova

Vv – Čj - Projekt – Kytice – melodram

Dramatická výchova


Orientuje se v délkách a  názvech not.

Zapíše a pojmenuje noty ve stupnici C dur.
Dokáže vysvětlit pojmy hudební prostředky,

dynamika, harmonie, melodie, rytmus, gradace, barva.

Ovládá základní dynamická znaménka, chápe úlohu křížků, béčka a odrážky.

Dokáže pojmenovat hudební seskupení o různém počtu hráčů.

Dokáže umístit jednotlivé nástrojové skupiny symfonického orchestru.
Vysvětlí rozdíl mezi baletem a výrazovým tancem.
Zná nejstarší dochované hudební památky.

Vysvětlí, jak se píseň vyvíjela – rytířský zpěv, romantická

píseň, kramářská píseň.

Vysvětlí, co je píseň prokomponovaná a strofická.

Vysvětlí pojmy opera, opereta, muzikál, melodram, hudební revue.

Vysvětlí pojem libreto.


Ovládá základní životopisné údaje o J. Myslivečkovi, B. Smetanovi, Ant. Dvořákovi, Z. Fibichovi, B. Martinů

Dokáže vyložit vznik ND

Hodnoty not, hudební abeceda

Zákl. hudební pojmy: not. osnova, nota, tón, stupnice, tónina

Posuvky
Hudební seskupení
Rozmístění nástrojových skupin

Balet, výrazový tanec

Prokomponovaná a strofická píseň
Hudební žánry
Libreto
Hudební skladatelé

Národní divadloPojmy z hudební nauky a dějin hudby

Hudební prostředky


Hrajeme a zpíváme ve dvou, ve třech,..


Balet
Proměny písně ve staletíchČj - stavba slova

Čj – projekt Golem

D – starověk

Tv

Čj – vypravováníVv - návrh kostýmů,

vytvoření postav

Etická výchova

Dramatická výchovaPOZNÁMKY: výběr písní a poslechových skladeb v závisí na vyučujícím a zvolených materiálech, uč.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət