Ana səhifə

Të dhënat:: Dr sc. Sadete (Rushit Quqalla) pllana


Yüklə 63.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü63.5 Kb.


Të dhënat:: Dr. sc. Sadete (Rushit Quqalla) PLLANA

Rr. „Dëshmorët e Marecit“ Nr. 199 D 10000 PRISHTINË

Tel. ++381 38 221 769 & ++ 377 44 333 252

Email: sadetepllana@hotmail.com

Data e lindjes/- Vendi: 27.09.1960

Stamboll-Turqi
Gjendja familjare: E martuar
Prindërit: Rushit Quqalla

Mejreme Quqalla, vajzërisë Gashi
Arsimimi shkollor:

1966-71 Prot. Volksschule Sulzbachtal- Kreis

Kaiserslautern BRD


  1. Volksschule Olsbrücken- Kreis

Kaiserslautern BRD


  1. Berufsschule Kaiserslautern BRD
  1. Gjimnazi Vushtrri- Kosovë


Arsimimi dhe veprimtaria

profesionale:

  1. Studimet në Fakultetin Filologjik

Universiteti në Prishtinë

Drejtimi: Gjuhë dhe letërsi angleze


  1. Përkthyese dhe bashkëpunëtore në Firmën „Polet“ në Vushtrri për Gjuhë angleze dhe Gjuhë gjermane  1. Përkthyese dhe bashkëpunëtore për Gjuhë angleze dhe Gjuhë gjermane në firmën Handels GmbH „Flamme“ Prizren
  1. Arsimtare për kurse të Gjuhës angleze dhe të

Gjuhës gjermane – pesë nivele, për infermiere

dhe qytetarë- Vushtrri  1. Përkthyese për Gjuhë angleze dhe Gjuhë

gjermane pranë Gjykatës së Qarkut në Vushtrri


  1. Arsimtare për kurse të Gjuhës angleze dhe

Gjuhës gjermane - pesë nivele, për nxënës dhe

studentë-Prishtinë


  1. Studimet në Fakultetin Filologjik

Universiteti në Prishtinë

Drejtimi: Gjuhë dhe letërsi gjermane

Prej mars 2000 Studim i doktoranturës në Universität Wien

Institut für Germanistik

Deutsch als Fremdsprache
Nëntor 1999 deri korrik 2000 Bashkëpunëtore në firmën Heider & Marbach

Unternehmensberatung GmbH HEMA Hamburg-përfaqësia në Prishtinë, përkthyese për Gjuhë angleze dhe Gjuhë gjermane.
Mars –qershor 2001 Përcjellja e kurseve për Windows 98, Microsoft

Word 2000 dhe Exel 2000
Prej muajit maj 2001 Përkthyese e autorizuar Gjyqësore për Gjuhë

e deri me tani angleze dhe Gjuhë gjermane pranë Gjykatës

së Qarkut në Prishtinë
Janar-qershor 2002 Arsimtare për gjuhë angleze për nxënës të

klasës së shtatë dhe të tetë, kurse private

(nxënësit e SH.F. „ILIRIA“ Prishtinë)
Prej muajit korrik 2000 Bashkëpunëtore në firmën „Galdimi GmbH“

Export Import Konstanz (RFGJ) & Mitrovicë,

përkthyese për Gjuhë angleze

dhe Gjuhë gjermane.
Viti shkollor 2002/2003 Arsimtare për gjuhë gjermane pranë kolegjit turk-amerikan “ISP” Prishtinë.
Prej muajit tetor 2003 Ligjëruese-bashkëpunëtore për Gjuhën

e deri më tani angleze për vitin e parë, të dytë dhe të tretë –

Universiteti i Prishtinës

Fakulteti i Arteve Prishtinë.
Tetor 2003 Arsimtare për Gjuhë gjermane

Qershor 2007 në International Learning Group - ILG

(shkollë jopublike) – Prishtinë

Viti shkollor 2005-2006 Studimet pasuniversitare në

Universitetin e Tiranës në Fakultetin

e Gjuhëve të Huaja, Departamenti

i Gjuhës Angleze, drejtimi Leksikologji.
Prill 200713.04.2007, aprovimi dhe regjistrimi i doktoraturës pranë Fakultetit të Gjuhëve të huaja në Tiranë, numri i regjistrit 73. Titulli i temës: “Leksiku terminologjik bazë i mekanikës në gjuhën shqipe në përqasje me gjuhën angleze” (mbështetur në lëndën e fushës së Mekanikës teorike dhe të Mekanikës së aplikuar në makina))
Prej 21.01.2009 deri 02.06.2009 Ligjëruese për Gjuhë gjermane për profesorët e

Universitetit të Prishtinës, angazhuar nga Agjensioni Evropian për Integrime.
Më 23 korrik 2010 Mbrojtja e disertacionit me titull: “Leksiku

terminologjik bazë i mekanikës në gjuhën

shqipe në përqasje me gjuhën angleze” (mbështetur në lëndën e fushave Mekanikë teorike dhe Mekanikë e aplikuar në makina), disertacion, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja- Departamenti i Gjuhës angleze, Tiranë, 2010.
Prej muajit tetor 2010 Mësimdhënëse e angazhuar për Gjuhë angleze

Kolegji Universitar“Pjetër Budi”

Instituti për Studime - Prishtinë.


Publikimet profesionale dhe shkencore:1. G. Pllana & Sadete Pllana: Doracak për mësimin e Gjuhës Gjermane për punëtorë shëndetësor“, dy botime, Vushtrri 1990 dhe 1991, 210 faqe.
2. Qershor-Nëntor 2001: Sadete Pllana: Përkthimi i librit në gjuhën gjermane me titull: Terrori i Serbisë pushtuese mbi shqiptarët 1844 - 1999“, përgatitur nga Z. Nusret Pllana (libër në katër gjuhë), Prishtinë, 2001.
3. Sadete Pllana:

Puna dhe shkenca e terminologjisë. TEKNIKA Revistë profesionale dhe shkencore për teori dhe praktikë, Viti I nr. 1, faqe 86-88, Universiteti i Prishtinës, SHLT Ferizaj, 2003.
4. Sadete Pllana:

Standardizimi i terminologjisë. TEKNIKA Revistë profesionale dhe shkencore për teori dhe praktikë, Viti I nr. 2, faqe 20-26, Universiteti i Prishtinës, SHLT Ferizaj, 2003.
5. Sadete Pllana:

Një analizë e metodave të punës praktike të terminologjisë. TEKNIKA Revistë profesionale dhe shkencore për teori dhe praktikë, Viti I nr. 3, faqe 35-44, Universiteti i Prishtinës, SHLT Ferizaj, 2003.
6. Sadete Pllana:

Përkthimi në gjuhën gjermane i katalogut të piktorit Gani Gashi për ekspozitën individuale, qershor-korrik, Tiranë, 2004.

7. Sadete Pllana:

Terminologjia dhe përpunimi elektronik i të dhënave . TEKNIKA Revistë profesionale dhe shkencore për teori dhe praktikë, Viti II nr. 1, faqe 37-40, Universiteti i Prishtinës, SHLT Ferizaj, 2004.
8. Sadete Pllana:

Roli i strukturës së serive standarde të të dhënave në terminologji. TEKNIKA Revistë profesionale dhe shkencore për teori dhe praktikë, Viti II nr. 2, faqe 37-41, Universiteti i Prishtinës, SHLT Ferizaj, 2004.
9. Sadete Pllana

Terminologjitë dhe dhe mënyra e procedurës gjatë përpilimit të tyre: TEKNIKA Revistë profesionale dhe shkencore për teori dhe praktikë, Viti III nr. 1, faqe 37-40, Universiteti i Prishtinës, SHLT Ferizaj, shkurt 2005.
10. G. Pllana, Sadete Pllana

Terminologjia për teorinë e makinave dhe mekanizmave (anglisht-gjermanisht-frëngjisht-shqip)-pjesa I: TEKNIKA Revistë profesionale dhe shkencore për teori dhe praktikë, Viti III nr. 1, faqe 41-50, Universiteti i Prishtinës, SHLT Ferizaj, shkurt 2005.
11. G. Pllana, Sadete Pllana

Terminologjia për teorinë e mekanizmave dhe makinave (anglisht-gjermanisht-frëngjisht-shqip)-pjesa II: TEKNIKA Revistë profesionale dhe shkencore për teori dhe praktikë, Viti III nr. 2, faqe 29-40, Universiteti i Prishtinës, FSHTA Ferizaj, nëntor 2005.
12. Sadete Pllana

Puna e përkthyesit gjatë përkthimeve artistike: TEKNIKA Revistë profesionale dhe shkencore për teori dhe praktikë, Viti III nr. 2, faqe 41-45, Universiteti i Prishtinës, FSHTA Ferizaj, nëntor 2005.
13. G. Pllana, Sadete Pllana

Terminologjia për teorinë e mekanizmave dhe makinave (anglisht-gjermanisht-frëngjisht-shqip)-pjesa III: TEKNIKA Revistë profesionale dhe shkencore për teori dhe praktikë, Viti IV nr. 1, faqe 49-59, Universiteti i Prishtinës, FSHTA Ferizaj, maj 2006.
14. Sadete Pllana

Çështje të sinonimisë në fushën e terminologjisë së mekanikës teorike: TEKNIKA Revistë profesionale dhe shkencore për teori dhe praktikë, Viti IV nr. 1, faqe 67-75, Universiteti i Prishtinës, FSHTA Ferizaj, maj 2006.
15. G. Pllana, Sadete Pllana

Terminologjia për teorinë e mekanizmave dhe makinave (anglisht-gjermanisht-frëngjisht-shqip)-pjesa IV: TEKNIKA Revistë profesionale dhe shkencore për teori dhe praktikë, Viti IV nr. 2, faqe 41-54, Universiteti i Prishtinës, FSHTA Ferizaj, nëntor 2006.
16. Sadete Pllana

Përkthimi në gjuhën angleze i katalogut të piktores Majlinda Kelmendi për ekspozitën individuale në Prishtinë dhe Tiranë. Tiranë, 2006.

17. Sadete Pllana: “Standardizimi i terminologjisë për teorinë e makinave dhe mekanizmave në anglisht, gjermanisht dhe shqip” Mikrotezë (për mbrojtën e gradës shkencore Master), Universiteti i Tiranës, FGJH, Departamenti i Gjuhës angleze, Tiranë, 2006.
18. Sadete Pllana

Përkthimi në gjuhën angleze i katalogut të grafistit të ri Halim Mejzini për ekspozitën individuale në Prishtinë, shkurt 2007.
19. G. Pllana, Sadete Pllana

Terminologjia për teorinë e mekanizmave dhe makinave (anglisht-gjermanisht-frëngjisht-shqip)-pjesa V: TEKNIKA Revistë profesionale dhe shkencore për teori dhe praktikë, Viti V nr. 1, faqe 37-45, Universiteti i Prishtinës, FSHTA Ferizaj, qershor 2007.
20. G. Pllana, Sadete Pllana

Terminologjia për teorinë e mekanizmave dhe makinave (anglisht-gjermanisht-frëngjisht-shqip)-pjesa VI: TEKNIKA Revistë profesionale dhe shkencore për teori dhe praktikë, Viti V nr. 2, faqe 33-44, Universiteti i Prishtinës, FSHTA Ferizaj, dhjetor 2007.
21. Sadete Pllana

Disa çështje të formimit të termave inxhinierike në gjuhën shqipe: TEKNIKA Revistë profesionale dhe shkencore për teori dhe praktikë, Viti V nr. 2, faqe 45-49, Universiteti i Prishtinës, FSHTA Ferizaj, dhjetor 2007.
22. Sadete Pllana:

Përkthimi në gjuhën gjermane i katalogut të piktorit Gani Gashi për ekspozitën individuale, prill-maj, Augsburg 2008.
23. G. Pllana, Sadete Pllana

Terminologjia për teorinë e mekanizmave dhe makinave (anglisht-gjermanisht-frëngjisht-shqip)-pjesa VII: TEKNIKA Revistë profesionale dhe shkencore për teori dhe praktikë, Viti VI nr. 1, faqe 41-47, Universiteti i Prishtinës, FSHTA Ferizaj, prill 2008.
24. G. Pllana, Sadete Pllana

Terminologjia për teorinë e mekanizmave dhe makinave (anglisht-gjermanisht-frëngjisht-shqip)-pjesa VIII: TEKNIKA Revistë profesionale dhe shkencore për teori dhe praktikë, Viti VI nr. 2, faqe 35-41, Universiteti i Prishtinës, FSHTA Ferizaj, shtator 2008.
25. Sadete Pllana:

Përkthimi i rezymeve në gjuhë angleze dhe gjermane të punimeve për revistën TEKNIKA FSHTA Ferizaj, prej vitit 2003 deri 2008, gjithsej 13 numra.
26. Sadete Pllana:

Vëzhgime mbi terminologjinë e fushës së “Mekanikës së zbatuar në makina” si sistem leksikor-konceptor. Konferenca shkencore “Gjendja dhe zhvillimi i terminologjisë shqipe, probleme e detyra”,Akademia e Shkencave e Shqipërisë dhe Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës. f. 212-222, Tiranë, më 19 qershor 2009.
27. Sadete Pllana; V. Proko; G. Pllana: A view of the base vocabulary of the terminology of mechanics in the albanian and english SUT- SCIENETIFIC OBSERVER, ENGLISH DEPARTMENT STATE UNIVERSITY OF TETOVA 2010, p. 26-38.
28. V. Proko, Sadete Pllana, G. Pllana: “Problems of technical-scientific information bearing and its retrieval in terminology” SUT- SCIENETIFIC OBSERVER, ENGLISH DEPARTMENT STATE UNIVERSITY OF TETOVA 2010, p. 258-266.
29. Sadete Pllana: “Leksiku terminologjik bazë i mekanikës në gjuhën shqipe në përqasje me gjuhën angleze” (mbështetur në lëndën e fushave Mekanikë teorike dhe Mekanikë e aplikuar në makina), disertacion, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja- Departamenti i Gjuhës angleze, Tiranë, 2010.
30. Sadete Pllana: “Probleme të polisemisë dhe të sinonimisë (homonimisë) në terminologjinë teknike në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze” SEMINARI XXIX NDËRKOMBËTAR PËR GJUHËN, LETËRSINË DHE KULTURËN SHQIPTARE (punimi është mbrojtur më 26 gusht dhe është pranuar për botim), Prishtinë, 16-27. 08.2010.
31. Sadete Pllana, G.Pllana: “Probleme të antonimisë ne terminologjinë teknike në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze” SUT- SCIENETIFIC OBSERVER, ENGLISH DEPARTMENT STATE UNIVERSITY OF TETOVA 2011 (punim i pranuar per botim).

Punët seminarike të mbrojtura pranë Universitetit të Vjenës(për punë të doktoranturës në fushën e gjermanistikës):


 1. Deutsch als zweite Fremdsprache, 23 faqe. Universität Wien (Semestri veror 2000), mbrojtur tek Dr. Hans- Jürgen Krumm, profesor ordinar.
 1. Kontrastive Fehleranalyse – Sprachvergleich Albanisch – Deutsch, 34 faqe. Universität Wien (Semestri dimëror 2000/2001), mbrojtur tek Dr. Hans- Jürgen Krumm, profesor ordinar.Prishtinë, më 11 tetor 2010 Dr. sc. Sadete PLLANA

________________________


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət