Ana səhifə

Tímabilið febrúar 2003 til mars 2004 Fundarstaðir Reykjavík, Akureyri, Egilsstaðir Lota 1 Stjórnun starfsmannamála – mannauðsstjórnun


Yüklə 42.5 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü42.5 Kb.

Samstarf og samningar


(SoS)

Námsvísir


vegna sameiginlegrar fræðslu fyrir aðila í samstarfsnefndum innan stofnana

Tímabilið
febrúar 2003 til mars 2004


Fundarstaðir
Reykjavík, Akureyri, Egilsstaðir


Lota 1 Stjórnun starfsmannamála – mannauðsstjórnun


Fyrirlesari: Gylfi Dalmann Aðalsteinsson
Markmið: Að þátttakendi fái innsýn í og kynningu á helstu kenningum starfsmannastjórnunar.
Tími: 3,5 tímar
Helstu þættir: Stjórnun

Skipulag


Þekkingarstarfsmaður

Starfsmannastefna

Starfsmannasamtöl
Lýsing: Meginviðfangsefni er stjórnun starfsmannamála og hvernig nýjar áherslur í stjórnun starfsmannamála hafa verið að ryðja sér til rúms innan skipulagsheilda. Kynnt verða helstu hugtök á sviði starfsmannamála1. Fjallað verður um þróun frá hefðbundinni starfsmannastjórnun yfir í mannauðsstjórnun. Rætt verður um skipulag, og starfsumhverfi ríkisstarfsmanna. Komið verður inn á hvernig kjarasamningar hafa verið að þróast. Rætt um launakerfi svo sem dreifstýringu launa og árangursstjórnun. Fjallað verður um starfsmannastefnu, með áherslu á jafnrétti, starfsþróun og sí- og endurmenntun. Kynnt verða ýmis verkfæri í starfsmannamálum svo sem starfsmannasamtöl. Rædd verða hugtökin lærdómsskipulagsheild og þekkingarstarfsmaðurinn.


    Framkvæmd: 7 x 200 manna fyrirlestrar.


Lota 2: Launastjórnun, samstarfsnefndir og stjórnun breytinga


Fyrirlesarar: Kristín Jónsdóttir og Svali H. Björgvinsson
Markmið: Að þátttakandi fái kynningu á leiðum til launastjórnunar, verkefnum samstarfsnefnda og stjórnun breytinga.
Tími: 3 tímar
Helstu þættir: Hugmyndafræði stofnanasamninga

Hlutverk samstarfsnefnda

Starfsmannakerfi

Stjórnun breytinga


Lýsing: 1. Fjallað um aðferðir til stjórnunar launa og þau kerfi sem unnið hefur verið eftir bæði í opinberum rekstri og hjá einkageiranum til launasetningar.

2. Umræða um hugmyndafræði og reynslu af „nýju launakerfi“ og helstu kostum og göllum þess. Kynnt hugmyndafræði þess launastjórnunarkerfis sem samstarfsnefndirnar eru liður í og hvernig kerfið í heild sinni virkar. Einnig verður stutt umfjöllun um stöðu mála í vinnu samstarfsnefnda.

3. Hlutverk, verkefni og skipulag samstarfsnefnda og útlistun á þeim ramma sem þær vinna eftir.

4. Upplýsingakerfi/-mannauðskerfi sem notuð eru við stjórnun launakerfisins og hvernig nota megi þessi upplýsingakerfi í störfum samstarfsnefnda.

5. Breytingastjórnun. Við innleiðingu á jafn viðamiklu verkfæri og nýju launakerfi þarf að huga að breytingum, hvaða áhrif hún hefur á aðra þætti og hvernig standa skal að málum innan hverrar stofnunar.
Framkvæmd: 7 x 200 manna fyrirlestrar.

Lota 3 Samstarf og samvinna

Fyrirlesari: Rannveig Einarsdóttir


Markmið: Að þátttakandi skilji mikilvægi góðra samskipta og mismunandi hlutverk í samningum.
Tími: 3 tímar
Helstu þættir: Samningatækni og málamiðlanir

Samskipti og samvinna


Ágreiningur og deilur


Samstarfsnefndir
Lýsing: Rýnt verður í ákveðna þætti í samskiptum fólks og hvernig mikilvægt sé að bera sig að í samvinnu sem miðar að samningsgerð. Mismunandi samskiptatækni hefur áhrif á árangur og verður tekið á muninum á togstreitusamningum og samvinnusamningum. Fjallað verður um ólík hlutverk aðila og hvernig unnið er að málamiðlunum og tekið á ágreiningi. Hvað gerist í samskiptum þegar fólk deilir og hvað magnar deilur? Hvernig magnar gagnkvæm túlkun ósætti? Áhrif hugsana á hegðun og samskipti, hvaða hugsanir auka togstreitu og hvaða hugsanir draga úr henni? Túlkun skilaboða í samskiptum, ályktanir sem við drögum um aðra og hvernig þær hafa áhrif. Farið verður í vinnuferli samstarfsnefnda í stofnanasamningum og hlutverk þeirra og einnig rætt um hvaða áhrif vinnuferlin geta haft á samvinnu og samstarf.


    Framkvæmd: 7 x 200 manna fyrirlestrar.


Lota 4 Hvatning og matskerfi


Fyrirlesari: Svali Björgvinsson
Markmið: Að þátttakandi fái kynningu á því hvernig mat á störfum og starfsmönnum fer fram.
Tími: 4 tímar
Helstu þættir: Frammistöðumat
Árangursmat
Lýsing: 1. Helstu kenningar um hvatningu starfsmanna eru skoðaðar.

2. Fjallað er um nokkrar algengar aðferðir við mat á störfum og starfsmönnum, s.s. árangursmat, hæfnismat og frammistöðumat, og kynntar nokkrar aðferðir sem beitt er við að meta nám, þekkingu og miðlun upplýsinga. Þá verða ræddar leiðir til að miðla upplýsingum um frammistöðu starfsmanna með starfsmannasamtali.

3. Tekin eru dæmi frá fyrirtækjum í opinberum rekstri og hjá einkageiranum.


    Framkvæmd: 7 x 200 manna fyrirlestrar.

    Leiðbeinendur:

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson


Lauk B.A. prófi í stjórnmálafræði frá H.Í. árið 1993. Hann útskrifaðist frá University of Warwick með M.A. gráðu í vinnumarkaðsfræði (Industrial Relations).
Gylfi starfaði hjá Flugleiðum samhliða námi til ársins 1994. Hann hóf störf hjá Hagvangi hf. árið 1995 sem ráðgjafi í ráðningarþjónustu. Þaðan lá leiðin til Verzlunarmannafélags Reykjavíkur þar sem Gylfi starfaði m.a. sem fræðslustjóri. Árið 1999 réðst hann til starfa hjá Gallup þar sem hann sinnti stjórnendaþjálfun. Frá árinu 2000 hefur Gylfi verið lektor á sviði stjórnunar við Viðskipta- og hagfræðideild HÍ. Gylfi hefur einnig sinnt kennslu við Endurmenntun HÍ, og er auk þess umsjónarmaður meistaranáms í viðskiptafræði. Gylfi hefur haldið fjölda námskeiða og fyrirlestra fyrir fyrirtæki og stofnanir á Íslandi. Helsta rannsóknarsvið Gylfa er á sviði vinnumarkaðsfræða, þ.m.t. stjórnun starfsmannamála og samskipti á vinnumarkaði. Kennsla Gylfa er á sviði þekkingar- og mannauðsstjórnunar, vinnumarkaðsfræða og stjórnunar og forystu.


Svali H. Björgvinsson


Svali er með B.A.-gráðu í sálfræði frá Háskóla Íslands og M.A. gráðu í starfsmannastjórnun og vinnusálfræði frá New York University.
Svali er forstöðumaður starfsþróunarsviðs IBM Business Consulting Services (áður PriceWaterhouseCoopers). Helstu verkefni Svala lúta að uppbyggingu launakerfa, árangurstengingu, vinnustaðagreiningum, þjálfun og námskeiðum og yfirumsjón með tölfræðilegri úrvinnslu gagna. Svali hefur haldið mikinn fjölda námskeiða og fyrirlestra um stjórnun og starfsmannamál. Svali hefur kennt við Háskóla Íslands, (í grunnnámi, meistaranámi og endurmenntun) Kennaraháskóla Íslands og Menntaskólann á Laugarvatni og einnig starfað um skeið hjá Ríkisspítölum. Svali var meðeigandi PriceWaterhouseCoopers frá 2000.


Kristín Jónsdóttir


Lauk M.Ed. námi frá University of Washington í Seattle árið 1988 og B.Ed. námi frá Kennaraháskóla Íslands árið 1985.
Kristín er forstöðumaður Endurmenntunar Háskóla Íslands en hún hefur gegnt því starfi frá 1998. Meðal verkefna hennar eru stjórnun og stefnumótun, þróun námsleiða og samræming. Kristín kom úr starfi starfsmannastjóra Íslenskrar erfðagreiningar en hafði þar áður gegnt stöðu fræðslustjóra Íslandsbanka. Hún starfaði sem fræðslustjóri Eimskipafélags Íslands í sex ár. Um tveggja ára skeið eftir að Kristín lauk námi var hún námsefnishöfundur hjá Boeing í Bandaríkjunum þar sem hún samdi námsefni fyrir flugmenn viðskiptavina og síðar í Bretlandi fyrir flugmenn annarra flugvéla.


Rannveig Einarsdóttir


Diplom-Pädagogin frá Hamborgarháskóla.

Starfstengt framhaldsnám: Systemische Beraterin, Psychodramatikerin, Soziale Gruppenleiterin, Curriculum systemische Pädagogik, TrainerInnen Exellence. Auk þess fjöldi námskeiða m.a. í ágreiningi og teymisvinnu.


Rannveig starfar sem deildarstjóri MFA, fræðsludeildar ASÍ. Hefur einnig unnið sem sjálfstætt starfandi ráðgjafi og leiðbeinandi í Þýskalandi og á Íslandi og verkefnastjóri hjá MFA.


1Hefðbundin starfsmannastjórnun

Mannauðsstjórnun

Áætlunargerð í starfsmannamálum

Stofnana- og fyrirtækismenning

Hlutverk starfsmannastjóra og millistjórnenda

Laun, umbun og launakerfi

Liðsvinna

Móttaka og kynning nýliða

Ráðningar og val starfsmanna

Samþætting starfs og einkalífs

Símenntun, endurmenntun, e-learning

Starfshönnun

Starfslok og starfslokagreining

Starfslýsingar


Starfsmannasamtöl

Starfsmannastefna

Starfsmannavelta

StarfsþróunÞátttökustjórnun og umboð til athafna
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət