Ana səhifə

Załącznik nr 1 do siwz nr 26/2013 opis prZedmiotu zamówienia makaron


Yüklə 81 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü81 Kb.


Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr 26/2013

opis prZedmiotu zamówienia
MAKARON


opis wg słownika CPV

kod CPV


15851100-9


indeks materiałowy

JIM


8920PL0561253

8920PL0561249

1. Wstęp

1.1. Zakres

Niniejszym opisem przedmiotu zmówienia objęto wymagania, dotyczące makaronów wyprodukowanych z produktów otrzymanych z przemiału ziarna pszenicy durum, wody i jaj.


1.2. Dokumenty powołane

Do stosowania niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są niezbędne podane niżej dokumenty. Stosuje się ostatnie aktualne wydanie dokumentu (łącznie ze zmianami): • PN-A-74131 Makaron;

 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2009r. nr 91 poz. 740 z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. 2007 r. Nr. 137, poz.966 z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych ( Dz. U. 2010r. nr 232 poz.1525 z późn. zm.);

 • Rozporządzenie (WE) Nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r.
  w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz. U. L 70 z 16.03.2005, s 1 z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych ( Dz. U. L 364
  z 20.12.2006, s 5 z późn. zm.);

1.3. Definicja

Makaron wyborowy - produkt otrzymany z surowców pochodzących z przemiału ziarna pszenicy durum – mąka makaronowa typ 950 i wody z dodatkiem jaj i innych składników, odpowiednio uformowany i wysuszony.2. Klasyfikacja

2.1. Typ

Makaron Wyborowy2.1.2. Rodzaj

Z dodatkiem jaj (co najmiej dwóch), których liczbę deklaruje producent w przeliczeniu na 1kg mąk.2.1.3. Formy

Krótkie: nitki cięte, kolanka o powierzchni gładkiej lub karbowanej, świderki, muszelki.

Długie: nitki, spaghetti.

3. Wymagania

3.1. Surowce

a) mąka makaronowa durum typ 9503.2. Wymagania ogólne

W produkcji makaronów typu wyborowego nie dopuszcza się stosowania surowców zbożowych pochodzacych z przemiału pszenicy zwyczajnej.W produkcji makaronów nie dopuszcza się do stosowania barwników, aromatów, srodków słodzących, substancji konserwujacych i skrobi modyfikowanych.
3.3. Wymagania organoleptyczne


Lp.

Cechy

Wymagania – przed ugotowaniem

1

Wygląd

Swoisty dla danego rodzaju i formy, kształt właściwy dla danej formy, sporadycznie niewielkie zniekształcenia, dopuszczalne nieliczne pstrociny.

2

Barwa

Jednolita, swoista dla użytych surowców

3

Zapach

Swoisty dla użytych surowców, obcy niedopuszczalny.
Lp.

Cechy

Wymagania – po ugotowaniu

1

Wygląd

Swoisty dla danego rodzaju i formy, dobrze zachowany kształt, sporadyczne zniekształcenia, bez zlepów, konsystencja niekleista, dopuszczalne nieliczne pstrociny.

2

Barwa

Jednolita, swoista dla użytych surowców

3

Zapach

Swoisty dla użytych surowców, obcy niedopuszczalny.

3.4. Wymagania fizykochemiczne

Lp.

Cechy

Wymagania

1

Zawartość tłuszczu1), % (m/m), nie mniej niż

1,42)

2

Wilgotność, % (m/m) nie więcej niż

12,5

3


Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w 10% (m/m) roztworze HCl, % (m/m), nie więcej niż

0,12

4


Zawartość makaronu niewłaściwej długości przed ugotowaniem, % (m/m), nie więcej niż:

 1. formy długie

 2. formy krótkie

15

---5


Zawartość makaronu zdeformowanego przed ugotowaniem, % (m/m), nie więcej niż:

 1. formy długie

 2. formy krótkie

15

106

Obecność zanieczyszczeń mineralnych

niedopuszczalna

7

Obecność zanieczyszczeń organicznych

niedopuszczalna

8

Obecność szkodników zbożowo-mącznych i innych lub ich pozostałości

niedopuszczalna

1) w przypadku większego dodatku jaj zawartość tłuszczu wzrasta o 0,5 % w stosunku do dodatku jednego jaja na 1 kg mąki.

2) w przypadku wzbogacenia makaronu dodatkiem produktów mlecznych zawartość tłuszczu jest większa niż podano w tablicy i jest podawana przez producenta na opakowaniu jednostkowym.

Zawartość zanieczyszczeń (w tym metali szkodliwych) w produkcie oraz dozwolonych substancji dodatkowych zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem1) 2) 3).

3.5. Wymagania mikrobiologiczne

Obecność bakterii z rodzaju Salmonella w 25g produktu jest niedopuszczalna.

Liczba gronkowców chorobotwórczych w 1g produktu nie powinna być większa niż 1 000.

4. Trwałość

Okres przydatności do spożycia nie powinien być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do magazynu.5. Masa netto

Masa netto opakowań jednostkowych powinna wynosić 0,5 – 1,5 kg.

Dopuszczalna ujemna wartość błędu masy netto powinna być zgodna z obowiązującym prawem4).

6. Badania

6.1. Pobieranie próbek

Zgodnie z zapisami normy PN-93/A-74130.6.2. Metody badań

6.2.1 Oznaczanie cech organoleptycznych

Zgodnie z zapisami normy PN-93/A-74130.6.2.2 Oznaczanie cech fizykochemicznych

Zgodnie z zapisami normy PN-93/A-74130.7. Pakowanie, znakowanie, przechowywanie

7.1. Pakowanie

Zgodnie z zapisami normy PN-91/A-74017.7.1.1. Opakowanie jednostkowe

Opakowania jednostkowe - torby z folii polietylenowej spawane, wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Opakowania jednostkowe powinny zabezpieczać produkt przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, powinny być czyste, bez obcych zapachów i uszkodzeń mechanicznych.
7.1.2. Opakowanie transportowe

Opakowania transportowe – pudła tekturowe (zgodne z obowiązującymi normami) – powinny zabezpieczać produkt przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, powinny być czyste, bez obcych zapachów i uszkodzeń mechanicznych.

Nie dopuszcza się pudeł zamokniętych, zapleśniałych, z załamaniami, zagięciami i innymi uszkodzeniami mechanicznymi.

7.2. Znakowanie

Zgodnie z zapisami normy PN-91/A-74017 oraz z aktualnie obowiązującym prawem5).7.3. Przechowywanie

Przechowywać w warunkach określonych zgodnie z PN-91/A-74017 oraz zgodnie z zaleceniami producenta.


8. Częstotliwość dostaw

Realizacja dostaw – 1 raz na kwartał.9. Transport

Transport makaronu powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-91/A-74017.Transport makaronu powinien odbywać się samochodem przeznaczonym do przewozu środków spożywczych. Środki transportu powinny spełniać wymogi zawarte w załączniku nr 2 do Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego Rady z dnia 29.04.2004r. sprawie higieny środków spożywczych.


1 Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz. U. L 364 z 20.12.2006, s 5 z późn. zm.)
2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. 2010 nr 232 poz. 1525 z późn. zm.)

3 Rozporządzenie (WE) Nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG ( Dz. U. L 70 z 16.03.2005, s 1 z późn. zm.)

4 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2009r. nr 91 poz. 740 z późn. zm.)

5 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.)Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət