Ana səhifə

Úloha rodičů spočívá v zajištění a zaopatření dětí


Yüklə 43 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü43 Kb.

Robátka

Program Robátka je určen pro děti od 4 do 18 měsíců. Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu (se zřetelem k úrovni jejich smyslových a senzomotorických zkušeností). Získávají tak první elementární povědomí o hudbě.

Podstatou je proces "volného objevování". Dítěti dává možnost pozorovat a objevovat nabízené předměty s přihlédnutím k individuální úrovni smyslového vnímání. Dalšími aktivizačními prvky jsou společný zpěv, poslech hudby a hudebně-pohybové hry.

Úloha rodičů spočívá v zajištění a zaopatření dětí.


Souhrnné informace:

Doporučený věk: od 4 do 18 měsíců


Počet ve skupině: 8–12 dětí v doprovodu jednoho z rodičů
Učební doba: jedna lekce týdně
Obsah učiva: poznávání světa hudby prostřednictvím senzomotorických zkušeností
Učební materiál: leporelo včetně CD s písněmi
Využívání učebních materiálů: Poskytovatel je povinen zajistit pro účastníky kurzu za úplatu originální učební materiály. Podmínkou účasti ve výuce je zakoupení originálních vyučovacích materiálů u Poskytovatele.
Maskot oboru: plyšový tuleň
Materiální a nástrojové vybavení: CD přehrávač, Orffovské rytmické nástroje
Kvalifikace lektora: úspěšné absolvování semináře Hudební školy YAMAHA (doložené osvědčením)
Trvání kurzu: Kurz trvá celý školní rok, Poskytovatel garantuje minimální počet 16 lekcí za jedno školní pololetí


První krůčky k hudbě

Program První krůčky k hudbě vychází z předpokladu, že všechny děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus. Obsahem Prvních krůčků jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje (včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností).Děti si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům. Hravá forma všech činností a rozvoj přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku.

Každá hodina rozvíjí určité téma ze života dětí, které odpovídá jejich věku a zkušenostem. Ke každému tématu je připravena odpovídající píseň, báseň a poslechová ukázka, takže společně s příběhem a rytmickou nebo pohybovou hrou tvoří hodina organický jednotný celek. Díky aktivní účasti jednoho z rodičů (prarodičů), využívání zajímavých učebních materiálů - moderních zpěvníků, CD s nahrávkami písní a poslechových skladeb, leporel a dalších progresivních pomůcek, je působení cílené a intenzivní.

Souhrnné informace:

Doporučený věk: od 18 měsíců do 4 let


Počet ve skupině: 8–12 dětí a doprovodu rodiče či prarodiče
Učební doba: jedna lekce týdně
Obsah učiva: tematické písně, rytmické hry, elementární hra na hudební nástroje, pohybové hry spojené s poslechem hudby, výtvarné a pracovní činnosti
Učební materiál: leporela včetně doprovodných CD
Využívání učebních materiálů: Poskytovatel je povinen zajistit pro účastníky kurzu za úplatu originální učební materiály. Podmínkou účasti ve výuce je zakoupení originálních vyučovacích materiálů u Poskytovatele.
Maskot oboru: plyšový medvídek a chobotnice
Materiální a nástrojové vybavení: CD přehrávač, Orffovské rytmické nástroje
Kvalifikace lektora: úspěšné absolvování semináře Hudební školy YAMAHA (doložené osvědčením)
Trvání kurzu: Kurz trvá celý školní rok, Poskytovatel garantuje minimální počet 16 lekcí za jedno školní pololetí

Rytmické krůčky

Program Rytmické krůčky volně navazuje na První krůčky k hudbě, jedná se však již o cílenou hudební průpravu pro děti od 4 do 6 let. Děti zvládají hravou formou základy hudební nauky ve spojení s praktickými činnostmi a důraz je kladen především na rozvoj hudební představivosti.

K tomu slouží zejména:


  • vnímání metra, rytmu a interpretace na dětské hudební nástroje

  • rytmizace, melodizace a scénické vyjádření říkadel

  • intonace pomocí solmizačních slabik

  • orchestrální hra s využitím klasických i dětských hudebních nástrojů

  • cílený poslech spojený s intenzivním vnímáním hudby

Obsahem kurzu je rozvoj elementárních dovedností v oblasti hry na hudební nástroje (zobcová flétna,

melodické rytmické nástroje…)


Souhrnné informace:

Doporučený věk: 4–6 let


Počet ve skupině: 8–12 s možným doprovodem rodičů
Učební doba: jedna lekce týdně
Obsah učiva: tematické písně, rozvoj intonace, rytmické hry, hra na hudební nástroje, pohybové hry spojené s poslechem hudby
Učební materiál: pracovní sešit včetně doprovodného CD
Využívání učebních materiálů: Poskytovatel je povinen zajistit pro účastníky kurzu za úplatu originální učební materiály. Podmínkou účasti ve výuce je zakoupení originálních vyučovacích materiálů u Poskytovatele.
Maskot oboru: plyšový medvídek
Materiální a nástrojové vybavení: CD přehrávač, Orffovské rytmické nástroje, 1 keyboard s možností přehrávání midi souborů, 2-4 zvonkohry, 1 zobcová flétna sopránová, notová tabule s intonačními schůdky
Kvalifikace lektora: úspěšné absolvování semináře Hudební školy YAMAHA (doložené osvědčením)
Trvání kurzu: Kurz trvá celý školní rok, Poskytovatel garantuje minimální počet 16 lekcí za jedno školní pololetíStrana (celkem )


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət