Ana səhifə

Thury József: Török történetírók. I. II. Bp., Mta, (1893-1896)


Yüklə 21.52 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü21.52 Kb.
Török Bibliográfia


 • Thury József: Török történetírók. I. II. Bp., MTA, (1893-1896)

 • Thury József: Török hadak Magyarországon 1526-1566. Kortárs török történetírók naplórészletei. Bp., Panoráma, 1985.

 • Takáts Sándor: Rajzok a török világból. I. II. Bp., (1915)

 • Forgách Ferenc: Magyar historiája 1540-1572. Monumenta Hungariae Historica. Scriptores. (XVI. Pest, 1866)

 • Magyar Országgyűlési emlékek I-X. Szerk.: Fraknói Vilmos

 • Szakály Ferenc: Magyar intézmények a török hódoltságban. Bp., MTA, 1997

 • Fekete Lajos: A hódoltság török levéltári forrásai nyomában. Bp., MTA, 1893

 • Schwáb Mária: Az igazságszolgáltatás fejlődése a török hódoltság idején az alföldi városokban. 1939

 • Purjesz István: A török hódoltság Pest megyében a 17. század második felében. 1958

 • Blaskovics József: Érsekujvár és vidéke a török hódoltság korában. Bp., 1989 /Rimaszombat és környéke hasonló cím alatt/

 • Szigetvári levelek a török hódoltság korából. Szerk.: Pataki János. Szigetvár, 1982

 • A furfangos dervis. 99 török bektasi dervis tréfa. Szerk.: Üzüm bég Bp., 2001

 • Magyar történelmi emlékek-Monumenta Hungariae historica Pest, 1857-től

 • Molla Haszán Elkjáfi: Az egri török emlékirat a kormányzás módjáról. 1909

 • A török hodzsa tréfái Naszredin mesternek...csalafintaságai és mulatságos esetei. Gyüjt-ford.: Kunos Ignácz. 1926

 • Hegyi Klára: A török birodalom magyarországi jövedelem forrásai. Bp., Akadémia, 1983

 • Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. Bp., MTA, 2007.

 • Salamon Ferencz: Magyarország a török hódítás korában. 1886.

 • Miskei Antal: Török kori magyar városok: a budai szandzsák hászvárosainak gazdasági és társadalmi viszonyai a 16.szd második felében. Debrecen, 1988

 • Szakály Ferenc: Gazdasági és társadalmi változások a török hódítás árnyékában. Bp., Akadémia, 1994

 • Várkonyi Ágnes: Török világ és magyar külpolitika. Bp., 1975

 • Gerő Győző: Az oszmán-török építészet Magyarországon: Dzsámik, türbék, fürdők. Bp.., Akadémia, 1980

 • Szakály Ferenc: Magyar adóztatás a török hódoltságban. Bp., Akadémia, 1981

 • Humanista Történetírók. Szerk.: Kulcsár Péter. Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1977

 • Hegyi Klára: Török berendezkedés Magyarországon. Bp., 1995.

 • Matúz József: Az Oszmán Birodalom története. Bp., 1990.

 • Engel Pál: A temesvári és moldvai szandzsák törökkori települései 1554-1579. Szeged, 1996.

 • Evlia Cselebi török világutazó Magyarországoni utazásai. Ford.: Karácson Imre. Bp., MTA, 1904-8.

 • Török-magyarkori történelmi emlékek. Szerk.: Sziládi Áron, Szilágyi Sándor. I-X. (I: költségek, adózás) (II: török szavak magyarázata)

 • Rácz István: A török világ hagyatéka Magyarországon. Debrecen, 1995

 • Bunyitai Vince: Nagyvárad a török foglalás korában, 1660-69. 1892.

 • Dávid Géza: Pasák és bégek uralma alatt: demográfiai és közigazgatási tanulmányok. Bp., Akadémia 2005.

 • Dávid Géza: „Az ország ügye mindenek előtt való”. A szultáni tanács Magyarországra vonatkozó rendeletei: 1544-45, 1552. Bp., MTA, 2005.

 • Dávid Géza: A Simontornyai szandzsák a 16. században. Bp., Akadémia, 1982

 • Dernschwam, Hans (1494-1567): Erdély, Besztercebánya, törökországi útinapló. Szerk.: Tardy Lajos. Bp., Európa, 1984.

 • Tardy Lajos: A tatárországi rabszolgakereskedelem és a magyarok a XIII-XV. Században. Bp., Akadémia, 1980.

 • Lescalopier, Pierre: Pierre Lescalopier utazása Erdélybe, 1574. Szerk.: Benda Kálmán, Tardy Lajos. Bp., Európa, 1982.

 • Fodor Pál: Vállalkozásra kényszerítve. Az oszmán pénzügyigazgatás és katonai elit változásai a 16-17. század fordulóján. Bp, História, 2006.

 • Szelaniki Musztafa: Leírása Szigetvár ostromáról. Ford.: Thury József. Szigetvár, Pécsi Szikra Nyomda, 1979

 • Török hadak Magyarországon 1526-1566. Kortárs török történetírók naplórészletei. Szerk.: Kiss Gábor. Bp., Panoráma, 1985

 • A budai basák magyar nyelvű levelezése. Szerk.: Takács Sándor – Eckhart Ferenc – Szekfű Gyula. Bp., MTA, 1915

 • Gustav Bayerle: The Hungarian Letters of Ali pasha of Buda 1604-1616. Bp., Akadémia, 1991.

 • Bocskai István: Levelek. Bukarest, Kritérion, 1992.

 • Borsos Tamás: Vásárhelytől a Fényes Portáig. Emlékiratok, levelek. Szerk.: Kocziány László. Bukarest, 1968.

 • Szigetvári Csöbör Balázs török miniatúrái: 1570. Szakály tanulmányával. Bp., Európa, 1983

 • Szakály Ferenc: Parasztvármegyék a XVII.-XVIII. században. Bp., Akadémia – Zrínyi, 1969

 • Schulhof Izsák: Budai krónika 1686. Szerk.: Szakály Ferenc. Bp., Helikon – Európa, 1979

 • Bocskai kíséretében a Rákosmezőn: Emlékiratok és iratok Bocskai István fejedelem és Lalla Mehmed magyvezír találkozójáról 1605. nov. 11. Szerk.: Csonka Ferenc, Szakály Ferenc. Bp., Európa, 1988

 • Fekete Lajos: Budapest története a török korban. Bp., Akadémia, 1986

 • Rabok, követek, kalmárok az oszmán birodalomról. Szerk.: Tardy Lajos. Bp., Gondolat, 1977

 • Tardy Lajos: Régi magyar követjárások keleten. Bp., Akadémia – Zrínyi, 1971

 • Fekete Lajos: A Balkán népei a török állam életében. Bp., 1943

 • Fekete Lajos: Bevezetés a hódoltság török diplomatikájába. Bp., 1926

 • Fekete Lajos: A törökkori Vác egy XVI. századi összeírás alapján. Bp., 1942

 • Fekete Lajos: Budai török számadáskönyvek 1555-1580. Bp., Akadémia, 1962

 • Fekete Lajos: Az esztergomi szamdzsák 1570. évi adóösszeírása. Bp., 1943

 • Fekete Lajos: Szülejmán szultán. Bp., Akadémia, 1967

 • Blaskovics József: Az újvári ejálet török adóösszeírásai. Pozsony, 1993

 • Mahmud Tercüman: A magyarok története.Ford.: Blaskovics József. Bp., Magvető, 1982

 • Információáramlás a magyar és török végvári rendszerben. Végvári konferencia előadásai - Eger, 1997. október 15-16. Heves Megyei Múzeumi Szervezet, Dobó István Vármúzeum, Eger 1999. Szerk.: Petercsák Tivadar és Berecz Mátyás

 • Török-magyar oklevéltár 1533-1789. /a konstantinápolyi levéltárakban gyűjt. és ford.: Karácson Imre/ Bp., 1914Aetas


 • Dávid Géza: Az első szegedi bég, Dervis életpályája. Aetas, 1999/4

 • Fodor Pál: Az oszmán pénzrendszer 16. századi válságáról. Megjegyzések az 1585/89. évi leértékelésről. Aetas, 1999/4 (ezüst-arany: 60:1. Török bevétel 303.000.000 akcse=ezüst. Egypt: 31.000.000 mely szultáni zsebpénz. Vajdaságok együtt: 8.500.000 akcse

 • Várkonyi Gábor: A konstantinápolyi angol politika a tizenötéves háború időszakában. (Edward Barton portai követ jelentései Konstantinápolyból, 1593-1597. Aetas, 2000/4

 • Csukovics Enikő: Csodás szabadulások a török rabságból. Aetas, 2005/4.

 • Matuz József: A magyarországi török hódoltság néhány főbb sajátosságáról. Aetas, 1992/3

Századok


 • Szakály Ferenc: A magyar nemesség a török hódoltságban. Századok 1992/5-6.

 • Gecsényi Lajos: Bécs és a hódoltság kereskedelmi összeköttetései a 16. században. Thököly Sebestyén felemelkedésének hátteréhez. Századok 1995/4. 767.o.

 • Fodor Pál: Együttműködés és válság a 15-17. századi oszmán zsidó kapcsolatokban. Századok 1997/4. 895.o.

 • Tóth István György: Athanasio Georgiceo álruhás császári megbízott útleírása a magyarországi török hódoltságról, 1626-ból. Századok 1998/4. 837.o.

 • Buza János: A magyar és török dukát árfolyama a 16. század közepén. Századok 2001/4.

 • Hegyi Klára: Magyar és balkáni katonaparasztok a budai vilajet déli szandzsákjaiban. Századok 2001/6. 1255.o.

 • Fodor Pál: „Hivatásos törökök” – „született törökök”. Hatalmi elit és társadalom a 15-17. századi Oszmán Birodalomban. Századok 2004/3. 603.o.

 • Sudár Balázs: Vác városának török házösszeírása 1570-ből. Századok 2005/4. 791.o.

Történeti Szemle:


Takáts Sándor: A budai basákról. I.1912/1

Takáts Sándor: Oroszlán basa. I.1915/1Szekfü Gyula: A hódoltságbeli török történetírók. V.1916/3-4

Zsinka Ferenc: A török történetírás forrásai. VII.1918/3-4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət