Ana səhifə

15. Vedecké práce v zborníkoch 15a/ recenzovaných


Yüklə 389.5 Kb.
səhifə1/9
tarix24.06.2016
ölçüsü389.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
15. Vedecké práce v zborníkoch
15a/ recenzovaných

186. SZABÓ, P. - SAMUELY, P. - KAČMARČÍK, J. - HOĽANOVÁ, Z. MgB2 - unikátny


dvojmedzerový supravodič. In 13. konferencia slovenských fyzikov, 25.
- 28.8.2003, Kongresové centrum SAV, Smolenice. Zborník príspevkov. Ed. M.
Reiffers. Bratislava: SFS, 2004. p.20-25.

187. SKYBA, P. - GAŽO, E. - KUPKA, M. - MEDEOVÁ, M. - FISHER, S.N. - GUÉNAULT,


A.M. - PICKETT, G.R. Spinová dynamika v supratekutom 3he-B alebo čo je nové pri
absolútnej nule. In 13. konferencia slovenských fyzikov, 25. - 28.8.2003,
Kongresové centrum SAV, Smolenice. Zborník príspevkov. Ed. M. Reiffers.
Bratislava: SFS, 2004. p.31-35.

188. GABÁNI, S. - FLACHBART, K. - PAVLÍK, V. - BAUER, E. - BERGER, S. - DELLA MEA, M.


- PAUL, C. - PADERNO, Y. - SHITSEVALOVA, N. Tlakom indukovaný fázový prechod
polovodič - kov v SmB6. In 13. konferencia slovenských fyzikov, 25.
- 28.8.2003, Kongresové centrum SAV, Smolenice. Zborník príspevkov. Ed. M.
Reiffers. Bratislava: SFS, 2004. p.63-64.

189. REIFFERS, M. - ILKOVIČ, S. - ZORKOVSKÁ, A. - BAUER, E. Mikrokontaktové


vlastnosti zlúčeniny YbCu3,5Al1,5 typu nie Fermiho kvapaliny. In 13. konferencia
slovenských fyzikov, 25. - 28.8.2003, Kongresové centrum SAV, Smolenice. Zborník
príspevkov. Ed. M. Reiffers. Bratislava: SFS, 2004. p.75-76.

190. MIHALIK, M. Nekolineárne feromagnetické usporiadanie v U3Al2Si3. In 13.


konferencia slovenských fyzikov, 25. - 28.8.2003, Kongresové centrum SAV,
Smolenice. Zborník príspevkov. Ed. M. Reiffers. Bratislava: SFS, 2004. p.79-80.

191. DIRNER, A. - ČERNÁK, J. - URBÁN, J. - ASTALOŠ, J. - ŠUJANSKÝ, M. - BÁBIK, M.


- BRUNCKO, D. - JUSKO, A. Grid ako prostriedok pre distribuované a globálne
výpočty vo fyzike. In 13. konferencia slovenských fyzikov, 25. - 28.8.2003,
Kongresové centrum SAV, Smolenice. Zborník príspevkov. Ed. M. Reiffers.
Bratislava: SFS, 2004. p.117-118.

192. ZENTKOVÁ, M. O fyzike zvierat, ľudí a vecí. In 13. konferencia slovenských


fyzikov, 25. - 28.8.2003, Kongresové centrum SAV, Smolenice. Zborník príspevkov.
Ed. M. Reiffers. Bratislava: SFS, 2004. p.123-124.

193. JURÍKOVÁ, A. - CSACH, K. - MIŠKUF, J. - OCELÍK, V. Štruktúrna relaxácia kovového


skla po dlhodobom zaťažení. In 13. konferencia slovenských fyzikov, 25.
- 28.8.2003, Kongresové centrum SAV, Smolenice. Zborník príspevkov. Ed. M.
Reiffers. Bratislava: SFS, 2004. p.143-144.

194. ZENTKOVÁ, M. - KAVEČANSKÝ, V. - MIHALIK, M. - ZENTKO, A. - SENDEK, M. - CSACH,


K. - MIGLIERINI, M. Magnetické vlastnosti vybraných nitroprusidov prechodových
kovov. In 13. konferencia slovenských fyzikov, 25. - 28.8.2003, Kongresové
centrum SAV, Smolenice. Zborník príspevkov. Ed. M. Reiffers. Bratislava: SFS,
2004. p.149-150.

195. ŠTELINA, J. - MUSIL, C. - BRACINÍK, J. - KOPČANSKÝ, P. - TIMKO, M. - KONERACKÁ,


M. Teplotná závislosť relaxačnej doby zániku difrakčnej mriežky vytvorenej vo
vzorke magnetickej kvapaliny. In 13. konferencia slovenských fyzikov, 25.
- 28.8. 2003, Kongresové centrum SAV, Smolenice. Zborník príspevkov. Ed. M.
Reiffers. Bratislava: SFS, 2004. p.155-156.

196. KOPČANSKÝ, P. - TOMČO, L. - MARTON, K. - KONERACKÁ, M. - TIMKO, M. Štúdium


dielektrického prierazu v magnetických kvapalinách. In 13. konferencia
slovenských fyzikov, 25. - 28.8. 2003, Kongresové centrum SAV, Smolenice.
Zborník príspevkov. Ed. M. Reiffers. Bratislava: SFS, 2004. p.157-158.

197. SLIVKA, M. - KUDELA, K. Bipolárne toky protónov v plazmovej vrstve chvosta


magnetosféry Zeme. In 13. konferencia slovenských fyzikov, 25. - 28.8.2003,
Kongresové centrum SAV, Smolenice. Zborník príspevkov. Ed. M. Reiffers.
Bratislava: SFS, 2004. p.161-162.

198. SLIVKA, M. - KUDELA, K. Určenie polohy neutrálneho bodu pomocou merania


anizotropie tokov protónov stredných energií na družici Interball-l. In 13.
konferencia slovenských fyzikov, 25. - 28.8.2003, Kongresové centrum SAV,
Smolenice. Zborník príspevkov. Ed. M. Reiffers. Bratislava: SFS, 2004.
p.163-164.

199. GINTNER, M. - MELO, I. - TRPIŠOVÁ, B. - BRUNCKO, D. Produkcia nových rezonancií


z elektroslabého sektora na budúcich e+e- urýchľovačoch. In 13. konferencia
slovenských fyzikov, 25. - 28.8.2003, Kongresové centrum SAV, Smolenice. Zborník
príspevkov. Ed. M. Reiffers. Bratislava: SFS, 2004. p.165-166.

200. TIMKO, M. - KOPČANSKÝ, P. - KONERACKÁ, M. - ŠAFAŘÍK, I. - ŠAFAŘÍKOVÁ, M.


Využitie magnetických kvapalín v medicíne a biotechnológiách. In 13. konferencia
slovenských fyzikov, 25. - 28.8.2003, Kongresové centrum SAV, Smolenice. Zborník
príspevkov. Ed. M. Reiffers. Bratislava: SFS, 2004. p.175-176.

201. DEANKO, M. - KRENICKÝ, T. - ŠKORVÁNEK, I. - ŠVEC, P. Size distribution of


nanocrystalline grains in magnetic metallic systems prepared by rapid quenching.
In ELEKTRO 2004: 5. medzinárodná konferencia Nove smery v diagnostike a opravách
elektrických strojov a zariadení, 25.-26.máj 2004, Žilina. Eds. P.Burry,
D.Pudiš, J.Martinák. Žilina: ŽU EF, 2004. ISBN 80-8070-252-7. Vol.2, p. 350-353.

202. MEHTA, A. for H Collaboration


(-...- BRUNCKO, D. -...- FERENCEI, J. -...- MURÍN, P. -...-) Electroweak Physics
and Searches. In DIS 2003: Proceedings of the 11th International Workshop on
Deep Inelastic Scattering, 23-27 April 2003, St. Petersburg, Russia. Eds.
V.T.Kim, L.N.Lipatov. Plenary Sessions. St. Petersburg: PNPI, 2003. ISBN
5-86763-148-6. p.19.

203. NAROSKA, B. for H1 and ZEUS Collaboration


(-...- BRUNCKO, D. -...- FERENCEI, J. -...- MURÍN, P. -...-) Production of Heavy
Quarks at HERA. In DIS 2003: Proceedings of the 11th International Workshop on
Deep Inelastic Scattering, 23-27 April 2003, St. Petersburg, Russia. Eds.
V.T.Kim, L.N.Lipatov. Plenary Sessions. St. Petersburg: PNPI, 2003. ISBN
5-86763-148-6. p.21.

204. LENDERMANN, V. for H1 Collaboration


(-...- BRUNCKO, D. -...- FERENCEI, J. -...- MURIN, P. -...-) Measurement of F2
at Low Q2 Using QED Compton Scattering at HERA. In DIS 2003: Proceedings of the
11th International Workshop on Deep Inelastic Scattering, 23-27 April 2003, St.
Petersburg, Russia. Eds. V.T.Kim, L.N.Lipatov. Session: Structure Functions, Low
x and Diffraction. St. Petersburg: PNPI, 2003. ISBN 5-86763-148-6. p.81.

205. LOBODZINSKA, E. for H1 Collaboration


(-...- BRUNCKO, D. -...- FERENCEI, J. -...- MURIN, P. -...-) Determination of
the Longitudinal Proton Structure Function FL at Low Q2 at HERA. In DIS 2003:
Proceedings of the 11th International Workshop on Deep Inelastic Scattering,
23-27 April 2003, St. Petersburg, Russia. Eds. V.T.Kim, L.N.Lipatov. Session:
Structure Functions, Low x and Diffraction. St. Petersburg: PNPI, 2003. ISBN
5-86763-148-6. p.93.

206. REISERT, B. for H1 Collaboration


(-...- BRUNCKO, D. -...- FERENCEI, J. -...- MURIN, P. -...-) H1 QCD Fit and
Extraction of PDFs. In DIS 2003: Proceedings of the 11th International Workshop
on Deep Inelastic Scattering, 23-27 April 2003, St. Petersburg, Russia. Eds.
V.T.Kim, L.N.Lipatov. Session: Structure Functions, Low x and Diffraction. St.
Petersburg: PNPI, 2003. ISBN 5-86763-148-6. p.109.

207. BECKINGHAM, M. for H1 Collaboration


(-...- BRUNCKO, D. -...- FERENCEI, J. -...- MURÍN, P. -...-) Diffractive
photoproduction of J/ mesons with large momentum transfer. In DIS 2003:
Proceedings of the 11th International Workshop on Deep Inelastic Scattering,
23-27 April 2003, St. Petersburg, Russia. Eds. V.T.Kim, L.N.Lipatov. Session:
Structure Functions, Low-x and Diffraction. St. Petersburg: PNPI, 2003. ISBN
5-86763-148-6. p.254.

208. FLEISCHMANN, P. for H1 Collaboration


(-...- BRUNCKO, D. -...- FERENCEI, J. -...- MURIN, P. -...-) Elastic
Photoproduction of J/psi Mesons at HERA. In DIS 2003: Proceedings of the 11th
International Workshop on Deep Inelastic Scattering, 23-27 April 2003, St.
Petersburg, Russia. Eds. V.T.Kim, L.N.Lipatov. Session: Structure Functions, Low
x and Diffraction. St. Petersburg: PNPI, 2003. ISBN 5-86763-148-6. p.255.

209. TERASHI, K. for CDF Collaboration


(-...- ANTOŠ, J. -...-) RUN II Diffractive Measurements at CDF. In DIS 2003:
Proceedings of the 11th International Workshop on Deep Inelastic Scattering,
23-27 April 2003, St. Petersburg, Russia. Eds. V.T.Kim, L.N.Lipatov. Session:
Structure Functions, Low-x and Diffraction. St. Petersburg: PNPI, 2003. ISBN
5-86763-148-6. p.297.

210. SCHÄTZEL, S. for H1 Collaboration


(ADLOFF, C. -...- BRUNCKO, D. -...- FERENCEI, J. -...- MURIN, P. -...-)
Diffractive Final States and Tests of QCD Factorisation. In DIS 2003:
Proceedings of the 11th International Workshop on Deep Inelastic Scattering,
23-27 April 2003, St. Petersburg, Russia. Eds. V.T.Kim, L.N.Lipatov. Session:
Structure Functions, Low x and Diffraction. St. Petersburg: PNPI, 2003. ISBN
5-86763-148-6. p.308.

211. PEREZ, E. for H1 Collaboration


(-...- BRUNCKO, D. -...- FERENCEI, J. -...- MURIN, P. -...-) Searches for
R-parity Violating Supersymmetry at HERA. In DIS 2003: Proceedings of the 11th
International Workshop on Deep Inelastic Scattering, 23-27 April 2003, St.
Petersburg, Russia. Eds. V.T.Kim, L.N.Lipatov. Session: Electroweak and physics
beyond SM. St. Petersburg: PNPI, 2003. ISBN 5-86763-148-6. p.339.

212. SCHEINS, J. for H1 Collaboration


(-...- BRUNCKO, D. -...- FERENCEI, J. -...- MURIN, P. -...-) Search for Physics
Beyond the Standard Model at HERA. In DIS 2003: Proceedings of the 11th
International Workshop on Deep Inelastic Scattering, 23-27 April 2003, St.
Petersburg, Russia. Eds. V.T.Kim, L.N.Lipatov. Session: Electroweak and physics
beyond SM. St. Petersburg: PNPI, 2003. ISBN 5-86763-148-6. p.344.

213. SCHÖNING, A. for H1 Collaboration


(-...- BRUNCKO, D. -...- FERENCEI, J. -...- MURIN, P. -...-) Search for Single
top Production in ep Collisions at HERA. In DIS 2003: Proceedings of the 11th
International Workshop on Deep Inelastic Scattering, 23-27 April 2003, St.
Petersburg, Russia. Eds. V.T.Kim, L.N.Lipatov. Session: Electroweak and physics
beyond SM. St. Petersburg: PNPI, 2003. ISBN 5-86763-148-6. p.360.

214. NELSON, T.K. for CDF Collaboration


(-...- ANTOŠ, J. -...-) Electroweak and Related Physics at CDF. In DIS 2003:
Proceedings of the 11th International Workshop on Deep Inelastic Scattering,
23-27 April 2003, St. Petersburg, Russia. Eds. V.T.Kim, L.N.Lipatov. Session:
Electroweak and physics beyond Standard Model. St. Petersburg: PNPI, 2003. ISBN
5-86763-148-6. p.375.

215. PARENTI, A. for H1 and ZEUS Collaboration


(-...- BRUNCKO, D. -...- FERENCEI, J. -...- MURIN, P. -...-) Multi-lepton Events
at HERA. In DIS 2003: Proceedings of the 11th International Workshop on Deep
Inelastic Scattering, 23-27 April 2003, St. Petersburg, Russia. Eds. V.T.Kim,
L.N.Lipatov. Session: Electroweak and physics beyond SM. St. Petersburg: PNPI,
2003. ISBN 5-86763-148-6. p.396.

216. MAXFIELD, S.J. for H1 Collaboration


(-...- BRUNCKO, D. -...- FERENCEI, J. -...- MURÍN, P. -...-) A Search for
Magnetic Monopoles at HERA. In DIS 2003: Proceedings of the 11th International
Workshop on Deep Inelastic Scattering, 23-27 April 2003, St. Petersburg, Russia.
Eds. V.T.Kim, L.N.Lipatov. Session: Electroweak and physics beyond Standard
Model. St. Petersburg: PNPI, 2003. ISBN 5-86763-148-6. p.401.

217. SCHNEIDER, M. for H1 and ZEUS Collaboration


(-...- BRUNCKO, D. -...- FERENCEI, J. -...- MURIN, P. -...-) Searches for
Excited Fermions at HERA. In DIS 2003: Proceedings of the 11th International
Workshop on Deep Inelastic Scattering, 23-27 April 2003, St. Petersburg, Russia.
Eds. V.T.Kim, L.N.Lipatov. Session: Electroweak and physics beyond SM. St.
Petersburg: PNPI, 2003. ISBN 5-86763-148-6. p.402.

218. MUNAR, ARA A. for CDF Collaboration


(-...- ANTOŠ, J. -...-) Search for New Phenomena with the CDF Detector at
RUN-II. In DIS 2003: Proceedings of the 11th International Workshop on Deep
Inelastic Scattering, 23-27 April 2003, St. Petersburg, Russia. Eds. V.T.Kim,
L.N.Lipatov. Session: Electroweak and physics beyond Standard Model. St.
Petersburg: PNPI, 2003. ISBN 5-86763-148-6. p.417.

219. SPECKA, A.E. for H1 Collaboration


(ADLOFF, C. -...- BRUNCKO, D. -...- FERENCEI, J. -...- MURIN, P. -...-)
Measurement of Inclusive jet Cross-sections at Low Q2 at HERA. In DIS 2003:
Proceedings of the 11th International Workshop on Deep Inelastic Scattering,
23-27 April 2003, St. Petersburg, Russia. Eds. V.T.Kim, L.N.Lipatov. Session:
Hadronic Final States. St. Petersburg: PNPI, 2003. ISBN 5-86763-148-6. p.444.

220. GOERLICH, L. for H1 Collaboration


(-...- BRUNCKO, D. -...- FERENCEI, J. -...- MURIN, P. -...-) Forward Jet and
Pion Production in Deep-inelastic Scattering at H1. In DIS 2003: Proceedings of
the 11th International Workshop on Deep Inelastic Scattering, 23-27 April 2003,
St. Petersburg, Russia. Eds. V.T.Kim, L.N.Lipatov. Session: Hadronic Final
States. St. Petersburg: PNPI, 2003. ISBN 5-86763-148-6. p.493.

221. PÖSCHL, R. for H1 Collaboration


(-...- BRUNCKO, D. -...- FERENCEI, J. -...- MURIN, P. -...-) Dijet Production at
Low Bjorken-x in DIS. In DIS 2003: Proceedings of the 11th International
Workshop on Deep Inelastic Scattering, 23-27 April 2003, St. Petersburg, Russia.
Eds. V.T.Kim, L.N.Lipatov. Session: Hadronic Final States. St. Petersburg: PNPI,
2003. ISBN 5-86763-148-6. p.499.

222. BHATTI, A.A. for CDF Collaboration


(-...- ANTOŠ, J. -...-) Jet Studies at CDF Using RUN II Data. In DIS 2003:
Proceedings of the 11th International Workshop on Deep Inelastic Scattering,
23-27 April 2003, St. Petersburg, Russia. Eds. V.T.Kim, L.N.Lipatov. Session:
Hadronic Final States. St. Petersburg: PNPI, 2003. ISBN 5-86763-148-6. p.515.

223. LEMRANI, R. for H1 and ZEUS Collaboration


(-...- BRUNCKO, D. -...- FERENCEI, J. -...- MURIN, P. -...-) Prompt Photon
Production at HERA. In DIS 2003: Proceedings of the 11th International Workshop
on Deep Inelastic Scattering, 23-27 April 2003, St. Petersburg, Russia. Eds.
V.T.Kim, L.N.Lipatov. Session: Hadronic Final States. St. Petersburg: PNPI,
2003. ISBN 5-86763-148-6. p.531.

224. ANDRIEU, B. for H1 Collaboration


(-...- BRUNCKO, D. -...- FERENCEI, J. -...- MURIN, P. -...-) Inclusive Jet
Photoproduction at HERA. In DIS 2003: Proceedings of the 11th International
Workshop on Deep Inelastic Scattering, 23-27 April 2003, St. Petersburg, Russia.
Eds. V.T.Kim, L.N.Lipatov. Session: Hadronic Final States. St. Petersburg: PNPI,
2003. ISBN 5-86763-148-6. p.581.

225. KROPIVNITSKAYA, A. for H1 Collaboration


(-...- BRUNCKO, D. -...- FERENCEI, J. -...- MURIN, P. -...-) Measurements of the
Inclusive Photoproduction of Light Mesons at HERA. In DIS 2003: Proceedings of
the 11th International Workshop on Deep Inelastic Scattering, 23-27 April 2003,
St. Petersburg, Russia. Eds. V.T.Kim, L.N.Lipatov. Session: Hadronic Final
States. St. Petersburg: PNPI, 2003. ISBN 5-86763-148-6. p.613.

226. MEYER, A. for CDF Collaboration


(-...- ANTOŠ, J. -...-) New Charm(onium) Results from CDF. In DIS 2003:
Proceedings of the 11th International Workshop on Deep Inelastic Scattering,
23-27 April 2003, St. Petersburg, Russia. Eds. V.T.Kim, L.N.Lipatov. Session:
Heavy Flavours. St. Petersburg: PNPI, 2003. ISBN 5-86763-148-6. p.652.

227. FLUCKE, G. for H1 Collaboration


(-...- BRUNCKO, D. -...- FERENCEI, J. -...- MURIN, P. -...-) Photoproduction of
D* Mesons at HERA. In DIS 2003: Proceedings of the 11th International Workshop
on Deep Inelastic Scattering, 23-27 April 2003, St. Petersburg, Russia. Eds.
V.T.Kim, L.N.Lipatov. Session: Heavy Flavours. St. Petersburg: PNPI, 2003. ISBN
5-86763-148-6. p.711.

228. SCHMIDT, S. for H1 Collaboration


(-...- BRUNCKO, D. -...- FERENCEI, J. -...- MURIN, P. -...-) Inclusive D* Meson
and Associated Dijet Production in Deep-inelastic Scaterring. In DIS 2003:
Proceedings of the 11th International Workshop on Deep Inelastic Scattering,
23-27 April 2003, St. Petersburg, Russia. Eds. V.T.Kim, L.N.Lipatov. Session:
Heavy Flavours. St. Petersburg: PNPI, 2003. ISBN 5-86763-148-6. p.727.

229. GOTRA, Yu. for CDF Collaboration


(-...- ANTOŠ, J. -...-) Heavy Flavor Results from CDF RUN II. In DIS 2003:
Proceedings of the 11th International Workshop on Deep Inelastic Scattering,
23-27 April 2003, St. Petersburg, Russia. Eds. V.T.Kim, L.N.Lipatov. Session:
Hadronic Final States. St. Petersburg: PNPI, 2003. ISBN 5-86763-148-6. p.744.

230. GERLICH, Ch. for H1 Collaboration


(-...- BRUNCKO, D. -...- FERENCEI, J. -...- MURIN, P. -...-) Beauty Production
at HERA. H1 results. In DIS 2003: Proceedings of the 11th International Workshop
on Deep Inelastic Scattering, 23-27 April 2003, St. Petersburg, Russia. Eds.
V.T.Kim, L.N.Lipatov. Session: Heavy Flavours. St. Petersburg: PNPI, 2003. ISBN
5-86763-148-6. p.756.

231. ENO, S. for CDF and D0 Collaboration


(-...- ANTOŠ, J. -...- KURČA, T. -...-) New QCD Results from the Tevatron. In
DIS 2004: Proceedings of the 12th International Workshop on Deep Inelastic
Scattering, Štrbské Pleso, High Tatras, Slovakia, 14-18 April 2004. Eds.
D.Bruncko, J.Ferencei, P.Stríženec. Vol.I. Plenary and summary talks.
Bratislava: Academic Electronic Press, 2004. ISBN 80-88880-57-2. p.75-80.

232. GREENSHAW, T. from H1 Collaboration


(-...- BRUNCKO, D. -...- FERENCEI, J. -...- MURÍN, P. -...-) Recent Results from
H1. In DIS 2004: Proceedings of the 12th International Workshop on Deep
Inelastic Scattering, Štrbské Pleso, High Tatras, Slovakia, 14-18 April 2004.
Eds. D.Bruncko, J.Ferencei, P.Stríženec. Vol.I. Plenary and summary talks.
Bratislava: Academic Electronic Press, 2004. ISBN 80-88880-57-2. p.103-117.

233. LOBODZINSKA, E.M. for H1 Collaboration


(-...- BRUNCKO, D. -...- FERENCEI, J. -...- MURÍN, P. -...-) New and Recent
Measurements of F2 and FL at Low Q2. In DIS 2004: Proceedings of the 12th
International Workshop on Deep Inelastic Scattering, Štrbské Pleso, High Tatras,
Slovakia, 14-18 April 2004. Eds. D.Bruncko, J.Ferencei, P.Stríženec. Vol.I.
Working group A. Bratislava: Academic Electronic Press, 2004. ISBN
80-88880-57-2. p.338-343.

234. PETRUKHIN, A. for H1 Collaboration


(-...- BRUNCKO, D. -...- FERENCEI, J. -...- MURÍN, P. -...-) New Measurement of
the Structure Function F2 (X, Q2) at Low Q2 with Initial state Radiation data.
In DIS 2004: Proceedings of the 12th International Workshop on Deep Inelastic
Scattering, Štrbské Pleso, High Tatras, Slovakia, 14-18 April 2004. Eds.
D.Bruncko, J.Ferencei, P.Stríženec. Vol.I. Working group A. Bratislava: Academic
Electronic Press, 2004. ISBN 80-88880-57-2. p.372-376.

235. PORTHEAULT, B. for H1 Collaboration


(-...- BRUNCKO, D. -...- FERENCEI, J. -...- MURÍN, P. -...-) H1 QCD Analysis of
Inclusive Cross Section Data. In DIS 2004: Proceedings of the 12th International
Workshop on Deep Inelastic Scattering, Štrbské Pleso, High Tatras, Slovakia,
14-18 April 2004. Eds. D.Bruncko, J.Ferencei, P.Stríženec. Vol.I. Working group
A. Bratislava: Academic Electronic Press, 2004. ISBN 80-88880-57-2. p.377-380.

236. EDWARDS, T. for D0 Collaboration


(-...- KURČA, T. -...-) Elastic and Diffractive Scattering at D0. In DIS 2004:
Proceedings of the 12th International Workshop on Deep Inelastic Scattering,
Štrbské Pleso, High Tatras, Slovakia, 14-18 April 2004. Eds. D.Bruncko,
J.Ferencei, P.Stríženec. Vol.I. Working group B. Bratislava: Academic Electronic
Press, 2004. ISBN 80-88880-57-2. p.466-471.

237. FAVART, L. for H1 Collaboration


(-...- BRUNCKO, D. -...- FERENCEI, J. -...- MURÍN, P. -...-) Deeply Virtual
Compton Scattering t HERA. In DIS 2004: Proceedings of the 12th International
Workshop on Deep Inelastic Scattering, Štrbské Pleso, High Tatras, Slovakia,
14-18 April 2004. Eds. D.Bruncko, J.Ferencei, P.Stríženec. Vol.I. Working group
B. Bratislava: Academic Electronic Press, 2004. ISBN 80-88880-57-2. p.478-481.

238. KAPISHIN, M. for H1 Collaboration


(-...- BRUNCKO, D. -...- FERENCEI, J. -...- MURÍN, P. -...-) FD2(3) Measurements
at Low, Medium and High Q2. In DIS 2004: Proceedings of the 12th International
Workshop on Deep Inelastic Scattering, Štrbské Pleso, High Tatras, Slovakia,
14-18 April 2004. Eds. D.Bruncko, J.Ferencei, P.Stríženec. Vol.I. Working group
B. Bratislava: Academic Electronic Press, 2004. ISBN 80-88880-57-2. p.486-491.

239. KLASEN, M. - KRAMER, G. for H1 Collaboration


(-...- BRUNCKO, D. -...- FERENCEI, J. -...- MURÍN, P. -...-) Factorization
Breaking in Diffractive Photoproduction of Dijets. In DIS 2004: Proceedings of
the 12th International Workshop on Deep Inelastic Scattering, Štrbské Pleso,
High Tatras, Slovakia, 14-18 April 2004. Eds. D.Bruncko, J.Ferencei,
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət