Ana səhifə

AĞustos 2014 İÇİndekiler tarimsal yapi 3


Yüklə 263.93 Kb.
səhifə5/6
tarix26.06.2016
ölçüsü263.93 Kb.
1   2   3   4   5   6

IPARD KAPSAMINDA VERİLEN AB HİBE DESTEKLERİ
UYGULAYICI KURUM: TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK)


Tedbir Adı

Desteğe esas harcama Limitleri

(En az-En fazla) (Avro)

Destek Oranı (%)

101-1 Süt üreten tarımsal işletmelere yatırım

15.000 - 1.000.000

50-65

101-2 Et üreten tarımsal işletmelere yatırım • Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et)

20.000 - 1.000.000

50-65

 • Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti)

15.000 - 500.000

50-65

103-1 Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması • Bütçe Kalemi-1 (Süt işleme tesisleri)

50.000 - 3.000.000

50

 • Bütçe Kalemi-2 (Süt toplayan üretici örgütleri)

25.000 - 1.000.000

50

103-2 Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması • Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et işleme ve pazarlama)

30.000 - 3.000.000

50
Tedbir Adı

Desteğe esas harcama Limitleri

(En az-En fazla) (Avro)

Destek Oranı (%)

 • Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti işleme ve pazarlama)

30.000 - 3.000.000

50

103-3 Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması

50.000 - 1.250.000

50

103-4 Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması

50.000 - 1.500.000

50

302-1 Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi

5.000 - 250.000

50

302-2 Yerel ürünlerin ve mikro işletmelerin geliştirilmesi

10.000 - 400.000

50

302-3 Kırsal turizm

15.000 - 500.000

50

302-4 Kültür balıkçılığının geliştirilmesi

15.000 - 400.000

50TARIMSAL KREDİLER
UYGULAYICI KURUM: ZİRAAT BANKASI, TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

2014 YILI DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM ve İŞLETME KREDİSİ UYGULAMALARI

KREDİ KONULARI

İNDİRİM ORANI (%)

Kredi Üst Limiti(TL)

Yatırım Dönemi

İşletme Dönemi /Kredisi

HAYVANSAL ÜRETİM KONULARI

Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği

750.000 TL'ye kadar

100

50

20.000.000

750.001-5.000.000 TL

75

50

5.000.001-20.000.000 TL

50

25

Yaygın hayvansal üretim

50.000 TL'ye kadar

50

50

500.000

50.001-500.000 TL

25

25

Damızlık

Etçi sığır yetiştiriciliği

100

100

7.500.000

Düve yetiştiriciliği

100

100

7.500.000

Büyükbaş Hayvan

Yetiştiriciliği

50

25

3.000.000

Besiciliği

50

50

5.000.000

Küçükbaş Hayvan

Yetiştiriciliği

100

100

5.000.000

Besiciliği

100

50

1.500.000

Arıcılık

50

50

1.500.000

Kanatlı sektörü

50

25

3.000.000

Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği

100

100

7.500.000

Su Ürünleri

Su ürünleri yetiştiriciliği

100

50

5.000.000

Su ürünleri avcılığı

50

25

2.000.000
2014 YILI DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM ve İŞLETME KREDİSİ UYGULAMALARI

KREDİ KONULARI

İNDİRİM ORANI (%)

Kredi Üst Limiti (TL)

Yatırım Dönemi

İşletme Dönemi /Kredisi

BİTKİSEL ÜRETİM KONULARI

Kontrollü örtüaltı tarımı

750.000 TL'ye kadar

50

50

10.000.000

750.001 -5.000.000 TL

50

25

5.000.001 -10.000.000 TL

25

25

Yaygın bitkisel üretim

50.000 TL'ye kadar

50

50

500.000

50.001 - 500.000 TL

25

25

Çok yıllık yem bitkisi üretimi

100

75

2.500.000

Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi

100

100

10.000.000

Yurt içi sertifikalı tohum, fide kullanımı

50

50

1.000.000

Yurt içi sertifikalı fidan kullanımı

50

50

5.000.000

Süs bitkisi üretimi

50

50

2.500.000

İyi tarım/Organik tarım uygulamaları

50

50

5.000.0002014 YILI DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM ve İŞLETME KREDİSİ UYGULAMALARI

KREDİ KONULARI

İNDİRİM ORANI (%)

Kredi Üst Limiti (TL)

Yatırım Dönemi

İşletme Dönemi /Kredisi

MUHTELİF KONULAR

Tarımsal mekanizasyon

50

50

1.500.000

Modern basınçlı sulama

100

100

1.500.000

Arazi alımı

25

25

500.000

Diğer üretim konulan

25

25

500.000

TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİN ÜRETİM KONULARI

Damızlık Süt Sığırı Yetiştiriciliği

100

75

7.500.000

Büyükbaş Hayvan Besiciliği

75

50

5.000.000

Küçükbaş Hayvan Besiciliği

100

75

5.000.000

Kontrollü Örtü Altı Tarımı

75

75

7.500.000

Su Ürünleri Avcılığı

75

75

3.000.000

Tarımsal Ürünler İşleme, Paketleme, Depolama Tesisi

75

50

5.000.000
YATIRIM TEŞVİKLERİ
UYGULAYICI KURUM: EKONOMİ BAKANLIĞI, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye

Genel Müdürlüğü


GENEL AÇIKLAMALAR
İlgili Mevzuat

 • 19.06.2012 tarih ve 28328 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” 

 • 20.06.2012 tarih ve 28329 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)”


Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite

 • Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; 1 inci ve 2 nci bölgelerde birmilyon Türk Lirası, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise beşyüzbin Türk Lirası olması gerekir. Ayrıca, yatırımların asgari kapasite, sabit yatırım tutarı ve diğer şartları sağlaması da gerekir.

 • Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için asgari ikiyüzbin Türk Lirası olması gerekir.

 • Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının yüzde ellisini aşamaz.


Müracaat

 • Teşvik belgesi müracaatları, Ekonomi Bakanlığına yapılır. Ancak, genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan ve sabit yatırım tutarı onmilyon Türk Lirasını aşmayan, tebliğle belirlenecek yatırımlar için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere de müracaat edilebilir.


Teşvik belgesi

 • Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için, projenin uygun görülmesi ve teşvik belgesi düzenlenmesi gerekir.


Diğer desteklerden yararlanma

Bu kapsamdaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, bu Karar kapsamında faiz desteği dışındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilirler.”Tarım sektörüne ilişkin değerlendirme

 • Tarım Sektörüne yönelik yatırımlar, “Genel Teşvik Sistemi” ve “Bölgesel Teşvikler”den yararlanabilir.GENEL TEŞVİK SİSTEMİ

 • Bölge ayrımı yapılmaksızın, belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartı ile diğer Tebliğ şartlarını sağlayan Tarımsal yatırımlar, Genel Teşvik Sistemi kapsamında;

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti

 • KDV İstinası desteğinden faydalanılabilir.
 • Ayrıca, Bölgesel Teşvik Sistemi kapsamında teşvik belgesi düzenlenebilecek olan yatırımlar için talep edilmesi halinde Genel Teşvik Uygulamaları çerçevesinde belge düzenlenebilir.
 • Genel teşvik sistemi kapsamında teşvik edilemeyecek yatırımlar:

 • Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker.”

 • Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek).

  • Küp şeker.

  • 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları.

  • Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç).

  • Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları.

  • 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.

 • Teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları:

  • Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş,

  • Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari150 büyükbaş,

  • Damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari150 büyükbaş/dönem,

  • Kanatlı entegre yatırımlarında 100.000 adet/dönem,

  • Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dahil) 1.000 küçükbaş dönem şartı aranır.

BÖLGESEL TEŞVİKLER
Manisa ilinde Bölgesel Teşvikler Kapsamında Desteklenen Tarımsal Sektörler


BÖLGESEL TEŞVİKLERDEN YARARLANACAK SEKTÖRLER

ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ

Entegre hayvancılık yatırımları (entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil)*

500 Bin TL

Gıda ürünleri ve içecek imalatı**

1 Milyon TL

Su ürünleri yetiştiriciliği (Balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil)

500 Bin TL

Soğuk hava deposu hizmetleri

1.000 metrekare

Lisanslı depoculuk

1 Milyon TL

Seracılık

20 Dekar

*Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).

**Gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından "makarna, makarna ile entegre irmik yatırımları, şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, pirinç, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, rakı, bira, kuruyemiş, turşu, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması" yatırımları bölgesel teşviklerden yararlanamaz.
Manisa ilinde Bölgesel Teşvik Kalemleri


DESTEK UNSURLARI

31.12.2014 tarihine kadar başlanılan yatırımlar

01.01.2015 tarihinden itibaren başlanılan yatırımlar

GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ

TÜM SEKTÖRLERDEKİ TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLAR

KDV İSTİSNASI

TÜM SEKTÖRLERDEKİ TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLAR

VERGİ İNDİRİMİ

Yatırıma Katkı Oranı (%)

25

20

Vergi İndirim Oranı (%)

60

50

SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

Desteğin Uygulama Süresi

5 yıl

3 yıl

Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)

20

YATIRIM YERİ TAHSİSİ

TÜM SEKTÖRLERDEKİ TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLAR

FAİZ DESTEĞİ

TL Kredisi

3 puan

Dövize Endeksli Kredi/Döviz Kredisi

1 puan

BÖLGESEL TEŞVİK KALEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
KDV İstisnası: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
Vergi İndirimi: gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır.
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre Bakanlıkça karşılanmasıdır.
Yatırım Yeri Tahsisi: Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.
Faiz Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır.

BİR ALT BÖLGE DESTEĞİNDEN FAYDALANMA
Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenen yatırımlar, aşağıdaki şartlarından en az birini sağlaması durumunda vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir.
Sağlanması gerekli şartlar

 • Yatırımın Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirilmesi,

 • Yatırımın aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösteren alanda entegrasyonu sağlayacak bir yatırım olması.


1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət