Ana səhifə

O wyborze najkorzystniejszej oferty


Yüklə 50.5 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü50.5 Kb.
INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na dostawę sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego
i biurowych w ramach pierwszego wyposażenia obiektów kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:
Zadanie I – Wyposażenie pomieszczeń socjalnych:
ZPH Lumar Jacek Ogórkiewicz

ul. Wierzbowa 3

85-374 Bydgoszcz

stawka podatku VAT 23%,cena brutto: 42 650,25 PLN.
Oferta ww. Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza, ponieważ uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1.ELMAR Anna Karnas, ul. 3 Maja 1/3, 36-030 Błażowa,

2.ZPH Lumar Jacek Ogórkiewicz, ul. Wierzbowa 3, 85-374 Bydgoszcz,

3.PHPU Zuber Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław.
Punktacja przyznana ofertom:


Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena oferty - 100%

Razem

1

88,67

88,67

2

100,00

100,00

3

90,75

90,75


Zadanie II – Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych:
Daunpol Sp. z o.o. O/Białystok

ul. Gen.W.Andersa 40/13

15-113 Białystok
ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa.

stawka podatku VAT 8, 23%,

cena brutto: 18 575,35 PLN.
Oferta ww. Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza, ponieważ uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1.ELMAR Anna Karnas, ul. 3 Maja 1/3, 36-030 Błażowa,

2.ZPH Lumar Jacek Ogórkiewicz, ul. Wierzbowa 3, 85-374 Bydgoszcz,

3.PHPU Zuber Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław,

4.Daunpol Sp. z o.o., O/Białystok, ul. Gen.W.Andersa 40/13, 15-113 Białystok,


ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa.
Punktacja przyznana ofertom:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena oferty - 100%

Razem

1

48,97

48,97

2

85,47

85,47

3

72,41

72,41

4

100,00

100,00


Zadanie III – Wyposażenie pomieszczeń biurowych i konferencyjnych:
ELMAR Anna Karnas

ul. 3 Maja 1/3

36-030 Błażowa

stawka podatku VAT 23%,cena brutto: 51 500,00 PLN.
Oferta ww. Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza, ponieważ uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

Ofertę złożył następujący Wykonawca:

1.ELMAR Anna Karnas, ul. 3 Maja 1/3, 36-030 Błażowa,

2.ZPH Lumar Jacek Ogórkiewicz, ul. Wierzbowa 3, 85-374 Bydgoszcz,

3.PHPU Zuber Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław.
Punktacja przyznana ofertom:


Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena oferty - 100%

Razem

1

100,00

100,00

2

91,26

91,26

3

81,89

81,89


Zadanie IV – Wózek magazynowy paletowy

Postępowanie w tym zakresie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.


Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/-/ Ewa Stachowicz

Zastępca Dyrektora

Wydziału Infrastruktury

Białystok, 8 listopada 2013 r.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət