Ana səhifə

YÜksek askeri ŞÛranin kuruluş ve görevleri hakkinda kanun


Yüklə 45 Kb.
tarix18.07.2016
ölçüsü45 Kb.
5007

 


YÜKSEK ASKERİ ŞÛRANIN KURULUŞ VE

GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 
          Kanun Numarası                 : 1612

          Kabul Tarihi                         : 17/7/1972

          Yayımlandığı R. Gazete       : Tarih : 26/7/1972   Sayı : 14257

          Yayımlandığı Düstur            : Tertip : 5   Cilt : 11   Sayfa : 2924

 
             Kuruluş:

             Madde 1 – Yalnız barış zamanında görev yapmak üzere Başkent'te Yüksek Askeri Şûra kurulmuştur.

             Başkan ve üyeler:

             Madde 2 – (Değişik: 17/5/1979 - 2233/1 md.)

             Yüksek Askeri Şûranın üyeleri; Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı, Kuvvet Komutanları, Ordu Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Donanma Komutanı ile Silahlı Kuvvetler kadrolarında bulunan orgeneral ve oramirallerdir.

             (İkinci fıkra Mülga: 15/10/1980 - 2317/2 md.)

             Yüksek Askeri Şûranın Başkanı Başbakandır. Başbakan bulunmadığında Genelkurmay Başkanı Yüksek Askeri Şûraya Başkanlık eder.

             Yüksek Askeri Şûra üyelerinin terfi işlemleri ile ilgili konulardaki oy hakkı ve değerlendirme notu eş değerdedir.

             Görevler:

             Madde 3 – Yüksek Askeri Şûranın görevleri şunlardır:

             a) Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik anafikrin (Konseptin) tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususlarında görüş bildirmek;

             b) Silahlı Kuvvetlerin anaprogram ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek;

             c) Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını inceleyip görüş bildirmek;

             d) Başbakan, Genelkurmay Başkanı veya Milli Savunma Bakanının lüzum gördükleri hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek;

             e) Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak,

             Toplantı zaman ve yeri:

             Madde 4 – (Değişik: 1/11/1983 - 2938/1 md.)

             Yüksek Askeri Şûra her yıl olağan olarak iki defa toplanır. Olağan toplantılardan biri Ağustos ayının ilk haftasında, diğeri Genelkurmay Başkanınca belirlenecek zamanda yapılır.

             Yüksek Askeri Şûra Genelkurmay Başkanının istemi üzerine de o yıl içerisinde ayrıca toplanabilir.

5008
             Toplantı çokluğu ve oylama:

             Madde 5 – Yüksek Askeri Şûra, bütün üyelerin katılması ile toplanır. Ancak özürü olanlar toplantıya katılamayacaklarını (Toplantı gününden önce) Şûra Genel Sekreterine bildirirler.

             Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Başkanın katıldığı tarafın oyları geçerli sayılır. Oylama işlemi aksine bir karar alnmadıkça açık olarak yapılır.

             Toplantıya katılamayan üyeler, gündemdeki konular hakkında, görüşlerini yazılı olarak bildirebilirler.(Ek: 13/7/2013-6496/24 md.) Yüksek Askeri Şûra kararları Cumhurbaşkanının onayı ile tekemmül eder.

             Genel Sekreterlik:

             Madde 6 – (Değişik: 17/5/1979 - 2233/1 md.)

             Genelkurmay ikinci Başkanı aynı zamanda Yüksek Askeri şûranın Genel Sekreteridir.

             Kıdemsizlerin toplantıya katılamaması:

             Madde 7 – Yüksek Askeri Şûra üyeleri; kendileri, kendilerinden kıdemli veya eşidi olan general ve amirallerin yükselme veya emeklilikleri ile ilgili konularda toplantılara katılamazlar.

             Kararların gizliliği:

             Madde 8 – Yüksek Askeri Şûra toplantıları gizli olarak yapılır. Görüşmelerin ve alınan kararların açıklanması veya yayınlanması yasaktır. Ancak açıklanmasına Yüksek Askeri Şûranın karariyle müsaade edilen konular Genel Sekreterlik aracılığı ile yayınlanır.

             Yüksek Askeri Şûrada görüşülen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile alınan kararların gizliliğinin ne şekilde ve ne zaman kaldırılacağı İçtüzükte gösterilir.

             Yönetim:

                Madde 9 – Yüksek Askeri Şûranın yönetimi, çalışma usulleri, Genel Sekreterliğin her türlü iş ve işlemleri Yüksek Askeri Şûraca kabul edilecek bir İçtüzükle düzenlenir.

             Yürürlükten kaldırılan kanunlar:

             Madde 10 – Şûrayı Askerinin Teşkilat ve Vezaifi hakkındaki 22/4/1341 tarihli ve 636 sayılı Kanun ile bu kanunun 2, 3 ve 4 üncü maddelerini değiştiren 2136 ve 5400 sayılı Kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.

             Geçici Madde 1 – (Ek: 15/10/1980 - 2317/1 md.; Değişik: 29/6/1983 - 88/1 MGK Kararı)

             Milli Güvenlik Konseyi'nin devamı süresince Yüksek Askeri Şûra'nın Başkanı; Cumhurbaşkanı ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanıdır. Şûra Üyeleri; Genelkurmay Başkanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi, Hava Kuvvetleri Komutanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi, Jandarma Genel Komutanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi, Başbakan, Milli Savunma Bakanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Donanma Komutanı ile Silahlı Kuvvetler kadrolarında bulunan Orgeneral ve Oramirallerdir.

             Cumhurbaşkanı'nın bulunmadığı hallerde en kıdemli Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Şûra'ya başkanlık eder.

5009

 

             Yüksek Askeri Şûra Üyeleri'nin, terfi işlemleriyle ilgili konulardaki oy hakkı ve değerlendirme notu eş değerdedir.             Yüksek Askeri Şûra toplantısının zamanı, yeri ve gündemi Genelkurmay Başkanının önerisine istinaden, Cumhurbaşkanı ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanının onayı ile belirlenir.

             Yürürlük:

             Madde 11 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme:

             Madde 12 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

5010-5072


1612 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

GÖSTERİR LİSTEDeğiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası


1612 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri


Yürürlüğe Giriş

Tarihi

223329/5/1979

231718/10/1980

29383/11/1983

M.G.K. 881/7/1983

6496

5

31/7/2013


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət