Ana səhifə

Abd el-Gurna, Szeich 73, 77


Yüklə 168 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü168 Kb.
Cyfry podane kursywą odnoszą się do ilustracji i podpisów pod nimi; cyfry grubym drukiem odnoszą się tio wkładek między rozdziałami.

Abd el-Gurna, Szeich 73, 77


Abraham, Karl 187


Abu Simbel 56, 56, 87, 100, 102, 144, 166, 169, 170, 209-10, 212-13


Momit 29,131


Abydos 28,36, 37, 39, 55, 84, 86, 159, 174


Achecaton, patrz Amarna, el-


administracyjny system 29, 31,40-41,42,51,71-72, 71, 75-76; podbój arabski 206; kapłani 87; Egipt Ptolcmeuszy 134; rzymski 139; królewskie projekty budowlane 29, 65, 75; opo¬datkowanie 71, 72, 74, 114, 115,134, 139; wezyrowie 29,74, 74, 75; pismo 110

Afganistan 19

Afrodyta, bogini grecka 49, 130,157


agat 16

Agilkia 208, Z\\0

Ahhotep, królowa 48, 50, 172


Ahuramazda, bóg perski 66


Akcjum, bitwa o 137, 158


akh, transformacja 90


Al Kahira, parz Kair


Alaszja (Cypr) 126; patrz także Cypr


alchemia 180


Aleksander I, car 195, 196


Aleksander Wielki 60, 64, 67, 67, 124, 131, 132


Aleksandria 132-33,133, 137, 140, 141,147, 159,206; katakumby 134; jako ośrodek chrześcijaństwa


140, 160; Igia Kleopatry


172, 172; szkoła katechiz¬


mu 160; biblioteka 132,


162; muzeum 162, 163;


patriarcha 140; Faros 132,


155, 155, 155; Serapeum


141. 149, 151, 156, 159


alfabet 128; spółgłoskowy 120


almanachy 188


Alma-Tadema, sir Lawrence:


„Egipska wdowa\" 198; „Kuglarz\" 139


Amarna, archiwum dyplo¬matyczne 125, 125, 175


Amarna, el- (Achetaton) 42, 52, 52, 54, 58-59, 58, 59, 79. 103, 150, 175, 177


Amazis 60, 67, 67, 131, 131


Amenemhat I 34, 36-37, 39


Amenemhat III 34, 43


Amenhotcp II 128


Amenhotep III 46, 50, 51-52, 105


Amenhotep IV, patrz Echnaton


ametyst 44,104


Ammut, „Pożeracz zmarłych\" 93


Amon {bóg-słońce) 11, 19, 37, 54, 54, 55, 62, 62, 63,

63, 85, 87, 94-95, 94, 95; opet, święto 88, 204

Amon-Re (bóg-stwórca) 11, 37, 46, 56, 86, 86


amulety 27, 44, 45, 88, 88, 88, 89, 96, 96, 104, 117


Anatoiia 55, 56


anch 29, 44, 88, 88, 103, 159


Anchesenamon, królowa 79


Antinoopolis 133, 150


Antinous 150, 150, 193, 195


Antoni, św. 161


Antoniusz, Marek 137, 139, 147, 158, 183


Antwerpia, zoo w 195-96,196


Antypater z Sydonu 132


Anubis. bóg zmarłych pod postacią szakala 84, 85, 88, 91, 91, 98, 134, 137, 145, 156, 157, 158


Apion z Syene 140


Apiru 124


Apisa, byki 32, 65, 67, 100, 146, 149, 156, 163, 172, 193


Apollo, bóg grecki 192


Apopis 43


Apries 60, 67, 67, 131


Apulejusz „Złoty osioł\" 157, 181


arabski język 206


arabskie podboje 151, 166, 183-84, 205, 206, 206


archaiczny okres 22-23, 23, 24


archeologiczne badania 166, 172-73, 174-76; nowoczesne techniki 176-77, 177


architektura 99, 100, 114; administracja królewskich projektów budowlanych 29, 65, 75; wytyczanie położenia i astronomia 114; archaiczny okres 22, 22; kolumny 16, 28, 32, 100, 102, 144, 145, 145; koptyj-ski kościół 161; kopuły 161; wpływy Egiptu 144-45, 144,145, 148-51, 192-96, 192, 193, 194, 196, 200, 201-02, 201, 202- 03, 203; grecko-rzymski okres 100; budownictwo mieszka¬niowe 76-77, 77; Imhotep 28, 28; islamu 206, 206; rola władcy 99, 109; umoc¬nienia w Nubii 41, 41; styl ..pałacowej fasady\" 25; pałace 25; patrz także materiały budowlane; piramidy; świątynie


armia 29, 41,49, 74, 105; łucznicy 40; hyksoska technika 42, 49; niezależne prowincje 40; najemnicy 66-67, 129, 130-31, 144


Arsinoe I, królowa 133


Arsinoe II, królowa 156 ArtDeco 199, 200-02, 200,


201, 202

ArtNouveau 198, 198, 199, 199, 200

Artemida, bogini rzymska 156


arystokracja 31, 32, 34, 39, 77, 79,99


Asklepios, bóg grecki 28, 156


astrologia 163


astronomia 87, 108-09, 112-14, 113, 162,162;

„egipska astronomia\" 162;

nowoczesne teorie 189 Asuan 14,14, 16, 63, 109,


161, 166 Asyryjczycy 35, 49, 60, 62, 63,


64-66, 65, 124, 125, 129,147 Atena, bogini grecka 1S7 Atlantyda 189 Aton, aspekt boga-słońca 52,52,


54, 55, 5%, 58,59, \\5A, 154 Atum, bóg-stwórca 11, 37,


84-85, 89 August, cesarz 139, 145, 148,


172, 183; patrz także


Oktawian

Augustyn z Hippony, św. 159 Awaris42, 126 Azja, egipska ekspansja 46,

48^*9, 55-56, 125 azjatyckie plemiona 124, 125


ba, osobowość człowieka 90, 97


Babilończycy 66, 67, 126, 131


Bacon, Francis 180


Bagdad 206


bajki o zwierzętach 118, 119


Balet rosyjski, „Kleopatra\" 187


balsamowanie 19, 38, 41, 87, 91, 96-97, 97; urny kanop-skic 97


Bastet, bogini pod postacią kocicy lub lwicy 65, 65


Bcllerofont 159


Belzoni, Giovanni 170, 170, 171,183


benben, kamień 11, 31, 85, 102, 147


Beni Hasan 145


Berlin, kolekcja egipska 171, 199, 203


Bes, bóg 88, 89, 149


Biblia 128-29; Księga Izajasza 140; Księga Przysłów 119, 155; wpływy Egiptu 119, 154-55; Exodus 75, 124, 128, 129, 129; Józef 75, 75; Psalm 104: 154


Biblia z Winchester 129


Bint-Anat, księżniczka 95


Birket Karun; patrz Jezioro Moeris


bitwa pod piramidami 167,167


bizantyjskie imperium 166, 206


biżuteria 16, 18, 19, 19, 22, 30, 41,44,44-45, 45,49, 79, 104, 126; amulety 27, 44, 45, 88, 88, 89, 96, 96, 104, 117; w stylu egipskim 196, 198, 199,201,202


Bliski Wschód, stosunki z 124-29


bogowie i boginie 27, 49, 72, 84—97, 112; asymilacja poza granicami Egiptu 28, 32, 49, 61, 112, 130, 134,737, 139, 146, 148-49, 150, 154, 156-59, 156, 157; mity o stworzeniu 11, 14, 84-85, 89, 103, 110; posągi kul¬towe 87-88, 94, 102, 141; deifikacja 28-29; królowie jako pośrednicy 84, 87; królowie 27-28, 37; synkretyzm 160; patrz także poszczególne bóstwa

Bonomi, Joseph 198 Boullće, Etiennc 192, 193 brąz 114

Bruce, James 166 Bruno. Giordano 180 Bubastis 63, 65, 134 budowlane materiały 16, 18, 22, 30, 72, 76, 98, 100,


108, 109; transport 14, 109,


109, 126

budowle, patrz architektura

Buhen 41

bumerang 16

Buto 21, 23, 24, 27


Byblos 19,41,61,63, 126-27,


126, 127 bydło 17, 32, 73, 73,92


cal piramidy 188-89


Canova, Antonio 193


Carnarvon, lord 55, 176, 176, 178-79, 188


Carter, Howard 55, 175-76, 176, 178-79, 188, 199


Cartier 198


cedr 29, 41, 126


cegła 22, 72, 76, 77, 102


Censorinus 113


ceramika 17, 22, 22, 23, 23, 30, 44, 51,5^,72, &?,£?, 119, 125, 174; w stylu egip¬skim/^, 199,201


Ceres, bogini rzymska 156


Cestiusz, Gajusz 148, 148, 151, 192-93


Cezar, Juliusz 137,139, 162,183


Cczarion 137


cha, koronacja 29


Chacheperre-Seneb 34


chalcedon 16


Champollion, Francois 166, 169, 169, 211


Chartum 12, 13


chat, nakrycie głowy 43


Chefren22, 27, 30, 31, 106


Chemcnu (Hermopolis) 84; ośrodek kultu Tora 112,112


Cheops, patrz Chufu


Chetl II 34


Cheti, pisarz Satyra na zawody 44


c/ii-ro monogram 159


chirurgia 116


Cbnum, bóg wylewów 27, 72, 72, 86, 139


Chnumic, księżniczka 45


Chonsu, bóg księżyca 63, 86, 87


choroby 116-17,116


Christie, Agnth-d-Śmierć na Nilu 187


chrześcijaństwo 139-41, 159-62; Aleksandria 140, 160; monogram chi-ro 159; niszczenie pogańskich świątyń przez chrześcijan 159; kościół koptyjski 83, 141, 160, 161-62, 161, 204-05, 205; Ojcowie z Pustyni 161; ucieczka do Egiptu 158, 204, 205; tradycja pustelnicza 162, 163, 163, 180; pustelnicy 161; wpływ religii Egiptu 93, 158, 159-60, 159, 180, 180, 181, 183; a kult Izydy

158; aspekt sądu 160; kalendarz męczenników 161; życie klasztorne 161-62,161, 205; patriar¬cha Aleksandrii 140; prześladowanie chrześcijan 159, 161; papież 160; zmartwychwstanie 160, 180; Trójca Święta 160 Chufu (Cheops) 21, 21, 22, 30, 83; Wielka Piramida 14, 30, 31, 108-09,109, 168, 170, 188-89, 211 Churchill, lord Randolph 187 Colbcrt, Claudette 186 Cook, Thomas i Syn 185, 187 Cyceron 149, 162 cyna 19

Cypr 125, 132, 157 Cyrus I, król Persji 67 Cyrus II, król Persji 131 czwarta katarkata 46, 63


D


Dafne 174 Dahszur 30

daktylowa palma 10, 17,19, 72 Damaszek 56, 206 Dariusz, król Persji 67 Davis, Theodore 175-76 Dawid, król Izaraela 129 Deharme, Balise-Louis 194 Deirel-Bahri36,J7, 47.48,


50, 57, 102, 145, 172, 173 Deir el-Medina 10, 50-51,


57, 70-71, 76-77, 88, 100,


124

Deir el-Muharraq 205 Delfy 131 Delos, ośrodek kultu Serapisa

156; świątynia Apolla 144,


145 Delta 13-14, 14, 16,16, 19,


23, 25, 36, 60 deMille, Cecil B. 203,


„Dziesięć Przykazań\" 202 demotykall2, 118,120,136,


136, 168-69


Dendera 39, 49, 132,137,173 Denon, Dominique-Vivant


95, 166, 168, 183 Desaiption de !\'Egypte 167,168,


168, 182, 183, 193,195 />j\'sć7itf(Czerwona Ziemia) 12 Diodor71, 117, 146 Dioklecjan, cesarz 132,139,161 Dionizos, bóg grecki 156 Disraeli, Benjamin 208 Dolina Królów 50-51. 5/, 55,


56, 57,91,113,175-76,176 Domicjan, cesarz 148, 156 dorycki porządek 145,145 drewno 105; dostawy i zapasy


19,29,41,61,76, 126;


drewniane rzeźby 104 Drovetti, Bernardino 170-71,


170

druga katarakta 14, 41 Drzewo Dziewicy 204 Duamutcf, bóg 97 dynastie 25; I dynastia 25. 25,

28; II dynastia 32; III


dynastia 28; Xl dynastia


36; XII dynastia 36-37, 42;


XIII dynastia 42; XIV


dynastia 42; XVII dynastia

43; XVIII dynastia 43, 46-52, 54-55; XIX dynas¬tia 46, 55- 57; XX dynastia 46, 57, 60; XXI dynastia 60-61; XXII dynastia 61, 63; XXIII dynastia 63; XXIV dynastia 63; XXV dynastia 63-65; XXVI dynastia 65-67; XXVII dynastia 124; XXX dynas¬tia 124

dynastie władające całym Egiptem 34


dysk słoneczny 30, 44, 85, 126


dzieci 80, 81, 81, 83, 88-89; śmiertelność niemowląt 81, 116


Dziennik podróży Symona


Ziemię &więtq 185 dżed, kolumna 88, 88, 100 Dżedefra 27 Dżeser 27, 33, 118; piramida


schodkowa 22, 28, 30,


32-33, 33


E


Echnaton (Amenhotcp IV) 46, 52, 52, 54, 55, 58-59, 58, 59, 72, 79, 81, 99, 129, 154,154

Edfu 27, 134,134, 172, 195


Edom 128

Edwards, Amelia 174, 175, 185; „Tysiąc mil w górę Nilu\" 174

egipskie stylizacje 180, 192-203; architektura 148-51, 192- 96,192,193, 194,196, 200, 201-02, 201, 202-03, 203; Art Deco 199, 200-02, 200, 201, 202; Art Nouveau 198,198, 199,199, 200; ubiór 200, 203, 203; pomniki grobowe 148,148, 151, 192-93, 702,196,199; ogrody 149, 192, 195-96; szkło i ceramika 198, 199, 199, 201; architektura prze¬mysłowa 196; biżuteria 196, 198, 199, 201, 202; obeliski 196; „Gramatyka zdobnic¬twa\" Owena Jonesa 197, 197; renesans 192; Rzymianie 148-51, 148, 149,150,151, 180


Egipt Dolny 24, 25, 27, 27


Egipt Górny 24, 25, 27, 27


Egipt Środkowy 14, 24


ekspansja i imperium Egiptu 35, 46, 48-49, 55, 57, 86, 124, 126, 128; rozpad imperium 57; Egipt Ptolemeuszy 132


eksport 76, 139, 140


Elefantyna 27, 39, 134


elektrownie wodne 209, 210


empire, styl 195


Epoka Późna 64-67, 124


Esarhaddon 64, 65


Esna 139

Etiopia 211

Eufrat 49, 125


Eugenia, cesarzowa 172, 184, 208


Euzebiusz 140-41

Exodus 75, 124, 128, 129

Fajum 14, 34, 37, 57


Fajum, portrety z 140,140,175


faraon 25, 160


farmakopea 117, 162


Faros (Aleksandria) 132, 155, 155


Farouk, król 208


Fatymidzi 206


fauna 16-17


Fenicjanie 66, 128


Ficino, Marcilio 163


figowiec 10


File, świątynia 14, 100, 134, 141, 195, 208, 210


Filip Arridajos 132


Filistyni 56, 129


film 185, 186, 186, 190-91, 202; architektura gmachów kinowych 202; Kleopatra 190, 190, 190-91; Ziemia faraonów 190-91; Mumia 188; Faraon 190-91;


190, 190-91; Gwiezdne


wrota 189; Dziesięć


Przykazali 202 Filon 181 filozofia 155-56 Flaubert, Gustave 187 Flinders, Petrie Williarn


174-75, .W flota wojenna 67, 126 Fontaineblcau 192 Fourier, Jean-Baptiste Joseph


169

Franciszek 1, król Francji 180 francuska rewolucja 181 Freud, Zygmunt 187 Fryderyk Wilhelm IV, król

Prus 171 Fundacja Badań nad


Egiptem 174 Fustat 206 futuryzm 201


G


Gallć, Emile 198, 199

Gaugin, Paul Ta Matete (Rynek)187


Gautier, Teofil 186


Gaza 129

Geb, bóg ziemi 11,27,38,84, 113, 155

Gcbel Barkal 46


Gcbel el-Arak 23


Gebtu 86

geometria 114, 180

Getty\'cgo J. Paula fundacja 176


Giza 30-31,31,108,108-09, 109, 114,144, 166; Wielka Piramida Chufu (Cheopsa) 14, 30-31, 31, 109, 109,168, 170, 188-89, 211; Wielki Sfinks 31, 109, 152-53, 189, 211; piramida Chefrena 27, 30, 109; piramida Menkaure 30,30, 109


Graham. Martha 187


granice Egiptu 14, 19, 46


Grant, UWsses S., 187

Greaves, John 166 Grecy 28, 66, 67, 79, 129, 130-31; alfabet 126; architektura 144-45, 144, 145; ateński kodeks prawny 156; Egipt grecko-rzymski25, 29,32,60,93, 100, 124, 132-39, 133; medycyna 116-17, 777; nomy 29; filozofia 155-56; rzeźba 145-46, 145; patrz także Mykeńczycy, Minojczycy

grobowce 25, 28, 28, 29, 31, 32-33, 70, 97, 100, 104; komory grobowe 104; katakumhy 134; Deir el-Medina 10, 36, 37; rabusie grobowców 34, 45, 50, 5/, 57,96, 100, 104, 169, 187; znaczenie dla zmarłych 106; rola króla w budowa¬niu 99, 109; arystokracji 99, 107; kaplica ofiarna 104, 107; malowidła 92, 98, 105-06, 106, 107, księżniczek 41; rzeźba 104; komory magazynowe 104; Tutanchamona 55; Dolina Królów 50-51, 51, 55, 56, 57,91,773, 175-76,176; patrz, także pochówek; piramidy narzędzia 23, 99, 103,114,115 grobowiec winorośli 107 gry planszowe 82, 83 Grzegorz XIII, papież 162


H


Hadrian, cesarz 132, 139,

149-51, 156 Hadriana willa w Tivoli


149-51,150,151,156, 195 handel 19, 28, 41,76, 99, 124,


126, 127, 130-31 Hapi, bóg wylewów 16, 72,


86, 97

Hardżedef 118 Hare, Augustus 172 Haroeris, aspekt Horusa 141 Hathor, bogini pod postacią

krowy 16, 30, 37, 49, 49,


81, 87, 130, 132, 157 Hatszepsut 20, 37, 46, 47^8,


47, 50, 55, 102, 145, 172 Hebrajczycy 124, 128-29 Hefajstos, bóg grecki bóg 130 Heh, bóg wieczności 47 heka, magia 89, 110 Helena, cesarzowa 161 Heliopolis 37, 52, 64, 84;


ośrodek kultu Atuma 11,


84—85; kamień benben 11,


31\', 85, 102, 747; obeliski


102, 147, 77^, 172; ośrodek


kultu Re 85 Helios, bóg grecki 156 Hellespont 157 Heraklas 160 Herakleopolis 34 herakleopolitańskie dynastie 34 Heraklit 155 Herihor 60


Herkulaneum 156, 757, 193 Hermes, bóg grecki bóg 112,


150, 162, 163, 180

hermetycka tradycja 162, 163, 163, 180, 192

Hermopolis, patrz Chemenu


Herodot 10, 12, 16, 17,31, 62, 65, 71, 130, 166


Hetyci 35, 49, 55-56, 124, 125, 125, 126


Hierakonpolis 22, 23, 25, 27, 65; ośrodek kultu Horusa 85


hieratyczne pismo 110, 112, 118, 719, 169


hicroglify 16, 23, 39, 62, 75, 81, 110, 112,7^, 120-21, 121, 162-63, 166; alfabet spółgłoskowy 120; inter¬pretacje greckie i rzymskie 162-63; ideograrny 121; inskrypcje na malowidłach i rzeźbach 99, HO; wizerunki 99, 163; element fonetyczny 120, 169; rzym¬skie kopie 149, 149; kamień z Rosetty 14, 136, 137, 166, 168-69; „święte ryty\" 110; znaki trój spółgłoskowe 7^7; zakaz używania 141, 184


Bieroglyphka Horapolla 162-63


Hockney, David 203


Hollywood: Egyptian Theater Graumana 202


Homer 183, Odyseja 117, 130


Horemhcb 32, 46, 55, 55, 74


Horus, bóg o głowie sokola 27, 27, 28, 44, 47, 55, 61, 84, 85-86, 88, 89, 112, 113, 773, 114, 116, 129, 132, 134, 149, 155; a chrześci¬jaństwo 158, 159,159; Haroeris 141; Re-Harachte (Horus horyzontu) 30, 56, 55,86


htt, boskie słowo 110


Hunefer 39


Huni 30

Hunt, William Holman 199

Hutchinson, generał 168


hypostyle 95, 102, 144


Hyskosi 35, 42-A5, 42, 46, 47, 48,49, 124, 126, 129


I


ibis32, 112,112,168

Ibn Tulun, meczet 206


Icztawi 36, 39


Igła Kleopatry 172,172


Imhotcp 28, 28


imigracja 41, 42, 60, 65, 124, 129; Egipt grecko-rzymski 133, 133


imiona, znaczenie 112


import towarów 19, 29, 41, 76,99


Imset, bóg 97


Instytut Egipski 167


Ipuwer 34


islam 141, 166,205,206,206


Ismael, kedyw 172, 184-85


Izrael 124, 208, 209


Izraela, stela 128


Izraelici 61, 63, 75, 128-29


Izyda, bogini 27, 38, 61, 62, 79, 85, 88, 91, 103, 113, 114, 116, 134, 140, 141, 146, 148, 149, 150, 754

204; a chrześcijansrwo 158, 159, 180, 181; wolnomu-larstwo 181; kult w Rzymie 154, 156-59, 156, 157, 157, 158, 162, 181, 193

J


Jahmes I 46-47, 47, 50

Jahmes-Nefertari 50


Jalu, Pola 80


jaspis 16, 44, 104


jeńcy wojenni 124, 7^5, 128


Jerozolima 63, 124, 129


Jezus Chrystus 755, 159, 160,


160, 181, 204 JonesOwen 197, 198;


Gramatyka zdobnictwa 197,


197, 198 Jonowie 144-45 Józef, syn Jakuba 75, 75 Józef, św. 159 Juda 129 Judea 139


Justynian, cesarz 141, 159 Juwenal 158


K


ka, siła życia 90, 92, 97

Kaaper 74


Kadesz, bitwa o 55-56


Kahun 174


Kair(Al Kahira) 141, 166, 171,206, 211; Muzeum w Kairze 172, 173; katedra 205; Cytadela 206; Miasto Umarłych 206, 211; architektura islamu 206, 206; Opera 184-85, 184


kalendarz męczenników 161


kalendarz: egipski 112-13, 162; gregoriański 162; juliański 162; rok przestępny 162


Kaligula, cesarz 148, 156


Kambyzes, krdl perski 124, 131


kamieniołomy 98, 99, 109,109


kamień 16, 18, 23, 23, 28, 30; rzeźba w 103-04; wpływ egipskiego kamieniarstwa 144; kamieniołomy 98, 99, 109, 109


kamień z Rosetty 14, 136, 137, 166, 168-69


Kanaanici 126,127-28,129,7^7


Kanopos 149, 757, 156


kanopskic urny 97, 193


kapłani 52, 60, 63,75, 87-88, 87, 98, 130; pogrzeby 90, 90, 92; dziedziczny urząd kapłański 60; medycyna 116- 17; kapłani sem 90


kapłanki 50


Karnak37, 48, 49, 50, 5\\,54, 55, 60, 63, 64, 73, 55, 87, 87, 89, 94, 94-95, 95, 100, 102, 103-04, 134, 141, 166, 166, 172, 204; splądrowanie 65


Kebchsenuf, bóg 97


Kemet, Czarna Ziemia 12-13


Kenzo 203


kioski (kaplice) 102


Kircher, Athanazy 169, 181


klasztor Św. Makarego Wielkiego 161


klasztor św. Palcmona 161

klasztor św. Symeona 161

Klaudiusz, cesarz 149


Klemens 140, 160


Kleopatra VII 132, 134,137, 137, 139, 147, 158, 182; w oczach Zachodu 186, 186, 187, 200, 202


klimat 12, 17,56, 176


kobiety 73, 79, 80, 80-81, 81


kobra 32

koczownicze plemiona 19, 34, 41, 124

Kolosy Memnona 50, 51


koło 14, 114


Kom es-Szukafa 134


Kom Ombo 14]


konserwacja 173, 176, 211


Konstancjusz, cesarz 148


Konstantyn, cesarz 139,159,161


Konstantynopol (Stambuł) 139, 140, 166, 206


koń 42, 42, 105


koptyjski język 169


koptyjski kościół 83, 141, 160, 204-05; Ojcowie z Pustyni 161; życie klasz¬torne 161-62, 161, 205, 205


korai 145


Korynt, świątynia Apolla 145.145


kosmetyki 19,19, 23,23, 79, 82


kościół katolicki 180


kot 17, 65


kouros 145-46, 145


kozy 73

Kreta 126, 130

królowe 29, 47-t8, 47, 48, 50, 50; „małżonka boga\" 50; patrz także poszczególne królowe


królowie 27-30; życie poza¬grobowe 29, 30, 30, 32, 52; reformy Echnatona 52; działalność artystyczna skupiona wokół 99; projek¬ty budowlane 99, 109; rytualny topór 47; boskie wsparcie i boskość 22, 27-28, 30,36, 37, 51,56, 84, 55, 87-88; jako pośred¬nicy miedzy bogami a ludźmi 84, 87; cha (koronacja) 29; związki małżeńskie 79; literatura okresu Średniego Państwa 39-40; imiona 27, 27; pałace 25, 32, 58; faraonowie 25; władza 22, 27-28,30,31,41-42,^; jako dawcy plonów 27, 28; jako nadzorcy sprawiedli¬wości 39-40; święto sed 29, 33, 56; zjednoczona władza królewska 22, 25, reprezentacja wizualna 22, 25; patrz także dynastie


krwawnik 44, 45, 104


kryształ 44


Kserkses, król Persji 67


Księga o Przetnijaniu Wieczności 97


Księga porad dla pisarzy 74


Księga Umarłych 39, 88, 90, 91, 92-93, 92, 96


Ksios 42

kubizm 201

Kusz 35, 62-63, 62, 63, 63; Meroe 62, 62-63, 63, 65


kuszvcka dynastia 64—65

L

lapis lazuli 19, 19, 44, 45, 104


Larrue, Guillaume 174


Las Vegas, Hotel Luksor 203


Leigh, Vivicn 5, 202


len 73

len, płótno 73, 79, 134

Leopold i. kró! Belgii


195-196 Lepsius, Karl 166, 169, 171,


196, 198

Lesseps, Ferdinand de 172. 184, 208

Lewant 19,35, 64, 76,126, 129


Liban 29, 41


Liberty and Co. 199


Libijczycy 19, 55, 56-57, 57, 60,61,65, 124,125


Lidia 131


Likurgiusz 183


lira 42

Lista królów, papirus 170

Liszt, el— 36


literatura dydaktyczna 39-41, 118-19, 118,119


literatura pesymistyczna 34. 118, 125


literatura: reformy Echnatona 52; bajki zwierzęce 118, 119; wpływ Egiptu 119, 154-55; literatura pesymistyczna 34, 118, 125: literatura mądrości 39-41, 118-19


Londyn / 73; Arcadia Works Building 201-02; British Museum 168, 170, 170, 187, 199; Chiswick House 192; Igła Kleopatry 172, 172; Kryształowy Pałac


197, 198; Egiptian Hali


170, 183, 194, 195; Zakłady


Hoovera 201, 202;


Muzeum Johna Soane 170


lotosu, 16,27,^7, 79, 114


Ludwik XIV, król Francji 192


Ludy Morza 35, 56-57, 124, 126, 128


Luksor 9, 48, 102, 166, 204


lutnia 42


Luwr 203, 203; zbiory egip¬skie 162, 170,174, 183


lwv Nektanebo 151


L


łodzie i statki 14, 16, 16, 19,

20,20-21,21, U6-Z7,126;


flota wojenna 67, 126 łokieć 115, 115 łowiectwo 16, 17, 63, 83


M


M\'Cormick, William B. 201

Ma plemię; patrz Mcszwesz,


plemię maat (prawda) 38, 39, 39, 41,


84, 87, 92, 160 Macedończycy 131-33, 137 madrasa 206 magia 31,39, 88-89, 88,


92-93,^,98-99, 104, 110;


amulety 27, 44, 45, 88, 88,


88, 89, 96, Stf, 104,-?/? Maksymilian, areyksiążę


austriacki 171

malachit 23, 105

malarstwo: fajumskie portrety 140, 140, 175; hierogli-ficzne inskrypcje 99, 110; krajobrazy 147, 149; ma¬giczna moc 98-99, 104, 105; pigmenty 105; proporcje 104, 104; realizm 105, 106; malowidła w grobowcach 92, 98, 105- 06,106,107; patrz także sztuka wizualna


małżeństwo i życic rodzinne 79, 80, 80-81, 81, 97


Mamelucy 206, 206, 208


Maneton 25, 34, 42, 132


mapy 19

Marek, św. 159

Mariette, Auguste 166, 172-73, 208; libretto do Aidy 184, 185; pawilon na Światowej Wystawie 198


Marshall, John 196


Martin, John, Siódma plaga


Maryja Dziewica 158, 159, 181, 204, 205


Maspero, Gaston 173-74, 176


mastaba 28, 28, 30


Matariya, el- „Drzewo Dziewicy\" 204


matematyka 114, 115


Matisse, Henri 201


meble 30, 76, 105


Medum 30, 70


medycyna i leczenie 49, 116-17, 118;wpbfwy Egiptu 116- 17, 117; pale-opatologia 177, 177; far¬makopea 117,162; chirur¬gia 116; trepanacja 116


M egid do 49


Mehesti, grobowiec 40


Mehmed Ali 171,171, 172, 208


Meir 17

Meketre 20

Memfis 14, 25, 28, 29, 32, 37, 39,60,64, 132,211,.?//; ośrodek kultu Ptaha 84-85, 100; splądrowanie 64; ośrodek kultu Serapisa 156


Memmiusz, Lucjusz 139


Menander 136


Menches 136


Menkaure 22, 30, 30, 103


Menna 71

Mensa Isiaca 149,149, 151,193

Mentuhotep TI34,36,36,37,102


Mentuhotep III 36


merchet 114


Merenptah 46, 128


Merikare, książę 118


Meroe 62, 62-63, 63, 65, 166


meset, fartuch 45


Meszwesz (Ma), plemię 60-61


metal i obróbka metalu 62, 62,65, 104, 114, 115, 126; patrz także biżuteria


Mezopotamia 19, 23, 25, 27, 76; zikkurat 107


miasta 19, 22


miedź 19, 23, 41,76


mierniczy 71, 109


mierzenie czasu: dwudziesto¬czterogodzinny dzień 162; kalendarz 112-13, 162; zegary 112, 113

Min, bóg płodności 86

Minnacht 77


Minojczycy 130


Mittani 35, 49, 124, 125, 126


mity o stworzeniu 11, 14,


84-85,89, 103, 110 Modigliani, Amadeo 201 Moeris, Jezioro (Birket


Qarun) 14


Mojżesz 75, 128, 129, 163 monastycyzm 161-62, 161,


205, 205

monety-133, 134, 139 monofizytyzm 141 monoteizm 154-55, 159 Montreal, New Emprcss

Theater 202 Montu, bóg wojny 55,95 Moreau, Gustave Kleopatra 186 Morze Czerwone 18, 20, 22,


41,67, 129,208 Morze Śródziemne 126, 127,


131, 132, 155, 208 mozaiki 146, 147, 149 Mozart, Wolfgang Amadeusz


Czarodziejski flet 182, 182 mumie 38, 88, 90-92, 90, 96,


96-97, 97; zwierząt 32, 65,


100; urny kanopskie 97;


tomografia komputerowa


177; klonowanie DNA


177; Egipt grecko-rzymski


140; biżuteria 44, 44;


proszek z mumii (jako lek)


180; radiosterylizacja 177 Mut, bogini pod postacią


sępa 86, 87, 95 Muzeum Brytyjskie (British


Museum), kolekcja 168,


170, 170, 187, 188, 199 muzyka 16, 42, 82-83, 82, 83 Mykeńczycy 56, 124, 130,


144, 174

N

Nachti 39


Nagada 22, 25, 115, 174


najemnicy 66-67, 129,


130-31, 144 najeźdźcy 124, 129 Nanni, Giovanni 163 naos sanktuaria 103 Napata 46, 62, 63, 63, 64, 65;


ośrodek kuku Seta 85 Napoleon Bonaparte 194 Narmer 22, 23, 24, 25, 25, 55 narzędzia kamienne 23, 103 Nasir, Al- 206 Nasser, Gamal Abdul 204,


208, 209

Nassera, Jezioro 19, 41, 204 natron 96, 97 nauka 110, 112, 112 Nauka Amenemope 154 Nauka Ptahhotepa 119 Nauki Amenemope 119 naukowe badania 166,

167-68, 168, 171 Naukratis 66. 67, 131,131,


133, 144, 145, 174 nawadnianie 37, 70-71, 71, 204 Nebamon 16, 106 Nechbet, bogini pod postacią


sępa 25, 47 Necho I 65 Necho II 67, 126

Nefer-Mat, książę 70 Nefertari, królowa 50, 50, 81,

176, 211 Neferti 37 Nefertiti, królowa 52, 52, 59,


79, 102, 103


Neferuptah, księżniczka 45 Neftyda, bogini 27, 85, 91,


113, 140

Neithotep, królowa 24 Nektanebo 102, 151 Nelson, Horatio 167, 172 neokiasycyzm 150 Neptun, bóg rzymski 147,147 Neron, cesarz 132, 139 nieład, obawa przed 79, 84, 90; życie pozagrobowe 98 niewolnictwo 81, 129 Nil 9, 10, 12-13,12,13,16, 17,20,20-21,21,126,211; coroczne wylewy 10,12, 14, 16, 19,27,28,70,71, 72, 112, 114, 115,147,ZM, 21O;NilBickitnyl2,13; katarakty 14, 14; Delta, patrz Delta; w sztuce Grecji i Rzymu 146,147; kanał do Morza Czerwonego 67; Nil Biały 12, 13

nilometr 114, 115 nilowa mozaika 146, 147 Nitokris 65-66 nomy (prowincje) 29, 30, 40 Norden, Frederick 166; Pod¬róże po Egipcie i Nubii 193 Nowe Państwo 46-59, 124; system administracyjny 75-76; polityczne niesnas¬ki 19; populacja 75; grobowce 32


Nowy Jork, obelisk w Central Parku 172; Chrysler Building 200,201,203 Nubia 14, 19,2-/. 29, 31.34. 46,57,62-63,64, 124,125, 204, 209; świątynia Abu Simbel 56, 56, 212-13; podporządkowanie się Egiptowi 35, 40, 41,46, 125; wycofanie się Egipcjan 57; Hyksosi 41; zasoby naturalne 16,17, 41, 57, 125


Nubijskie fortece 41,41,46,74 Nut, bogini nieba 11,11, 21, 38,84, 113, 155


O


oazy 19

obce wpływy 19 obeliski 14-15, 95, 102,147, 147, 149;Igła Kleopatry 172, 172; w egipskim stylu 196 obliczenia i liczby 115 ogrody 10, 77; w egipskim stylu 149, 192-93,192, 195-96


Ojcowie z Pustyni 161 oko Horusa. patrz udżat okultyzm „klątwa faraonów\" 188, 188; okultystyczne teorie o kulturze Egiptu 180, 188-89, 188, 189; mai 180 Oktawian 137, 139,

147, 158; patrz także

August, cesarz llwa 42 nyks 44


)pmieSćSinuhe 39, 99, 119 )rion 114 )rygenes 140, 160 )sorkon 11 60, 61 •slrakon 51, 119 Jttomańskie imperium 166,


167, 185, 204, 206, 208 nwarcie ust., ceremonia 90,


96, 104, 106 Dxyrhynchos 139 3zyrys, bóg 27. 36, 37, 38,


38-39, 39, 55, 55, 61, 79,


iW, 85, 91, 92-93, 113, 114,


115, 137, 146, 150, 155 Ozyrys-Sokar, bóg 140


Pachomiusz, św. 161


paleopatologia 177


Palestyna 46, 56, 63, 64, 125, 126,128, 132


paleta ze scenami myśliwski¬mi 23


palety 23, 2J, 25, 25,49,110


Palmyra 139


pałace 25, 32, 55


papirus 13-14, 16, 16, 20, 27, 47, 49, 79, 110, 110, 119, 134,145


papirus Rhinda 43, 115


Paryż: Cinema Louxor 202; Wystawa Sztuk Dekoracyjnych 200; kult Izydy 181; Luwr 162, 170, 174, 183, 199, 203, 203; Tuilerie 194; Wystawa Światowa (1867) 198


pastisz 148-49


pawian 17,32,112,112,114,149


Pei. Ieoh Ming, piramida obok Luwru 203, 203


Penmaat 87


Penzance, Dom Egipski w 194


Pepi II 22, 31


perfumy 79, 117


perska dynastia 124


Persowie 60, 66, 67, 67, 79, 124, 130, 131, 131, 136


peruki 79


Philippe, Emile 196


pi 188

Pianchi, patrz Pije

Piazzi Smythe, Charles 188-89


Picasso, Pablo 201


pierścienie tarczowe 62


pierwsza katarakta 14, 14, 19, 86, 100


Pije (Pianchi) 60, 63-64


Pinuricchio, sklepienie w Watykanie 180


piramidy 30-31, 98, 100, 108-09, 114, 144; el-Liszt 36; „złamana piramida\" 30; komora grobowa 30, 109, 109; licowanie 108, 109, 166; rampa 30; zagraniczne kopie 148, 148, 151, 192-93, 192, 1%; Giza 14, 27, 30, 30, 108, 108-09, 109, 114, 168, 170, 188-89, 211; mastaba 28, 28, 30; Meroe 62, 63, 65; Średnie

Państwo 41-42; świątynie grobowe 30, 108, 109; teorie okultystyczne 180, 188-89; Stare Państwo 24; piramida schodkowa w Sakkara 22, 28, 28, 30, 32, 32-33, 33, 67, 108, 145; badania naukowe i archeo¬logiczne 166, 174; kult słońca 30,transport mate¬riałów budowlanych 14 Pi-Ramzes 56, 60, 63 Piranesi, Giovanni, Caffe degHnglesi 194; Diverse

Camtnir/i 193,193,194


Pircus 156


pisarze 30, 73, 74, 75, 87, 110, 110, 112


pismo 7(5, 23, 51, 110, 127-28, 162; alfabet 127-28; pismo klinowe 125, 125, 127-28; demotyczne pismo 112, 118,136,136, 168-6; bóg nauki 112; hieratyczne pismo 110, 112, 118, 119, 169; piśmiennośc\" 118; imiona i ich znaczenie 112; narzędzia do pisania 110, 110; patrz także hieroglify; literatura


Pitagoras 155, 183


Platon 155, 162, 183


Pliniusz Starszy Historia natu¬ralna 155


Plotyn 163, 181


Plutarchl32, 163,186


pług 71

podatki 7), 72, 74, 114, 115; Egipt Ptolemeuszy 134; pod panowaniem Rzymu 139

Podróż po Egipcie Dolnym i Górnym 166, 168


pogrzeb, pochówek 30, 90, 90, 92, 96, 96-97, 97; kukury archaiczne 22; Księga Umarłych 88, 90, 91, 92-93, 92, 96; katakumby 134\\ Teksty Sarkofagów 39; trumny 96, 97, 104; bal¬samowanie 19, 38, 41; „ślepe wrota\" 29; przed¬mioty grobowe 19, 20, 23, 23, 28, 30, 40, 54, 76, 90, 92, 104,105, 110; w Egipcie grecko-rzymskim 140; świątynie grobowe 30, 36, 37, 50, 52, 56, 75, 100, 172; arystokracji 31, 32, 39; cere¬monia otwarcia ust. 90, 96, 104, 106; Dolina Królów 50-51,57,55,56,57,91, 113, 175-76, 176; patrz także pogrzeby; mumie; piramidy; grobowce


pogrzeby 90, 92, 96; Księga Umarh/ch 30, 39, 88, 90, 91,92-93,22,96; ceremo¬nia otwarcia ust 90, 96, 104, 106


Pole Trzcin 92, 92


pomniki grobowe w egipskim stylu 148, 148, 151,192-93, 192, 196, 199


Pompeje 147, 149, 193; świątynia Izydy 156,157

pop art 202, 203

populacja; w okresie Nowego


Państwa 75; dziś 204, 211;


pod panowaniem


Ptolemeuszy 133 porfir 148


poród 80, 88, 89, 116 Port Said 208 porty 19


Posejdon, bóg grecki 147 Poytncr, sir Edward, Izrael w


Egipcie 185


pozyskiwanie nowych grun¬tów 14 półszlachetne kamienie 16,


18, 19, 19, 44, 88, 104 Praeneste (Palestrina) 146,147 proporcji kanon 104, 104 prowincje 29, 30, 40 przechowywanie wody 211 przedmioty grobowe 19, 20,


23, 23, 28,\' 30, 40, 54, 76,


90, 92, 104, 105, 110 Przejściowy Okres, Drugi 34, 75 Przejściowy Okres, Pierwszy


22, 34, 38


Przejściowy Okres, Trzeci 46,60 przepaska Izydy 88 Psametych 145 Psametych I (Psammetichus)


60, 65-67, 65, 144, 145 Pseudo-Apulejusz 162 Psusennes II 60, 61 Ptah, bóg rzemiosł 28, 37. 56,


85, 87, 100, 100, 130, 134,


150

Ptolemais 133, 134, 156 Ptolemeusz 162 Ptolemeusz Auletes 139 Ptolemeusz I Soter 132,133 Ptolemeusz II Eiladelfos 132,

134, 156

Ptolemeusz III 156 Ptolemeusz V 137 Ptolemeusz VI 137 Ptolemeusz VIII 137 Ptolemeusz XIII 137 Ptolemcusze 32, 106, 132-39,

146,156

Pugin, Augustus 196 Punt 19, 20, 41, pustelnicy 161 Pustynia Synaj 12, 19, 29,

124, 209

Pustynia Wschodnia 19 pustynie 12, 12, 17, 19, 56 pylony 95, 100, 102

Q


Qait 206 Quant, Mary 202

R


radiostaryli/.acja 177

Rahotep 102, 106


Ramesseum 56, 75


Ramzes I 55


Ramzes II 9, 46, 55-56, 56, 57, 87, 95, 95, 97, 100, 102, 121, 128, 129,130,170, 171, 173, 176, 177,27/


Ramzes III 46, 57, 100


Ramzes IV 57


Ramzes VI 77


Ramzes XI 60

Raszid, patrz Rosetta

Re, bóg-słońce 11, 27, 28, 30, 31,37,38,42,49,52,55, 65, 73, 85-86, 55, 87, 88, 93, 155; Amon-Re, bóg-stwórcall,37,46,56,86,5f5; Aton 52, 54, 58, 58, 59


Rechmira74, 75, 106


Re-Horachte (Horus hory¬zontu) 30, 56, 55, 86


Reisner, George 175


religia 84-97; asymilacja egip¬skich bogów zagranicą 28, 32,49,(57,112,130, 134, 137, 139, 146,148^19, 150, 754, 156-59, 156, 757; życie pozagrowe, patrz życie pozagrobowe, wierzenia; reformy Echnatona 52, 54, 55; oddawanie czci zwierzętom 17, 22, 32, (55, 65, 67, 75tf, 158-59; byki Apisa 32, 65, 67, 100, 146, 149, 156, 163, 172; pochówek, patrz pogrzeb; piramidy; grobowce.


Chrześcijaństwo, patrz chrześcijaństwo; mity o stworzeniu 11, 14, 84-85, 89, 103, 110; ośrodki kultów 84—85; posągi kul¬towe 87-88, 94, 102, 141; zakaz oddawania czci egip¬skim bogom 184; wpływ Egiptu na inne religie 93, 130, 137, 154-60, 755, 759, 180,180, 181, 183; wierzenia ludowe i ofic¬jalne 84, 88-89, 89; sąd zmarłych (ważenie serc) 38, 39, 67, 92- 93, 96, 115, 160; i władza królewska 22, 27-28, 30, 84, 85, 87-88; monoteizm 154—55. 159; Egipt Ptolemeuszy 134, 134; kult słońca 30; stelc 36; podziemna kraina 38-39, 70, 84, 90-93; jed¬ność przeciwności 155; patrz także święta; bogowie i boginie; kapłanki; kapłani; świątynie


renesans 180, 192


Roberts, David 182, 183-84; wizerunek portyku na File 100; widok na Karnak 166; widok na Dolinę Królów 57


rolnictwo 22, 70; plony 10, 17,22,27,28,71-73, 74,75; zwierzęta domowe 17,22,73, 73; irygacja 37, 70-71, 71, 204; odzyski¬wanie gruntów uprawnych 14; wylewy Nilu 10, 12, 14, 19,27,28,70,71,72, 112, 114, 115, 147, 204, 210; obecnie 204


Rosenkrcutz, Christian 181


Rosetta (Raszid) 14, 168


roślinność 10,14,16-17,16, 17


rozrywka 82, 82-83, 83


rozwód 80, 81,57


Różo krzyżowcy 181


ruch romantyczny 180, 182-83


Russell, Eric 202

rybołówstwo 16, 17, 19

rydwan 42, 49,105


rzemieślnicy 28, 20, 37, 41, 57, 59, 67, 76-77, 76, 98, P

r/eźba 98, 103-04: posągi kul¬towe 87-88, 94, 102,141, 157; wpływy Egiptu 144, 145-49, 147; hicroglificzne inskrypcje 99, 110; magiczna moc 98-99, 104; obeliski 14-15, 95, 102,147, 747, 149,172, 172; proporcje 104, 104; grobowiec 98-99,104; patrz także sztuka wizualna


Rzym: Ara Pacis 147; Caffe\" degl\'Inglesi 194; Pole Marsowe 147, 156; Oircus \\\'Iaximus 148; egipskie dzieła sztuki w 192, 193; ogrody Sallusta 149; Iseum Campense 148, 151; lwy Nektanebo 151; obeliski 147-48, 147, 149


Rzymianie; architektura 147-51, 757; w egipskim stylu 148-51, 148,149,150, 151, 180; ogrody 149, 757; zasoby zboża 139, 140; Egipt grecko-rzymski 25, 29, 32, 60, 93, 7ćW, 124, 132, 133, 137, 139^łl; kult Izydy 754156-59,757,157,193; malarstwo 7J7, 147; rzeźba 147- 49, 147,151


S


Sadat, Mohamed Anuar El- 204

Safona 136


Sah, bóg 114


Sahara 56


Sahure 29


saicka dynastia 65-67, 144


Said Pasza 171-72, 173,208


Saint-Hilarc, Geoffrey 168


Sais 63, 64, 65


Sakkara 28, 30, 32, 32-33, 33, 67, 74, 100, 7.37, 145, 172


Saladyn 206


Salomon, król Izraela 61, 63, 128-29, 131


Salt, Henry 170


sarkofagi 93, 170


Saul, król Izraela 129


sąd dusz, ważenie serca 38, 39,67,92-9X96, 115, 160


Schinkel, Karl Frciedrich, dekoracje do Czarodziej¬skiego fletu 182, 182


Sechmet, bogini pod postacią lwicy-/P, 49, 51,65, 116


sed, święto 29, 33, 56


Seleukidzil37


Semici 124


Semna 41

Seneb 80

Senenmut48


senet, gra planszowa 82


Sennefer 107


Semjserct I 34, 37


SenuseretIII34,40,41,-/7,103


Septymiusz Sewer, cesarz 160

Serapeum 141, 149, 151, 156,


172 Serapis, bóg 32, 134, 141, 146,


148, 149, 156, 156, 159 mech 25, 27 Set, bdg 27, 27, 28,38,42,


54,73,85,89, 112, 113,


132, 155 Seti I 46, 55, 84, 86,113, 170,


173

Sevres, porcelana z 194, 195 sfinksy 4?, 66, 102, 107, 126,

192; zagraniczne kopie


144, H5, 148, 148, 149,


181, 192,195, 200; Wielki


Sfinks 31,109, 189,211;


Luksor i Karnak 48, 87, 87,


102; tarot 180 shadui\'71, 204 j/<2, siła twórcza 110 Sicard, Chude 166 J*S*WB 16, 49, 52, 83, 88, 157 Skhathor. księżniczka 44 Sithathor-Iunet, księżniczka 79 skarabeusz (chrząszcz) 17,19,


88, 88, 96, 96 służba 77, 79, 90, 90 Smcnchkare 54 Smcndes 60


Snofru 22, 30, 36, 7(7,174 Soane, John 170 Sobek, bóg-krokodyl 37,139,141 sokół 32


Soion 155-56, 183 Somalia 76 sposób odżywiania 16, 17, 42,


72-73; piwo 72. 77, 134,


177; chleb 72; ziarno 10,


17,22,71-72, 74,75-76;


miód 73; wino 72-73; patrz


także rolnictwo sprawiedliwość: wpływy


Egiptu 156; system 29, 74,


75; literatura mądrości


39-41

srebro 19, 23, 131 Stambuł, patrz

Konstantynopol Stare Państwo 22, 24, 30-31 stela 36 Stirling, James, Staatsgallerie,


Stuttgart 202-03 stolice 14, 25, 35, 36, 46, 48,


56, 58-59, 60;


Konstantynopol 139, 140;


muzułmańskiego Egiptu


141, 206, 206; Egiptu


Ptolemeuszy 132 Stonehenge 189 Strabon 172


Sudan 166, f

204, 208, 208, 209; wojna o


Kanał 204, 209 synkretyzm 160 Syria 132 Syriuszll2, 114 Syryjczycy 41, 46, 57, 64, 66,


124, 125, 125, 128, 139 system edukacji 75 system miar i wag 1/5, 115 Szasu (Bedu) 125, 128 Szekspir, William 182, 186

Szenoute, patriarcha Aleksandrii 140

Szeszonk 60, 61,63, 124, 129


szkło 44, 134,134; w egip¬skim stylu 199, 201


.szlaki handlowe 19, 22, 29, 36, 41, 65; Kanał Sueski 208, 208


Szu, bóg powietrza 11, 63, 84, 155


Ś


śmiertelność niemowląt 81, 116 średnia długość życia 81,90,116 Średnie Państwo 34-45, 124; imperium 35; literatura 39-40; piramidy 41^ł2 św. Jerzy 159 św. Katarzyny klasztor 161 świątynie 31, 87-88, 87, 100, 102-03; Abu Simbel 56, 56, 87, 100, 102, 130, 144, 166, 169, 170, 209-10, 212-13; Amona (Karnak.) 37, ■/£, 49, 50, 51, 54, 55, 60, 63, 64, 65, 73, 85, 87, 87, 89, 94, 94-95, 95, 100, 102, 134, 141, 166, 172; Amona (Luksor) 9, 48, 102; Amona-Re (Teby) 46, 48, 52; Atona (el-Amarna) 58, 102-03; Atona (Teby) 52, 55; chrześcijańskie mody¬fikacje i niszczenie starych świątyń 141, 159, 161, 184; posągi kultowe 87-88, 94, 102, 141;Deirel-Bahri36, 37, 47, 48, 50; Deir el-Medina 100; Dendara 132, 137, 173; wpływy Egiptu 144-45, 144, 145; okres grecko-rzymski 100, 132, 134, 139,145; Heliopolis 102; Horusa (Edfu)27, 134, 134, 172, 195; hypostyle 95, 102, 144; Izydy (File) 14, 100, 134, 141, 195,208,210; Chnuma (Esna) 139; świątynie ku czci królów 99; Kom Ombo 141; świątynie grobowe 30, 36, 37,50,52,56,75, 100, 108, 109, 172; naos86; Ozyrysa (Abydos) 55; połączenie procesyjnych tras 48, 87, 87, 102; Ptaka (Memfis) 100, 211; pylony 95, 100; Re (Heliopolis) 11,84-85, 102; Ramesseum 56, 75; „święte ryty\" 110; święte jeziora 95, 95; Sakkara 28, 30, 32, 32-33, 33, 67, 74, 100, 137, 145, 172; Serapeum (Aleksandria) 141, 149,151, 156, 159; sanktuaria 86, 87, 100, 102; Teby i Zachodni Brzeg 48, 5^51-52,56, 63; Tota (Hcrmopolis) 112, 112; majątki 73-74, 75 święta 88, 102, 205; Abu\'l Haggog 204; Nocy Kropli

204; opel 88, 204; sed, jubileusz władcy 29, 33, 56 świnia 73


T


Tacyt 162

Taharka 60, 63, 64, 65


Talcs z Miletu 155


taniec 82, 82, 83


Tanis60, 63, 174


tarot 180


Taweret, patronka rodzących


81, 88, 89


Taylor, Elizabeth 202 Taylor, John, Wielka Piramida


- dlaczego i kto ją zbudował


188

teatr 134

tebańska dynastia 34 Teby 11, 14,34,36,37,37,


43, 46, 50, 59, 64, 65, 77,


132, 166; ośrodek kultu


Amona 86, 94; oper, święto


88, 204; świątynie 48, 50,


51,52,55,56,63 Tefnut, bogini 11, 63, 84,


119, 155

Teje, królowa 50, 52 Teksty Piramid 31, 92, 173 Teksty Sarkofagów 39, 92 Tell el-Amarna, patrz

Amarna, ef-Teti 96


Tiffany 187, 199, 200 Tisisat, wodospad 13 tkactwo 42, 73, 77 Tod41 Tot, boski posłaniec, bóg


nauki 28, 84, 92, 112, 112,


119, 134, 162, 163, 180 Totmes 52


Totmes I 35, 46, 47, 95 Totmes II 47 Totmes III 46, 48^9, 95,


125,172, 173 Towarzystwo Badań nad


Egiptem 166, 174 Tracja 157 transport 14, 16, 19, 20,


20-21, 21, 126 trepanacja 116 trumny 96, 97, 104, 140 trybut 126


turkus 19, 45, 76, 104 Turyn, zbiory egipskie 170, 199 turystyka 166, 174, 185, 185,


187, 204, 211, 211; Grecy


131; Rzymianie 139


Tutanchamon 46, 54-55, 54, 79, 82, 83, 104; „klątwa fa¬raona\" 188, 188; grobowiec 19, 44, 76, 91, 92, 97, 105, 166, 176,176, 177, 178-79,


188, 199-200, 204


Twain, Mark 187


Tybcriusz, cesarz 132


Tymoteusz z Miletu 131


Tytus, cesarz 22, 139, 156


ubiór 43, 73, 79; wpływ Egiptu 200, 203, 203

ucieczka do Egiptu 158, 204,

205 udżat, oko Horusa 27, 44, 88,


&?, 89, 98, 116 Unas 32, 33 UrlO7


urcusz 32,44, 62,139, 186,199 uszebti, figurki służących 90


V


Van Allen, William, Chrysler

Ruiidmg 200, 201, 203 Verdi, Giuseppe, Aida 100,


184-85, 184, 199


W


Wadi Hammamat 19

Wadi Natmn 205


Wadżet. bogini pod postacią kobry 27, 47


Warburton, William 169


Waset, patrz Teby


Watteau, Krancois Louis Joseph, Napoleon zwycięża w bitwie pod piramidami 167


Watykan, malowidło na sklepieniu pędzla Pinturicchio 180


wczesny okres dynastyczny 22


Wedgwood, Thomas 195


Wenamun 61


Wenecja, katedra św. Marka 75; Santa Maria Frari 193


Wenus, bogini rzymska 156


Wergiliusz 158


Wersal 192


Wespazjan, cesarz 139, 156


wezyrowie 29, 74, 74, 75


Wiedeń, Augustinerkirche 193; Belweder 192; egip¬skie zbiory 171


Wielka Niedźwiedzica 114


wielka tama pod Asuanem 19, 204, 204, 208, 209-10


Wilkinson, John Gardner 171, 198


wino 72-73


wizualna sztuka: reformy Hchnatona 52, 73, 79, 99, 103,104, 107; nauka zawodu 106; przedstawienie przestrzeni 104, 105, 106; wpływy Egiptu 106, 107, 144-51; tradycje 22, 25, 28, 98-99, 105; wartość intelek¬tualna 106-07; rola króla 99; magiczna siła 98-99, 104, 105; wizerunki negatywne 99, 163,; jako propaganda 98; proporcje 104, 104; realizm 103,103, 105, 106; style regionalne 105; patrz także malarstwo; rzeźba


własność ziemska 31, 73-74; Egipt Ptolemeuszy 134; panowanie Rzymu 139


wojna sześciodniowa 204, 209


woinomularzc 181, 181, 182


wyprawy krzyżowe 206


wysokość opadów deszczu 12


wystawy: sztuk dekora¬cyjnych w Paryżu (1925)

200; w Egyptian Hali w Londynie (1821) 170, 183; Wielka Wystawa w Londynie (1851) 197, 198; Wystawa Światowa w Paryżu (1867) 198

Y


Young, Thomas 169

zabytki, wywóz 166, 168, 169-73,173,174, 183-84, 187, 188, 195, 199


zajęcie Egiptu przez Napoleona 14, 95, 166. 167-68,7(57, 172, 174, 181, 183, 193, 194, 195, 204, 206, 208


zanieczyszczenia i


spowodawane nimi szkody 176, 211, 211


zapasy 83


zasoby naturalne 16, 18, 19


Zatoka Abukir, bitwa o 167


zbiory sztuki poza Egiptem, wywóz zabytków 168, 169-73, 173, 174, 183-84, 187, 195, 199


zboże 10, 17,22,71-72, 14, 75-76; eksport 76, 139, 140; król jako dawca zbiorów 27, 28; spichlerze 74,7b


Zeus Soter 155


Zeus, bóg grecki 156, 159


zielarstwo 117, 162


zikkurat 107


zjednoczenie Egiptu 22, 25, 27, 34, 36, 43, 47, 85


złoto 18, 19, 19, 22, 23, 35, 41,44,57,76, 104


złoża minerałów 16, 18, 19


zodiak 162


zoologiczne ogrody 195-96,196


zwierzęta; podejście Egipcjan do 17, 22, 65; mumifikacja 32, 65, 100; oddawanie czci 17,22,32,65,(55,67,100, 156, 158-59


Ź


źródła pisane 16, 30; dyplo¬matyczne archiwum z el-Amarna 125, 125, 175; Teksty Sarkofagów 39, 92; ostraca 51; Teksty Piramid 31,92, 173

żelazo 18, 62, 114, 126 życie pozagrobowe, wierzenia


19, 22, 28, 29, 30, 32, 38,


38-39, 39, 52, 70, 84,


90-93, 96-97, 98, 110;


imiona, znaczenie 112;


ceremonia otwarcia ust. 90,


96, 104, 106 -Żydzi 66, 129, 140, 159; Exodus


75, 124, 128,129,129
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət