Ana səhifə

Aida Hənifə qızı Feyzullayeva amea-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun «Xarici ölkələr və ədəbi əlaqələr»


Yüklə 49.5 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü49.5 Kb.


Aida Hənifə qızı Feyzullayeva

AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun «Xarici ölkələr və ədəbi əlaqələr» şöbəsi

Baş elmi işçi, f.e.d.


Elmi istiqaməti və tədqiq etdiyi əsas problemlər:

Ədəbi əlaqələr məsələləri (Azərbaycan-rus, Azərbaycan-Avropa); Milli ədəbiyyatların tarixi inkişafında kontakt əlaqələr, XX əsr Azərbaycan yazıçılarının dünyagörüşündə Şərq və Qərb amilləri, çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatında Avropa bədii-fəlsəfı təcrübəsindən bəhrələnmə.Monoqrafıyaları:

1. Maarif carçıları. Bakı, «Maarif», 1988, 6,5 ç.v., tiraji - 2500.


2. Olyas Süleymenov (1-ci kitab). Bakı, «Nafta-Press», 2004, 17,5 ç.v., tirajı 300.
3. Azərbaycan korifeyləri. Bakı, «Mütərcim», 2005, 3,5 ç.v., tiraji 200.
4. Azərbaycan yazıçıları Rusiyada. Bakı, «Elm», 2006, 20, 25 ç.v., tiraji 200.
5. Olyas Süleymenov (2-ci kitab, yenidən işlənmiş, əlavələrlə). Bakı, «Şərq- Qərb», 2009, 26 ç.v., tiraji 300.
6. XX əsr Azərbaycan yazıçılarının dünyagörüşündə Şərq və Qərb amilləri. Bakı, «Elm», 2012, 17 ç.v., tiraji 300.

Elmi fəaliyyəti və uğurları:

  • 1999-2002-ci illərdə Nəsimi adma Dilçilik İnstitutunda rus dili üzrə namizədlik minimumlarının Qəbul Komissiyasında həmsədr.

  • Həmçinin 15 il müddətində (1991-2006-cı illərdə) AMEA-nın nəzdində yaranmış Azərbaycanşünasların Müstəqil Birliyin (AMB) sədr müavini. Cəmiyyətin bütün konfrans və simpoziumların materiallarını əks etdirən topluların rus dilində redaktə işində yaxından və elmi forumlarda fəal iştirakına görə AMB-nın fəxri fərmanı ilə təltif olunmuşdur.

  • Əldə etdiyi bir sıra uğurlardan biri görkəmli qazax şairi və alimi (türkoloqu) O.Süleymenovun adı ilə bağlıdır. Onun poetik və elmi fəaliyyətinin, yeni türkoloji axtarışlarmm təhlili və öyrənilməsi, həmçinin Azərbaycanla əlaqələri Olyas Süleymenov (yaradıcılığının spektral tədqiqi) adlı kitabında öz geniş əksini tapmışdır. 2009-cu ildə kitabın M.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialında uğurlu təqdimatı keçirilmişdir.

  • 2010-cu ilin may ayında isə H.Əliyev Fondu tərəfindən Moskvada Azərbaycan elminin son nailiyyətlərini əks etdirən sərgidə nümayiş etdirilmişdir.

  • Bir sıra namizədlik və doktorluq dissertasiyalara opponent və rəyçi təyin olunmuşdur.

Rəsmi opponent kimi:

  •  2007-ci ildə Bakı Slavyan Universitetinin dissertantı Zemfıra İsmayil qızı Rüstəmovanın «N.Q.Çernışevskinin irsində insan konsepsiyası» mövzusunda yazılmış doktorluq dissertasiyasma;

  • Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun dissertantı Abuzər Musa oğlu Bağırovun «Y.E.Bertels Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqatçısı kimi» mövzusunda yazılmış namizədlik dissertasiyasına;

  • 2009-cu ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantı Hüseyn Vəliyullah oğlu Adıgözəlovun «Literaturnıy Azerbaycan» jurnalında «Azərbaycan-rus ədəbi əlaqələri probleminin əksi» mövzusunda yazılmış namizədlik dissertasiyasına.

Aşağıdakı kitablara elmi rəylər yazmış və elmi redaktor təyin olunmuşdur:

1. Mirzə Şərif Mirzəyevin «Qafqazda türk mətbuatı tarixi üçün materiallar» adlı kitabının (Bakı, 2009, 240 s.) elmi redaktor.


2. F.e.d. L.Səmədovanm «Anna Axmatovanın yaradıcılığında şərq motivləri» kitabına (Bakı, «Elm», 2008, 244 s., rus dilində) rəyçi.
3. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ş.Şamıoğlunun «M.F.Axundzadənin gürcü müasirləri» kitabına (Bakı, «Elm», 2012) rəyçı.


 Əlaqə üçün: 492-07-88; 050-480-75-38.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət