Ana səhifə

Teknik soru anketi (technical questionaiRE) Başvuru tarihi


Yüklə 61.91 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü61.91 Kb.
TEKNİK SORU ANKETİ*

(TECHNİCAL QUESTİONAİRE)
**Başvuru tarihi :

( Aplication date)

**Başvuru numarası :

(File number)

* Başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır. Lütfen bütün sorulara cevap veriniz aksi takdirde başvurunuz kabul edilemeyecektir.(To be completed in connection with an application. Please answer all question otherwise your application is not applicable)

** Başvuruyu kabul eden tarafından doldurulacaktır.

(Filled by the applicant)

1.Botanik sınıflandırılması (Botanical taxon);

1.1.1 Botanik ismi (Botanical name): : Medicago sativa L. ( )

1.1.2 Bilinen ismi (Common name): Yonca (Lucerne /Alfafa)

1.2.1 Botanik ismi (Botanical name): : Medicago X varia Martyn ( )

1.2.2 Bilinen ismi (Common name): Hibrit yonca(Hybrid Lucerne )


2. Başvuru yapan(Application) ;

Kişi veya Kuruluş :

(Person or institute-company)

Adresi (Address) :

Telefon ve fax numarası :

(Phone and fax number)

E-mail adresi (e-mail address) :


3. Çeşit adı (Variety denomination ):
Çeşidin önerilen adı (Where appropriate proposal for a variety denomation) :

Varsa geçici adı (ıslahçının onayı ile) (Provisional designation (breeders reference)):

Islah edildiği yer ve yılı (Breeding place and date) :

Islah eden kişi veya kuruluş (Breeding person or instution) :4.Çeşidin ıslah programı ve çoğaltım metodu ile ilgili bilgiler;

(Information on the breeding scheme and propagation of the variety)


4.1 Islah programı (Breeding scheme)

Çeşit ıslah yöntemi (Variety resulting from);


4.1.1 Çaprazlama (Crossing)
a) Kontrollü çaprazlama (lütfen ana-baba çeşitlerin durumu) ( )

(controlled cross(please state parent varities))

b) Kısmen bilinen çaprazlama ( )

(partially known cross/please state known parent variety(ies))

c) Toplam bilinmeyen çaprazlama ( )(totally unknown cross )

4.1.2.Mutasyon (mutation) ( )

(lütfen ana-baba çeşitlerin durumu)

(controlled cross(please state parent varities))
4.1.3 Buluş (lütfen nerede, ne zaman ve nasıl geliştirildiğini belirtiniz) ( )

(discovery (please state where and when discovered and how developed))

4.1.4 Diğer( lütfen ayrıntılı belirtiniz) ( )(other(please provide details))

4.2. Çeşidin çoğaltım metodu

(method of propagating the variety)


5. Çeşidin belirleyici karakterleri (UPOV ( TG/6/4) protokolündeki ilgili özellikleri ifade eder: lütfen durumu en iyi uyan ifadeyi işaretleyiniz)

(Characteristic of the variety to be given (the number in brackets refers to the corresponding characteristic in the Test Guidelines; please mark the state of expression which best corresponds))

Karakterler

(Characteristic)Açıklamalar

(Explanation)Not

(x)


5.1 Çiçek : koyu mavi-mor çiçekli bitkilerin sıklığı

(6)
Flower : freguency of plants with very dark-blue violet flowersYok veya çok az Absent or very low

Az low

Orta medium

Çok high

Diane

Sanditi

Andela

Orca1

3

57


5.2 Çiçek : alacalı çiçeklere sahip bitkileri sıklığı

(7)
Flower : frequency of plants with variegated flowersYok veya çok az Absent or very low

Az low

Orta medium

Çok high
Symphonie

Luzelle,Letizia

Franken Neu, Karlu(M.v.)

-


1

3

57


5.3 Çiçek : Krem, beyaz veya sarı

(8) çiçeklere sahip bitkilerin sıklığı


Flower : frequency of plants with crem, white or yellow flowersvariegated flowers

Yok veya çok az Absent or very low

Az low

Orta medium

Çok high
Europe

-

Karlu(M.v.)-1

3

57


5.4 Bitki : kış boyunca büyümeye eğilimi

(16)
Plant : tendency to grow during winterDormansi grubu 1

Dormansi grubu 2

Dormansi grubu 3

Dormansi grubu 4

Dormansi grubu 5

Dormansi grubu 6

Dormansi grubu 7

Dormansi grubu 8

Dormansi grubu 9

Dormansi grubu 10

Dormansi grubu 11


Maverick

Vernal


Boja, Ranger

Legend, Mersedes

Archer

Abi700, DorineSutter, Oro

Maricopa, Carmen

CUF 101, Medina

UC-1887


UC-1465

1

2

34

5

67

8

91 0

1 1
6.Bu çeşidin benzer ve farklı çeşitler arasındaki farklılıkları;

(Similar varieties and differences from these varieties)

Aday çeşidinizin diğer çeşit (veya çeşitlerden) farklılıklarını belirten bilgileri sağlamak için lütfen aşağıdaki tabloyu kullanınız. Bu bilgiler inceleme yetkilisine farklılık testlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinde yardımcı olabilir.(Please use the following table and box for comments to provide information on how your candidate variety

differs from the variety (or varieties) which, to the best of your knowledge, is (or are) most similar. This

information may help the examination authority to conduct its examination of distinctness in a more efficient way.)


Benzer çeşitlerin adı

(Denominotion

of similar variety)

Benzer çeşitlerden farklı karakterleri *

(Characteristics in which similar variety is different)

Benzer çeşitlerin durumu

(State of expression of similar variety)


Aday çeşidin durumu

(State of expression of candidate variety)

Yorumlar (Comments):


*)her iki çeşidin ifadesinde benzer durumlar olduğunda, lütfen farklı büyüklükleri gösterin

(In the case of identical states of expressions of both varieties, please indicate the size of the difference)


7.Çeşidin ayırt etmeye yardımcı olabilecek ek bilgi;

(Additional information which may help to distinguish the variety)
7.1Bölüm 5 ve 6 daki bilgilere ek olarak, çeşidin ayırt edilmesine yardımcı olabilecek herhangi ilave bilgiler var mı?

(in addition to the information provided in section 5 and 6, are there any additional characteristics which may help to distinguish the variety.?)


Evet Yes ( ) Hayır No ( )


Eğer evetse lütfen detayları sağlayınız (ıf yes, please give details)

7.2 İncelemenin yürütülmesi veya çeşidin yetiştirilmesi için herhangi bir özel şart var mı?(are there any special conditions for growing the variety or conducting the examination?)

Evet Yes ( ) Hayır No ( )

Eğer evet ise lütfen detayları veriniz.(ıf yes, please give details)


7.3 Diğer bilgiler (Other information);


8. Kullanım izni için yetki (Authorization for release);

(a)Çeşidin, insan, hayvan sağlığının ve çevre korunması açısından yasalara göre piyasaya sürülmesi için çeşidin ön yetkiye ihtiyacı var mı?(Does the variety regire prior authorization for release under legislation concerning the protection of the environment, human and animal health?)
Evet Yes ( ) Hayır No ( )
(b)Sorumlu yetkiliden veya kuruluştan böyle bir yetki alındı mı?

(Has such authorization been obtained?)
Evet Yes ( ) Hayır No ( )
Eğer cevabınız evet ise, lütfen yetkinin bir kopyasını ekleyiniz.

(If the answer to that question is yes, please attach a copy of such an authorization).

9.inceleme için verilecek veya incelenecek bitki materyaline ait bilgiler;

(Information on plant material to be examined or submitted for examination)
9.1 Çeşidin;hastalık ve zararlı, kimyasal muamele(büyümeyi etkileyen veya pestisit) gibi faktörlerden etkilenebilecek özelliklerinin doku kültürüne, köklerine, bir ağacın farklı gelişme bölümlerinden alınan filizle gibi bölümler üzerine etkisinin açıklanması tamamlayıcı karakterleri veya çeşitli karakterler zararlılar ve hastalıkları kimyasal uygulamalar(veya pestisitler) gibi faktörlerden etkilenirler, bunlar doku kültürünü, farklı anaçları ve farklı büyüme evrelerinde alınan çelikleri etkilerler v.s.

(The expression of a characteristic or several characteristics of a variety may be affected by factors, such as pests and disease, chemical treatment (e.g. growth retardants or pesticides),effects of tissue culture, different rootstocks, scions taken from different growth phases of a tree, etc.)


9.2 bitki materyali, çeşidin özelliklerinin açıklanmasına etki edecek yetkililerin izin vermediği veya ihtiyaç duymadığı herhangi bir muameleye tabi tutulmamalıdır.eğer bitki materyali böyle bir muameleye tabi tutulmuşsa, muamelenin tüm detayları açıklanmalıdır.bu maksatla eğer bitki materyali böyle bir muameleye tabi tutulduysa, lütfen aşağıda işaretleyiniz.

(The plant material should not have undergone any treatment which would affect the expression of the characteristics of the variety, unless the competent authorities allow or requestsuch treatment. If the plant material has undergone such treatment, full details of the treatmentmust be given. In this respect, please indicate below, to the best of your knowledge, if the plantmaterial to be examined has been subjected to
a) Mikroorganizmalar( virüs, bakteri, fitoplazma v.s.) Evet Yes [ ] Hayır No [ ]

(Microorganisms (e.g. virus, bacteria, phytoplasma) )
b) Kimyasal İşlemler (büyümeyi geciktirici, pestisitler v.s.) Evet Yes [ ] Hayır No [ ]

(Chemical treatment (e.g. growth retardant, pesticide) )
c)Doku Kültürü Evet Yes [ ] Hayır No [ ]

(Tissue culture )
d)Diğer faktörler Evet Yes [ ] Hayır No [ ]

(Other factors)

Evet dediğiniz konuyu tanımlayınız(detaylı olarak).(Please provide details of where you have indicated “yes”.)

Bu formda verilen bilgiler tam ve eksiksiz bir şeklide tarafımdan beyan edilmiştir

( I hereby declare that, to the best of my knowledge, the information provided in this from is correct)


Tarih İmza Başvuranın İsmi

(Date) (Signature) (Applicant’s name)Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət