Ana səhifə

Aşağıdakilerden hangisi fakih sahabelerdendir?


Yüklə 16.72 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü16.72 Kb.

powerpluswatermarkobject5202439KELAM ÜNİTE-2

(KONU TARAMA TESTİ-2 )
 1. Aşağıdakilerden hangisi fakih sahabelerdendir?

  1. Ebu Hanife

  2. İbn-i Mesud

  3. İbn-i Teymiye

  4. Ahmed b. Hanbel

  5. İmam Şafii 1. Aşağıdakilerden hangisi fıkhi mezheplerden değildir?

  1. Caferilik

  2. Hanefilik

  3. Maturidilik

  4. Şafiilik

  5. Malikilik 1. Aşağıdaki mezheplerden hangisi itikadi bir mezhep değildir?

  1. Şia

  2. Havariç

  3. Mutezile

  4. Şafii

  5. Maturidi 1. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi havariçler için söylenirse yanlış bir yargı olur?

  1. Müslümanlar arasında ortaya çıkmış ilk itikadi fırkadır.

  2. Hakem olayı ile hazreti Ali’den desteğini çekip “La hükme illallah” sloganıyla ortaya çıkmışlardır.

  3. Halife olmak için kureyşli olmak gibi bir şart yoktur.

  4. İslam’ın en ideal uygulaması Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer dönemleridir.

  5. İman ve amel ayrıdır ve büyük günah işleyen dinden çıkmaz. 1. Aşağıdaki düşüncelerden hangisi Şia inancıyla bağdaşmaz?

  1. Şiilik günümüzde dört farklı ekole ayrılmıştır.

  2. Günümüzde Şiilik denildiğinde imamiye ekolü anlaşılır.

  3. Hazreti Ali, Hazreti Peygamber (SAV) den sonra nass ve tayinle imam olmuştur.

  4. İmamet kıyamete kadar Hazreti Ali’nin soyundan devam eder.

  5. Hazreti Ali’den öncekilerin yönetimleri meşru değildir. 1. Aşağıdaki düşüncelerden hangisi Şia inancıyla bağdaşmaz?

  1. İmamiye ekolüne göre dinin temel esasları beştir.

  2. Dinin beş esası Tevhid, nübüvvet, imamet, ahiret ve kaderdir.

  3. Şiilik günümüzde Zeydiye, İsmailiye ve İsna Aşeriye-İmamiye olmak üzere üç farklı ekole ayrılmışlardır.

  4. Zeydiye ekolüne göre Hazreti Peygamber (SAV) isim ve şahıs belirterek kimseyi imam tayin etmemiştir.

  5. İmamiye ekolüne göre on ikinci imam Hazreti Mehdi halen sağdır ve günü gelince ortaya çıkacaktır. 1. Aşağıdaki düşüncelerden hangisi Mürcie mezhebi için söylenemez?

  1. Şiiliğe bir tepki olarak doğmuştur.

  2. Büyük günah sebebiyle kimse imandan çıkmaz, küfre düşmez

  3. Şartlı ve şüpheli iman olmaz.

  4. Amel imanın bir parçası değildir. Amelle iman artmaz ve azalmaz.

  5. Bütün Müslümanlar iman bakımından eşittir. 1. Aşağıdaki düşüncelerden hangisi Mu’tezile mezhebi için söylenemez?

  1. Allah zatında, sıfatlarında, fiillerinde birdir.

  2. Allah çirkin ve kötü olanı yaratmaz. Dolayısıyla insan kendi fiillerinin yaratıcısıdır.

  3. Büyük günah işleyen dinden çıkar.

  4. İyilerin cennetle mükâfatlandırılması, kötüleri cehennemle cezalandırılması Allah için vaciptir.

  5. İyiliği emredip kötülükten nehyetmek her Müslüman için farzdır. 1. Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i sünnetin temel görüşlerine zıttır?

  1. Allah vahidir, ehadtır, yegâne halıktır.

  2. İman dil ile ikrar, kalp ile tasdiktir.

  3. İlk dört halifenin hilafet sırası haktır.

  4. İnsanda cüz-i irade yoktur.

  5. Büyük günah işleyen dinden çıkmaz. 1. Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i sünnet için söylenemez?

  1. Hazreti Peygamber (SAV) ve onun ashabının yolunda yürüyenlere Ehl-i sünnet denir.

  2. Ehl-i sünnet görüşlerinin şekillenmesinde Hasan-ı Basri hazretlerinin etkisi büyüktür.

  3. Kendi içerisinde Maturidilik ve Eş’arilik olmak üzere iki ekole ayrılmışlardır.

  4. Hadis taraftarları olarak bilinen Selefilerde Ehl-i Sünnete dâhildir.

  5. Ehl-i sünnete göre imanın dil ile ikrarı yeterlidir.

 2. Aşağıdakilerden hangisi Eş’arilik için söylenemez?

  1. İnsanda bağımsız bir irade vardır.

  2. Allah’ı bilmek dinen vaciptir.

  3. İyilik ve kötülük ancak Allah’ın bildirmesiyle bilinir.

  4. İman bilgi ve kalp ile tasdik olup artar ve eksilir.

  5. Erkek olmak peygamber olmanın şartlarından biri değildir. 1. Aşağıdakilerden hangisi Maturidilik için söylenemez?

  1. İnsanda bağımsız bir irade vardır.

  2. Allah’ı bilmek dinen vaciptir.

  3. İyilik ve kötülük akılla bilinebilir.

  4. İman artarda azalır da

  5. Erkek olmak peygamber olmanın şartlarından biridir. 1. Aşağıdakilerden hangisi İmam Eş’ari için söylenemez?

  1. Basra’da doğmuştur.

  2. Asıl adı Ebul Hasan el-Eşaridir.

  3. İmam Eş’ariye göre Allah’ı bilmek aklen vaciptir.

  4. Gençlik yıllarında mutezilenin etkisinde kalmıştır.

  5. En önemli eserlerinden biri el-İbane an usuli’d-Diyane’dir. 1. Aşağıdakilerden hangisi İmam Maturidi için söylenemez?

  1. Semerkant şehrinde doğmuştur.

  2. Yaşadığı coğrafya Hanefi fıkhının yaygın olduğu bir coğrafyaydı.

  3. En önemli eseri “Te’vilatu’l-Kur’an” dır.

  4. İmam Maturidiye göre iyilik ve kötülük ancak Allah’ın bildirmesiyle bilinebilir.

  5. Akıl ve nakil arasında kendine uygun bir denge kurmuştur.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət