Ana səhifə

Zasady lotu


Yüklə 188.5 Kb.
səhifə1/4
tarix25.06.2016
ölçüsü188.5 Kb.
  1   2   3   4
ZASADY LOTU


1

Czy profile klasyczne są dużo bardziej „wrażliwe” na zabrudzenia od profili laminarnych?

Nie


2

Aby szybowiec znalazł się w fazie lotu nazwanej autorotacją skrzydła, musi powstać zaburzenie, które spowoduje, że oba skrzydła opływane będą

Opływane nierównomiernie3

Aby zapobiec zjawisku flatteru giętno-lotkowemu należy

Zwiększyć sztywność gietną skrzydła i zastosować wyważenie masowe lotek.4

Aby zapobiec zjawisku flatteru giętno-skrętnemu należy

Zwiększyć sztywność skrętną skrzydła i przesunąć środek ciężkości


skrzydła jak najbliżej osi skrętnej

5

Aby zapobiec zjawisku odwrotnego działania lotek należy

Zwiększyć sztywność skrętną skrzydła6

Aby zapobiec zjawisku trzepotania usterzeń należy

Zastosować usterzenia typu T i starannie opracować przejście


skrzydło-kadłub.

7

Aerodynamiczna krawędź natarcia to linia łącząca punkty płata lotniczego, w których

Prędkość strumienia = 0, a ciśnienie = ciśnieniu spiętrzenia8

Brak wyważenia masowego lotek na dużych prędkościach lotu jest bezpośrednią przyczyną występowania

Flatteru lotkowego9

Buffeting to inaczej

Trzepotanie usterzeń10

Ciało porusza się po okręgu z prędkością 'υ'. Jeżeli zwiększymy dwukrotnie prędkość ciała to

V kątowa W wzrośnie dwukrotnie, przyspieszenie dośrodkowe wzrośnie


czterokrotnie

11

Ciało porusza się po okręgu z prędkością ‘υ’. Jeżeli zwiększymy dwukrotnie promień okręgu to

V kątowa W zmaleje dwukrotnie, droga przebyta przez ciało w czasie


okresu T wzrośnie dwukrotnie i przyspieszenie dośrodkowe zmaleje dwukrotnie

12

Ciało porusza się ze stałą prędkością ‘υ’ po okręgu o promieniu ‘R’. Wypadkowy wektor przyśpieszenia, działającego na to ciało, jest zawsze skierowany

W stronę środka okręgu

13

Ciało porusza się ze zmienną prędkością ‘υ’ po okręgu o promieniu ‘R’. Kąt ‘α’ zawarty między promieniem ‘R’, a wektorem przyśpieszenia ‘a’ działającym na ciało jest:


14

Ciśnienie statyczne w punkcie przejścia z opływu laminarnego w oplyw turbulentny jest

Minimalne na górnej powierzchni i maksymalne na dolnej15

Co to jest „równanie stanu powietrza” ?

Związek między ciśnieniem statycznym i gęstością, temperaturą i stałą


gazową powietrza a=ggRT

16

Co się rozumie pod pojęciem „sterowności” obiektu latającego (samolotu, śmigłowca, szybowca, lotni itp.)?

Zdolność do "odpowiadania" przez obiekt na zadawane przez pilota impulsy


sterujące

17

Co to jest „ciśnienie spiętrzeniowe”?

różnica ciśnienia dynamicznego i statycznego.18

Co to jest „opływ laminarny”?

Niezaburzony opływ od krawędzi natarcia do punktu przejściowego19

Co to jest „pułap teoretyczny” statku powietrznego (śmigłowca, samolotu, szybowca itp.)?

Największa wysokość, na którą teoretycznie samolot może się wznieść20

Co to jest „stateczność statyczna” obiektu (samolotu, śmigłowca, szybowca, lotni itp.)?

Istnienie tendencji (w postaci działania siły lub momentu) do powrotu do


równowagi po wytrąceniu z niej

21

Co to jest „środek parcia profilu” ?

Wyobrażalny punkt na cięciwie profilu, w którym działa wypadkowa


wszystkich sił aerodynamicznych występujących na profilu.

22

Co to jest „warstwa przyścienna”?

Warstwa powietrza opływającego dowolny element, w której V zmienia się od


0 do V opływu.

23

Co to jest „wydłużenie” skrzydła samolotu lub szybowca, albo łopaty nośnej?

Stosunek rozpiętości do średniej cięciwy geometrycznej.24

Co to jest elewacja lotniska?

Fizyczne wzniesienie płyty lotniska nad umowny poziom morza wg ISA25

Co to jest gęstość powietrza?

Ilość masy powietrza zawartej w mˇ objętości26

Co to jest Międzynarodowa Atmosfera Wzorcowa ISA (International Standard Atmosphere)?

Zbiór uznawanych za wzorcowe wielkości ciśnienia statycznego p,


temperatury t oraz gęstości powietrza g na różnych wysokościach

27

Co to jest wysokość ciśnieniowa nad poziomem lotniska?

Wysokość odczytywana na wysokościomierzu ciśnieniowym ustawionym na


aktualne QFE

28

Co to jest wysokość ciśnieniowa nad poziomem morza?

Wysokość odczytywana na wysokościomierzu ciśnieniowym ustawionym na


aktualne QNH.

29

Co to jest wysokość gęstościowa?

Wysokość pozorna, na której gęstość powietrza jest równa wartości


standardowej wg atmosfery ISA

30

Co to jest wysokość standardowa?

Wysokość odczytywana na wysokościomierzu ciśnieniu ustawionym na


standardową wartość na poziomie morza QNE , tj. 1013,25 hPa = 760 mmHg

31

Czy między ciśnieniem statycznym powietrza (p), jego temperaturą bezwzględną (T) i gęstością (ρ) istnieje jakiś związek?

- tak, wyrażony równaniem stanu P=(ro)*g*R*T g = przysp.


Ziemskie 9,81m/s2
R = stała gazowa pow. = 29,2746m/K

32

Czy obiekt (samolot, śmigłowiec, szybowiec, lotnia itp.) niestateczny statycznie może być stateczny dynamicznie?

Nie


33

Czy płatowiec może mieć tą samą doskonałość dla dwóch różnych kątów natarcia α 1 α optymalne?

- tak


34

Czy wzrost stateczności powoduje zmianę sterowności?

- tak, sterowność maleje35

Czym się różnią stateczność statyczna i stateczność dynamiczna obiektu (samolotu, śmigłowca, szybowca, lotni itp.)?

- stateczność statyczna uwzględnia tylko tendencje do powrotu do równowagi, a stateczność dynamiczna uwzględnia charakter ruchu obiektu

36

Czym się wyraża „niestateczność statyczna” obiektu (samolotu, śmigłowca, szybowca, lotni itp.)?

- istnieniem tendencji ( w postaci działania siły lub momentu) do


pogłębiania odejścia od stanu równowagi po wytrąceniu z niej

37

Czym się wyraża „stateczność statyczna obojętna” obiektu (samolotu, śmigłowca, szybowca, lotni itp.)?

- brakiem jakiejkolwiek reakcji obiektu na wytrącenia38

Dla płata o jakim profilu nie powstaje opór indukowany na zerowym kącie natarcia?

- dwuwypukłym symetrycznym39

Dla ruchu jednostajnie przyśpieszonego dwukrotne zwiększenie czasu przy stałym przyspieszeniu powoduje

- czterokrotne zwiększenie przebytej drogi40

Dla ruchu jednostajnie przyśpieszonego dwukrotne zwiększenie przyśpieszenia w stałym czasie (t) powoduje

- dwukrotne zwiększenie przebytej drogi41

Dla skrzydła o obrysie prostokątnym prawdą jest, że

- cięciwa geometryczna nie zmienia się wzdłuż rozpiętości42

Jakie jest wydłużenie dla trzech skrzydeł o tej samej powierzchni i tej samej rozpiętości, ale różnym obrysie (prostokątnym, trapezowym i eliptycznym)?

- takie samo dla wszystkich43

Dla ustalonego lotu nurkowego prawdziwe jest równanie:

- Px = Q


44

Do jakiego wykresu odnosi się potoczna nazwa „krzywa Lilienthala”?

- do krzywej biegunowej , pokazującej zależność siły nośnej do


oporu

45

Jaki wzór służy do obliczenia wartości oporu indukowanego?

gdzie λ nazywa się wydłużeniem skrzydła i określone jest zależnością:


46

Do urządzeń powiększających powierzchnię skrzydła można zaliczyć

- poszerzasz i klapę przednią47

Do urządzeń, przeszkadzających odrywaniu się strug powietrza na grzbiecie skrzydła, można zaliczyć

- sloty(skrzela)48

Do urządzeń, wysklepiających profil mało wysklepiony na mocno wysklepiony, można zaliczyć

- klapę przednią49

Dodatni skos skrzydła powoduje

-Zwiększenie stateczności statycznej podłużnej50

Doskonałość profilu

-Zmniejsza się zależność od ά51

Dwukrotne zwiększenie prędkości przepływu w zamkniętym tunelu spowoduje

- czterokrotny spadek ciśnienia statycznego52

Flatter jest to nazwa zjawiska związanego z

- powstawaniem drgań samowzbudnych53

Gdy do kanału o zmiennej powierzchni przekroju wpada powietrze z prędkością początkową V, będzie ona ulegała zmianie. W jaki sposób?

- Przy zmniejszaniu powierzchni przekroju V się zwiększa54

Grubość profilu to

- największa odległość między górnym i dolnym obrysem profilu prostopadła


do jego cięciwy

55

Im większa lepkość powietrza tym

- opór tarcia większy a warstwa przyścienna grubsza56

Istnienie na płatowcu niezbędnych powierzchni sterowych powoduje powstawanie głównie

- oporu szczelinowego57

Jak inaczej nazywa się flettner?

- Klapka odciążająca58

Jak musi zmienić się prędkość lotu w zakręcie prawidłowym, aby przy tym samym przechyleniu promień zakrętu wzrósł czterokrotnie?

- zwiększyć dwukrotnie59

Jak nazywa się klapka wyważająca, której położenie można zmieniać podczas lotu niezależnie?

- trymer


60

Jak nazywa się punkt, w którym przepływ powietrza zmienia charakter z laminarnego na turbulentny?

- punkt przejściowy61

Jak nazywa się wykres przedstawiający zależność współczynnika siły nośnej 'Cz' od współczynnika oporu 'Cx' statku powietrznego?

-biegunowa62

Jak nazywa się prędkość statku powietrznego (śmigłowca, samolotu, szybowca itp.) oznaczana VNE?

- max prędkość dopuszczalna63

Jak nazywają się i jakie mają symbole w układzie SI jednostki masy, długości i czasu?

- kg, m, sec64

Jak nazywają się i jakie mają symbole w układzie SI jednostki siły, ciśnienia i temperatury?

- niuton, paskal, kelwin65

Jak w jednostkach podstawowych układu SI można zapisać wielkość ciśnienia 1000 hPa?

- 100 000 N/m266

Jak zmieni się promień zakrętu prawidłowego, jeżeli przy stałym przechyleniu zwiększy się prędkość dwukrotnie?

- wzrośnie czterokrotnie67

Jak zmienia się doskonałość szybowca "d" w krążeniu z przechyleniem "j", jeżeli lot odbywa się na stałym kącie natarcia?

Zmaleje


68

Jak zmienia się wysokość gęstościowa w sytuacji, gdy temperatura powietrza jest wyższa od standardowej wartości ISA?

- wzrasta69

Jaka jest różnica pomiędzy korkociągiem płaskim a stromym?

- większa kątowa zmiana kierunku w korkociągu płaskim70

Jaka jest zależność pomiędzy prędkością lotu ‘υ’ i prędkością opadania ‘w’ podczas lotu ślizgowego?

Opadanie wzrasta, gdy rośnie prędkość71

Jaka jest zależność pomiędzy prędkością lotu ‘υz’ w prawidłowym zakręcie z przechyleniem "j", a prędkością lotu po prostej ‘υ’, jeżeli lot odbywa się na stałym kącie natarcia?

Prędkość maleje (dlatego przed zakrętem troszkę rozpędzamy szybowiec, gdy lecimy z małą prędkością, aby nie wpaść w korkociąg)72

Jaka wzorcowa wielkość ciśnienia powietrza na poziomie morza, wyrażona w starych jednostkach „milimetrach słupa rtęci”, odpowiada po = 1013,25 hPa?

- 760 mmHg73

Jaką nazwę nosi stosunek ciśnienia statycznego na dowolnej wysokości do wzorcowego ciśnienia na poziomie morza δ = p/po?

- ciśnienie względne74

Jaką nazwę nosi stosunek gęstości powietrza na dowolnej wysokości do wzorcowej (standardowej) gęstości na poziomie morza σ = ρ/ρo?

- gęstość powietrza względna75

Jaką nazwę nosi stosunek temperatury powietrza na dowolnej wysokości, wyrażonej w Kelwinach (K), do wzorcowej temperatury na poziomie morza, również wyrażonej w Kelwinach (K) Θ = T/To?

- bezwymiarowa temperatura względna76

Jaką wielkość ma wzorcowe (standardowe) ciśnienie statyczne na poziomie morza?

- 101 325N/m2 = 1013,25 hPa77

Jaką wielkość, wyrażoną w Kelwinach (K) ma wzorcowa (standardowa) temperatura powietrza na poziomie morza?

288 K


78

Jaką wielkość, wyrażoną w kg/m2, ma wzorcowa (standardowa) gęstość powietrza ρo na poziomie morza?

- 1,2255 kg/m3 (w pytaniu jest chyba błąd nie „w kg/m2” tylko „kg/m3”)79

Jaką wielkość, wyrażoną w stopniach Celsjusza (°C), ma wzorcowa (standardowa) temperatura powietrza na poziomie morza?

+15 °C


80

Jaki istnieje związek między wielkością temperatury powietrza "t" wyrażoną w stopniach Celsjusza (?C) a temperaturą "T" wyrażoną w Kelwinach (K)?

T = t + 27381

Jakie główne cechy ma gruby profil w porównaniu z cieńszym przy takiej samej prędkości opływu?

większy opór i większy Cz82

Jakie parametry służą określeniu fizycznego stanu powietrza?

- ciśnienie statyczne, temperatura, gęstość83

Jakie przedrostki w symbolach jednostek miar SI oznaczają zwielokrotnienie o 10, 100 i 1000?

- deka, hekto, kilo84

Jakie wielkości trzeba znać, aby obliczyć przeciążenie "n" w prawidłowym zakręcie?

- znać przechylenie85

Jakiemu celowi służy tzw. „mechanizacja skrzydła” (klapy, sloty, interceptory)?

- zmianie współczynników aerodynamicznych w celu wywierania wpływu na


osiągi (np. prędkości podejścia do lądowania)

86

Jakim przyrządem mierzona jest wysokość rzeczywista, czyli oddalenie statku powietrznego od powierzchni ziemi?

- wysokościomierzem radiowym ( radarowym )87

Jedną z miar stateczności dynamicznej obiektu (samolotu, śmigłowca, szybowca, lotni itp.) jest „czas połówkowy”. Co to jest za wielkość?

- czas upływający od odchylenia od równowagi o jakąś wielkość do chwili


zmniejszenia tego odchylenia do połowy (50%)

88

Jeżeli ciało wytrącone ze stanu równowagi, krótkotrwałym impulsem zewnętrznym, porusza się ruchem jednostajnym, to mamy do czynienia z

- równowagą obojętną89

Jeżeli ciało wytrącone ze stanu równowagi, krótkotrwałym impulsem zewnętrznym, porusza się ruchem przyśpieszonym, zwiększając odchylenie, to mamy do czynienia z

- równowagą chwiejną90

Jeżeli dodamy do siebie opory wszystkich części płatowca (tj. skrzydeł, kadłuba, usterzenia, itd.), to otrzymana suma będzie

- mniejsza od oporu płatowca zmontowanego z tych części91

Jeżeli dwukrotnie zwiększymy prędkość przepływu, to siła nośna

- wzrośnie czterokrotnie92

Jeżeli dwukrotnie zwiększymy prędkość przepływu, to siła oporu

- wzrośnie czterokrotnie93

Jeżeli zmniejszymy temperaturę przepływającego powietrza, nie zmieniając kąta natarcia, powierzchni skrzydła i prędkości przepływu to

- siły aerodynamiczne na skrzydle wzrosną94

Jeżeli zwiększy się powierzchnię statecznika poziomego to

- stateczność stateczna podłużna wzrośnie95

Każde ciało ma swój własny, stały i niezmienny współczynnik oporu kształtu cxkszt. Czy to prawda?

- fałsz (zależy również od ustawienia ciała)96

Kąt natarcia, dla którego Cx = Cxmin jest zawsze

- mniejszy od ά dla Czmax/Cxmax97

Kąt natarcia płata o profilu wklęsło-wypukłym, dla którego nie powstaje opór indukowany, ma wartość

- ujemną

  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət