Ana səhifə

Yapay devlet yunanistan  > nin > 


Yüklə 303 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü303 Kb.
YAPAY DEVLET YUNANİSTAN

 << Küçük sömürgeci >> nin << Büyük hayali! >> 

(Ezilmiş, asimile edilmiş Balkan Milletleri ve

Batı Trakya’nın Müslüman Türkleri’ne sesleniş : 2 )


 • Balkanlar’da barış nasıl sağlanır? 


İnsan hakları gerçekten var mı?

Varsa gelin ‘‘ANLAŞALIM’’ ve dünyanın en problemli bölgesini huzura kavuşturalım. 21.ci asırda; insanlığın gelişerek bilim, teknoloji, uygarlık ve demokraside ilerlediği bir zamanda yaşıyoruz. Boşu boşuna kan dökmek yerine insan haklarına saygı duyalım. ‘‘BALKAN HALKLARI’’ nın kardeşçe bir araya gelerek; dil, din, kültür ve insan haklarını koruyup, haksızlıkları giderelim.

Dünyada halkların somut gerçeklerine uymayan, en haksız ve hukuksuz yapılanma Balkanlar’da olmuştur. Bu haksız, hukuksuz ve çarpık yapılanmayı aşağıdaki incelememizde gözler önüne serecek ve ispat edeceğiz. Eğer tespit ettiğimiz haksızlıklar düzeltilirse; ‘‘BALKANLARA BARIŞ GELİR.’’

Nasıl?


Önce araştırmamızın merkezi ‘‘Yunanistan’’ ı ele alalım. Çünkü her taşın altından bu küçük ülke çıkıyor. Balkanlar’daki problemlerin kaynağını sorduğunuzda, parmaklar ‘‘ATİNA’’ yı gösteriyor. ‘‘Megali İdea’’ diye bir yol tutturdular, boylarına bakmadan ‘‘PAN ELENİZM’’ fikri ile yeni bir sömürgecilik / emperyalizm yapıyorlar.

Emperyalizm, karakteri icabı ezen, sömüren ve insan haklarını yok eden bir yapıdır. Bu kötü yapıyı kurmak için; nüfus, tarih, coğrafya, kültür, uygarlık, ileri bilim ve teknoloji ister. Ayrıca teknolojiyi kullanacak ordu ve savaş yapmak için yürek ister!Bu yeni, özel ve gizli emperyalist devlette yukarıda saydıklarımız var mı? Bir bakalım:

1- Nüfus Yapısı : On milyon olduklarını gösterir sayımlarına inanırsanız, bu nüfus yetmez! Bu nüfusun parçaları (Yunanlı, Rum (Doğu Romalı), Makedon, Giritli, Arnavut, Bulgar, Ulah, Rumen, Müslüman Türk (Batı Trakya), az miktarda Ermeni ve Yahudi) den oluşmaktadır. Ben Yunanlı’yım diyen ancak 5.5 milyon kadardır. Homojen olmayan bu yapı her an bir iç savaşla karşı karşıyadır. Çok planlı ve örtülü bir despotizmle ayakta durmaktadır. Topraklarındaki bu nüfusu asimile etmek için büyük gayret göstermektedir. En büyük kozu din ve kilisedir. Batı Trakya Türkler’ini ‘‘siz Türk değil, müslüman olmuş Rum’sunuz’’ diye baskı altında tutmaktadır. Arnavutları kilise ve dil yoluyla asimile etmeye çalışmaktadır. Makedon’ları, siz tarihi Elen ırkındansınız diye zorlamakta ve yeni Makedonya Devleti’ne isim konusunda baskı yapmaktadır. (İç Not: %99 oranda aralarında hiçbir fark bulunmayan Türk ve Kürt’leri bölmek için; %1 lik fark olan dili öne sürerek, kardeş savaşını kışkırtmayı; bu karışık ve zayıf haline bakmadan ne cesaretle sürdürüyor? Hayret! Bizim aramızdaki %1 lik fark olan Kürtçe’nin %35 i de Türkçe’dir.)

2- Tarih Yapısı : Antik(eski) Isparta ve Atina şehir devletlerine sahip çıkarak, ırklarını onlara bağlıyorlar. (Elenizm) Doğu Roma İmparatorluğu’nun mirasına sarılıp, Rum (Doğu Romalı) olduklarını ileri sürüyorlar. Ya birisi veya diğeri, hangisi sizin ırkınız? Makedon (Filip oğlu İskender) sizin atanız değil ki! Latin ve Türk (Osmanlı) menşeli Arnavut’la bizdensiniz diye kilise yoluyla ırk bağı kuruyorlar. Giritli’ler sizden değil ki! Kıbrıs Rumları’nı kilise ile asimile etmişler. Eski ve küçük Pontus topluluğunun sizinle ne ilgisi var? Dilleri bile farklı idi, değişik kavimler arasında eriyip kayboldular. Kuman, Peçenek, Uz (Gagavuz) Türklerinin torunlarını; ‘‘siz müslüman olmuş Yunanlısınız’’ diye zorla asimile etmeye çalışıyor ve ‘‘BATI TRAKYA MÜSLÜMAN TÜRKLERİNİN’’ Lozan Anlaşması ile kabul edilmiş azınlık haklarını yok sayıyorsunuz. Siz kimsiniz? Atanız, babanız, soyunuz kim?

Biz, sizin hastalığınızı biliyoruz. Siz, hakkınız olmayan fazla topraklarınızı (131.940 km²) koruyacak öz nüfusu olmayan, toplama bir kavimsiniz. Fakat kabul edelim ki; bütün dünyaya bu çarpıklığı kabul ettirebilecek yeteneğe sahipsiniz, helal (!) olsun. Arnavut’un, Makedon’un, Bulgar’ın, Türk’ün, Giritli’nin dili sizin ‘‘oluşmuş’’ dilinizden ayrı diller, niçin insan haklarına saygı göstermiyorsunuz?1071 Malazgirt Meydan Savaşında 200 bin kişilik Bizans (sizin atalarınız değil) Ordusundaki Kuman, Peçenek ve Uzlar (Batı Trakya Müslüman Türk’lerinin ataları) ‘‘Alparslan’’ ın askerlerinin kendileri gibi Türkçe konuştuğunu görünce; 60 bin kişilik kardeş orduya katılmaları neyi ifade ediyor. Sizin bütün ‘‘Megali İdea’’ nızın boş, uydurma, tutarsız, başka kavimleri ata kabul etmek (!) gibi hayal üstü ve gerçekleşmeyecek olduğudur.

3- Coğrafya ve Harita Yapısı : 131.940 km² yüz ölçümü olan Yunanistan, bu toprakları savaş kazanmadan (yenilerek) masada elde etmiştir. Megali idea ve ‘‘Büyük Yunanistan’’ hayallerini; kilise, Avrupa Devletleri (şimdiki AB), Rus Çarlığı ve İstanbul Ortodoks Patrikliği ile ‘‘Etniki Eterya’’ örgütü vasıtasıyla gerçekleştirmiştir. Kronolojik sıra ile Yunanistan’ın seyir defterini inceleyelim:

a) Rum ayrı, Yunanlı ayrıdır. Irk, tarih, kültür, coğrafya ve uygarlık olarak birbiriyle çok farklıdırlar. Ortodoks kilisesinin planlı çalışmalarıyla son asırlarda birleşmişler. Müslümanların ve sonra Türkler’in (Selçuklu, Osmanlı vd.) ilk karşılaştıkları kavim Yunanlı’lar değil Rumlardır. Türkler Anadolu, İstanbul, Trakya, Kıbrıs, Girit ve diğer adaları Yunanlı’lardan almayıp, Rumlar’dan almıştır. Rumlar’ın nüfusu az ve Anadolu bomboştu. Doğu Roma İmparatorluğu ‘‘Bizans’’ adıyla son günlerini yaşıyordu.

b) Osmanlı’lar (Türkler) 1356’da Asya’dan Avrupa’ya geçmişler ve Trakya, Selanik, Mora, Güney Epir bölgelerini Bizans Rumları’ndan almışlardır. Serez, Drama bölgelerini Sırplar’dan, Kuzey Epir’i Arnavut Prenslikleri’nden, Balkanların kuzeyini Bulgarlar’dan fethetmişlerdir. O tarihte ortada Yunan Devleti yoktur!

c) İstanbul’un fethi ile (1453 yılı) ne Rum ve ne de Yunan devleti (yoktu ki) kalmamıştır. Fatih Sultan Mehmet’in yüksek insanlık (İslam ve Türk) prensipleri sayesinde varlıklarını sürdürmüşlerdir. İstanbul Rumları’na patrik seçme hakkı, dini ve özel hukuk tanınmış, imtiyaz (ayrıcalık) verilmiştir.


Harita 1 Harita 2

d) Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde; Yunanlılar (Helenler), Mora Yarımadası ve Atina çevresinde, Rumlar (Doğu Roma kalıntıları) ise Anadolu, İstanbul ve Trakya’da yer yer azınlıklar halinde huzur içinde yaşamışlardır. (1 NO.LU HARİTA)

e) 1820 / 1828’de isyan eden Yunanlı’lar 1832 yılında; İngiltere, Fransa ve Rus Çarlığı’nın desteğinde devlet olmuştur. Helen ırkından gelen Yunanlı’ların esas toprağı Mora Yarımadası ve Atina çevresidir.

(2 NO.LU HARİTA)

Harita 3 Harita 4

f) Mora Yarımadası ve Atina çevresinde devlet olan Yunanlı’lar, o bölgede Türkler’e karşı azınlıktı. Silahsız ve savunmasız 40 bin Türk’ü katledip, bir o sayıda Türk’ü de göç ettirdiler. İlk emperyalist uygulamaları böylece tarih sayfalarına geçti. 1881 yılına kadar Osmanlı Devleti ile İngiltere, Fransa ve Rus Çarlığı’nın yaptıkları savaşlardan yararlanarak topraklarını büyülttüler. (3 NO.LU HARİTA)

g) 1912 Balkan savaşları sonunda Girit ve Batı Trakya’yı da topraklarına katarak, büyümeye devam ettiler. Bu topraklarda Arnavut, Makedon, Bulgar ve çoğunluk olarak Türkler yaşıyordu.(4 NO.LU HARİTA)

h) 1914 yılında 12 Ada, İmroz ve Bozcaada hariç, bütün adalar Yunanlı’lara bırakılmıştı. Böylece Helen ırklı Yunanlı’larla, Doğu Roma kalıntısı Rumlar bir araya geldiler. Bu planları Ortodoks Yunan ve Rum kiliseleri yapıyordu. İmroz ve Bozcaada Türkler’e, 12 Ada ise İtalyanlar’a bırakılmıştı. (4 NO.LU HARİTA)

Harita 5 Harita 6

i) 1946 yılında İtalyanlar 12 Adayı boşaltınca, Yunanlı’lar destekçilerinin sayesinde 12 Adayı kaptılar! Bugün Yunanistan ve Türkiye arasındaki Kıta sahanlığı ve Fırhattı problemi de başlamış oldu. Dünyada bir eşi görülmemiş kıta sahanlığı problemi yaşıyoruz. Ana kıta olan Anadolu Yarımadasının kıyılarının içine girmiş küçücük adaların kıta sahanlığı olur mu? Kıta sahanlığı ana kıtanın büyüklüğü oranında ana kıtaya ait olur. (5 NO.LU HARİTA)

j) Günümüz 2004 yılına geldiğimizde bu örtülü emperyalist devlet Yunanistan, bütün komşuları ile kavgalıdır. Arnavutluk’tan Epir, Yanya ve Teselya’yı, Makedonya’dan Ege Denizine çıkan bütün topraklarını, Bulgaristan’dan Selanik Bölgesini, Batı Trakya’nın Müslüman Türkler’inden bütün topraklarını ve Taşoz Adasını, ‘‘Türkiye Cumhuriyeti’nden 12 Adaları gaspetmiş bulunmaktadır.’’ (5 NO.LU HARİTA)

k) Bu haksız ve hukuksuz elde ettiği topraklar yetmezmiş gibi Makedonya’nın tümünü ele geçirmeye çalışmaktadır. Batı Trakya Müslüman Türkler’ini göç ettirip, yerlerine başka devletlerde yaşayan Rumlar’ı yerleştirmektedir. Arnavutluk’un iç işlerine karışmaktadır. Bu adaletsizlikleri kim düzeltecek? (6 NO.LU HARİTA)

4- Kültür ve Uygarlık Yapısı : Kendilerini eski Isparta ve Atina Şehir Devletleri’nin varisi sayınca Helen / Yunan oluyor. Doğu Roma Devleti’nin varisi sayarsa Rum oluyor. Bir başka adı daha var, ‘‘Grek’’. Grek, eski Yunanlı demek, Avrupa dillerinde Grek’in kelime karşılığı pek müsbet değildir! Eski kültürlerin iyi ve güzel yönleri olduğu gibi, kötü ve çirkin özellikleri de olur. Sonra gelen nesiller, insanlık ortak uygarlık değerlerinin iyilerini alıp, onun üstüne daha iyilerini inşa etmelidir. Bakınız biz Müslümanlar ve Müslüman Türkler, kültür ve uygarlıkta ne güzel örnekler sergileyip; bütün insanlığa armağan etmişiz:

a) 632 yılında Bizans üzerine sefere çıkan ordu komutanı ‘‘Üsame’’ ye, yeni seçilmiş Devlet Başkanı / Halife Hz. Ebu Bekir şöyle bir talimat vermişti: << Davanıza ihanet etmeyin. Savaşta bile insaftan ayrılmayın. Çocukları, yaşlıları, kadınları öldürmeyin, zulmetmeyin, hurma ve diğer meyve ağaçlarını, koyun, keçi ve diğer hayvanları yemenin dışında bir amaçla kesmeyin, telef etmeyin. Kiliselerde ibadete çekilenlere rastlarsanız onları ibadetleri ile başbaşa bırakın. Size yiyecek, içecek ikram edilirse ‘‘Bismillâh’’ demeden yemeyin, içmeyin...>> Dünyanın bilinen tarihinde böyle bir üstün insanlık örneği var mı?

b) Şimdi Yunanlı’dan bir örnek verelim:

<< Mora Yarımadasında 1822 yılında çok kısa zamanda ‘‘Patras Metropoliti Germanos’’ başkanlığındaki Yunan çeteleri 40.000 Müslüman Türk’ü katletti. Yağma, talan, ırza geçme, çıplak vücutlara yapılan çirkinlikler, sakalından tutulup asılmalar ve daha yazılamayacak çirkin işkenceler, camilerin yakılıp yıkılması vs... >> Lütfen karşılaştırıp, kıyaslayın ve iki kültür ve medeniyet için kararı siz verin!

c) 1367 yıl önce Müslümanların Rumlar’a karşı gösterdikleri insan hakları ve inançlara saygı örneği; Hz. Ömer’in 637 yılında fethedilen Kudüs’ün Eyle Rum halkı ile yaptığı anlaşmanın belgesi: << Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Bu sözleşme, müminlerin emiri ve Allah’ın kulu Ömer tarafından, Eyle halkına verilen bir emandır. Onların canlarına, mallarına, kiliselerine, haçlarına, hastalarına ve bütün fertlerine verilen bir teminattır. Kiliseleri mesken yapılmayacak ve yıkılmayacaktır. İçindeki kutsal eşyaya dokunulmayacaktır. Kimse dini inanışlarından dolayı zorlanmayacak, kendilerine asla zarar verilmeyecek ve yurtlarına Yahudiler iskân edilmeyecektir. Buna karşılık Eyle halkı da, diğer şehirlerin halkı gibi cizye verecektir. Orada bulunan Rumlar çıkarılacak, fakat gidecekleri yere kadar güvenlikleri sağlanacaktır. Çıkmak istemeyenler ise Eyle halkı gibi cizye verecektir. Burada kalıp hasadını almak isteyen de hasadını alacak ve malını satmak isteyene gerekli kolaylık gösterilecektir. Bu Allah’ın Rasûlü’nün, halifelerin ve müminlerin Eyle halkına verdiği bir güvenlik ahtidir. >> Bilinen yazılı tarihte ve bugün böyle bir yüksek insanlık örneği var mı?

d) 1453 yılında İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet, ayağına kapanan patriğe: << Ayağa kalk! Ben Sultan Mehmed, sana, arkadaşlarına ve bütün toplananlara söylüyorum ki, bugünden itibaren artık hayatınız ve hürriyetiniz için benim gazâbımdan korkmayınız . >> diye eman (izin) vermiştir. Ayasofya hariç bütün kiliseler ibadetlerine verilmiş ve halk güven içinde normal hayatına devam etmiştir.

e) Türk İslam tarihinde Alparslan’dan Mustafa Kemal Atatürk’e kadar sayılamayacak nice örnekler vardır. Atatürk, emperyalist, istilacı Yunanistan’ın Küçük Asya Başkomutanı Nikolas Trikopis’i esir alınca teselli etmiş ve misafirperverlik göstermiştir. Yunanistan’a iade edilince, kendi hükümeti onu asarak idam etmiştir.

f) Yunan / Rum toplama ırkı Türk’lere, Mora, Girit, Batı Trakya, Kıbrıs ve Anadolu’da yaptığı alçakça insanlık dışı haraketleri, diğer Balkan milletleri Arnavut, Bulgar, Makedon, Ulah, Giritli’lere de yapmıştır. Gerçek barbarlık budur. Sokrat, Eflatun, Aristo ve diğer ilkçağ düşünürlerinden size ne?


Harita 7
5- Sonuç : İncelememizde 6 harita ile tarihi bir yapılanmayı anlatmaya çalıştık. En az üç ana ırk ve bir düzine parça ırktan oluşan bir milleti (Rum / Yunan) analiz etmeye çalıştık. Nüfusu az, toprağı çok bu örtülü emperyalist devlet ‘‘BALKANLARIN BAŞINA BELA’’ kesilmiştir. Bu belaya dur diyecek yok mu?

Türkiye Cumhuriyeti, Batı Trakya Türk Devleti, Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk ile yakın problemler içindedir. Arkasına AB, ABD,Ortodoks Kilisesi ve ilgisi olmaması gereken Rusya Federasyonu’nu alarak bu örtülü emperyalizmini devam ettiriyor. Romanya, Moldovya, Ukrayna, Bosna Hersek, Macaristan, Sırbistan, Slovenya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Avusturya, İsviçre ve Almanya’ya Ege / Akdeniz havzasını kapatıyor.

Yukarıdaki ‘‘7 NO.LU / BALKAN BARIŞI’’ haritası uygulandığında bütün saydığımız problemler bitecek ve barış gelecektir.

Sonuca varmak ve barışı sağlamak için ; savaşmadan, kan dökmeden işin çözümü bu haritayı ilgili devletler arasında yapılacak ‘‘BALKAN BARIŞI KONFERANSI’’ ile hayata geçirip uygulamak gerekir. Allah bize Kur’an-ı Kerim’de uyararak, ders veriyor: << İnsanların bizzat kendi işledikleri işler yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu ki, Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın; belki de (tuttukları kötü yoldan) dönerler. >> Rûm (30/41)

Dünya hayatı ile ilgili bu ayet, sanki Rumlar için inmiştir. Allah’ın ayetleri, kanunları geleceği de işaret ediyor. Düzen bozanı uyarıyor.

Balkanların, Osmanlı İmparatorluğu ile gelen barışı bozuldu ki; yeniden bu barışın kurulması ve insanların huzur içinde yaşaması için Allah insanlığa yardım ediyor!

Gelin aklımızı kullanalım!(Balkan insanlarına selam olsun.)

İhsan TEKOĞLU

(Araştırmacı – Yazar)
Kaynakça:


 1. Türk-Yunan Münasebetlerinin dünü ve bugünü (İsmet Binark)

 2. Ağlayan Batı Trakya (Nadir Yaz)

 3. Tarih-i Taberi (IV, 57)

 4. İbnü’l Esir (el Kâmil fi’t Tarih)

 5. Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi (Çağ Yayınları)

 6. Necdet Sevinç (Yeniçağ Gazetesi / 23.012.2004) Makale

 7. Yeni Batı Trakya Dergisi (Sayı:174, 175, 176, 177, 178, 179)

 8. Belgelerle Yunan Mezalimi (Dr. Zekeriya Türkmen)

 9. Trakya’da Milli Mücadele (Tevfik Bıyıklıoğlu)

 10. Fener Patrikhanesinin Ö.İ.Tarihi Seyri (Doç.Dr. Mehmet Çelik)

 11. Kur’an-ı Kerim ve Yüce Meâli (Arif Pamuk / Pamuk Yayınları)Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət