Ana səhifə

Red prof dr. Boris A. Novak: Seznam izpitne literature za predmet simbolizem in moderna lirika


Yüklə 53 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü53 Kb.

Red. prof. dr. Boris A. Novak: Seznam izpitne literature za predmet SIMBOLIZEM IN MODERNA LIRIKA(1) Predavanja in scripta:

Predavanja. Scripta so objavljena v knjigah:

Boris A. Novak: Pogledi na francoski simbolizem. Ljubljana: Študentska založba (zbirka Scripta), 2007.

Boris A. Novak: Simbolistična lirika. Ljubljana: DZS (zbirka Klasje), 1997 – poglavja o mednarodni razširitvi simbolizma.


(2) Strokovna literature – obvezno:

Aleš Berger: Dadaizem – nadrealizem. Ljubljana: DZS in Znanstvenoraziskovalni inštitut Slovenske akademije znanosti in umetnosti (zbirka Literarni leksikon, št. 14), 1981.

Hugo Friedrich: Struktura moderne lirike. Prevod Darko Dolinar. Ljubljana: CZ, 1972. Poglavja o Baudelairu, Mallarméju in Rimbaudu.

Janko Kos: Primerjalna zgodovina slovenske književnosti, 1987, dopolnjena izdaja 2001.

Lado Kralj: Ekspresionizem. DZS in Znanstvenoraziskovalni inštitut Slovenske akademije znanosti in umetnosti (zbirka Literarni leksikon, št. 30), 1986.

Boris A. Novak: Po-etika forme. Ljubljana: CZ, 1997. Poglavja o Verlainu, Mallarméju in Valéryju.

Boris A. Novak: Moderna francoska poezija. Uvodna študija v antologijo Moderna francoska poezija. Ljubljana, Cankarjeva založba, 2001.

Boris A. Novak: Baudelairov gozd simbolov. V: Charles Baudelaire: Rože zla. Prevedla Marija Javoršek. Ljubljana: CZ, 2004.


Dušan Pirjevec: Ivan Cankar in evropska literatura. Ljubljana: CZ, 1964. Poglavja o evropskem simbolizmu.

Vera Troha: Futurizem. Ljubljana: DZS in Znanstvenoraziskovalni inštitut Slovenske akademije znanosti in umetnosti (Literarni leksikon, št. 40.), 1993.


Janez Vrečko: Srečko Kosovel. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2011.


(3) Strokovna literature – dodatno za diplomske in postdiplomske izpite:

Anna Balakian: The Symbolist Movement. The Critical Appraisal. New York: New York University Press, 1977. Janko Kos: Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1987. Poglavja o simbolizmu.


Boris A. Novak : "La mère, la mère, toujours recommencée" : materno poreklo Paula Valéryja iz Kopra in Trsta. V : Primerjalna književnost, , letn. 36, št. 1, str. 123-143.
Boris Paternu: Problem simbolizma v slovenski književnosti. V: Obdobja 4 Obdobje simbolizma v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Zbornik: 1. in 2. del. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 1983.
Marjeta Vasič: Charles Baudelaire. V: Charles Baudelaire: Rože zla. Ljubljana: MK (zbirka Kondor), 1977.
Franc Zadravec: Nekatere posebnosti slovenskega simbolizma. V: Obdobja 4 Obdobje simbolizma v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Zbornik: 1. in 2. del. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 1983.
René Wellek: What is Symbolism? V: The Symbolist Movement in the Literature of European Languages. Urednica Anna Balakian. Budimpešta: Akadémiai Kiadó, 1984.

(4) Literarna dela – obvezno:

Charles Baudelaire: Rože zla. Prevedla Marija Javoršek. Spremna beseda Boris A. Novak. Ljubljana: CZ, 2004.

Charles Baudelaire: Rože zla. Izbrala, uredila in spremno besedo napisala Marjeta Vasič. Prevodi pesmi: Jože Udovič, BožoVodušek, Cene Vipotnik, Andrej Capuder; prevod pesmi v prozi: Pavel Karlin. (Zbirka Kondor). Ljubljana: MK, 1977.

Stéphane Mallarmé: Lirika. Izbral, prevedel, spremno besedo in opombe napisal Boris A. Novak. (Zbirka Lirika).Ljubljana: MK, 1989.

Rainer Maria Rilke: Pesmi. Izbral, prevedel, spremno besedo in opombe napisal Kajetan Kovič. (Zbirka Kondor). Ljubljana: MK, 1968.

Arthur Rimbaud: Pijani čoln. Izbral, prevedel, spremno besedo in opombe napisal Brane Mozetič. (Zbirka Kondor). Ljubljana: MK, 1989.

Paul Valéry: Lirika. Izbral, prevedel, spremno besedo in opombe napisal Boris A. Novak. (Zbirka Lirika). Ljubljana: MK, 1992.

Paul Verlaine: Lirika. Izbral, prevedel, spremno besedo in opombe napisal Boris A. Novak. (Zbirka Lirika). Ljubljana: MK, 1996.


(5) Literarna dela – dodatno za diplomske in postdiplomske izpite:

Endre Ady: Kri in zlato. Dvojezična madžarsko-slovenska izdaja. Izbrala, uredila in prevedla Jože Hradil in Kajetan Kovič. Murska Sobota: Pomurska založba, 1977.Antologija ruske poezije 20. stoletja. Izbral in uredil Tone Pavček, prevedla Tone Pavček in Drago Bajt. Ljubljana: CZ, 1988.

Antologija španske poezije 20. stoletja. Izbrali Jože Udovič, Niko Košir in Tone Pavček, prevedli Alojz Gradnik, NikoKošir, Ivan Minatti, Tone Pavček in Jože Udovič, spremno besedo napisal Juan Octavio Prenz. Ljubljana: CZ, 1987.

Charles Baudelaire: Spleen. Izbor prevod in predgovor Marko Crnkovič. (Zbirka Bela krizantema). Ljubljana: CZ, 1992.

Aleksander Blok: Lirika. Izbral, opombe napisal in večino pesmi prevedel Tone Pavček. (Zbirka Lirika). Ljubljana: MK, 1978.

Paul Claudel: Sejalec božje mere. Izbral, prevedel, spremno besedo in opombe napisal Marko Marinčič. (Zbirka Kondor. Ljubljana: MK, 1993.

Stefan George: Lirika. Izbral, prevedel, spremno besedo in opombe napisal Kajetan Kovič. (Zbirka Lirika). Ljubljana: MK, 1975.

Juan Ramón Jiménez: Nobelovci. Pesmi prevedli Alojz Gradnik, Niko Košir in Jože Udovič. Pesmi v prozi Sivček in jaz prevedel Niko Košir. Spremno besedo napisal Jože Udovič. (Zbirka Nobelovci). Ljubljana: CZ, 1975.

Lautréamont: Maldororjevi spevi. Prevedel in spremno besedo napisal Aleš Berger. (Zbirka Bela krizantema). Ljubljana: CZ, 1985.

Federico García Lorca: Pesem hoče biti luč. Izbral in prevedel Jože Udovič. Ljubljana: CZ, 1958 in več izdaj.

Maurice Maeterlinck: Slepci / Peleas in Melisanda / Monna Vanna / Sinja ptica. Prevedel Pavle Jarc (anagram pomeni Prevajalec, psevdonim Janka Modra). Knjiga vsebuje tudi esej Modrost in usoda (prevedla Zoja Skušek Močnik). Ljubljana: Cankarjeva založba (zbirka Nobelovci), 1981.

Maurice Maeterlinck: Tople grede. Prevedel Vladimir Pogačnik. Ljubljana: Logos, 2013.

Stéphane Mallarmé: Knjiga. Izbral, prevedel, spremno besedo in opombe napisal Marko Crnkovič. (Zbirka Bela krizantema). Ljubljana: CZ, 1990.

Eugenio Montale: Pesmi. Izbral, prevedel in spremno besedo napisal Ciril Zlobec. Koper: založba Lipa, 1975.

Josip Murn: Topol samujoč. Izbor pesmi, proze in pisem. Uredil in spremno besedo napisal Dušan Pirjevec. (Zbirka Kondor). Ljubljana: MK, 1967.

Saint-John Perse: Zbrane pesnitve. Izbral, prevedel, spremno besedo in opombe napisal Slavko Kumer. Ljubljana: CZ, 1975.

Fernando Pessoa: Zadnja čarovnija. Izbral, prevedel in spremno besedo napisal Ciril Bergles. (Zbirka Samorog). Ljubljana: založba Nova revija, 1997.

Salvatore Quasimodo: Pesmi. Izbral, prevedel in spremno besedo napisal Ciril Zlobec. (Zbirka Nobelovci). Ljubljana: CZ, 1973.

Rainer Maria Rilke: Pesmi. Izbral in prevedel Kajetan Kovič. Ljubljana: DZS, 1977.

Jorgos Seferis: Lirika. Izbral, prevedel in spremno besedo napisal Marijan Tavčar. (Zbirka Lirika). Ljubljana: MK, 1975.

Giuseppe Ungaretti: Lirika. Izbral, prevedel in spremno besedo napisal Ciril Zlobec. (Zbirka Lirika). Ljubljana: MK, 1980.

William Butler Yeats: Lirika. Izbral, prevedel, spremno besedo in opombe napisal Veno Taufer. (Zbirka Lirika). Ljubljana: MK, 1993.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət