Ana səhifə

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku


Yüklə 46 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü46 Kb.


WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UPRAWĘ MAKU
Biskupiec, dnia ..................................

......................................................(imię i nazwisko / nazwa firmy)

......................................................(miejsce zamieszkania i adres / siedziba i adres)

......................................................

......................................................

Wójta Gminy Biskupiec

ul. Rynek 1

13-340 Biskupiec

Na podstawie ustawy art. 47 ust.1 – ust. 3b z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii


(jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) proszę o wydanie zezwolenia na uprawę maku, która zlokalizowana będzie w miejscowości .................................................................................. – gmina Biskupiec na działce o numerze ewidencyjnym
nr ……….…..................... i obejmować będzie powierzchnię ................................ ha przy zastosowaniu
odmiany ............................................... materiału siewnego kategorii elitarny /kwalifikowany(*) (zgodnie z złożonym świadectwem kwalifikacyjnym) w rozumieniu przepisów o nasiennictwie - zakupionego u podmiotu z którym podpisana jest umowa kontraktacyjna.
Oświadczam, że:

a) uprawa maku będzie prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego


i nasiennictwa(*)

b) uprawa maku niskomorfinowego będzie prowadzona wyłącznie na cele spożywcze


i nasiennictwa(*)
Oświadczam, że daję należytą rękojmię zabezpieczenia zbioru tych upraw przed wykorzystaniem do celów innych niż określone w ustawie, a w szczególności

a) dysponuję pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa


w art. 48 ust 1, cyt. Na wstępie ustawy.

b) nie byłem(am) karany(a) za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64 w/w ustawy

c) nie byłem(am) karany(a) za popełnienie wykroczenia, o którym mowa a art. 65 w/w ustawy
Oświadczam, że dostarczę w ciągu 2 tygodni od zawarcia umowy kontraktacyjnej i zakupu nasion:

1. Umowę kontraktacyjną zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie Wojewody na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku.

2. Fakturę zakupu materiału siewnego maku kategorii elitarny lub kwalifikowany.

3. Ksero etykiety z opakowania materiału siewnego tych roślin.


Załączniki:

1. Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem w Urzędzie Gminy w Biskupcu

...........................................

(podpis wnioskodawcy)

Wniosek wymaga wniesienia opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
o opłacie skarbowej ( jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz 783 z późniejszymi zmianami)

w wysokości 30,00 zł gotówką w kasie Urzędu lub bezgotówkowo na rachunek

Urzędu Gminy nr.: 85 9484 1121 2002 0100 0286 0001

Art. 63. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, lub konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową, żywicę lub ziele konopi innychniż włókniste.

Art. 64. Kto zabiera, w celu przywłaszczenia, środki odurzające, substancje psychotropowe, mleczko makowe lub słomę makową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 65. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak niskomorfinowy lub konopie włókniste, podlega karze grzywny.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət