Ana səhifə

Record 1 of 254 Title


Yüklə 0.98 Mb.
səhifə1/12
tarix24.06.2016
ölçüsü0.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Record 1 of 254

Title: A compact 1 x 64 optical power splitter using silica-based PLC on quartz substrate

Author(s): Wang, LL (Wang, Liangliang); An, JM (An, Junming); Wu, YD (Wu, Yuanda); Wang, Y (Wang, Yue); Zhang, JS (Zhang, Jiashun); Li, JG (Li, Jianguang); Wang, HJ (Wang, Hongjie); Zhang, XG (Zhang, Xiaoguang); Pan, P (Pan, Pan); Dai, HQ (Dai, Hongqing); Qi, Y (Qi, Ying); Zhong, F (Zhong, Fei); Zha, Q (Zha, Qiang); Hu, XW (Hu, Xiongwei); Zhao, DG (Zhao, Degang)

Source: OPTICS AND LASER TECHNOLOGY  Volume: 61  Pages: 45-49  DOI: 10.1016/j.optlastec.2014.02.002  Published: SEP 2014  

Accession Number: WOS:000335112500006

ISSN: 0030-3992

eISSN: 1879-2545Record 2 of 254

Title: Numerical simulation of two-dimensional electron gas characteristics of a novel (InxAl1-xN/AlN)MQWs/GaN high electron mobility transistor

Author(s): Li, W (Li, Wei); Wang, XL (Wang, Xiaoliang); Qu, SQ (Qu, Shenqi); Wang, Q (Wang, Quan); Xiao, HL (Xiao, Hongling); Wang, CM (Wang, Cuimei); Peng, EC (Peng, Enchao); Hou, X (Hou, Xun); Wang, ZG (Wang, Zhanguo)

Source: JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS  Volume: 605  Pages: 113-117  DOI: 10.1016/j.jallcom.2014.03.154  Published: AUG 25 2014  

Accession Number: WOS:000335927500017

ISSN: 0925-8388

eISSN: 1873-4669Record 3 of 254

Title: A novel polarization rotator based on an asymmetric slot waveguide

Author(s): Fei, YH (Fei, Yonghao); Zhang, LB (Zhang, Libin); Cao, YM (Cao, Yanmei); Lei, X (Lei, Xun); Chen, SW (Chen, Shaowu)

Source: OPTICS COMMUNICATIONS  Volume: 324  Pages: 22-25  DOI: 10.1016/j.optcom.2014.03.015  Published: AUG 15 2014  

Accession Number: WOS:000336969100004

ISSN: 0030-4018

eISSN: 1873-0310Record 4 of 254

Title: Structural and optical properties of (Sr,Ba)(2)SiO4:Eu2+ thin films grown by magnetron sputtering

Author(s): Li, LL (Li, Leliang); Zheng, J (Zheng, Jun); Zuo, YH (Zuo, Yuhua); Cheng, BW (Cheng, Buwen); Wang, QM (Wang, Qiming)

Source: JOURNAL OF LUMINESCENCE  Volume: 152  Pages: 234-237  DOI: 10.1016/j.jlumin.2013.09.062  Published: AUG 2014  

Accession Number: WOS:000337017800056

ISSN: 0022-2313

eISSN: 1872-7883Record 5 of 254

Title: Hierarchical Fe3O4@Co3O4 core-shell microspheres: Preparation and acetone sensing properties

Author(s): Qu, FD (Qu, Fengdong); Liu, J (Liu, Juan); Wang, Y (Wang, Ying); Wen, SP (Wen, Shanpeng); Chen, Y (Chen, Yu); Li, X (Li, Xu); Ruan, SP (Ruan, Shengping)

Source: SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL  Volume: 199  Pages: 346-353  DOI: 10.1016/j.snb.2014.04.003  Published: AUG 2014  

Accession Number: WOS:000336878000047

ISSN: 0925-4005Record 6 of 254

Title: Facile fabrication of NaTaO3 film and its photoelectric properties

Author(s): Zhang, M (Zhang, Min); Liu, GH (Liu, Guohua); Zhang, DZ (Zhang, Dezhong); Chen, Y (Chen, Yu); Wen, SP (Wen, Shanpeng); Ruan, SP (Ruan, Shengping)

Source: JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS  Volume: 602  Pages: 322-325  DOI: 10.1016/j.jallcom.2014.02.094  Published: JUL 25 2014  

Accession Number: WOS:000334512200050

ISSN: 0925-8388

eISSN: 1873-4669Record 7 of 254

Title: Influences of different interdigital spacing on the performance of UV photodetectors based on ZnO nanofibers

Author(s): Gu, XC (Gu, Xuechi); Zhang, M (Zhang, Min); Meng, FX (Meng, Fanxu); Zhang, XD (Zhang, Xindong); Chen, Y (Chen, Yu); Ruan, SP (Ruan, Shengping)

Source: APPLIED SURFACE SCIENCE  Volume: 307  Pages: 20-23  DOI: 10.1016/j.apsusc.2014.03.091  Published: JUL 15 2014  

Accession Number: WOS:000336596700004

ISSN: 0169-4332

eISSN: 1873-5584Record 8 of 254

Title: Effects of surface self- assembled NH4+ on the performance of TiO2- based ultraviolet photodetectors

Author(s): Liu, GH (Liu, Guohua); Tao, C (Tao, Chen); Zhang, M (Zhang, Min); Gu, XH (Gu, Xuehui); Meng, FX (Meng, Fanxu); Zhang, XD (Zhang, Xindong); Chen, Y (Chen, Yu); Ruan, SP (Ruan, Shengping)

Source: JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS  Volume: 601  Pages: 104-107  DOI: 10.1016/j.jallcom.2014.02.150  Published: JUL 15 2014  

Accession Number: WOS:000334313500018

Author Identifiers:

Author

ResearcherID Number

ORCID Number

Tao, Chen 

D-2269-2013 

 
ISSN: 0925-8388

eISSN: 1873-4669Record 9 of 254

Title: Highly efficient ITO-free polymer solar cells based on metal resonant microcavity using WO3/Au/WO3 as transparent electrodes

Author(s): Chen, Y (Chen, Yu); Shen, L (Shen, Liang); Yu, WJ (Yu, Wenjuan); Long, YB (Long, Yongbing); Guo, WB (Guo, Wenbin); Chen, WY (Chen, Weiyou); Ruan, SP (Ruan, Shengping)

Source: ORGANIC ELECTRONICS  Volume: 15  Issue: 7  Pages: 1545-1551  DOI: 10.1016/j.orgel.2014.04.026  Published: JUL 2014  

Accession Number: WOS:000336543500030

ISSN: 1566-1199

eISSN: 1878-5530Record 10 of 254

Title: Ultra-broadband and ultra-low-loss photonic crystal with band-flatness waveguide 60 degrees bend obtained based on lattice-shifted optimization

Author(s): Zhou, J (Zhou, Jian); Tian, HP (Tian, Huiping); Yang, DQ (Yang, Daquan); Liu, YY (Liu, Yuanyuan); Liu, Q (Liu, Qi); Ji, YF (Ji, Yuefeng)

Source: OPTICS COMMUNICATIONS  Volume: 322  Pages: 227-233  DOI: 10.1016/j.optcom.2014.02.01.8  Published: JUL 1 2014  

Accession Number: WOS:000335886700042

ISSN: 0030-4018

eISSN: 1873-0310Record 11 of 254

Title: Demonstration and Characterization of High-Speed Silicon Depletion-Mode Mach-Zehnder Modulators

Author(s): Xu, H (Xu, Hao); Li, XY (Li, Xianyao); Xiao, X (Xiao, Xi); Li, ZY (Li, Zhiyong); Yu, YD (Yu, Yude); Yu, JZ (Yu, Jinzhong)

Source: IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM ELECTRONICS  Volume: 20  Issue: 4  Article Number: 3400110  DOI: 10.1109/JSTQE.2013.2293763  Published: JUL-AUG 2014  

Accession Number: WOS:000330317900003

ISSN: 1077-260X

eISSN: 1558-4542Record 12 of 254

Title: Effect of defocus manner on laser cladding of Fe-based alloy powder

Author(s): Gao, WY (Gao, Wenyan); Zhao, SS (Zhao, Shusen); Liu, FL (Liu, Falan); Wang, YB (Wang, Yibo); Zhou, CY (Zhou, Chunyang); Lin, XC (Lin, Xuechun)

Source: SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY  Volume: 248  Pages: 54-62  DOI: 10.1016/j.surfcoat.2014.03.019  Published: JUN 15 2014  

Accession Number: WOS:000336017600007

ISSN: 0257-8972Record 13 of 254

Title: The self-seeded growth of InAsSb nanowires on silicon by metal-organic vapor phase epitaxy

Author(s): Du, WN (Du, Wen-Na); Yang, XG (Yang, Xiao-Guang); Wang, XY (Wang, Xiao-Ye); Pan, HY (Pan, Hua-Yong); Ji, HM (Ji, Hai-Ming); Luo, S (Luo, Shuai); Yang, T (Yang, Tao); Wang, ZG (Wang, Zhan-Guo)

Source: JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH  Volume: 396  Pages: 33-37  DOI: 10.1016/j.jcrysgro.2014.03.020  Published: JUN 15 2014  

Accession Number: WOS:000335905400005

ISSN: 0022-0248

eISSN: 1873-5002Record 14 of 254

Title: Comparative studies of clustering effect, electronic and optical properties for GePb and GeSn alloys with low Pb and Sn concentration

Author(s): Huang, WQ (Huang, Wenqi); Cheng, BW (Cheng, Buwen); Xue, CL (Xue, Chunlai); Li, CB (Li, Chuanbo)

Source: PHYSICA B-CONDENSED MATTER  Volume: 443  Pages: 43-48  DOI: 10.1016/j.physb.2014.03.008  Published: JUN 15 2014  

Accession Number: WOS:000335901900005

ISSN: 0921-4526

eISSN: 1873-2135Record 15 of 254

Title: Fabrication of GdBa2Cu3O7-delta films by photo-assisted-MOCVD process

Author(s): Li, W (Li, Wei); Li, GX (Li, Guoxing); Zhang, BL (Zhang, Baolin); Chou, PC (Chou, Penchu); Liu, SP (Liu, Suping); Ma, XY (Ma, Xiaoyu)

Source: PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS  Volume: 501  Pages: 1-6  DOI: 10.1016/j.physc.2014.03.001  Published: JUN 15 2014  

Accession Number: WOS:000335659000001

ISSN: 0921-4534

eISSN: 1873-2143Record 16 of 254

Title: Reconfigurable microwave photonic filter with negative coefficient based on an optoelectronic oscillator

Author(s): Sun, WH (Sun, Wen Hui); Li, W (Li, Wei); Wang, WT (Wang, Wen Ting); Liu, JG (Liu, Jian Guo); Zhu, NH (Zhu, Ning Hua)

Source: OPTICS COMMUNICATIONS  Volume: 321  Pages: 73-77  DOI: 10.1016/j.optcom.2014.01.057  Published: JUN 15 2014  

Accession Number: WOS:000334820500013

ISSN: 0030-4018

eISSN: 1873-0310Record 17 of 254

Title: High efficiency P3HT:PCBM solar cells with an inserted PCBM Layer

Author(s): Chi, D (Chi, Dan); Qu, SC (Qu, Shengchun); Wang, ZG (Wang, Zhanguo); Wang, JZ (Wang, Jizheng)

Source: JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C  Volume: 2  Issue: 22  Pages: 4383-4387  DOI: 10.1039/c4tc00003j  Published: JUN 14 2014  

Accession Number: WOS:000336826500004

ISSN: 2050-7526

eISSN: 2050-7534Record 18 of 254

Title: Amorphous zinc-doped silicon oxide (SZO) resistive switching memory: manipulated bias control from selector to memristor

Author(s): Huang, JS (Huang, Jian-Shiou); Yen, WC (Yen, Wen-Chun); Lin, SM (Lin, Shih-Ming); Lee, CY (Lee, Chi-Yung); Wu, J (Wu, Jiang); Wang, ZM (Wang, Zhiming M.); Chin, TS (Chin, Tsung-Shune); Chueh, YL (Chueh, Yu-Lun)

Source: JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C  Volume: 2  Issue: 22  Pages: 4401-4405  DOI: 10.1039/c3tc32166e  Published: JUN 14 2014  

Accession Number: WOS:000336826500007

ISSN: 2050-7526

eISSN: 2050-7534Record 19 of 254

Title: Photoresponsive and Gas Sensing Field-Effect Transistors based on Multilayer WS2 Nanoflakes

Author(s): Huo, NJ (Huo, Nengjie); Yang, SX (Yang, Shengxue); Wei, ZM (Wei, Zhongming); Li, SS (Li, Shu-Shen); Xia, JB (Xia, Jian-Bai); Li, JB (Li, Jingbo)

Source: SCIENTIFIC REPORTS  Volume: 4  Article Number: 5209  DOI: 10.1038/srep05209  Published: JUN 9 2014  

Accession Number: WOS:000336900000001

ISSN: 2045-2322Record 20 of 254

Title: Efficient hybrid plasmonic polymer solar cells with Ag nanoparticle decorated TiO2 nanorods embedded in the active layer

Author(s): Liu, K (Liu, Kong); Bi, Y (Bi, Yu); Qu, SC (Qu, Shengchun); Tan, FR (Tan, Furui); Chi, D (Chi, Dan); Lu, SD (Lu, Shudi); Li, YP (Li, Yanpei); Kou, YL (Kou, Yanlei); Wang, ZG (Wang, Zhanguo)

Source: NANOSCALE  Volume: 6  Issue: 11  Pages: 6180-6186  DOI: 10.1039/c4nr00030g  Published: JUN 7 2014  

Accession Number: WOS:000336883000082

ISSN: 2040-3364

eISSN: 2040-3372Record 21 of 254

Title: Surface recombination and charged exciton in nanocrystal quantum dots on photonic crystals under two-photon excitation

Author(s): Xu, XS (Xu, Xingsheng)

Source: SCIENTIFIC REPORTS  Volume: 4  Article Number: 5039  DOI: 10.1038/srep05039  Published: JUN 6 2014  

Accession Number: WOS:000336835500001

ISSN: 2045-2322
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət