Ana səhifə

Asiga sapiyal ka inuwahan ni Watan


Yüklə 40.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü40.5 Kb.
102年全國語文競賽原住民族語朗讀(汶水泰雅語)國中學生組 編號2號

asiga sapiyal ka inuwahan ni Watan


maymag i maghibuhibung ku turakis lgi’, minuqil ru’ yani a kakalhan la. babaw na kuminloh ru’, inbalayq i sumrhu ku turakis lga, mana’aring sumirma’ cu a’usa’ i cumiyus. tayhu ku riax ka yani lga, ini’ na’ saluwy a papelan ga, sigalayng na yaba’ ku ululaqi’ na mamaliku musa’ i tumubun cu nanabakis. sawbeh patayhuk cku kaykian na nanabakis lga’, sikiyum cu kahuneq ka qaquwian cu linuhu ka hyi’ na qaqasinuw. tinmamian, tinabeq na nisayhu’, quga tinabeq na turakis, mananakis ru’ quwaw na Itaal ka tatubun cu nanabakis. mapasayu i kumurungu’ humuwaw cu nanabakis, naki muwah i mapalaw maneq cku tikay ka inaras niyam ka nananiqun. manaqru’ i tumubun lga’, pasibaq kumaal ku yaba’ mha“musa’ ta’ imuwag kisa’ ga, laxi ku mabuynah i tunga’!”balibaqu i kumal ku Watan ka qumisuwn, humuwah cu gaga’ ru’, aruwa i rakapun na utux’!

maqas cu masiqun na waw kahabag ku asi ga itaal i qalang. ga’ ana maha gibaaw ta’ ga, ini’ baqiy i gumiba’ ru’, baqun kiya ni Watan lku tinayi’ niya ka kanayril hani i qalimu;ti kahabag ka nananiqun ga, qaat babaqun i maneq na Itaal. yani la i asitali ku bawwak ka makahtu tigi galayng ni Watan. rakapun’ ku bawwak ru, asi niya luhingi i cumuloh ru’, yani a maneq tikay. manakux inha’ mha“waw!suwa’ ka niqun lku paqaluwap ka parakap niyam la. atu na patqarun niya’ maneq ku parakap lga, nanuwan ku qaqaluwap ta’ la.”sipakaal nha lru’, satun nha cku a’iyani niya kinakian ka qalang. magalpu ku saliy ka sibuway nha ru, sarahgun kumal i Watan mha“kaa nahahmut i mru’.”

kiya qutux riax. ini’ i tali a papehlan na ga, mawp i kukcu ku yaki’. manakux gi, talan niya ku hani maqilap sa pati’ ka suquleq. sumalsul mapanga’ cu saliy.“isu’ ku Watan quw?suwa’ su’ ka asi ga ulqiy i talan?”“minusa’ su’ inu’ ku riax ka aruwa?”“kiya cubalay quw ku salun nha ka manannak na tinqalangan?”sipanqaquw ni Watan ku asiga sinapiyal ka inuwahan ru’, kintalan niya’ mha“tugal pincapngan i kiya ga, ki’iy piya’ cu kaal runi kin ingasu la.”

musa’ gumlu qumaluwap kinku glu niya’ i Watan. atu na parun nku matanah ka saliy tigi ingaqan na ku babuun ka qasinu. ana kituwa’ kin tatuhi’ , ana payux ku qumiwa ru qumhut ga, ukas a sahuqan niya’ i sumbu’. qutux nanak lku matanah ka saliy ru’, mapakaal kinku glu niya’ mha“mapasugagayay ti musa’ qumubuwang. rasaw mu ku saliy ru, halay kuwing cku ragiyax hani. lngag sabuwinah cimu. tali’ ru suguhiloq ku ragiyax lga, kaa i tukyi’ ru mapasakaay ta’ kiya la.”

aqumuwani ka tiku suquleq ka minukahul i manananak na tinqalang ki Watan ga, a’iyani i kiya ku pinkalan nha. atu na asi pataqariy sumbu’ ku imagal ka saliy ga, rarasun nha lawwiy cku manananak ka tinqalang i Watan.

ini’ baqiy na’ nku gulgulu ni Watan ku sinyukan ru’ matu’alx ka bawwak ga hani i Watan. giniun nha gi, nakiy i maga qalimu’ i Watan. ru baq musa’ i mapakitaal cku’ kanaril niya.a’iyni masuling na’ ku hapuy ru’, ana pungan i qasap tatuhi’ ku hinuwaw nku’ gulgulu niya ga, ini’ nha luwy i Watan. asi taliy ku guhiloq na hapuy ka mauba’. araruwa i manhahuway masiukas i babaw na kaal.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət