Ana səhifə

Pracovný list z chémie č. 5 Téma: Periodická tabuľka prvkov


Yüklə 392.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü392.5 Kb.Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––PRACOVNÝ LIST Z CHÉMIE Č.5
Téma: Periodická tabuľka prvkov
Doteraz sme sa už stretli s niekoľkými prvkami, ktorých atómy sa môžu zlučovať a vytvárať ďalšie látky – zlúčeniny.

Ako boli prvky postupne objavované, stávalo sa nutnosťou vytvoriť nejaký logický systém, do ktorého by boli prvky usporiadané. Jeden z prvých vedcov, ktorí sa o to pokúsili, bol J.W.Döbereiner v roku 1817, ktorý hľadal súvislosť medzi vlastnosťami prvkov a ich atómovými hmotnosťami. Údaje o hmotnosti atómov boli v tom čase nesprávne alebo nepresné. Ruský vedec Dmitrij Ivanovič Mendelejev usporiadal dovtedy známych 63 prvkov podľa ich atómových hmotností do radu a zistil, že vlastnosti prvkov sa pravidelne opakujú. Na základe tohto faktu vyslovil tzv. periodický zákon:Vlastnosti prvkov sa pravidelne (periodicky) opakujú v závislosti od ich vzrastajúceho protónového čísla (od ich atómových hmotností).
Obr. Periodická sústava prvkov
Prvky s podobnými vlastnosťami umiestnil pod seba a tak vznikli rady a stĺpce. Tento systém prvkov označil ako periodická sústava prvkov a zverejnil ho v roku 1869. Mnohé prvky vtedy ešte neboli objavené a tak v tabuľke vznikli prázdne miesta. Mendelejev usúdil, že chýbajúce prvky existujú, len ich treba objaviť. Na základe ich postavenia v periodickom systéme dokázal predpovedať ich vlastnosti. Periodická sústava prvkov bola zo začiatku vo vedeckých kruhoch prijatá s nedôverou. Až postupné objavovanie prvkov, ktorých existenciu predpovedal, prinieslo zaslúžené ocenenie jeho práce. Napríklad v roku 1875 bol objavený prvok, ktorý nasledoval po hliníku. Mendelejev predpovedal, že prvok sa bude topiť v ruke a jeho hustota bude okolo 6 g/cm3. Prvok bol nazvaný podľa krajiny objaviteľa – gálium. Jeho hustota bola stanovená na 5,94 g/cm3 a podľa predpovede sa topí už v ruke. Postupne boli objavované všetky chýbajúce prvky.

V súčasnosti je v periodickej sústave usporiadaných 118 prvkov, pričom idú za sebou od najľahších po najťažšie, každý nasledujúci prvok má protónové číslo o jedna väčšie. Tabuľka obsahuje 7 vodorovných radov, v ktorých sa prvky s podobnými vlastnosťami pravidelne – periodicky opakujú, preto tieto rady nazývame periódy. Sú označené arabskými číslicami 1 – 7. Prvky s podobnými vlastnosťami sú usporiadané v zvislých stĺpcoch, ktoré nazývame skupiny. Skupiny sa označujú rímskymi číslicami I - VIII, hlavné skupiny sa niekedy označujú písmenom A, vedľajšie skupiny písmenom B.

Z postavenia prvku v periodickej sústave prvkov vyplývajú dôležité fyzikálne a chemické vlastnosti prvku, ktoré súvisia so stavbou elektrónového obalu, pričom vlastnosti najviac ovplyvňujú elektróny na poslednej – valenčnej vrstve. Číslo periódy, v ktorej je prvok, udáva, na koľkých vrstvách má rozmiestnené všetky elektróny. Číslo hlavných skupín udáva, koľko elektrónov má prvok na valenčnej vrstve.

Z periodickej tabuľky sú vyčlenené prvky zo 6.periódy tzv. lantanoidy a zo 7.periódy – aktinoidy a sú zaradené v dolnej časti tabuľky. Niektoré skupiny majú zaužívané názvy, napríklad prvky v I.A skupine sa nazývajú alkalické kovy, v II.A skupine kovy alkalických zemín, v VII.A skupine halogény, prvky v VIII.A nazývame vzácne plyny.Zhrnutie:

Periodická tabuľka prvkov obsahuje: 1. 7 radov – periód (1 – 7)

 2. 18 stĺpcov - 8 hlavných skupín (I.A – VIII.A) a 8 vedľajších skupín (I.B – VIII.B), pričom VIII.B skupina obsahuje 3 stĺpce

Prvky v ľavej časti tabuľky majú kovový charakter. Vyznačujú sa typickými kovovými vlastnosťami – kovový lesk, kujnosť, ťažnosť, dobrá vodivosť tepla a elektrického prúdu. Medzi kovy patria alkalické kovy, kovy alkalických zemín, železo, meď, striebro, zlato atď.Polokovy sú v tabuľke usporiadané po uhlopriečke od bóru, tvoria prechod medzi kovmi a nekovmi. V pravej časti PSP sú umiestnené nekovy, z ktorých mnohé sú plynné (vodík, kyslík, dusík, fluór, chlór), nevedú elektrický prúd, nie sú kujné ani ťažné, sú krehké.

Kovové vlastnosti v perióde zľava doprava ubúdajú a v skupine narastajú zhora nadol.
Úlohy:


 1. Nájdi v texte odpovede:

  1. Ako sa nazýval vedec, ktorý sa medzi prvými pokúsil prvky usporiadať?

..........................................

  1. V ktorom roku to bolo?

.....................................


  1. Na základe akej vlastnosti usporiadal prvky Mendelejev?

.....................................................................

  1. Akej národnosti bol Mendelejev?

..........................................

  1. Čo dôležité si Mendelejev všimol pri usporadúvaní prvkov?

...............................................................................................................................


 1. Napíš znenie periodického zákona:

...........................................................................................................................................

Kto je jeho autor? ..........................................................


 1. Označ správne tvrdenia:

  1. V PSP je v súčasnosti 118 prvkov.

  2. Prvky sú usporiadané v 7 vodorovných stĺpcoch.

  3. Prvky sú usporiadané v 18 radoch.

  4. Skupiny označujeme rímskymi číslicami 1 – 8.

  5. Hlavné skupiny sa zvyčajne označujú písmenom A, vedľajšie písmenom B.
 1. Oprav nesprávne tvrdenia z predchádzajúcej úlohy:

  1. ...............................................................................................................................

  2. ...............................................................................................................................

  3. ...............................................................................................................................
 1. Doplň do viet chýbajúce slová:

  1. V stĺpci sú umiestnené prvky s podobnými .............................................

  2. ...................................... prvkov v perióde sa periodicky opakujú.

  3. Prvky z tej istej hlavnej skupiny majú .......................... počet valenčných elektrónov.

  4. Číslo periódy určuje na koľkých ...................................... má rozmiestnené elektróny.

  5. Vlastnosti prvkov najviac ovplyvňujú ................................ elektróny.
 1. S použitím Periodickej sústavy prvkov (PSP) doplň do tabuľky chýbajúce údaje:
Názov prvku

Protónové číslo

Počet všetkých e-

Počet vrstiev

Číslo periódy

Číslo skupiny

Počet valenčných e-

bárium


50

6
I.B

-

3
56 1. Nasledujúce značky prvkov roztrieď do skupín a doplň ich názvy. Použi PSP:

Na, Mg, Cl, Eu, Md, Xe
halogény lantanoidy vzácne plyny

aktinoidy kovy alkalických zemín alkalické kovy


 1. Napíš aspoň 1 názov prvku, ktorý patrí medzi:

  1. kovy - ...................................................................................................................

  2. nekovy - ...............................................................................................................

  3. polokovy - ............................................................................................................
 1. Napíš názov prvku, ktorý má podobné vlastnosti ako sodík:

...........................................................................................................................................


 1. Napíš názov a značku prvku, ktorý má:

  1. na valenčnej vrstve 4 elektróny:

.................................................................................

  1. valenčné elektróny na 4. vrstve:

..................................................................................


 1. Prečo sa prvky sodík, horčík, hliník, kremík, fosfor, síra, chlór a argón nachádzajú v 3. perióde?

...........................................................................................................................................


 1. Prečo sa prvky fluór, chlór, bróm, jód a astát nachádzajú v VII.A skupine?

...........................................................................................................................................


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Základná škola, Kriváň č. 435Názov projektu: ŠKOLA ŠITÁ NA MIERU ITMS kód Projektu: 26110130466Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət