Ana səhifə

Balalar-Az. Com Seyid Əzim Şirvani. Hekayətlər. Nuşirəvan və qonaqpərvər kişi


Yüklə 47 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü47 Kb.

Balalar-Az.Com

Seyid Əzim Şirvani. Hekayətlər.
Nuşirəvan və qonaqpərvər kişi
Belə nağıl edirlər ki, Nuşirəvan əvaili-səltənətində eyşü-işrətə məşğul olub, rəiyyətpərvərlik zövqündən qafil idi. Onun həmsayəliyində bir şəxs var idi. Kərəmü səxavətdə məşhur idi və mehmana müraat etməkdə, ehsan-əltafda məzkur idi. Nuşirəvan onu imtahan etmək üçün bəzirgan libası geyib onun evinə getdi. Ev sahibi onu tanımadı; amma necə ki, onun öz adəti idi, onu mehman edib, ziyafəti-təmam və məhəzəri-malakəlam tərtib etdi. Bir otaqda nişimən etmişdilər ki, onun ğürfələri o kişinin öz bağına açılmışdı. Lətif olan meyvələr rəsidə olmuşdu. Nuşirəvan məclis tamam olandan sonra ki, durub gedəcəkdi, dedi ki, ey xaceyi-mehmannəvaz, mən bir sövdəgərəm, sənin səxavət və cavanmərdligüvün avazəsin məsmu etmişdim, ondan ötrü sənə zəhmət verdim. Yüz guş etdiyimdən əlasanmış. Indi xudahafiz və xaneyi-ehsanın abad, gedirəm. Buyur ki, sabah səninçün karvansaradan nə irsal edim?

Dedi: - Ey əziz olan mehman, dövlətindən cəmi əsbabi-mayəhtac mühəyyadır. Əgər sənin üçün məqdur olsa, mənə bir qədər təzə əngur1 göndərəsən.

Nuşirəvan dedi ki, sənin bağında üzüm çoxdur, nə səbəbə yemirsən?

Dedi ki, ey bəzirgan, bizim padşahımız bir zalım və qafil olan padşahdır, rəiyyət qəminə qalmaz. Xalqın əngur bağları yetişibdir, hələ bir kəs yəqin eləməyibdir ki, padşahın "üşr malın" aparsınlar. Hərçənd ki, sairlər mülahizə etməyib əngur tənavül2 edirlər, amma mən məhruməm. Ol cəhətdən ki, padşahın haqqı bu bağda var, hənuz məndən "üşr malın" almayıblar. Əgər bəndə verməmiş əngur yesəm, padşaha xəyanət eləmiş ollam. Mənim məzhəbimdə xəyanət və bidəyanətlik haramdır. Hələ ki, tağlarda qora əmələ gəlir, bağın qapısın bağlayıb möhr elərəm, qoymaram ki, heç afəridə bağa daxil olsun ki, bir gilə üzüm yesin. Ta vəqta ki, padşahın əmələcatı öz üşr məxsusların aparırlar, ol vaxt mən əlimi üzümə uzadıram.

Nuşirəvan bu hekayəni guş etdi, hay-hay ilə ağladı. Dedi ki, ol padşahi-zalım və qafil mənəm. sənin dəyanətin məni xabi-qəflətdən bidar etdi.

 

_____________________


   1Əngur - üzüm.
   2Tənavül - yemək.Balalar-Az.Com


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət