Ana səhifə

Zkušební otázky z Pediatrie 1a Charakteristika novorozeneckého období


Yüklə 1.86 Mb.
səhifə1/25
tarix27.06.2016
ölçüsü1.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Zkušební otázky z Pediatrie
1a Charakteristika novorozeneckého období

 • novorozenecké období (narození – 28. den) – adaptace na vnější prostředí

  • porodní hmotnost – průměr 3400 g (nízká porodní hmotnosti < 2500 g, velmi nízká porodní hmotnost < 1500 g, hypertrofický novorozenec > 4000 g)

   • fyziologický hmotnostní úbytek – hlavně 3.-4. den pokles až o 10% původní hmotnosti, 10.-14. den ztrátu vyrovnává

  • porodní délka – průměr 50 cm

  • obvod hlavy – průměr 34 cm

  • vzhled – oproti dospělému mnohem větší hlava s dominantní mozkovnou, větší břicho, kratší končetiny, polovina výšky je v oblasti pupku (u dospělého v oblasti stydké kosti)

  • poloha – převažuje fyziologický hypertonus (flexe ve všech kloubech HK i DK, ruce v pěst), poloha šermíře – HK a DK na straně otočené hlavy v extenzi, na druhé ve flexi

   • Recoil – končetina se rychle vrací po její pasivní extenzi do původní převažující flexe (známka zralosti, u nedonošených se nevrací úplně nebo vůbec)

  • pohyby – k získání potravy (hledací reflex), křik při hladu

  • primitivní reflexy – od narození, vychází z mozkového kmene a bazálních ganglií, mizí v období 4.-6. měsíce, což je známkou dozrávání descendentních inhibičních drah CNS (při pozdějším poškození předních laloků (iktus) se primitivní reflexy mohou opět deliberovat)

   • Moroův reflex – při otřesu vestibulárního ústrojí vykoná objímací pohyb (extenze následovaná flexí HK a DK)

   • úchopový reflex – při podráždění dlaně prstem flexe prstů novorozence s flexí v lokti a rameni

   • sací reflex – při taktilní stimulaci úst

   • tonický šíjový reflex – při otočení hlavy dojde na ipsilaterální HK a DK k extenzi, na kontralaterální straně k flexi (poloha šermíře)

   • hledací reflex – při hladu obrací hlavu za teplým předmětem (hledá bradavku)

   • zkřížená extenze – při pasivní extenzi DK provede na této končetině sekvenci flexí a extenzí dorza

   • ohnutí trupu – při přejetí rukou po hraně páteře provede ohnutí trupu na ipsilaterální stranu

   • při dotyku dorza DK o hranu podložky položí nohu na tuto podložku

  • kognitivní funkce – fixuje a sleduje očima pohybující se objekt, v prvních dvou hodinách po porodu období klidného bdění, v dalších dnech tvoří klidné bdění pouze 10% dne, délka klidného bdění se prodlužuje s věkem

  • sociální chování – ihned po porodu se vytváří sociální vazby mezi dítětem a dominantní osobou (imprinting), proto ihned po porodu přiložit dítě k prsu matky, společný pokoj matky a dítěte (rooming-in), nedonošené dítě pokládáme nahé na delší dobu na prsa jednomu z rodičů (klokanní metoda)

 • cirkulace ve fetálním období – (v. umbilicalis sin + O2 krev (dx., která přivádí krev z choria záhy obliteruje) – + vv. hepaticae advehentes (větve v. portae) → ductus venosus (Arantii) → v. cava inferior (smíšená krev) → pravá síň (+v. cava superior) – nasměrování toku: VCS → PK → truncus pulmonalis → plíce/ ductus arteriosus (Botalli) → aorta, VCI → foramen ovale → LS → LK → aorta → a. iliaca communis → aa. umbilicales

 • Po porodu: neprůchodné foramen ovale, ductus arteriosus → lig. arteriosum, aa. umbilicales → plicae umbilicales mediales, v. umbilicalis → lig. teres hepatis.

 • cirkulace ve fetálním období - část vysoce oxygenované umbilikální krve z placenty perfunduje játra a zbytek obchází játra přes ductus venosus do vena cava inferior → pravá předsíň, zde její 1/3 prochází skrz foramen ovale do levé předsíně (je zde nižší tlak) a je levou komorou vypuzena do systémového oběhu, zbylé 2/3 krve v pravé předsíni jsou vypuzeny dominantní pravou komorou skrz truncus pulmonalis, kde 90% této krve projde skrz ductus arteriosus do sestupné aorty a připojí se tak do systémové cirkulace, pouhých 10% pokračuje přes truncus pulmonalis do plic (je zde vysoká plicní rezistence z důvodu vazokonstrikce plicních cév a náplni plic tekutinou)

  • dominantní pravá komora

  • ductus arteriosus – je udržován otevřený nižším pO2 a vyšší hladinou prostaglandinů

 • cirkulace v novorozeneckém období – po porodu se rychle sníží plicní rezistence díky naplnění plic kyslíkem a vypuzení tekutiny uvnitř plic, zvýší se pO2 krve a tím dojde k vazodilataci v plicním řečišti (další snížení rezistence), zároveň se snižuje tlak v pravé předsíni při podvázání pupečníku (odstavení placentárního oběhu a tím snížení žilního návratu), systémový tlak tak převýší plicní tlak, tím se uzavře foramen ovale a krev již neproudí skrz ductus arteriosus

  • dominantní pravá komora

  • zvýšení průtoku plícemi

  • ductus arteriosus – díky vyššímu pO2 a sníženému průtoku krve se uzavírá během 1. dne po porodu (u donošených)


1b Infekce močových cest (IMC), akutní a chronická pyelonefritida

 • IMC – 2. nejčastější onemocnění dětského věku, šíření infekce – ascendentně – dívky, hematogenně - novorozenci

 • E – E. coli (75%, sérotypy s P-fimbriemi častěji, adherují jimi k výstelce močových cest), ostatní (Klebsiella, Proteus, Enterococcus, Pseudomonas), Staphylococcus saprophyticus + Chlamydia trachomatis (u sexuálně aktivních dívek, způsobuje postkoitální uretritidu), virové – adenoviry – hemoragická cystitis, plísně – candida – imunosuprese,

 • RF – obstrukce odtoku moči (nephrolithiasis, megaureter, komprese ureteru zvenčí, anatomické anomálie), vezikoureterální reflux (chronické infekce, jizvení ledvin), špatná hygiena, imunosuprese

 • Dle stáří – novorozenci – sepse, kojenci – pyelonefitis (horečka, zvracení, průjem, nebezpečí pyelonefitických jizev), mladší batolata – GIT příznaky, starší batolata – dolní močové cesty/ledviny

 • Akutní cystitida

  • KO - dysurie, polakisurie, náhlá denní nebo noční enuréza, bolest břicha, subfebrilie

  • T - doma, ↑ tekutiny, chemoterapeutika: kotrimoxazol (Biseptol), Furantoin 5-7 dní PO

  • LN - vyšetření moči (proteinurie, mohou být erytrocyty a leukocyty), pozitivní kultivace moči (pozitivní při > 105/ml při odběru středního proudu moči, > 104/ml při vycévkování, > 103/ml vs. jakákoliv při suprapubické punkci), vs. negativní při infekci adenoviry.

 • Akutní pyelonefritida – u novo- a kojenců hematogenní původ, u starších dětí ascendentní (hlavně dívky, kratší uretra)

  • KO – náhlá bolest vyzařující do fossa iliaca a suprapubicky, vysoká teplota, celková alterace stavu, vysoké zánětlivé markery, většinou snížená koncentrační schopnost ledvin s dehydratací, často dysurie (při současné cystitidě)

   • novorozenec – obraz sepse, často ikterus, neprospívání, nechutenství, hyperbilirubinemie

   • kojenec – horečka, GIT příznaky (zvracení, průjem, vzedmutí břicha, nechutenství)

   • starší děti – klasická symptomatologie – febrilie, dysurie, bolesti břicha, jednostranné lumbalgie, zvracení, alterace stavu, cephalea, pomočování

  • T - hospitalizace, ↑ tekutiny, cefalosporiny II. a III. generace (popř. ampicilin s inhibitory β-laktamázy/ genta/ampi) 7-10 dní IV, po kultivaci se upravuje léčba podle citlivosti agens, imunoglobuliny při septickém průběhu

  • LN – vyšetření moči (pyurie, erytrocyty, lymfocyty, tubulární epitelie, bakterie), zvýšené zánětlivé markery (↑sedimentace, ↑CRP, leukocytóza s posunem doleva), metabolická acidóza, snížená GF (↑kreatinin, ↑urea), snížená koncentrační schopnost ledvin

  • D – Jodalova kritéria (T>38,5, FW 25mm/h, leukocytóza,↑CRP).

UZ (funkční defekt při vrozených vadách), cystouretrografie (vezikouretrální reflux), CT (vrozené vady),

99mTc-DMSA scan (zobrazí výpadek radioaktivity na ledvině v místě akutního zánětu, výpadek přetrvává, pokud došlo k pyelonefritické jizvě), mikční cystoradiografie (= MCRG, u dětí < 6 let po akutní pyelonefritidě k vyloučení VUR)

 • Chronická pyelonefritida – při vezikouretrálním refluxu

  • KO – většinou asymptomatický průběh (někdy dysurie, polakisurie, lumbální bolest), náhodně se může zjistit hypertenze nebo proteinurie, může být nefrolitiáza, někdy se projeví pozdě až renálním selháním

  • LN – hodnocení renálních funkcí (urea a kreatinin v krvi, elektrolyty v plazmě, clearence kreatininu)

  • D – jako akutní pyelonefritida + DMSA (diagnostika pyelonefritických jizev)

  • T – léčba infekce, léčba hypertenze, sledování, reflux se většinou později spontánně upraví


1c Srdeční šelesty a jejich význam

 • Srdeční ozvy

  • S1 – způsobena uzávěrem mitrální a trikuspidální chlopně, většinou jedna ozva, nejlépe slyšet parasternálně vlevo dole nebo nad apexem

   • při rozštěpu ozvy je vyšší pravděpodobnost systolického kliku nebo se vzácněji jedná o S4

  • S2 – způsobena uzávěrem aortální a pulmonální chlopně, fyziologicky je rozštěp ozvy při inspiraci

   • bez inspiračního rozštěpu – těžká plicní hypertenze, těžká aortální stenóza,

   • široký rozštěp – zvýšený tok přes chlopeň (ASD), prodloužený tok přes chlopeň (stenóza plicnice), blok pravého raménka (zpomalení převodu)

   • obrácený rozštěp – těžká aortální stenóza

   • výrazné P2 (plicní hypertenze), snížené P2 (těžká stenóza plicnice, Fallotova tetralogie)

  • S3 – fyziologicky z rychlého plnění komor během časné fáze diastoly

   • výrazné S3 při dilataci komor

  • S4 – vždy patologické, těsně před S1 během pozdní fáze diastoly, při snížené komorové komplianci

 • Kliky – klik je způsoben abnormální chlopní nebo dilatovanou velkou tepnou, podle časování je ejekční nebo mid-systolický (prolaps mitrální chlopně)

 • Intenzita šelestů – 1/6 slyšet až po soustředění, 2/6 nejtišší, slyšet bez koncentrace, 3/6 hlučný, ale bez víru, 4/6hmatný vír, 5/6 slyšet hranou fonendoskopu, 6/6 i po oddálení fonendoskopu od hrudníku

 • Šelesty – hodnotí se načasování, trvání, intenzita (stupeň I-VI), lokalizace a vyzařování

  • systolický – nejčastější

   • ejekční – mají charakter crescendo-decrescendo, kdy začátek šelestu je mírně opožděn po S1 (isovolemická kontrakce), končí v polovině systoly, krev musí být vypuzena komorou do velké arterie, nejlépe je slyšet při bazi

    • aortální stenóza (šelest vyzařuje do krku), pulmonální stenóza (šelest vyzařuje do axily a zad), ASD, koarktace aorty

   • regurgitační (pansystolický) – mají charakter plató, kdy začátek šelestu je stejný s S1, šelest je proto slyšitelný i během isovolemické kontrakce, nejlépe je slyšet parasternálně vlevo dole a nad apexem

    • mitrální regurgitace, trikuspidální regurgitace, VSD

     • pozdní regurgitační šelest – následuje po mid-systolickém kliku (uprostřed systoly), při prolapsu mitrální chlopně

   • diastolický – vzácné, jsou vždy patologické

    • časný – má charakter decrescenda, končí v polovině diastoly

     • aortální regurgitace, pulmonální regurgitace

    • mid-diastolický – má charakter crescendo-decrescendo, končí v polovině diastoly, při zvýšeném toku přes mitrální nebo trikuspidální chlopeň

     • VSD, ASD, stenóza mitrální nebo trikuspidální chlopně

   • kontinuální – vždy patologické (kromě venous hum), při toku krve během celého cyklu

    • PDA, koaktace aorty (pokud jsou výrazné kolaterální tepny)

 • Fyziologické (funkční) šelesty – časté (až u 80% dětí v průběhu života), systolické, krátké, intenzity 1/6- 2/6 a nikam se nepropagují, nejvíce v prvních 6 měsících, mezi 3.-6. rokem a na začátku dospívání

  • jsou nízkofrekvenční, bez výrazného vyzařování, typická je výrazná změna intenzity šelestu při změně polohy těla

  • vibrační šelest (systolický ejekční, při stoji se zvýší), venous hum – vířivý žilní šelest (kontinuální, pod klíčkem zprava doleva, při stoji se sníží), carotid bruit – karotický nevinný šelest (systolický ejekční, na krku), adolescentní ejekční šelest (systolický ejekční)


2a Ošetření a výživa novorozence

 • Ošetření fyziologického novorozence –podváže se a přestřihne pupečník a novorozenec se odnese na novorozenecký box ke zhodnocení průběhu poporodní adaptace a k ošetření

  • poporodní adaptace – dítě pravidelně dýchá, má dobrý svalový tonus, reaguje na bolestivé nebo nepříjemné zevní podněty, je schopno se přisávat k prsu, během prvních minut se barva kůže změní z akrocyanózy nebo celotělové canózy na růžovou (při > hematokritu na červenou)

  • ošetření

   • zajištění tepelné pohody (teplota prostředí 20-22 oC) – po ošetření se dítě dá na břicho matky, která tak slouží jako zdroj tepla, záda dítěte se překryjí suchými nahřátými plenami

   • osušení kůže od plodové vody (osuší se pouze dotyky čistým ručníkem, ne třením) – dále se tak sníží ztráty tepla, mázek se neodstraňuje, protože slouží jako ochrana ještě nedostatečně zrohovatělé kůže (při tření hrozí vzniku pozdějšího erythema toxicum, které svědí a hrozí sekundírní infekce při rozškrábání)

   • kontrola pupečníkového pahýlu, aby nedošlo ke krvácení

   • ošetření pupečníkového pahýlu dezinfekčním roztokem a zabalení jeho konce do sterilního čtverce

   • zvážení a změření dítěte, změření obvodu hlavy a hrudníku

    • hmotnost – 2500-4200g

    • délka – 47-55cm, měří ve speciálním korýtku bodymetr, kdy dítě leží na zádech a opírá se temenem hlavy o stěnu měřidla

    • obvod hlavy – 33-37cm, měření páskovým metrem v nejdelším okcipitofrontálním obvodu (přes čelo na záhlaví)

    • obvod hrudníku – 30-37cm, měří se páskovým metrem v úrovni bradavek, obvod bývá o 1-2 cm menší než obvod hlavy

   • kredeizace – vykapání spojivkového vaku dezinfekčním nebo antibiotickým roztokem, jedná se o prevenci gonokokové nebo jiné bakteriální nebo chlamydiové konjunktivitidy

   • aplikace vitaminu K – 1 mg IM, jedná se o prevenci vzniku hemoragické nemoci novorozence

   • označení dítěte – plastový kroužek se jménem, dává se okolo zápěstí nebo kotníku

 • Výživa novorozence – viz ot. 13a


2b Obstrukce vývodných cest močových, V-U reflux a hydronefróza

 • Obstrukční uropatie: hydronefróza, hydroureter, megaureter, zdvojený dutý systém ledvin, ureter fissus/duplex, ureterokéla, ektopicky ústící ureter, divertikl VU, chlopeň/stenóza zadní uretry, dysfunkční/neurogenní VU

 • Porucha odtoku moče, močová infekce, neprospívání, zvracení, nejasné teploty

 • Obstrukce vývodných cest močových

  • Ureteropelvická junkce

   • Kongenitální stenóza junkce (Idiopatická hydronefróza) – vrozená anomálie, často bilaterální, neohraničená bolest ledvin zhoršující se po vypití většího množství tekutin

    • D – intravenózní urografie (IVU), UZ

    • T – endoskopická pyelotomie, balónková dilatace, excize PUJ s reanastomózou

   • Litiáza

  • Ureter stenóza x atrézie

   • Obstrukční megaureter – obstrukce při vstupu do močového měchýře

   • Litiáza

   • Ureterokéla – zúžení koncové části ureteru

   • Retroperitoneální fibróza – často idiopatická, ureter je posunut mediálně, T - kortikoidy

   • Retroperitoneální tumor – útlak ureteru (lymfom)

  • Močový měchýř

   • Neurogenní dysfunkce – T - α-adrenergní antagonisty

   • Rabdomyosarkom

  • Uretra

   • Chlopeň zadní uretry - nejčastější příčina u chlapců, projevuje se pomalým odtokem moči (uroflow) při močení a hypertrofií detrusoru, D – uroflowmetrie, následně uretrocystoskopie

   • Uretrální stenóza – hlavně u dívek, po infekcích, traumatu, instrumentálních výkonech, T – uretroplastika

   • Phimosis, meatální striktura

 • Vezikouretrální reflux – retrográdní zpětný tok moči z močového měchýře do ureteru nebo až ledviny

  • Pro normální fci – šikmý průběh ureteru a dostatečná délka intramurální části

  • P – vrozená inkompetence ureterovezikální junkce – zdvojení a ektopie ureteru (primární reflux), obstrukce močového měchýře, opakované infekce, neurogenní poruchy (sekundární reflux)

  • RF – anomálie vývodných cest močových (ureter duplex, ureterokéla), neurogenní močových měchýř (při meningomyelocéle), cystitis, operace močového měchýře

  • KO – většinou asymptomatický, při UTI známky zánětu

  • D – MCRG – mikční cystoradiografie (u všech dětí < 8 let s anamnézou UTI), DMCA scan (průkaz renálních jizev)

   • klasifikace – stupeň I-V, podle dosahu výšky refluxu, přítomnosti dilatace ureteru, kalichů a pánviček a klikacení ureteru, při stupni IV a V je vysoké riziko vzniku renálních jizev

  • T – trvalá antibiotická profylaxe (Furantoin, Biseptol, Triprim), chirurgická léčba nevede ke zlepšení, kontrola močí 1x měsíc

  • K – časté infekce močových cest (UTI), enuréza, refluxní nefropatie (chronická pyelonefritida) s renálními jizvami (hlavně při opakovaných infekcích), hypertenze, ESRD (end stage renal disease, kdy je proteinurie, glomeruloskleróza a intersticiální jizvy)


2c Diferenciální diagnóza běžných exantémů

 • D – velice důležitá je anamnéza, hlavně epidemiologická (výskyt podobných příznaků/infekcí v okolí), osobní (prodělaná exantémová onemocnění, očkování, nedávná pasivní imunizace, alergie), anamnéza nynějšího onemocnění (pobodání hmyzem, požití nového léku, prodromální příznaky, místo vyrážky, její šíření a charakter, přítomnost horečky a dalších systémových příznaků), fyzikální vyšetření (pátráme po vyrážkách na sliznicích, zvětšení lymfatických uzlin

 • Infekční exantémy – viz ot. 26b

 • Exantémy při systémových onemocněních

  • SLE – vzniká kdykoliv

   • KO – erytematózní kožní vyrážka, palpovatelná purpura, Raynaudův fenomén, non-/trombocytopenická purpura, diskoidní lupus (ložisková vrstva keratinózy, může způsobovat alopecii)

   • L – fotodistribuční, na obličeji (motýlovitý erytém, difúzní diskoidní exantém)

   • neonatální lupus erythematosus – u dětí < 6 měsíců

    • KO – anulární (okrouhlé s centrálním výbledem) erytematózní vyrážky, olupující se strupy

    • L – fotodistribuční, hlavně na hlavě a krku

  • Juvenilní dermatomyositida – vzniká kdykoliv

   • KO – heliotropní červenofialový exantém + otoky víček, šupící se erytematózní dermatitida

   • L – periokulárně, na obličeji, na ramenou, na extenzorových plochách končetin (ruka, zápěstí, loket) a nad klouby, později kalcifikace ve svalech a podkoží

  • Henoch-Schonlein purpura – hlavně děti a adolescenti

   • KO – purpurózní papuly a strupy, nesvědí, během 14 dní změna barvy

   • L – hýždě a extenzorové plochy dolních končetin

  • Kawasakiho choroba – hlavně novorozenci a děti

   • KO – polymorfní rash/skarlatiformní exantém, edémy a indurace dlaní a plosek s následným olupováním

   • L – difuzně

  • IBD – hlavně děti a adolescenti

   • KO – afty, erytema nodosum (červené vystouplé uzlíky nad holenní kostí), pyoderma gangrenosum, tromboflebitida

   • L – afty v ústní dutině, píštěle perianálně

 • Iritační kontaktní dermatitida - lokální zánět kůže způsobený kontaktem s dráživou látkou

  • Plenková iritační dermatitida – 10% novorozenců

   • KO – kůže vystavená opakovanému dráždění močí a stolicí je erytematózní

 • Alergické exantémy

  • KO – pruritus, erytém, exantém, urtikarie, otoky, ekzémy + mohou být laryngospazmus, bronchospazmus, až příznaky anafylaktického šoku

  • Alergická dermatitida

   • KO – většinou akutní těžká lokální reakce kůže hodiny po expozici, vytvoří se erytematózní vyrážka, která silně svědí, následně se tvoří vesikuly a buly, často vyplněné serosangvinózní tekutinou, pokud nebyl jedinec předtím ještě senzibilizován, objeví se příznaky až za 7-14 dní a nejsou tak těžké

  • Lékové exantémy – atb., sulfonamidy, salicyláty, analgetika, K: pestré, svědí, makulózní, papilózní, urtikarielní

  • Prurigo symplex acuta

 • Syndrom sérové nemoci

  • KO – silný pruritus, generalizovaný splývavý exantém, erytém nebo urtikarie, otoky, otoky kloubů a uzlin, subfebrilie až febrilie, celková alterace stavu

 • Kožní forma porfyrie – fotosenzitivita kůže s jejím postižením


3a Porodní traumatismus

 • Porodní traumatismus – predispozice: makrosomie, kefalopelvický nepoměr, protrahovaný porod.

  • Petechie, ekchymózy – hlava, krk, hrudník, i hemoragie pod spojivkou, zresorbují se, vyloučení hemoragií sítnice.

  • Caput succedatum (porodní nádor) –měkké, těstovité, difúzní edematózní prosáknutí podkoží, nejčastěji na temeni/v záhlaví, lokalizován nad periostem, , vzniká na vedoucí prostupující části plodu, pokud prostupuje obličejová část (deflexní poloha), je výrazný obličejový porodní nádor, mohou být petechie a ekchymózy, většinou jsou pouze nevýrazné retinální nebo subkonjunktivální hemoragie

   • T – nevyžaduje léčbu

  • Kefalohematom – subperiostální krvácení, ohraničen periostem, nepřesahuje lebeční švy, který ale nepřechází přes sutury vymezující jednotlivé kosti, palpačně je citlivá fluktuace tekutiny, v  5% lineární fraktura lebky, vzácně fraktura lbi nebo ic krvácení časem se hematom zorganizuje a zresorbuje, vzácně může zkalcifikovat

   • T – nevyžaduje léčbu, při většich kefalhematomech je většinou nutné sledovat krevní obraz (anémie) a hladinu bilirubinu (z rozpadu erytrocytů v hematomu)

  • Poranění páteře a míchy – mohou vzniknout při hyperextenzním postavení plodu („star gazing“), pokud dojde k přílišné rotaci (C3-4) nebo tahu (C7-T1)

  • Fraktura klavikuly – otok a krepitace nad klíčkem, často se zjistí až za týden při vytvoření svalku, není nutné dělat rtg, končetina se šetří, ve spánku se fixuje do 90o flexe v lokti a 60o abdukce paže, zhojení je bez následků

  • Paréza plexus brachialis – většinou z útlaku edémem nebo hematomem, vzácně přerušení

   • horní typ (Duchenne-Erb) – častější, rozsah je C5-C6, postižení svalů ramene, lopatky a paže, HK je tak ve vnitřní rotaci s extenzí v lokti („jako číšník čekající na spropitné“), je výbavný úchopový reflex

   • dolní typ (Klumpke) – méně častý, rozsah je C7-Th1, postižení svalů předloktí a ruky, při postižení krčního sympatiku je Hornerova trias (mióza, ptóza, enoftalmus)

   • T – první týden je končetina v klidu, poté rehabilitace – zabránit vzniku kontraktur
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət