Ana səhifə

Рішення Комісії 2015/789 від 18 травня 2015 року про захисні заходи


Yüklə 336.5 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü336.5 Kb.
Рішення Комісії 2015/789 від 18 травня 2015 року

про захисні заходи від інтродукції та поширення у межах Європейського Союзу Xylella fastidiosa (Хвороба Пірса)

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ ,


Беручи до уваги Договір про функціонування Європейського Союзу,
Беручи до уваги Директиву Ради 2000/29 / ЄС від 8 травня 2000 року про захисні заходи проти ввезення до Співтовариства організмів, шкідливих для рослин і рослинної продукції і проти їх розповсюдження в межах Співтовариства (далі – Директива 200/29/ЄС), і, зокрема, четверте речення статті 16 (3),
(1) У зв'язку з перевірками, що проводить Комісія і повідомленнями, що надходять від італійських властей про появу нових вогнища Xylella fastidiosa, впровадження даного Рішення повинно бути прискорене,
(2) Європейський орган з безпеки харчових продуктів (далі "Орган") опублікував 6 січня 2015 р. науковий висновок про ризики для здоров'я рослин, які спричиняє Xylella fastidiosa (Wells та ін.), оцінку варіантів щодо зниження таких ризиків на території Європейського Союзу..

У цьому висновку визначено перелік видів рослин, чуттєвих до європейських і неєвропейських ізолятів зазначеного організму. Крім того 20 березня 2015 року. Опублікувано науковий звіт про класифікацію цих рослин для посадки, за винятком насіння, за ризиком інтродукції зазначеного організму. Види рослин класифікуються взалежності від чуттєвості європейських і неєвропейських ізолятів зазначеного організму до природних інфекцій, експериментальної інфекції через переносників, чи невідомого типу інфекції (далі "Перелік рослини"). Цей список довший, ніж список, викладений у Рішенні Комісії 2014/497/ЄС. Тому є доцільним, що це рішення застосовується щодо довшого переліку видів, чим це є в імплементуючому Рішенні 2014/497/ ЄС. Хоча, з метою забезпечення пропорційності деякі заходи необхідно застосовувати до видів рослин, вразливих до європейських ізолятів вказаного організму («рослин-господарів»). З цієї точки зору, коли EFSA від 6 січня 2015 р. вказує на невпевненість щодо переліку рослин, так як дослідження тривають, результати досліджень, які проведені Італійськими установами підтверджують можливість певних специфікованих рослин бути «рослинами-господарями».


(3) Держави-члени повинні проводити щорічні обстеження на наявність зазначеного організму на їх територіях і повинні гарантувати, що професійні оператори ринку (особи) проінформовані про виявлення та вжиття заходів.
(4) Для того, щоб ліквідувати вказаний організм і запобігти його подальшому поширенню на інших територіях Європейського Союзу, держави-члени повинні створити демарковані зони, що складаються із зараженої зони і буферної зони, а також застосовувати заходи з ліквідації. У зв'язку з поточною ситуацією на півдні Італії, заражена зона в районі демаркованої зони, повинна принаймні, охоплювати всю провінцію Лечче. Для того щоб звести до мінімуму ризик поширення зазначеного організму в демаркованій зоні (інфікована зона) буферна зона повинна бути шириною 10 км.
(5) У поодиноких випадках через присутність Xylella fastidiosa створення демаркованої зони не є обов’язковим, коли відсутній вид рослини зазначений у Переліку рослин. У таких випадках повинні застосовуватись негайні заходи для підтвердження того, чи заражені інші рослини.
(6) Беручи до уваги епідеміологію зазначеного організму, і ризик подальшого розповсюдження на інших територіях Європейського Союзу, вирощування в зараженій зоні рослин-господарів повинно бути заборонено за винятком місць, які фізично захищені від інтродукції зазначеного організму його переносниками. Це важливо для запобігання зараження рослин-господарів зазначеним організм у межах демаркованої зони.
(7) У провінції Лечче Xylella fastidiosa вже широко розповсюджений. Доведено, що в деяких частинах цієї провінції вказаний організм присутній більше 2 років і його вже не можливо ліквідувати. Відповідальний офіційний орган повинен мати можливість вживати заходи щодо локалізації, замість ліквідації для захисту місць для виробництва рослин, що становлять певну культурну, соціальну або наукову цінність, а також на кордоні з іншими територіями Європейського Союзу. Заходи щодо локалізації повинні бути спрямовані на зведення до мінімуму кількості бактеріального інокулята та популяцій переносника на якомога найнижчому рівні.
(8) З метою забезпечення ефективного захисту інших територій Європейського Союзу від Xylella fastidiosa, беручи до уваги можливість поширення зазначеного організму природним шляхом, доречно було б створити зону нагляду одразу за межами буферної зони, що охоплює заражену зону провінції Лечче.

(9) Рослини, чуттєві до Xylella fastidiosa, які вирощені у демаркованій зоні або ті, що переміщувались через неї, ймовірно можуть бути заражені Xylella fastidiosa. При переміщенні таких рослин з метою запобігання розповсюдження Xylella fastidiosa за межами демаркованої зони необхідно розробити заходи щодо контролю за переміщенням таких рослин. Для спрощення раннього виявлення зазначеного організму за демаркованою зоною необхідно розробити вимоги щодо відслідковування за переміщенням рослин, які чутливі до вказаного організму за межами демаркованої зони.


(10) Для того, щоб дозволити інспектування у місці призначення рослин вирощених у демаркованій зоні, оператори ринку (особи) повинні інформувати відповідальний офіційний орган за місцем походження рослини та офіційний орган за місцем призначення.
11) Для забезпечення моніторингу переміщення рослин для посадки, що походять з демаркованої зони, і для проведення огляду місць, що можуть становити високий фітосанітарний ризик, Комісія та Держави-члени повинні мати доступ до інформації про місця виробництва у демаркованих зонах. Отже, Держави-члени повинні скласти та поновлювати перелік всіх місць виробництва, розташованих у демаркованих зонах на своїх територіях, та обговорювати цей перелік з Комісією та іншими Державами-членами.

Комісія повинна надавати ці списки для Держав-членів.


(12) Офіційні перевірки повинні проводитись з метою підтвердження відповідності рослин, що переміщуються за межі демаркованих зон вимогам, зазначених у цьому Рішенні.
(13) Рослини, згідно до переліку рослин, які походять з країн третього світу повинні супроводжуватись фітосанітарним сертифікатом, з обов’язковим заповненням додаткової декларації, у якій зазначено, що країна вільна від Xylella fastidiosa.
(14) У випадку ввезення рослин вільних Xylella fastidiosa до Європейського Союзу з третіх країн, де присутня Xylella fastidiosa застосовуються вимоги як і для переміщення зазначених рослин з демаркованих зон.
(15) З жовтня 2014 року велика кількість рослин для посадки, окрім насіння Coffea, з Коста-Ріки або Гондурасу, були затримані на території Європейського Союзу через присутність цього організму. Тому зроблено висновок, що фітосанітарна сертифікація Коста-Ріки або Гондурасу є недостатньою для того, щоб партії рослин Coffea були вільними від зазначеного організму. Отже, враховуючи високу ймовірність проникнення до Європейського Союзу Xylella fastidiosa, відсутність будь-яких ефективних заходів, а також основні економічні наслідки, ввезення для Європейського Союзу рослин для посадки Coffea, крім насіння, що походять з Коста-Ріки або Гондурасу має бути заборонено.
(16) Рішення 2014/497 / ЄС повинне бути скасоване.
(17) Заходи, надані для цього Рішення співпадають з позицією представників Постійного комітету з рослин, тварин, харчових продуктів та кормів,
Прийняли таке рішення:
Стаття 1

Визначення
Для цілей цього Рішення застосовуються такі визначення:

(а) "зазначений організм" означає європейські та неєвропейські ізоляти (підвидів) Xylella fastidiosa (Уеллс та ін.);

(b) "зазначені рослини" означає всі рослини для посадки, окрім насіння, що належать до роду або видів, перелічених у Додатку I;

(с) "рослина-господар" означає всі зазначені рослини, що належать до роду або видів, перелічених у Додатку II;

(d) ' оператор ринку "означає будь-яку особу, яка бере участь професійно в одному або більше з наступних видів діяльності, що стосуються рослин:

(i) посадки;

(ii) розмноження;

(iii) виробництво, у тому числі вирощування, розмноження і догляд;

(iv) ввезення, переміщення у межах, і поза територією Європейського Союзу;

(v) постачання на ринок.


Стаття 2

Виявлення або підозра на присутність зазначеного організму
1.Будь-яка особа, у якої виникла підозра, або якій стає відомо про наявність Xylella fastidiosa повинна негайно повідомити відповідальний офіційний орган та надати йому необхідну інформацію.
2. Відповідальний офіційний орган повинен негайно зафіксувати таку інформацію.
3. У разі якщо відповідальний офіційний орган був проінформований про наявність, або присутність зазначеного організму, то він має вжити всіх необхідних заходів.
4. Держави-члени повинні гарантувати, щоб будь-яка особа, яка контролює рослини, що можуть бути заражені зазначеним організмом негайно повинна інформувати про наявність чи підозру присутності зазначеного організму, можливі наслідки і ризики та про заходи, які повинні бути прийняті.
Стаття 3

Обстеження зазначеного організму на території держав-членів
Держави-члени на своїх територіях повинні проводити щорічні обстеження зазначених рослин на наявність Xylella fastidiosa. Обстеження повинні проводитися відповідальним офіційним органом або під наглядом відповідальної посадової особи органу. Ці обстеження ґрунтуються на достовірних наукових і технічних фактах і проводятися у відповідну пору року. Необхідно брати до уваги наявні наукові та технічні достовірні факти, біологію вказаного організму та векторів перенесення, присутність та біологію рослин та іншої відповідної інформації, що стосується присутності вказаного організму.
Стаття 4

Встановлення демаркованих зон
1.Якщо наявність зазначеного організму підтверджується, зацікавлена держава-член повинна негайно провести розмежування зони відповідно до пункту 2, далі - демаркована зона.
2. Демаркована зона повинна складатися із зараженої зони і буферної зони. Заражена зона включає всі рослини, що заражені зазначеним організмом, всі рослини із симптомами зараження та всі інші рослини, що можуть бути заражені через їх близькість до заражених рослин, або до їх місць виробництва.

Буферна зона повинна бути шириною не менше 10 км, що охоплює заражену зону. Точне визначення меж повинно базуватись на обгрунтованих наукових фактах, біології зазначеного організму та його переносників, рівня зараження, присутності переносників і поширення зазначених рослин у цій зоні.
3.Якщо наявність зазначеного організму підтверджується в буферній зоні, межі кордонів зараженої зони і буферної зони повинні відразу ж переглядатись та змінюватись.
4. На основі повідомлень держав-членів відповідно до впровадження Рішення Комісії 2014/917/ЄС, Комісія повинна складати і поновлювати список демаркованих зон і повідомляти про цей список державам-членам.
5. Якщо при обстеженні демаркованої зони протягом 5 років як зазначено у статті 3 та у пункті 7 статті 6 не виявлялось Xylella fastidiosa, межі цієї демаркованої зони можуть бути змінені. У таких випадках держава-член повинна повідомити Комісію та інші держави-члени.
6. Незважаючи на пункт 1, держава-член може прийняти рішення не встановлювати негайно демарковані зони, якщо виконуються наступні умови:

(а) існують докази того, що вказаний організм нещодавно був завезений в зону з рослинами, на яких його і було виявлено;

(b) є інформація, що ці рослини були інфіковані до їх ввезення в зону;

(с) за результатами досліджень, що проводяться у відповідності до міжнародних методик, не було виявлено переносників Xylella fastidiosa.


7. У випадку пункту 6, держава-член повинна:

(а) після виявлення Xylella fastidiosa вперше, проводити щорічне обстеження рослин протягом не менше 2 років;

(b) на основі цього обстеження, визначити, необхідність створення демаркованої зони;

(с) інформувати Комісію та інші держави-члени щодо правомірності не створювати демарковану зону, та про результати інспекційних повірок згідно пункту (а), як тільки вони стали відомими.Стаття 5

Заборона висадки рослин-господарів у заражених зонах
Висадка рослин-господарів у заражених зонах забороняється за винятком місць, які фізично захищені від проникнення Xylella fastidiosa та його переносників.
Стаття 6

Заходи щодо ліквідації

1. Держава-член встановивши демарковану зону, зазначену у статті 4, повина вжити в цій зоні заходи, як про це вказано в пунктах 2 -11.


2. Держава-член повинна у межах радіусу 100 м навколо заражених Xylella fastidiosa рослин негайно знищити:

(а) рослин-господарів, незалежно від їх статусу;

(b) заражені рослини;

(с) рослини з підозрою на можливе зараження Xylella fastidiosa.


3. Відповідно до Міжнародного стандарту з фітосанітарних заходів МСФЗ № 31 «Методики відбору зразків з вантажів» держава-член має відібрати зразки від зазначених рослин у радіусі 100 м навколо кожної з заражених рослин.
4. Держава-член повинна застосовувати відповідні фітосанітарні обробки для знищення рослин, згаданих у пункті 2 від переносників Xylella fastidiosa цих рослин, які можуть бути господарями переносників. Ці обробки можуть передбачати видалення рослин.
5. Держава-член у місцях знищення в межах зараженої зони, знищує рослини та їх частини (згідно пункту 2), у безпечний спосіб, що гарантує запобігання подальшому поширенню Xylella fastidiosa.
6. Держава-член повинна проводити відповідні дослідження для ідентифікації походження збудника хвороби. Вона повинна моніторити зазначені рослини, які можуть бути джерелом зараження, включаючи ті, що переміщувалися ще до створення демаркованої зони.

Про результати таких досліджень необхідно доповідати державам-членам:  • за походженням рослин;

  • через які території переміщались рослини;

  • за призначенням рослин.

7. Держава-член повинна контролювати наявність Xylella fastidiosa шляхом проведення щорічних обстежень у відповідні пори року. Вона здійснює візуальне обстеження зазначених рослин та перевіряє рослини з симптомами, а також рослини з відсутністю симптомів, що знаходяться в безпосередній близькості до цих рослин.

У буферних зонах зона обстеження має бути 100 м × 100 м загальної площі. Візуальний огляд повинен проводитися в кожному з цих квадратів.
8. Держава-член повинна інформувати громадськість про шкодочинність зазначеного організму та про вжиті заходи необхідні для запобігання його інтродукціїі поширення у межах Європейського Союзу. Вона повинна встановити дорожні знаки, які вказують на визначення меж відповідної демаркованої зони.
9. Держава-член повинна, у разі необхідності, вживати заходів щодо усунення будь-яких ускладнень та сприяти ліквідації для знищення всіх рослин, які були заражені або до яких виникає підозра щодо зараження незалежно від їх місцезнаходження, державної або приватної власності, фізичної чи юридичної особи.
10. Держава-член повинна вживати будь-які інші заходи щодо ліквідації зазначеного організму відповідно до МСФЗ № 9 «Вказівки щодо програм ліквідації шкідливих організмів» і застосовувати комплексний підхід у відповідності з принципами, викладеними в МСФЗ № 14 «Використання інтегрованих заходів у системному підході щодо управління фітосанітарним ризиком».
11. Держава-член повинна застосовувати відповідні методи ведення сільського господарства для контролю Xylella fastidiosa і його переносників.

Стаття 7

Заходи щодо локалізації
1 При частковому недотриманні статті 6, лише в провінції Лечче, відповідальний офіційний орган держави-члена може прийняти рішення про застосування заходів щодо локалізації, викладених в пунктах 2 - 6, далі - зона локалізації.
2. Заінтересова Держава-член повинна негайно знищити всі рослини, які були заражені Xylella fastidiosa, якщо вони знаходяться:

(а) в безпосередній близькості до ділянок, зазначених у статті 9 (2);

(b) в безпосередній близькості до ділянок рослин, що становлять певну культурну, соціальну або наукову цінності Європейського Союзу. Всі необхідні запобіжні заходи повинні бути прийняті з метою запобігання поширенню Xylella fastidiosa під час або після його знищення.

(с) на відстані 20 км від кордону із зоною локалізації на решті території Союзу. Всі необхідні запобіжні заходи повинні бути прийняті з метою запобігання поширенню певного організму підчас або після його знищення.


3. Заінтересована Держава-член, у межах радіусу 100 м від рослин, згаданих у пункті 2 і ті, які були заражені Xylella fastidiosa, повинна провести відбір зразків рослин-господарів відповідно до Міжнародного стандарту з фітосанітарних заходів МСФЗ № 31 «Методики відбору зразків з вантажів». Це дослідження повинні проводитися постійно і принаймні двічі на рік.
4. Держава-член повинна застосовувати відповідні фітосанітарні обробки для знищення рослин, згаданих у пункті 2 від переносників Xylella fastidiosa цих рослин, які можуть бути господарями переносників. Ці обробки можуть передбачати видалення рослин.
5. Держава-член повинна, на місці або поряд з межами зони локалізації, знищити рослини і частини рослин, згаданих у пункті 2 у такий спосіб, щоб запобігти подальшому поширенню зазначеного організму.
6. Держава-член повинна застосовувати відповідні методи ведення сільського господарства для контролю Xylella fastidiosa і його переносників.

Стаття 8

Створення зони обстеження в Італії
1. Зона обстеження у межах радіусу щонайменше 30 км повинна встановлюватись поряд з демаркованою зоною, що охоплює заражену зону провінції Лечче.
2. У зоні обстеження держава-член повинна контролювати наявність зазначеного організму шляхом проведення щорічних обстежень у відповідні проміжки часу протягом року. Держава-член здійснює візуальне обстеження зазначених рослин і перевіряє рослини із симптомами зараження. Зона обстежена повинна охоплювати 100 м × 100 м загальної площі. Візуальне обстеження проводиться в кожному з цих квадратів. Про кількість зразків, методику та результати необхідно зазначити у звіті, що передбачено у Статті 14.
3. Зацікавлена Держава-член повинна застосовувати відповідні методи ведення сільського господарства для контролю Xylella fastidiosa і його переносників.
Стаття 9

Переміщення зазначених рослин у межах Європейського Союзу
1. Переміщення у межах Європейського Союзу, у межах або за межами демаркованих зон, зазначених рослин, вирощених на демаркованій зоні, яка створена відповідно до Статті 4 повинно бути заборонено.
2. Незважаючи на пункт 1, таке переміщення може відбуватися, якщо зазначені рослини були вирощені в місці, де виконуються наступні умови:

(а) реєстрація у відповідності до Директиви Комісії 92/90 EEC «Про запровадження деяких зобов’язань, яким підлягають виробники та імпортери рослин, продуктів та інших предметів рослинного походження і про порядок їх реєстрації»;

(b) дозволено відповідним офіційним органом в місці, вільному від Xylella fastidiosa та його переносників, з урахуванням відповідних Міжнародних стандартів з фітосанітарних заходів;

(с) фізично захищене від поширення переносниками Xylella fastidiosa;

(d) оточено зоною шириною 200 м в якій при офіційному візуальному огляді була підозра на наявність Xylella fastidiosa та при відборі зразків і досліджень рослини вільні від Xylella fastidiosa, і підлягають відповідним фітосанітарним обробкам від переносників Xylella fastidiosa. Ці процедури можуть включати в себе, у разі потреби, видалення рослин;

(е) воно підлягає відповідним фітосанітарним процедурам для утримання від переносників зазначеного організму. Ці процедури можуть включати в себе, у разі потреби, знищення рослин;

(f) щорічно проводяться принаймні дві офіційні перевірки (обстеження);

(g) протягом усього періоду вегетації зазначених рослин не було виявлено жодних симптомів або переносників. У разі підозри на зараження проводиться дослідження, що підтверджує відсутність Xylella fastidiosa;

(h) протягом усього періоду вегетації зазначених рослин не було виявлено жодних симптомів або переносників у зоні, визначеної пунктом (d). У разі підозри на зараження проводиться дослідження, що підтверджує відсутність Xylella fastidiosa.
3. Щорічно відібрані зразки кожного виду зазначених рослин з кожного місця підлягають дослідженню на підтвердження відсутності Xylella fastidiosa у відповідності до міжнародних затверджених методик.
4. Перед відправленням велика кількість зазначених рослин, була піддана огляду, відбору зразків та фітосанітарній експертизі у відповідності до міжнародних затверджених методів випробувань, що дає можливість 99% гарантії наявності вільних рослин на 1% заражених рослин, відповідно до МСФЗ № 31 «Методики відбору зразків з вантажів».
5. До початку переміщення партії зазначених рослин вони підлягають фітосанітарній обробці від будь-яких переносників

6. Зазначені рослини, що переміщуються через або в межах демаркованих зон, повинні перевозитися в закритих контейнерах або в упаковці, що гарантує запобігання розповсюдження Xylella fastidiosa або будь-якого з його переносників.


7. Всі рослини згадані в пункті 1, повинні переміщуватись лише в межах території Європейського Союзу за паспортом рослин, виданим відповідно до положень Директиви Комісії 92/105/ЄEC якою встановлюється певна стандартизація фітосанітарних паспортів, призначених для переміщення визначених рослин, рослинних продуктів та інших об’єктів в межах Співтовариства, і якою встановлюються процедури для видачі таких паспортів та умови і процедури їх заміни.
Стаття 10

Відстеження
1. Оператори ринку, що постачають зазначені рослини, вирощені у демаркованій зоні або які були переміщені через таку зону, повинні вести облік щодо кожної відправленої партії та отримувача.
2. Оператори ринку, яким постачають зазначені рослини, вирощені у демаркованій зоні або які переміщались через демарковану зону повинні вести облік кожної партії та постачальника.
3. Оператори ринку повинні вести облік, зазначений в пунктах 1 та 2 протягом 3 років з дати перміщення відповідної партії.
4. Оператори, про яких йдеться в пунктах 1 і 2 цієї статті, повинні негайно повідомляти відповідні офіційні органи про кожну партію. Така інформація повинна включати інформацію про країну-походження, відправника, отримувача, місце доставки вантажу, серійний номер упаковки, номер паспорта рослини, кількість партії.
5. Відповідальний офіційний орган до якого надходить інформація згідно п.4, повинен відразу ж повідомляти відповідальний офіційний орган про місця призначення партії.
6. За запитом Держава-член надає інформацію для Комісії.
Стаття 11

Офіційні перевірки при переміщенні зазначених рослин
1. Держави-члени повинні здійснювати регулярні офіційні перевірки зазначених рослин, що переміщуються з демаркованих зон, або із зараженої зони в буферній зоні.

Такі перевірки повинні проводитись принаймні:

(а) у пунктах, куди переміщуються зазначені рослини із заражених зон в буферні;

(b) у пунктах, куди зазначені рослини переміщуються з буферних до не демаркованих зон;

(с) у місці призначення зазначених рослин у буферній зоні;

(d) у місці призначення в не демаркованих зонах.


2. Перевірки, про які йдеться в пункті 1, повинні включати в себе документальну перевірку і перевірку ідентичності зазначених рослин. Перевірки, згадані в пункті 1, повинні здійснюватися незалежно від місцезнаходження зазначених рослин, форми власності особи відповідальної за них.
3. Частота перевірок, зазначених у пункті 2 повинна враховувати ризик, що несуть рослини або їх потенційні переносники, з урахуванням походження партій, ступінь сприйнятливості рослин, і дотримання оператором ринку, відповідальним за переміщенням рослин відповідних заходів щодо локалізації та ліквідації Xylella fastidiosa.

Стаття 12

Список уповноважених місць
Держави-члени повинні складати та поновлювати перелік усіх місць відповідно до статті 9 (2). Держави-члени повинні надавати цей перелік Комісії.

На основі отриманої інформації від Держав-членів, Комісія має створити та постійно поновлювати перелік усіх місць.

Комісія повинна передавати цей список будь-якій Державі-члену.

Стаття 13

Заходи, пов’язані із недотриманням статті 9

Якщо перевірки, про які ідеться у статті 11 (2), доводять, що умови викладені у статті 9, не виконані, Держава-член, яка проводила перевірки повинна негайно на місці знищити рослини.

Такі дії проводяться з урахуванням усіх запобіжних заходів з метою недопущення поширення цього організму та будь-яких переносників.
Стаття 14

Оповіщення про заходи
Держави-члени повинні до 31 грудня кожного року сповіщати Комісію та інші держави-члени:

(а) звіт про заходи, вжиті відповідно до статей 3, 4, 6, 7, 8 і 11 і про результати цих заходів;

(b) план заходів, у тому числі розклад кожного заходу, на наступний рік відповідно до статей 3, 4, 6, 7, 8 і 11.
У випадку, якщо зацікавлена держава-член вирішує застосувати заходи щодо локалізації відповідно до статті 7, вона повинна негайно повідомити Комісію про причини застосування заходів щодо локалізації та заходи які будуть вжіті і вже прийняті.

Якщо фітосанітарний ризик доведено, держави-члени повинні адаптувати відповідні заходи і, відповідно, оновити план згідно пункту b. Вони повинні негайно повідомити Комісію та інші держави-члени про змінений план.
Стаття 15

Заборона інтродукції рослин для посадки, окрім насіння Coffea, що походять з Коста-Ріки або Гондурасу
Ввезення в Європейський Союз рослин для посадки, що походять з Коста-Ріки або Гондурасу заборонено, окрім насіння Coffea.

Рослини для посадки, на відміну від насіння Coffea, що походить з Коста-Ріки або Гондурасу, які були ввезені в Європейський Союз до застосування цього Рішення, повинні переміщуватись лише у межах Європейського Союзу операторами ринку після їхнього інформування відповідального офіційного органу.


Стаття 16

Ввезення в Європейський Союз зазначених рослин, що походять з третіх країн,

в яких Xylella fastidiosa відсутня
Ввезення в Європейський Союз зазначених рослин, що походять з третіх країн, в яких Xylella fastidiosa відсутня, дозволяється за умови дотримання наступних умов:

(а ) національна організація захисту рослин третьої країни у письмовій формі звернулась до Комісії, де зазначила, що Xylella fastidiosa відсутня в її країні;

(b) зазначені рослини супроводжуються фітосанітарним сертифікатом, відповідно до статті 13 (1) (II) Директиви 2000/29/ЄС, зазначаючи у графі "Додаткова декларація", що Xylella fastidiosa відсутня в країні;

(с) перед ввезенням на територію Європейського Союзу зазначені рослини, пройшли перевірку у відповідальному офіційному органі відповідно до статті 18 (2), за результатами якої не виявлено Xylella fastidiosa.
Стаття 17

Ввезення в Європейський Союз зазначених рослин, що походять з третіх країн, у яких зазначений організм, як відомо, присутній
1. Зазначені рослини, що походять з третіх країн де як відомо організм присутній, можуть бути завезені до Союзу із дотриманням наступних умов:

(а) супроводжуються фітосанітарним сертифікатом, як зазначено у статті 13 (1) (II) Директиви 2000/29/ЄС;

(b) відповідають вимогам пункту 2 та/або пунктам 3 і 4;

(с) при ввезенні до Європейського Союзу рослини були перевірені відповідальним офіційним органом відповідно до статті 18, за результатами якої не виявлено Xylella fastidiosa.


2. Якщо зазначені рослини походять із зони, вільної від Xylella fastidiosa, як про це зазначено національною організацією захисту рослин у відповідності до міжнародних стандартів з фітосанітарних заходів, повинні виконуватись наступні умови:

(а) національна організація захисту рослин третіх країн офіційно в письмовому зверненні до Комісії вказує назву вільної зони;

(b) назву зони вказано у фітосанітарному сертифікаті під графою "місця походження".

3. У разі, якщо зазначені рослини походять із зони, де вказаний організм, як відомо, є присутнім, у фітосанітарному сертифікаті у графі «Додаткова декларація» повинно бути вказано, що:

(а) зазначені рослини були вирощені в одному або декількох місцях, що відповідають вимогам викладених у пункті 4;

(b) національна організація захисту рослин третіх країн у своєму письмовому зверненні до Комісії надала перелік місць, включаючи їх місцезнаходження у межах країни;

(с) застосовано фітосанітарні процедури щодо переносників зазначеного організму на місцях та в зоні, як зазначено в пункті 4 (с);

(d) зразки кожного виду зазначених рослин з кожного місця підлягають щорічному обстеженню у визначений час. Відсутність Xylella fastidiosa підтверджується на основі тестувань, що проводяться у відповідності до міжнародних методик;

(е) зазначені рослини перевозили у закритих контейнерах або в упаковці, що гарантує захист від зараження зазначеним організмом, або будь-якого з його відомих переносників;

(f) перед експортом партії зазначених рослин підлягають огляду та фітосанітарній експертизі, що проводиться відповідно до міжнародних методик для підтвердження відсутності зазначеного організму;

(g) перед експортом партії із зазначеними рослинами підлягають фітосанітарній обробці від переносників Xylella fastidiosa.

Крім того, у фітосанітарному сертифікаті, як зазначено в підпункті (а) пункту 1 повиннно у графі «Місце походження» вказуватись місце.


4. Наступні умови повинні дотримуватись щодо місця, зазначеного в підпункті (а) пункту 3:

(а) національною організацією захисту рослин підтверджується, що місце вільне від Xylella fastidiosa та його переносників у відповідності до міжнародних стандартів з фітосанітарних заходів;

(b) фізично захищене від поширення переносників Xylella fastidiosa;

(с) оточене зоною шириною 200 м, яке при візуальному обстеженні та у випадку підозри на наявність Xylella fastidiosa визнано вільним та підлягає відповідним фітосанітарним обробкам від переносників. Обробки можуть включати знищення рослин;

(d) воно підлягає фітосанітарним обробкам для знищення переносників. Ці процедури можуть у разі потреби включати видалення рослин;

(е) щорічно підлягає щонайменше двом офіційним обстеженням;

(f) протягом часу виробництва зазначених рослин на місці не було виявлено жодних симптомів зараження та переносників Xylella fastidiosa;

(g) протягом усього часу виробництва зазначених рослин ніяких симптомів зазначеного організму не було виявлено в зоні, зазначеної в пункті (с), або, якщо ж виникає підозра у симптомах, проводиться тестування, після чого підтверджується відсутність організму.
Стаття 18

Офіційні перевірки при ввезенні в Європейський Союз

1. Весь вантаж зазначених рослин, який постачається до Європейського Союзу з третіх країн повинен офіційно перевірятись у пункту пропуску до Європейського Союзу або у місці призначення у відповідності до Статті 1 Директиви Комісії 2004/103/EC «Про перевірки ідентичності та життєздатності рослин у рослинах, продуктах рослинного походження та інших об’єктів, що перераховані у Частині В Додатку V до Директиви 2000/29/EC, які проводяться у іншому місяці, ніж у пункті ввезення до Співтовариства або у місці, розташованому близько до нього, та про визначення умов, що стосуються цих перевірок».


2. Якщо зазначені рослини з третіх країн, в яких Xylella fastidiosa відсутня, відповідальний офіційний орган повинен проводити наступні перевірки:

(а) візуальний огляд; і

(b) в разі підозри на присутність Xylella fastidiosa, відбір зразків від партії зазначених рослин і фітосанітарну експертизу для підтвердження відсутності.
3. У випадку якщо зазначені рослини з третіх країн, в яких Xylella fastidiosa присутня, відповідальний офіційний орган повинен проводити наступні перевірки:

(а) візуальний огляд; і

(b) відбір зразків від партії зазначених рослин і фітосанітарна експертиза, для підтвердження відсутності зазначеного організму.
4. Зразки, зазначені в пунктах 2 (б) і 3 (б) повинні бути такого розміру, що дозволяють ідентифікувати на 99% зараженість рослин відповідно до МСФЗ № 31 «Методики відбору зразків з вантажів».
Стаття 19

Відповідність
Держави-члени повинні анульовувати або доповнювати заходи, які були прийняті для захисту від занесення та поширення зазначеного організму з метою відповідності цьому Рішенню. Вони повинні негайно інформувати Комісію про ці заходи.
Стаття 20

Скасування
Впровадження Рішення 2014/497 / ЄС скасовано.
Стаття 21

Адресати

Це Рішення адресовано Державам- членам.

Брюссель,

18 травня 2015 рокуДодаток 1
Список рослин, відомих як чуттєві до європейських і неєвропейських ізолятів зазначеного організму (''зазначені рослини'')


Латинська назва

Українська назва

Acacia longifolia (Andrews) Willd.

Акація довголиста

Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl.

Акація івова

Acer

рослини роду Клен

Aesculus

рослини роду Кінський каштан або ескулус

Agrostis gigantea Roth

Мітлиця велетенська

Albizia julibrissin Durazz.

Альбіція ленкоранська

Alnus rhombifolia Nutt.

Вільха ромболиста

Alternanthera tenella Colla

Альтернантера

Amaranthus blitoides S. Watson

Щириця лободовидна

Ambrosia acanthicarpa Hook.

Амброзія колючоподібна

Ambrosia artemisiifolia L.

Амброзія полинолиста

Ambrosia trifida L.

Амброзія трироздільна

Ampelopsis arborea (L.) Koehne

Виноградовник деревовидний

Ampelopsis cordata Michx.

Виноградовник серцевидний

(Ампелопсис серцевидний)Artemisia douglasiana Hook.

Полин каліфорнійский

Artemisia vulgaris var. heterophylla (H.M. Hall & Clements) Jepson

Полин звичайний

Avena fatua L.

Вівсюг звичайний

Baccharis halimifolia L.

Бакхарис солончаковий

Baccharis pilularis DC.

Бакхарис

Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.)

Бакхарис іволистий

Bidens pilosa L.

Череда волосиста

Brachiaria decumbens (Stapf)

Брахіарія лежача

Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc.

Брахіарія

Brassica

рослини роду Капуста

Bromus diandrus Roth

Стоколос (бромус)

Callicarpa americana L.

Красивоплідник американський

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

Грицики звичайні

Carex

рослини роду Осока

Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch

Пекан або карія іллінойська або карія пекан

Cassia tora (L.) Roxb.

Касія

Catharanthus

рослини роду Катарантус

Celastrus orbiculata Thunb.

Древогубец круглолистий

Celtis occidentalis L.

Каркас західний

Cenchrus echinatus L.

Ценхрус іглистий


Cercis canadensis L.

Церцис канадский


Cercis occidentalis Torr.

Церсис західний

Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene

Хамекріста

Chenopodium quinoa Willd.

Кіноа

Chionanthus

рослини роду Хионантус

Chitalpa tashkinensis T. S. Elias & Wisura

Хилокатальпа ташкентська

Citrus

рослини роду Цитрус

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash

Колорахис

Coffea

рослини роду Кава

Commelina benghalensis L.

Коммелина бенгальська

Conium maculatum L.

Болиголов плямистий

Convolvulus arvensis L.

Берізка польова


Conyza canadensis (L.) Cronquist

Кони́за кана́дська


Cornus florida L.

Дерен (кизил)

Coronopus didymus (L.) Sm.

Вороняча лапка двійчаста

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Свинорий, Цинодон пальчастий

Cyperus eragrostis Lam.

Циперус, або сить

Cyperus esculentus L.

Сить істівна

Cytisus scoparius (L.) Link

Вербняк вінцевий

Datura wrightii Regel

Дурман (Датура)

Digitaria horizontalis Willd.

Росичка

Digitaria insularis (L.) Ekman

Лисохвіст островний

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Росичка кров’яна

Disphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants

Дисфания амброзієвідна

Duranta erecta L.

Дуранта прямостояча


Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.

Плоскуха звичайна, півняче або куряче просо

Encelia farinosa A. Gray ex Torr.

Енцелія борошниста

Eriochloa contracta Hitchc.

Шерстяк перехвачений

Erodium

рослини роду Грабельки

Escallonia montevidensis Link & Otto

Ескалонія монтевиденська

Eucalyptus camaldulensis Dehnh

Евкаліпт


Eucalyptus globulus Labill.

Евкаліпт кульковий

Eugenia myrtifolia Sims

Євгенія міролістна

Euphorbia hirta L.

Молочай волосистий

Fagus crenata Blume

Бук зубчастий

Ficus carica L.

Інжир звичайний

Fragaria vesca L.

Суниця лісова

Fraxinus americana L.

Ясен американський

Fraxinus dipetala Hook. & Arn.

Ясен каліфорнійський або ясен двопелюстковий

Fraxinus latifolia Benth.

Ясен широколистий

Fraxinus pennsylvanica Marshall

Ясен пенсильванський

Fuchsia magellanica Lam.

Фуксія магелланська

Genista monspessulana (L.) L. A. S. Johnson

Дрок монпелійський


Geranium dissectum L.

Герань розсічена


Ginkgo biloba L.

Гінкго білоба

Gleditsia triacanthos L.

Гледичія колюча


Hedera helix L.

Плющ звичайний


Helianthus annuus L.

Соняшник однорічний


Hemerocallis

рослини роду Лілейник


Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem.

Гетеромелес древолістний (Тойон)


Hibiscus schizopetalus (Masters) J.D. Hooker

Гібіскус шизопеталус


Hibiscus syriacus L.

Гібіскус сирійський

Hordeum murinum L.

Ячмінь мишачий

Hydrangea paniculata Siebold

Гортензія волосиста

Ilex vomitoria Sol. ex Aiton

Па́дуб або гостроли́ст

Ipomoea purpurea (L.) Roth

Іпомея пурпурна

Iva annua L.

Бузинник однорічний

Jacaranda mimosifolia D. Don

Жакаранда мімозолисна

Juglans

рослини роду Горіх


Juniperus ashei J. Buchholz

Ялівець мексиканський


Koelreuteria bipinnata Franch.

Кельрейтерія волотиста


Lactuca serriola L.

Латук дикий


Lagerstroemia indica L.

Лагерстремія індійська


Lavandula dentata L.

Лаванда зубчата


Ligustrum lucidum L.

Бирючина блискуча


Lippia nodiflora (L.) Greene

Ліппі вузлоквіткова


Liquidambar styraciflua L.

Ліквідамбар (Амброве дерево) смолоносний Воплесдон


Liriodendron tulipifera L.

Ліріодендрон тюльпановий


Lolium perenne L.

Пажитниця багаторічна


Lonicera japonica (L.) Thunb.

Жимолость японська


Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

Людвігія болотна

Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner

Люпин пустинний, сухий


Lupinus villosus Willd.

Люпин мохнатий


Magnolia grandiflora L.

Магнолія великоквіткова


Malva

рослини роду Мальва (Калачики)


Marrubium vulgare L.

Шандра звичайна


Medicago polymorpha L.

Люцерна чорна

Medicago sativa L.

Люцерна посівна


Melilotus

рослини роду Буркун


Melissa officinalis L.

Меліса лікарська


Metrosideros

рослини роду Метросідерос


Modiola caroliniana (L.) G. Don

Модіола каролінська

Montia linearis (Hook.) Greene

Монція


Morus

рослини роду Шовковиця

Myrtus communis L.

Мірт звичайний


Nandina domestica Murray

Нандін домашня


Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.

Нептунія жовта


Nerium oleander L.

Олеандр звичайний


Nicotiana glauca Graham

Тютюнове дерево або тютюн сизий


Olea europaea L.

Маслина європейська


Origanum majorana L.

Майоран


Paspalum dilatatum Poir.

Паспалум


Persea americana Mill.

Персея американська, алігаторова груша


Phoenix reclinata Jacq.

Фінікова пальма відхилена, або фінік відхилений.


Phoenix roebelenii O'Brien

Фінікова пальма Робелена


Pinus taeda L.

Сосна ладанна


Pistacia vera L.

Фісташка справжня


Plantago lanceolata L.

Подорожник ланцетолистий


Platanus

рослини роду Платан


Pluchea odorata (L.) Cass.

Плухея душиста


Poa annua L.

Тонконіг однорічний


Polygala myrtifolia L.

Істод миртолистовий


Polygonum arenastrum Boreau

Спориш лежачий


Polygonum lapathifolium (L.) Delarbre

Гірчак шорсткий


Polygonum persicaria Gray

Гірчак почечуйний


Populus fremontii S. Watson

Тополя Фремонті


Portulaca

рослини роду Портулак


Prunus

рослини роду Слива


Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai

Груша японська або азіатська


Quercus

рослини роду Дуб


Ranunculus repens L.

Жовтець повзучий


Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.

Екзотична ратибида або Мексиканський капелюх


Rhamnus alaternus L.

Крушина стабільна


Rhus diversiloba Torr. & A. Gray

Токсикодендрон або каліфорнійський ядовитий дуб


Rosa californica Cham. & Schldl.

Каліфорнійська шипшина


Rosmarinus officinalis L.

Розмарин звичайний


Rubus

рослини роду Рубус (малина, малинник, ожина, костяниця)


Rumex crispus L.

Щавель кучерявий


Salix

рослини роду Іва


Salsola tragus L.

Курай або солянка


Salvia mellifera Greene

Шавлія медоносна


Sambucus

рослини роду Бузина


Sapindus saponaria L.

Сапінус мильнийильне дерево)


Schinus molle L.

Шинус м'який або перуанський перець, каліфорнійське перцеве дерево


Senecio vulgaris L.

Жовтозілля звичайне


Setaria magna Griseb.

Мишій великий


Silybum marianum (L.) Gaertn.

Розторопша плямиста


Simmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid.

Жожоба або Симмондсія китайська


Sisymbrium irio L.

Сухоребрик Іріо


Solanum americanum Mill.

Паслін американський


Solanum elaeagnifolium Cav.

Паслін лохолистний


Solidago virgaurea L.

Золотарнік звичайний


Sonchus

Осот


Sorghum

Сорго


Spartium junceum L.

Метельник сітніковий


Spermacoce latifolia Aubl.

Спермакоце або тирлич широколистий


Stellaria media (L.) Vill.

Зірочник середній або мокрець


Tillandsia usneoides (L.) L.

Тілландсія уснеєподібна (Іспанський мох)


Toxicodendron diversilobum (Torr. & A. Gray) Greene

Західний отруйний дуб (Токсідендрон)


Trifolium repens L.

Конюшина біла

Ulmus americana L.

Вяз американський 

Ulmus crassifolia Nutt.

Вяз товстолистний

Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt.

Умбеллюлярія каліфорнійська

Urtica dioica L.

Кропива двудомна


Urtica urens L.

Кропива жалка


Vaccinium

Рослини роду Вакцініум (щиткові) родини Вересових (лохина, чорниця та інш)


Verbena litoralis Kunth

Вербена лікарська


Veronica

рослини роду Вероніка


Vicia faba L.

Боби кінські


Vinca

рослини роду Барвінок


Vitis

рослини роду Виноград


Westringia fruticosa (Willd.) Druce

Вестрінгія чагарникова


Xanthium spinosum L.

Нетреба колюча


Xanthium strumarium L.

Нетреба звичайна


Додаток 2
Перелік рослин відомих як європейські ізоляти Xylella fastidiosa (“рослини- господарі”)


Латинська назва

Українська назва

Acacia saligna (Labill.) Wendl

Акація івова

Catharanthus

рослини роду Катарантус

Myrtus communis L

Мірт звичайний

Nerium oleander L.

Олеандр

Olea europaea L.

Маслина європейська

Polygala myrtifolia L.

Істод миртолистий

Prunus avium (L.) L.

Черешня

Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb

Мигдаль

Rhamnus alaternus L.

Крушина вічнозелена

Rosmarinus officinalis L.

Розмарин лікарський

Spartium junceum L.

Дрок іспанський

Vinca

рослини роду Барвінок

Westringia fruticosa (Willd.) Druce

Вестри́нгія чагарникова


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət