Ana səhifə

Verklagsregla nr. 25. 03. 02. 02. 03


Yüklə 58 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü58 Kb.


Verklagsregla nr. 25.03.02.02.03Skjalnúmer:

VL-837

Áb.maður:

Geir Þ Geirsson

Útgáfa:

4.0

Útg.d:

06-12-2013
Mæling báta með mestu lengd allt að 15 metrum,

sem búnir eru skutgeymi, stýriskassa, síðustokkum og/eða veltikjölum

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kemur í stað verklagsreglu nr.

Sjá einnig verklagsreglu í kafla nr. 3.2.2.2

Dreifing: Til þeirra sem málefnið varðar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Laga- og reglugerðastoð.

1. Lög um eftirlit með skipum nr. 47/2003.

2. Reglugerð um mælingu skipa með lengd allt að 24 metrum nr. 527/1997, með síðari breytingum.

3. Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, nr. 592/1994, með síðari breytingum.

4. Fyrirmæli Samgönguráðherra um mælingu smábáta dagsett 20. desember 2001.
2. Markmið.

Markmiðið með verklagsreglum þessum er að skýra fyrirmæli Siglingastofnunar Samgöngustofu um smíði og form skutgeyma og stýriskassa, sem undanþegnir eru mælingu skráningarlengdar.


3. Orð- og hugtakaskýringar.

3.1. Brúttótonnatala.

Brúttótonnatala, BT, opinna skipa og þilfarsskipa með mestu lengd allt að 15 metrum er

fundin samkvæmt eftirfarandi jöfnu:

BT = 0,031 • Bs • Ls²

Bs er skráningarbreidd og Ls er skráningarlengd skips, sjá nánar í ofangreindri reglugerð.
3.2. Skutgeymir.

Með skilgreiningunni skutgeymir í verklagsreglum þessum, er átt við geymi sem settur er aftan á skut báta og virkar sem flotholt. Engu breytir hvort hann er holur að innan, fylltur frauði eða öðru fylliefni, eða opinn minna en tilgreint er í tölulið 5.2. fyrir stýriskassa. Skutgeymir mælist ekki með í skráningarlengd, enda sé form hans og stærð samkvæmt nánari fyrirmælum Siglingastofnunar Samgöngustofu, sem tilgreind eru í tölulið 5.1. Skutgeymir mælist undir öllum kringumstæðum með í mestu lengd.
3.3. Síðustokkar.

Með skilgreiningunni síðustokkar í verklagsreglum þessum, er átt við stokka sem settir eru á síður báta neðan hleðsluvatnslínu til að draga úr veltingi og hugsanlega virka einnig sem flotholt. Engu breytir hvort þeir eru holir að innan, fylltir frauði eða öðru fylliefni, eða opnir að einhverju leyti. Síðustokkar mælast með bæði í skráningarbreidd bátsins og mestu breidd. Síðustokkar sem ná aftur fyrir skráningarlengd, skoðast sem því nemur sem skutgeymar sbr. tölulið 3.2.


3.4. Stýriskassi.

Með skilgreiningunni stýriskassi í verklagsreglum þessum, er átt við styrkingu eða grind, sem fest er aftan á skut báta fyrir stýri og skrúfubúnað. Stýriskassi mælist ekki með í skráningarlengd, enda sé form hans og stærð á þann veg sem tilgreint er í tölulið 5.2., en mælist undir öllum kringumstæðum með í mestu lengd.


3.5. Veltikilir.

Með skilgreiningunni veltikilir í verklagsreglum þessum, er átt við plötur sem festar eru á húf eða við kant á milli botns og hliða, til að draga úr veltingi, en nýtist ekki að öðru leyti.


3.6. Skriðbretti.

Samkvæmt gr. 2.5 í reglum nr. 527/1997, eru skriðbretti „plötur sem festar eru á skut og ætlað er að auka ganghraða skipa“. Í þessu fellst að skriðbretti sem nýtast að einhverju öðru leyti en tilgreint er í reglunum, mælast með í skráningarlengd. Skriðbretti sem einnig virka sem flotholt, skoðast sem skutgeymir sbr. tölulið 3.2. Skriðbretti mælist ekki með í skráningarlengd, en mælist undir öllum kringumstæðum með í mestu lengd.


3.7. Jafnvægisstýri.

Samkvæmt gr. 2.6 í reglum nr. 527/1997, er jafnvægisstýri skilgreint sem stillanlegar plötur á skuti, sem ætlaðar eru til að stjórna stafnhalla eða draga úr halla meðan skipið er á ferð. Jafnvægisstýri sem einnig nýtast að einhverju öðru leyti en tilgreint er í reglunum, mælast með í skráningarlengd. Jafnvægisstýri sem einnig virka sem flotholt, skoðast sem skutgeymir sbr. tölulið 3.2.


4. Smíði skutgeyma, stýriskassa, síðustokka og veltikjala.

4.1. Teikningar.

Teikningar af skutgeymi, stýriskassa, síðustokkum, og veltikjölum og athafnasvæði ofan þilfars, sem sýna efnismál, frágang og festingu við bol bátsins, skulu berast Siglingastofnun Samgöngustofu til samþykktar, áður en verk við smíðina hefst.


4.2. Efnismál og festing við bol.

Efnismál og styrkur skutgeyma, stýriskassa, síðustokka og athafnasvæðis ofan þilfars, skulu metin á grundvelli framangreindra reglna nr. 592/1994 og skulu ekki vera minni en þar segir fyrir botn, síður og kanta. Sama gildir um styrkingar og festingar við bol bátsins. Auk þess skal taka tillit til álags frá stýri og skrúfubúnaði við mat á stýriskassa og álagi frá farmi á athafnasvæði aftan við bátinn. Efnismál veltikjala og festing við bol bátsins eru metin í hverju tilviki fyrir sig með tilliti til stærðar viðkomandi báts og stærðar og forms veltikjalanna.


4.3. Aðrar kröfur.

Skutgeymar og síðustokkar skulu vera með neglu eða jafngildan búnað til að tæma hvert hólf af vatni. Óheimilt er að festa skutgeymum, stýriskössum, síðustokkum eða veltikjölum með boltum í gegnum byrðing báts. Í stöðugleikaútreikningum fyrir þilfarsbáta skal taka tillit til uppdriftar frá skutgeymum og síðustokkum.


5. Mæling.

5.1. Skutgeymar.

5.1.1. Skilyrði fyrir undanþágu mælingar.

Til að undanskilja megi skutgeyma við mælingu skráningarlengdar, skal eftirgreindum skilyrðum fullnægt:


- Að skutgeymirinn sé aðeins notaður sem flotholt, en ekki nýttur að öðru leyti.

- Toppur skutgeymis skal halla, h, niður frá skuti bátsins um minnst:

h = 0,5 • mesta lengd, eða helmingur mestu lengdar viðkomandi skutgeymis.

- Skutgeymirinn má ekki auka vinnu- eða geymslurými á þilfari eða plittum.

- Á skutgeymi skulu ekki vera lúgur, sem gera mögulegt að nota hann fyrir geymslu.

- Ekki skulu vera handrið, karagrindur eða annar búnaður ofan við skutgeymi, sem gerir mögulegt að nýta flotkraft geymisins aftan við bátinn eða topp hans fyrir geymslu.

- Rúmmál skutgeyma, V, skal ekki vera meira en:

V = Ls • Bs • 0,01 m3, þar sem

Ls er skráningarlengd bátsins í metrum og

Bs er skráningarbreidd bátsins í metrum.

- Að skráningarlengd bátsins, Ls, mælist aldrei minni en Lm x 0,96
halliSkutgeymir


mesta lengd
5.1.2. Upphefur ekki heimild til undanþágu mælingar.

Skutgeymi má undanskilja mælingu skráningarlengdar þó:


- jafnvægisstýri sé fest á afturgafl skutgeymisins,

- útblásturslagnir gangi í gegnum skutgeyminn,

- hlífðargrind til varnar skuti bátsins, sé fest í skutgeyminn,

- athafnasvæði sbr tölulið 5.3, sé ofan við skutgeyminn5.1.3. Skutgeymar sem mynda brunn.

Skutgeymar sem mynda ramma utan um skriðbretti, þannig að úr verður brunnur, skal hafa op á afturgafli niður við botn brunnsins, sem er dreift eftir breidd hans og er að flatarmáli, A, minnst:


- A = 0,16 • rúmmál brunnsins.
5.2. Stýriskassi.

Til að undanskilja megi stýriskassa við mælingu á skráningarlengd, skal eftirgreindum skilyrðum fullnægt

- Rúmmál stýriskassa, V, skal ekki vera meira en:

V = Ls • Bs • 0,016 m3, þar sem

Ls er skráningarlengd bátsins í metrum og

Bs er skráningarbreidd bátsins í metrum.

- Stýriskassinn virki ekki sem flotholt, en til að fyrirbyggja það, og jafnframt skal vera á honum op bæði að aftan og ofan, sem eru að flatarmáli, A, minnst:

A = 0,16 • rúmmál stýriskassans mælt í metrum.

- Að skráningarlengd bátsins, Ls, mælist aldrei minni en Lm x 0,96
5.3. Fiskveiðibúnaður og athafnasvæði.

Til að undanskilja megi fiskveiðibúnað eða athafnasvæði ofan þilfars í skráningarlengd, sem nær aftur fyrir mælipunkt skráningarlengdar sbr. ákvæði gr. 5.2. í reglum nr. 527/1997, skal umræddur búnaður og/eða athafnasvæði ekki ná lengra aftur fyrir mælipunkt skráningarlengdar að aftan, en sem nemur:


- l = 0,1 • Ls metrar, þó mest 1,20 metrar, þar sem

Ls er skráningarlengd bátsins í metrum.


og
- að skráningarlengd bátsins, Ls, mælist aldrei minni en Lm x 0,96
Fiskveiðibúnaðurinn/Athafnasvæðið skal hafa fullan styrk, vera sjálfberandi, og án styrkinga niður fyrir þilfarið. Athafnasvæði mælist undir öllum kringumstæðum með í mestu lengd.
6. Skoðun báta og haffæri.

6.1. Almennt.

Við skoðun á bátum með skutgeyma og/eða stýriskassa ber skoðunarmönnum að geta þess í skýrslu, ef fyrirkomulag skutgeymanna eða stýriskassanna er ekki í samræmi við framangreind ákvæði. Ef vikið hefur verið frá ákvæðunum í verklagsreglum þessum um skutgeyma eða stýriskassa, t.d., sett úr skutgeymum lúga inn í bátinn, handrið eða karagrind ofan við hann eða önnur frávik gerð sem miða að því að nýta skutgeymi til annars en sem flotholt, eða nýta stýriskassa sem flotholt, skal ekki veita viðkomandi báti haffærisskírteini fyrr en bætt hefur verið úr athugasemdum eða lengd skutgeymisins og/eða stýriskassans hafa verið tekin inn í skráningarlengd bátsins og nýtt skráningarskírteini komið um borð.


Gera skal skriflega grein fyrir frávikum í skýrslu og færa athugasemdina inn í tölvu.

6.2. Afturvirkni.

Bátar sem eru með skutgeyma sem boltaðir voru á bátana fyrir 1. janúar 1994, mega vera þannig áfram að því tilskildu að boltun þeirra, þéttleiki og frágangur skutgeymanna að öðru leyti sé í lagi.

Bátar sem eru með skutgeyma og/eða síðustokka sem komnir voru á bátana fyrir 24. nóvember 2004 gildistöku þessarar verklagsreglu, mega vera þannig áfram án þess að skutgeymarnir eða síðustokkarnir mælist með í skráningarlengd eða skráningarbreidd, enda uppfylli þeir ákvæði umburðarbréfa eða verklagsreglna sem í gildi voru þegar þeir voru settir á bátana. Verði hins vegar gerðar breytingar á bátunum, sem hafa áhrif á stærðarmælingu þeirra, mælast skutgeymarnir og síðustokkarnir með við endurmælinguna, nema skutgeymarnir uppfylli skilyrði fyrir undanþágu sbr. tölulið 5.1.
Bátar sem búnir voru í samræmi við eldri verklagsreglur / umburðarbréf, mega vera þannig áfram enda uppfylli þeir ákvæði umburðarbréfa eða verklagsreglna sem í gildi voru. Nýmsíði og breytingar á bátum skulu að öllu leyti vera í samræmi við þessa verklagsreglu, eftir gildistöku hennar og gildir það óháð því, hvers eðlis meiriháttar breytingin er.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət