Ana səhifə

Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji na zadanie „Dostawa zestawów narzędzi specjalnych I urządzeń kontrolnych mes do sprzętu pozyskanego z armii niemieckiej oraz elektronarzędzi


Yüklə 66 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü66 Kb.
Świętoszów, dnia 15.05.2015
Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji na zadanie „Dostawa zestawów narzędzi specjalnych i urządzeń kontrolnych MES do sprzętu pozyskanego z armii niemieckiej oraz elektronarzędzi, urządzeń i wyposażenia warsztatowego dla Jednostki Wojskowej Nr 5350 w Świętoszowie” (sprawa 30/PN/2015).
Zamawiający informuje, że wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 1. Dział VIII pkt.1 ppkt. b) - prosimy o rozwinięcie opisu dotyczącego rodzaju dostaw. Czy dostawy części, podzespołów, zespołów, które zostały zrealizowane przez naszą Spółkę muszą dotyczyć tylko i wyłącznie czołgów Leopard 2A4/2A5 np., czy też mogą dot. np. części lub remontów wozów bojowych i pojazdów opancerzonych?

 2. Czy nasi podwykonawcy mogą udzielić nam swoich referencji dot. realizowanego przedmiotu zamówienia?

 3. Czy konieczne jest podpisanie i dostarczenie wraz z wymaganymi dokumentami umowy z podwykonawcami?

 4. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. poniższych pozycji:

Dział II- Zestaw narzędzi specjalnych MES2 podwozia czołgu Leopard 2

 1. Skrzynia nr 1 z wyposażeniem

w siwz: NSN 5180-12-346-6198, ref no 2300109-990015.00.0, D1871;

powinno być: NSN 5180-12-346-6198, ref no 2300109-990015.000.0, D1871; 1. Flansza:

w siwz: MSN 4910-12-189-1571 , ref no 2300109-990930.000.0, D1871

Powinno być: NSN 4910-12-189-1731, ref no 2300109-990930.000.0, D1871


Dział III - Zestaw narzędzi specjalnych MES1B podwozia czołgu Leopard 2

 1. Zestaw narzędzi specjalnych MES1B podwozia Leopard 2

w siwz: NSN 4940-12-174-6543, ref no 2300109-990006.000.0, D187

Powinno być: NSN 4910-12-174-6543, ref no 2300109-990006.000.0, D187

Dział VI- Zestaw narzędzi specjalnych MES 3 hydrauliki wozu zabezpieczenia technicznego Bergepanzer 2


 1. Zestaw do podnoszenia

w siwz: NSN 3940-123-130-0750, nr ref 23176-264155.00.0

Powinno być: NSN 3940-12-313-0750 nr ref 23176-264155.00.0
 1. Kleszcze do pierścienia zabezpieczającego

w siwz: NSN 5120-12-143-94388444, nr ref DIN5254-A85GERAUHT

Powinno być: NSN 5120-12-143-9444 nr ref DIN5254-A85GERAUHT

Dział XI- Zestaw narzędzi specjalnych MES 2 wieży i uzbrojenia czołgu Leopard 2A4/A5


 1. Zawiesie

w siwz: NSN 3940-12-365-6772, ref nr ZG8106G013 zgodne z modyfikacją ECP 049092

Powinno być: MSN 3940-12-190-7333, ref nr ZG8106G013 zgodne z modyfikacją ECP 049092

Dział XV, XVI, XVII- Zestawy nr 1, nr 2, nr 3 do justowania uzbrojenia czołgu Leopard 2A4/A5

1. Zestaw przyrządów do justowania armaty do MES2 2A4 i 2A5 - NSNw siwz: MSN 4933-12-174-7783, ref no 4900176

Powinno być: NSN 4933-12-174-7783, ref no 4900167


Dziali XXII- Narzędzia i urządzenia sprawdzające wchodzące do MESS wieży i uzbrojenia czołgu Leopard 2 A4/A5

3. Wskaźnik położenia kątowego APIw siwz: MSN 5840-12-305-4846, ref nr GE8173G006

Powinno być: MSN 4931-12-305-4846 ref nr GE8173G006

5. Urządzenie sprawdzające laser

w siwz: MSN 4931-12-305-4845, ref nr G1873G004

Powinno być: MSN 4931-12-305-4845, ref nr GE1873G004


 1. Trawers - stół

w siwz: NSM 5998-12-190-1145 , ref nr GE8131T001,

Powinno być: NSN 1240-12-190-1145, ref nr GE8131T001, 1. Trawers - uchwyt

w siwz: NSM 4931-12-305-5193, ref no ZG8127G01

Powinno być: NSN 4931-12-305-5193, ref no ZG8127G015


Dział XXIII - Narzędzia i urządzenia sprawdzające wchodzące do MES3 wieży i uzbrojenia czołgu Leopard 2 A4/A5

1. Narzędzia i urządzenia sprawdzające wchodzące do MES3

b) kabel W310

w siwz: NSN 6150-12-305-5608, ref. nr GE8173G020

Powinno być: NSN 6150-12-305-5608, ref. nrGE8173G031

h) pilot sterujący

w siwz: MSN 4931-12-305-4847, ref no GE8172G041

Powinno być: NSN 4931-12-305-4847, ref no GE8173G041

Dział XXIV - Narzędzia i urządzenia sprawdzające wchodzące do MES3 wieży i uzbrojenia czołgu Leopard 2 A4/A5


 1. Narzędzia i urządzenia sprawdzające wchodzące do MES3

 1. klucz rurowy

w siwz: NSN 5120-12-305-305-6592, ref no 196207

Powinno być: NSN 5120-12-305-6592 ref no 196207


Dział XXVII- Narzędzia i urządzenia sprawdzające wchodzące do MES3 wieży i uzbrojenia czołgu Leopard 2 A4/A5

 1. Narzędzia i urządzenia sprawdzające wchodzące do MES3

 1. adapter elektryczny

w siwz: SN 4931-12-306-2708

Powinno być: SN 4931-12-306-2708 (163445)

e) regulator

w siwz: NSN 4931-12-308-8900, ref. nr 192208

Powinno być: NSN 4931-12-308-8900, ref. nr 196208

i) zestaw do justowania lufy

w siwz: /NSN 4931-12-308-8901 ref. nrZG8127G210

Powinno być: NSN 4931-12-308-8901 ref. nr 196213 1. Ponadto zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie wymaganego terminu składania ofert z dnia 21.05.2015 na dzień 12.06.2015 z uwagi na obszerny zakres przedmiotu zamówienia.

 2. Dział LII- pozostałe wyposażenie warsztatowe

SOI Żagań, poz. 3 i 4- elektrody spawalnicze. Czy wyszczególnione w zapytaniu jednostki 300 szt i 400 szt dotyczą pojedynczych sztuk elektrod czy opakowań po np. 5 kg?

 1. Dział LII- pozostałe wyposażenie warsztatowe

SOI Żagań, poz. 19- wąż do Karcher Pn 20 bar DN-19, 10 m- 4 szt. Prosimy o wskazanie zastosowanie węża i modelu urządzenia Karcher

Wypełniając dyspozycję art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1232 z późn. zm.) w odpowiedzi wyjaśniam co następuje:Pytanie 1, odpowiedź:

Zamawiający poprzez wykaz dostaw narzędzi w prowadzonym postępowaniu, którego pytanie dotyczy, wymaga wykazanie dostaw wyłącznie do czołgów Leopard 2A4/ 2A5.Pytanie 2, odpowiedź:

Zgodnie z art. 26 ust. 2b Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Firma przekazująca wiedzę i doświadczenie musi potem uczestniczyć w realizacji zamówienia jako podwykonawca.Pytanie 3, odpowiedź:

Dostarczenie podpisanej umowy z podwykonawcą wymagane jest dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty ale przed podpisaniem umowy. Natomiast do oferty należy dołączyć jedynie oświadczenie podwykonawcy o udostępnieniu zasobów.Pytanie 4, odpowiedź:

Dział II- Zestaw narzędzi specjalnych MES2 podwozia czołgu Leopard 2 1. Skrzynia nr 1 z wyposażeniem- obydwa numery są poprawne

 1. Flansza- numer zmieniono już w modyfikacji 1

Powinno być: NSN 4910-12-189-1731, ref no 2300109-990930.000.0, D1871
Dział III - Zestaw narzędzi specjalnych MES1B podwozia czołgu Leopard 2

1 Zestaw narzędzi specjalnych MES1B podwozia Leopard 2

Nowy numer- NSN 4940-12-174-6543, ref no 2300109-990006.000.0, D187

Stary numer- NSN 4910-12-174-6543, ref no 2300109-990006.000.0, D187

Dział VI- Zestaw narzędzi specjalnych MES 3 hydrauliki wozu zabezpieczenia technicznego Bergepanzer 22 Zestaw do podnoszenia- numer zmieniono już w modyfikacji 1

Powinno być: NSN 3940-12-313-0750 nr ref 23176-264155.00.0

11 Kleszcze do pierścienia zabezpieczającego- numer zmieniono już w modyfikacji 1

Powinno być: NSN 5120-12-143-9444 nr ref DIN5254-A85GERAUHT


Dział XI- Zestaw narzędzi specjalnych MES 2 wieży i uzbrojenia czołgu Leopard 2A4/A5

 1. Zawiesie- nowy NSN po modyfikacji

Powinno być: NSN 3940-12-365-6772, ref nr ZG8106G013 zgodne z modyfikacją ECP 049092

Dział XV, XVI, XVII- Zestawy nr 1, nr 2, nr 3 do justowania uzbrojenia czołgu Leopard 2A4/A5

1. Zestaw przyrządów do justowania armaty do MES2 2A4 i 2A5 - NSN- numer zmieniono już w modyfikacji 1

Powinno być: NSN 4933-12-174-7783, ref no 4900167


Dziali XXII- Narzędzia i urządzenia sprawdzające wchodzące do MESS wieży i uzbrojenia czołgu Leopard 2 A4/A5

3. Wskaźnik położenia kątowego API- obydwa numery poprawne, zapis ujęty w modyfikacji 1 MSN 5840-12-305-4846, ref nr GE8173G006 lub MSN 4931-12-305-4846 ref nr GE8173G006

5. Urządzenie sprawdzające laser- numer zmieniono już w modyfikacji 1

Powinno być: MSN 4931-12-305-4845, ref nr GE1873G004 1. Trawers - stół

Powinno być: NSM 5998-12-190-1145 , ref nr GE8131T001,

NSN został zmieniony na wskazany powyżej, jest w katalogach części jednak producent używa w NATO NGAGE 5998-12-190-1145 1. Trawers - uchwyt - numer zmieniono już w modyfikacji 1

Powinno być: NSN 4931-12-305-5193, ref no ZG8127G015

Dział XXIII - Narzędzia i urządzenia sprawdzające wchodzące do MES3 wieży i uzbrojenia czołgu Leopard 2 A4/A5

1. Narzędzia i urządzenia sprawdzające wchodzące do MES3- numer zmieniono już w modyfikacji 1

b) kabel W310

Powinno być: NSN 6150-12-305-5608, ref. nrGE8173G031

h) pilot sterujący

Powinno być: NSN 4931-12-305-4847, ref no GE8173G041
Dział XXIV- Narzędzia i urządzenia sprawdzające wchodzące do MES3 wieży i uzbrojenia czołgu Leopard 2 A4/A5


 1. Narzędzia i urządzenia sprawdzające wchodzące do MES3

 1. klucz rurowy - numer zmieniono już w modyfikacji 1

Powinno być: NSN 5120-12-305-6592 ref no 196207
Dział XXVII- Narzędzia i urządzenia sprawdzające wchodzące do MES3 wieży i uzbrojenia czołgu Leopard 2 A4/A5

 1. Narzędzia i urządzenia sprawdzające wchodzące do MES3

 1. adapter elektryczny

Powinno być: SN 4931-12-306-2708 (163445)

e) regulator

Powinno być: NSN 4931-12-308-8900, ref. nr 196208

i) zestaw do justowania lufy

Powinno być: NSN 4931-12-308-8901 ref. nr 196213

Pytanie 5, odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesuniecie terminu składania ofert ponieważ nie pozwalają na to wymogi formalne przy realizacji zadania. Ponadto istnieje pilna konieczność realizacji zamówienia oraz miałoby to odzwierciedlenie w końcowym terminie realizacji usługi, który wiązałby się z jego wydłużeniem.Pytanie 6, odpowiedź:

Wyszczególnienie jednostek w ilościach 300 szt i 400 szt dotyczą dostawy pojedynczych sztuk elektrod a nie opakowańPytanie 7, odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia węża do urządzenia, które już w posiada tj. Karcher HDS985-4

W związku z ilością otrzymanych zapytań, Zamawiający modyfikuje treść siwz w powyższych zapisach oraz przedłuża termin na realizacje zamówienia do dnia 07.12.2015r. Modyfikacja siwz jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.43wog.wp.mil.pl.

DOWÓDCA Jednostki Wojskowej 5350z upoważnienia
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

wz Agnieszka SUŁKOWSKA


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət