Ana səhifə

Staj kurallari


Yüklə 47.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü47.5 Kb.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

STAJ KURALLARI
I. Genel Bilgiler
1. Makina Mühendisliği Bölümü öğrencileri Lisans derecesini alabilmek için, endüstri kuruluşlarında Makina Mühendisliği eğitimine katkıda bulunacak şekilde, en az 60 gün staj yapmak zorundadırlar.
2. Yapılan staj sonunda staj defteri stajı takip eden yarıyıl başlangıcından itibaren en geç bir ay içerisinde Bölüm Staj Danışmanı'na teslim edilir. Belgelerin tesliminde gecikilen gün sayısı kadar bir süre staj olarak kabul edilmez.
3. Staj süresi bir işyerinde 15 iş gününden daha az olamaz. Bir staj iş günü en az sekiz saatlik fiziksel veya zihinsel çalışma gerektirir. Öğrenci haftada en fazla altı gün çalışabilir.
4. Staj süresi gün hesabı üzerinden yapılmaktadır. Çoğu işyerinde çalışma süresi günde 9’ar saatten 45 saattir ve haftada beş gün çalışılmaktadır. Bu çalışma süresi staj defterinde 5 güne karşılık gelmektedir. Ancak Cumartesi günü fiilen çalıştıysanız haftada altı günlük staj yazabilirsiniz.
5. Stajlar ancak yaz tatilinde ve/veya 15 iş günü sığdığı takdirde sömestr tatilinde yapılabilir. Yaz okulu sırasında ders alıyorsanız staj yapamazsınız.
6. Staj yapabilmek için Makina Mühendisliği Bölümünde en az dört yarıyıl eğitim görmüş olmak gereklidir. Düzensiz (irregular) durumdaki öğrenciler için bu süre üç yarıyıla indirilebilir.
7. Ders programlarını başarıyla tamamlamış ancak staj yükümlülüklerinin tümünü yerine getirmemiş öğrenciler kayıt yaptıramazlar. Bu öğrenciler staj yükümlülüklerini derslerini tamamladıkları yarıyılı takip eden ilk yarıyılın sonuna kadar yerine getirmek zorundadırlar.

II. İşyeri Seçimi
1. Makina Mühendisliği Bölümü öğrencileri stajlarını, Makina Mühendisliği ile ilgili bir alanda faaliyet gösteren bir sanayi kuruluşunda yapabilirler. Öğrenciler staj yapmak istedikleri işyerini kendileri belirleyebilir, veya bölüm tarafından ilan edilen işyerlerine başvurabilirler. Bazı işyerleri bölüme stajiyer kontenjanı ayırmaktadır ve bu kontenjanlar e-posta yoluyla öğrencilere bildirilmektedir. Kayıt sistemindeki e-posta adresinizin güncel olduğundan emin olun.
2. Staj yapmak istedikleri işyerini kendileri belirleyen öğrenciler stajlarına işyerinden onay aldıktan sonra başlayabilirler. Faaliyet alanı Makina Mühendisliği dışında olan kuruluşlarda staj kabul edilmez. Çalıştığınız işyerinde tercihen en az yirmi kişi çalışıyor olmalı, en az bir makina mühendisi bulunmalı ve sizin amiriniz konumunda olmalıdır.
3. Öğrenciler staj yapmak istedikleri işyerine Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’ndan alacakları formla başvurabilirler. Bölümden staj yeri ile ilgili herhangi bir onay almanız gerekmemektedir, ancak staj yaptığınız yerin uygun olup omadığından emin değilseniz, özellikle de bu yer küçük ölçekli bir sanayi kuruluşu ise staj danışmanı ile görüşün.

4. Makina Mühendisliği öğrencileri şu sanayi dallarında staj yapabilirler:
 • Gıda ve İçki Sanayi

 • Dokuma (Tekstil), Deri ve Giyim Sanayii

 • Maden Sanayii

 • Otomotiv ve Madeni Eşya Sanayi

 • Petrol ve Kimya Sanayii

 • Taş ve Toprağa Dayalı Sanayii

 • Orman Ürünleri Sanayii

 • Otomasyon ve İklimlendirme Sanayii

 • Elektrik/Elektronik Sanayii

 • Uzay ve Havacılık Sanayii

 • Enerji Üretimi Sanayii

5. Öğrenciler stajlarını, bir sanayi firmasının aşağıda sıralanan konularda çalışan bölümlerinde yapabilirler :


Üretim Stajları kuruluşların şu bölümlerinde yapılabilir:

 • Kalıphane

 • Talaşlı imalat

 • Dökümhane

 • Metal Şekillendirme

 • Plastik enjeksiyon

 • Montaj

 • Bakım Onarım


Tasarım ve Geliştirme Stajları kuruluşların şu bölümlerinde yapılabilir:

Makine Mühendisliği ile doğrudan ilgili olmayan bir birimde (Pazarlama, Yatırım Planlama, Operasyon Planlama, Proje Yönetimi, İnsan Kaynakları) yapılan stajlar kabul edilmez.6. Öğrencinin 60 günlük stajının tamamını sadece bir kuruluşta yapması kabul edilmez. En az iki kuruluşta yapılmalıdır.
III. Staj Defterleri
1. Staj defterleri Üniversitenin kitap satış yerinden temin edilebilecek ve yapılan stajla ilgili çeşitli hususları kapsayan bir defterdir. Öğrenciler tarafından kendi el yazılarıyla ve İngilizce doldurulması gereken bu defter , “Outline for Internship Reportdökümanına göre yazılmalıdır.
2. Yapılan staj sonunda hazırlanan staj defterleri, mühürlü kapalı zarf içinde staj sicil formu ve öğrencinin işyerini değerlendirme yazısı ile birlikte, öğretim yılının takip eden döneminde derslerin başladığı tarihi takip eden bir ay içinde staj asistanına teslim edilir. Staj sicil formu mühürlü ve imzalı olmalıdır. Defterler, öğrencinin çalıştığı birimin amiri tarafından kontrol edilerek imzalanmalı ve mühürlenmiş olmalıdır. Gecikilen gün sayısı kadar süre staj olarak kabul edilmez.
3. Staj defterlerinin teslimini takip eden 1 ay sonunda defterler okunup öğrenciye stajının başarılı bulunup bulunmadığı bildirilir.
IV. Kontrol Listesi:


 • Üretim stajı yapılmışsa staj defterinin ilk sayfasında bu belirtilmiş mi?

 • Staj defteri “Outline for Internship Report” dökümanına göre yazılmış mı?

 • Staj defterinin ilk sayfası ve haftalık program sayfaları stajiyerin amiri tarafından imzalanmış ve firma tarafından mühürlenmiş mi? (Amirin mührü kabul edilmez, firmanın resmi mühürü olması gerekir.)

 • Staj sicil formu kapalı zarf içinde teslim edilmiş mi?

 • Öğrencinin staj değerlendirme belgesi teslim edilmiş mi?


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət