Ana səhifə

Washington, D. C.: Woodrow Wilson Center Press


Yüklə 196 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü196 Kb.
אוניברסיטת תל אביב

הפקולטה למדעי החברה

החוג למדעי המדינה

שם המרצה: ד"ר אור הוניג 1031.3955.01

שעות קבלה: לפני/אחרי השיעור או בתיאום מראש

דואר אלקטרוני: orhonig@post.tau.ac.il

שם הקורס: טרור ולוחמה בטרור: מהלח"י ועד אל-קעידה

סמסטר א', תשע"ב, ימי חמישי,10:00 --14:00

תיאור כללי של הקורס: תחום לימודי הטרור קיבל עדנה מחודשת לאחר אירועי ה-11 בספטמבר. בקורס זה נבחן את הספרות העדכנית ואת הדיונים העיקריים סביב נושא הטרור. מטרת הקורס הינה להעניק לסטודנט הבנה של התופעה וכמו כן לבחון באופן ביקורתי מודלים המנסים להסביר את גיבוש המדיניות כלפי הטרור.

אופן ניהול הקורס: חומרי הקריאה הינם די נרחבים. החומרים עבור כל שיעור מחולקים לשני חלקים: חלק מהחומרים הינן בגדר חובה עבור כלל הסטודנטים ואילו החלק האחר של חומרי הקריאה יוצג ע"י סטודנט אחר בכל פעם בתור הרפראט. כמו כן בחלק מהשיעורים אנו נצפה בסרטי תעודה או בסרטים על מנת שיהוו בסיס לדיון שיתקיים לאחר מכן לגבי אספקטים שונים של הטרור והלחימה בו. חומר הקריאה וגם הסרטים/סרטי התעודה הינם ברובם באנגלית.

הרכב הציון הסופי: השתתפות פעילה בשיעורים (כולל הרפראט שהינו חובה עבור כל סטודנט) – 40%; עבודה סמינריונית – 60%.

ספרים המומלצים לרכישה עבור הקורס

* Walter Reich (ed.) Origins of Terrorism (Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press; New York: Cambridge University Press, 1998)

*Bruce Hoffman, Inside Terrorism, Revised and Expanded Edition (New York: Columbia University Press, 2006).

*Martha Crenshaw, Explaining Terrorism (London Routledge, 2011).

*Robert Pape, Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism (New York: Random House, 2005/6).

1. הקדמה לקורס, היכרות הדדית והיכרות עם סילבוס, חלוקת נושאים לרפראט
2. הגדרה של טרור

Bruce Hoffman, Inside Terrorism, Revised and Expanded Edition (New York: Columbia University Press, 2006), pp. 13-44.

*Richard English, Terrorism: How to Respond (Oxford University Press, 2009), Pp. 1-26.

Boaz Ganor, “Is One Man’s Terrorist Another Man’s Freedom Fighter?”

Available at:

http://www.ict.org.il/ResearchPublications/tabid/64/Articlsid/432/currentpage/1/Default.aspx
Charles Ruby, “The Definition of Terrorism,” Analyses of Social Issues and Public Policy, vol. 2, no. 1 (2002), pp. 9-14.

3. סוגים שונים של טרור

א. תיזת גלי הטרור של דיויד רפופורט

* David Rapoport, “the Four Waves of modern terrorism,” in David Rapoport (ed.), Terrorism:

Also available online at: http://www.international.ucla.edu/cms/files/Rapoport-Four-Waves-of-Modern-Terrorism.pdf

Also available here: http://www.anthropoetics.ucla.edu/ap0801/terror.htm

ב. העידן הפוסט- קולוניאלי – נושא לרפראט

Bruce Hoffman, Inside Terrorism, Revised and Expanded Edition (New York: Columbia University Press, 2006), pp. 45-86

Alistair Horne, “The Battle of Algiers.” A Savage War of Peace: Algeria 1954-1962 (London: Penguin, 1987), pp. 190-207.

כמו כן אנו גם נצפה בסרט "הקרב על אלג'יר"

ג. טרור שמאל – נושא לרפראט


Ehud Sprinzak, “The Psychopolitical Formation of Extreme Left Terrorism in a Democracy: the Case of the Weathermen,” in Walter Reich (ed.), Origins of Terrorism: Psychologies, Ideologies, Theologies, States of Mind (Woodrow Wilson Press, 1998), pp. 65-85.

Hoffman, Inside Terrorism, pp. 63-130.

Additional readings:

David Scott Palmer, “The Revolutionary Terrorism of Peru’s Shining Path” in Martha Crenshaw, ed. Terrorism in Context (University Park: Penn State Press 2001).

ד. טרור ימני ודתי

* Ehud Sprinzak, “Right-wing Terrorism in a Comparative Perspective: The Case of Split Delegitimization,” Terrorism and Political Violence, vol. 7, no. 1 (Spring 1995), pp. 17-43.

Mark Juergensmeyer, “Soldiers for Christ,” in Terror in the Mind of God (Berkeley: University of California Press, 2001), pp. 19-43.
Michael Barkun, “Millenarian Aspects of ‘White Supremacist’ Movements,” Terrorism and Political Violence, vol. 1, no. 4, October 1989, pp. 409-434.
Daniel Levitas, “Militia Madness” in The Terrorist Next Door: The Militia Movement and the Radical Right (Thomas Dunne Books, 2002), pp. 301-316.
Betty Dobratz and Stephanie Shanks-Meile, “Ideology” in The White Separatist Movement in the United States (Johns Hopkins, 2000), pp. 89-163.
ה. טרור אינדיבידואלי

Ehud Sprinzak, “The Lone Gunman,” Foreign Policy, NOVEMBER 1, 2001

ו. האם אפשר לדבר על טרור חדש במאה ה-21, ובייחוד לאחר 9/11?

Video: UCLA Professor Amy Zegart in an interview with California’s TV program “Connected”

Martha Crenshaw, “The Debate over “New” vs. “Old” Terrorism,” presentation at the Annual Meeting of the American Political Science Association, Chicago, Illinois, August 30-September 2, 2007. Available at: http://www.start.umd.edu/start/publications/New_vs_Old_Terrorism.pdf

4. גישות אקדמיות שונות ללימוד טרור

Martha Crenshaw, Explaining Terrorism (Routledge, 2011), chapters 4, 7.

א. הגישה האסטרטגית (השחקן הרציונאלי)

Martha Crenshaw, “The logic of terrorism: Terrorist behavior as a product of strategic choice,” in Walter Reich, ed. Origins of Terrorism, Ch.1.

ב. הגישה הסוציו-ארגונית

*Max Abrahms, “What Terrorists Really Want: Terrorist Motives and Counterterrorism

Strategy,” International Security, Vol. 32, No. 4 (Spring 2008), pp. 78-105.
* Max Abrahms, “Correspondence: What Makes Terrorists Tick” [reply to Chenoweth,

Miller, and McClellan; Frisch; and Staniland], International Security, 33:4 (Spring 2009), pp. 180–202.

Martha Crenshaw, “Causes of Terrorism: Instrumental and Organizational Approaches,” in David Rapaport (ed.), Inside Terrorist Organizations, Revised Edition (London: Routledge, 2001), pp. 13-31.
ג. הגישה הפסיכולוגית -- נושא לרפראט

Jerrold Post, “Terrorist psycho-logic: Terrorist behavior as a product of psychological forces,” in Reich, Origins of Terrorism, Ch. 2.


Albert Bandura, “On Mechanisms of Moral Disengagement,” in Walter Reich (ed.), Origins of Terrorism, Ch. 9.
Jeff Victoroff, “The Mind of the Terrorist: A Review and Critique of Psychological

Approaches,” Journal of Conflict Resolution, Vol. 49, No. 1 (2005), pp. 3-42.


5. כיצד ניתן להסביר את תופעת פיגועי התאבדות – ג'יהאד אסלאמי או יעילות אסטרטגית לחירות לאומית?

א. הזיקה שבין דת ואלימות – האם ומתי דת הופכת מקור (או לפחות נותנת הצדקה) לשימוש באלימות? האם ישנו הסבר המעוגן באופי הדתות השונות לעובדה שבני דתות מסוימות הינן יותר אלימים מבני דתות אחרות או שההסבר מצוי במשתנים אחרים לחלוטין?

*Timothy Shah, Daniel Philpott and Monica Toft, “God and Terror,” Public Discourse: Ethics, Law and the Common Good, May 20, 2011

http://www.thepublicdiscourse.com/2011/05/3316

A video: Comments by Professor Heather Gregg (Naval Postgraduate School) at the Conference “Religion and Political Violence” MIT, Center for International Security, 2009.

ב. הויכוח לגבי שורשי פיגועי ההתאבדות והגורמים להתפשטות התופעה

חסידי התיזה האסלאמית (וביקורות על התיזה של יעילות אסטרטגית גרידא) -- נושא לרפראט

Video: 1. Obsession – Islam’s War against the West

Assaf Mogaddham, “Motives for Martyrdom: Al-Qaida, Salafi Jihad, and the Spread of Suicide Attacks,” International Security 33, no. 3 (Winter 2008/09), pp. 46-78.

Shmuel Bar, “The Religious Sources of Islamic Terrorism,” policy Review, no. 125 (June 1, 2004).

http://www.hoover.org/publications/policy-review/article/6475
David Bukay, “The Religious Foundations of Suicide Bombings – Islamist Ideology
Middle East Quarterly, vol. XIII, no. 4 (Fall 2006), pp. 27-36

Max Boot, Suicide by Bomb: Misunderstanding a weapon in the terrorists’ arsenal,” TheWeekly Standard, Aug 1, 2011, Vol. 16, No. 43.
http://www.weeklystandard.com/articles/suicide-bomb_577292.html?nopager=1

Martin Kramer, “Suicide Terrorism: Origins and Response,” Sandbox, November 8, 2005


http://www.martinkramer.org/sandbox/2005/11/suicide-terrorism-origins-and-response/
Gilles Kepel, Jihad: The Trail of Political Islam (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2003), Introduction and Ch. 1.

חסידי התיזה של יעילות אסטרטגית במאבק לאומי

*Robert Pape, Dying to Win: the Strategic Logic of Suicide Terrorism (New York: Random House, 2006), pp. 3-78.

Bruce Hoffman and Gordon H. McCormick, “Terrorism, Signaling, and Suicide Attack,” Studies in Conflict and Terrorism, vol. 27, 4 (July-August 2004), pp. 243-82.

-- נושא לרפראט

חסידי הסברים סוציולוגיים/רב משתנים

Scott Atran, “Genesis of suicide terrorism,” Science Magazine, vol. 299, (March 2003), pp. 1534-1539.

http://sitemaker.umich.edu/satran/files/science-gst.pdf

סינתזות וביקורת על הספרות

Martha Crenshaw, “Explaining Suicide Terrorism: A Review Essay,” Security Studies, Vol. 17, No. 1 (January-March 2007), pp. 133-62.

6. מהם שורשי הטרורהאם זה עוני? היעדר חינוך וכו' או שמא רמת האמונה הדתית -- נושא לרפראט

Alan B. Krueger and Jitka Maleckova, “Education, Poverty and Terrorism: Is There a Causal Connection?” Journal of Economic Perspectives, vol. 17, no. 4 (Fall 2003), pp. 119-144. http://www.krueger.princeton.edu/terrorism2.pdf

* Alan Krueger, “Poverty Doesn’t Create Terrorism,” The New York Times (May 29, 2003). Reprinted & available online at: http://jewishpoliticalchronicle.org/jul03/Poverty%20doesn%20t.pdf

James A. Piazza, “Rooted in Poverty? Terrorism, Poor Economic Development, and Social Cleavages,” Terrorism and Political Violence, vol. 18 (2006), pp. 159-177.

Michael Radu, “The Futile search for the root causes of terrorism,” American Diplomacy: Commentary and Analysis, August 16, 2002. Available online at: http://www.unc.edu/depts/diplomat/archives_roll/2002_07-09/radu_futile/radu_futile.html

Alberto Abadie, “Poverty, Political Freedom, and the Roots of Terrorism, The American Economic Review, vol. 96, no. 2 (May, 2006), pp. 50-56

Additional readings:

Audrey Kurth Cronin, “Behind the Curve: Globalization and International Terrorism,” International Security, vol. 27, no. 3 (Winter 2002/03), pp. 30-58.

Martha Crenshaw, “The Causes of Terrorism,” Comparative Politics, Vol. 13, No. 4 (July 1981)

7. האם הטרור עובד? ואם כן אז איך ומתי?

*Max Abrahms “Why Terrorism Does Not Work,” International Security, Vol. 31, No. 2 (Fall 2006), pp. 42-78.

-- נושא לרפראט 7

*Andrew H. Kydd and Barbara Walter, “The Strategies of Terrorism” International Security, vol. 31, no. 1 (Summer 2006), pp. 49-80.

Bruce Hoffman, “The Rationality of Terrorism and Other Forms of Political Violence,” Small Wars & Insurgencies, Vol. 22, No. 2 (May 2011), pp. 258-272.

Martha Crenshaw, “The Effectiveness of Terrorism in the Algerian War,” in Martha Crenshaw, ed., Terrorism in Context, (University Park: Penn State Press 2001).

Christopher C. Harmon (2001): Five Strategies of Terrorism, Small Wars & Insurgencies, 12:3, pp. 39-66

James Lutz and Brenda Lutz, "How Successful Is Terrorism?" Forum on Public Policy,


(September 2009)
http://www.forumonpublicpolicy.com/spring09papers/archivespr09/lutz.pdf

Bruce Hoffman, “The Internationalization of Terrorism,” in his book Inside Terrorism (Columbia University Press).

Rui de Figueiredo Jr. and Barry R. Weingast, “Vicious Cycles: Endogenous Political Extremism and Political Violence,” unpublished manuscript, Institute of Governmental Studies Working Paper 2001-9. University of California, Berkeley, October 2001.

Available at: http://www.igs.berkeley.edu/publications/workingpapers/WP2001-9.pdf

כמו כן נצפה בסרט התעודה תקומה בפרק: "בילאדי בילאדי"

8. זיקות הגומלין בין אופי המשטר וטרור

א. האם דמוקרטיות יותר פגיעות מבחינה אסטרטגית לפיגועי טרור?

Pape, Dying to Win, pp. 38-60.

ב. האם המאפיינים של המשטר הדמוקראטי מפחיתים את צמיחת הטרור?


*Ted Robert Gurr, “Terrorism in Democracies” in Walter Reich (ed.) Origins of Terrorism, chapter 6.

נושא לרפראט

Jennifer Windsor, “Promoting Democratization can combat Terrorism,” The Washington Quarterly, vol. 26, no. 3 (2003), pp. 43-58.

Risa Brooks, “Researching Democracy and Terrorism: How Political Access Affects Militant Activity,” Security Studies, Vol. 18, No. 4 (December 2009), pp. 756-788.

Quan Li, “Does Democracy Promote or Reduce Transnational Terrorist Incidents?” Journal of Conflict Resolution, Vol. 49, No. 2 (April 2005), pp. 278-297; (Read pp. 278-284, skim the rest).

On the case of ETA during the period of Spain’s transition to democracy see, Saul Newman, Ethnoregional Conflict in Democracies: Mostly Ballots, Rarely Bullets (London: Greenwood Press, 1996), pp. 147-174.

ג. האם דמוקרטיות נלחמות בטרור יותר טוב ממשטרים אחרים? -- נושא לרפראט


* Max Abrahms, “Why Democracies Make Superior Counterterrorists,” Security Studies, Vol. 16, No. 2 (Spring 2007), pp. 223-253.

Ethan Bueno de Mesquita, “Politics and the Suboptimal Provision of Counterterror,” International Organization, vol. 61, no. 1 (2007), pp. 9-36.

Martin Van Creveld, “Brutality or Restraint,” International Politik (Spring 2006), pp. 78-89.

Paul Wilkinson, Terrorism vs. Democracy: The Liberal State Response, 2nd ed. (London:

Routledge, 2006).

ד. מהן ההשלכות של מלחמה יעילה על אופי הדמוקרטיה?

Watch the movie: the “Siege” or “Frontline: Top Secret America”

9. מתי ואיך פיגועי טרור יכולים להביא להפסקת תהליך השלום?נושא לרפראט


  1. רקע – סוגי ארגונים השואפים לחבל בתהליך

Steven Stedman, “Spoiler Problems in Peace Processes,” International Security, vol. 22 no. 2 (Fall 1997), pp. 5-53.

ב. האופנים שבהם הטרור משפיע על תהליך השלום נושא לרפראט

Ethan Bueno de Mesquita, “Conciliation, Counterterrorism, and Patterns of Terrorist Violence,” International Organization, vol. 59 no. 1 (2005), pp. 145-176.

*Andrew Kydd and Barbara Walter, “Sabotaging the Peace: The Politics of Extremist Violence,” International Organization, Vol. 55, No. 2 (Spring 2002).

Kristine Höglund, Violence in the Midst of Peace Negotiations: Cases From Guatemala, Northern Ireland, South Africa and Sri Lanka (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008), pp. 3-35, 149-184.

10 כיצד ארגוני הטרור/גרילה בוחרים את הטקטיקות והמטרות (targets) שלהם? מהו האיזון האופטימאלי בין דיפלומטיה למאבק מזוין?  1. גישת השחקן הרציונאלי -- רפראט

*Mia Bloom, “Palestinian Suicide Bombing: Public Support, Market Share and Outbidding,” Political Science Quarterly, vol. 119 no. 1 (Spring 2004), pp. 61-88.

Stuart J. Kaufman, “Spiraling to Ethnic War: Elites, Masses, and Moscow in Moldova’s Civil War,” International Security, Vol. 21, No. 2 (Fall 1996), pp. 108–138.  1. תיאוריית הזהות החברתית (social Identity theory)

Robert J. Brym and Bader Araj, “Palestinian suicide bombing revisited: A critique of the outbidding thesis,” Political Science Quarterly, Volume 123, Number 3, (Fall 2008), pp. 485-500.

  1. הריסון של השחורים במאבק נגד אפרהייד בדרום אפריקה

Jeff Goodwin (2007), “The Struggle Made Me a Non-Racialist’: Why There Was So Little Terrorism in the Antiapartheid Struggle,” Mobilization, Vol. 12, No. 2, pp. 193-203.

http://www.pols.iastate.edu/documents/Shirts%20Skins%20_Cunningham-Bakke-Seymour.pdf

  1. תהליכי רדיקליזציה בקהילה האתנית הדורשת/נלחמת לעצמאות -- נושא לרפראט

Yagil Henkin, “From Tactical Terrorism to Holy War: the Evolution of Chechen Terrorism,” Central Asian Survey, vol. 25 no. 1 (2006).

William Thomson, “The Process of Islamic Radicalization in Intra-State Conflict

Insurgent Grievance and Leadership in the First Chechen War and the Tajik Civil War,” Small Wars Journal, Vol. 7, No. 9 (September 16, 201). This is an online Journal.

http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/the-process-of-islamic-radicalization-in-intra-state-conflict

Albert Bandura, “Mechanisms of Moral Disengagement,” In Walter Reich (Ed.), Origins of Terrorism: Psychologies, Ideologies, Theologies, States of Mind (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), pp. 161-191

Anthony Sampson, Mandela: The Authorized Biography (New York: Knopf, 1999), chapters 23-24.


  1. מהם הגורמים שעיצבו את אסטרטגיית הפיגועים של אש"ף? -- נושא לרפראט

Wendy Pearlman, “Spoiling Inside and Out: Internal Political Contestation and the Middle East Peace Process,” International Security 33.3 (2008): 79-109

Yezid Sayigh, “The Politics of Palestinian Exile,” Third World Quarterly, Volume 9, Issue 1, 1987, pp. 28 – 66.11. ארגוני טרור כמפלגות פוליטיות

א. כיצד הלוגיקה של ארגון הטרור כמפלגה פוליטית משפיע על אופן השימוש באלימות? (קריאה מחודשת של אותם חומרים משיעור קודם)

Mia Bloom, “Palestinian Suicide Bombing: Public Support, Market Share and Outbidding,” Political Science Quarterly, vol. 119 no. 1 (Spring 2004), pp. 61-88.

Stuart J. Kaufman, “Spiraling to Ethnic War: Elites, Masses, and Moscow in Moldova’s Civil War,” International Security, Vol. 21, No. 2 (Fall 1996), pp. 108–138.

ב. מה גורם לארגון הטרור להחליט להיכנס לפוליטיקה?

*Adrian Guelke and Jim Smyth, “The Ballot Bomb: Terrorism and the Electoral Process in Northern Ireland,” Terrorism and Political Violence, vol. 4, no. 2 (Summer 1992), pp. 103-124.


ג. מתי הכניסה של ארגוני טרור לפוליטיקה תגרום לארגון הטרור להפסיק להשתמש באלימות ולזנוח כליל את דרך הטרור? – נושא לרפראט (ג ו-ד)

Steven N. Simon, “Declawing the Party of God,” World Policy Journal (Summer 2001).www.jstor.org/stable/40209744

ד. מתי ואילו סוגי מפלגות יבחרו לפנות לאלימות? – נושא לרפראט

Watch the early part of the documentary: British Channel 4: “Young, Nazi and Proud”

Orlandrew E. Danzell, “Political Parties: When Do They Turn to Terror?” Journal of Conflict Resolution, vol. 55, no. 1 (2011), 85-10512. כיצד ארגוני טרור מסיימים את חייהם ?

*Audrey Kurth Cronin, “How al-Qaida Ends: The Decline and Demise of Terrorist Groups,” International Security, Vol. 31, No. 1 (Summer 2006), pp. 7–48.נושא לרפראט

Crenshaw, Explaining Terrorism, chapters 11 and 12.

Seth G. Jones, Martin C. Libicki, How Terrorist Groups End: Lessons for Countering Al Qa’ida (Santa Monica, CA: Rand, 2008), pp. 1-44.

http://www.rand.org/pubs/monographs/2008/RAND_MG741-1.pdf

Additional Reading:

Rogelio Alonso, “Why Do Terrorists Stop? Analyzing Why ETA Members Abandon or Continue with Terrorism,” Studies in Conflict & Terrorism, Volume 34, Issue 9 (2011), pp. 696-716.

13. מענה המדיניות: הרתעה ואכיפה

א. ההבדלים הבסיסיים בין הרתעה לאכיפה

Paul Lauren, Gordon Craig and Alexander George, Force and Statecraft, Fourth Edition (New York: Oxford University Press, 2007), pp. 175-180, 198-203

א. האם ניתן להרתיע ארגוני טרור?

* Robert Trager and Dessislava P. Zagorcheva, “Deterring Terrorism: It Can Be Done,” International Security, vol. 30, no. 3 (Winter 2005/06), pp. 87-123.

Shmuel Bar, “Deterring Nonstate Terrorist Groups: The Case of Hizballah,” Comparative Strategy, vol. 26, no. 5(2007), pp. 469 - 493http://www.herzliyaconference.org/_Uploads/2828Hizballah.pdf

לקריאה נוספת:

Doron Almog, “Cumulative Deterrence and the War on Terrorism,” Parameters, vol. 34, no. 4 (2004-5), pp. 4-19.
James H. Lebovic, Deterring International Terrorism and Rogue States: US National Security Policy after 9/11 (London: Routledge, 2007), pp. 104-46.
ב. האם ניתן לאכוף ארגוני טרור? -- נושא לרפראט

Martha Crenshaw, “Compelling terrorists” in Robert Art and Patrick Cronin (eds.),The United States and Coercive Diplomacy (Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, 2003), pp. 305-358.

Crenshaw, Explaining Terrorism, chapter 8.

Joseph Lepgold, “Hypotheses on Vulnerability: Are Terrorists and Drug Traffickers Coerceable?” in Lawrence Freedman (ed.) Strategic Coercion: Concepts and Cases (New York: Oxford University Press, 1998), pp. 131-150

Additional readings:

Paul Pillar, “Counterterrorism after Al-Qaeda.” The Washington Quarterly, (Summer 2004). Available at http://www.twq.com/04summer/docs/04summer_pillar.pdf
14. גורמים המשפיעים על עיצוב המענה

א. באיזה מידה ומתי עיצוב המדיניות מושפע מגורמים פוליטיים פנימיים?

Crenshaw, Explaining Terrorism, chapter 10.

ב. אילו גורמים נוספים (מלבד שיקולי פוליטיקה פנימית) משפיעים על עיצוב מדיניות הלוחמה בטרור?

*Amikam Nachmani, “Generals at Bay in Post-War Palestine (and We Have Only Ourselves to Blame),” Journal of Strategic Studies, vol. 6, no. 4, (December 1983), pp. 66-83.

נושא לרפראט

Gil Merom, How Democracies Lose Small Wars: State, Society, and the Failures of France in Algeria, Israel in Lebanon, and the United States in Vietnam (New York: Cambridge University Press, 2003).

15. חיסול ארגוני הטרור – מתי הקמפיין הצבאי יצליח?

*Or Honig, “Explaining Israel’s Misuse of Strategic Assassinations, Studies in Conflict and Terrorism, vol. 30, no. 6, (June, 2007), pp. 563-577

16. תמיכה של מדינות בארגוני טרור

א. הפרספקטיבה של המדינה התומכת – מהם היעדים שלשמם הינה תומכת בטרור, ומהם הגורמים/כלים המשפיעים על מידת השפעתה על הארגונים הנתמכים?

*Daniel Byman, Deadly connections: states that sponsor terrorism (New York: Cambridge University Press, 2005), Chapter 2.

*Daniel Byman and Sarah Kreps, “Agents of Destruction? Applying Principal-Agent Analysis to State-Sponsored Terrorism,” International Studies Perspectives, vol. 11, no. 1 (February, 2010), pp. 1–18.

Video: Funding Jihad - Saudi Arabia (Produced by ABC Australia, Distributed by Journeyman Pictures)

ב. טיפולוגיה של מדינות תומכות טרור – נושא לרפראט

Boaz Atzili, “State Weakness and ‘Vacuum of Power’ in Lebanon,” Studies in Conflict & Terrorism, Vol. 33 (2010), pp. 757–782.

*Daniel Byman, Deadly Connections (New York: Cambridge University Press, 2005), chapters 1 &3.

Editorial: “Struggle and Sanctuary,” Third World Quarterly, vol. 9, no. 1, The Politics of Exile (Jan., 1987), pp. ix-xi.

Daniel Byman, “Passive Sponsors of Terrorism,” Survival, vol. 47, no. 4 (Winter 2005-2006), pp. 117-144.

ג. הפרספקטיבה של ארגון הטרור – אילו משתנים השפיעו על חופש הפעולה של אש"ף? – נושא לרפראט

Yezid Sayigh, “The Politics of Palestinian Exile,” Third World Quarterly, Volume 9, Issue 1, 1987, pp. 28 – 66.

Rex Brynen, “PLO Policy in Lebanon: Legacies and Lessons, Journal of Palestine Studies, Vol. 18, No. 2 (Winter, 1989), pp. 48-70.

Moshe Maoz and Avner Yaniv, “On a Short Leash: Syria and the PLO,” in Moshe Maoz and Avner Yaniv, Syria under Assad: Domestic Constraints and Regional Risks On a Short Leash: Syria and the PLO (London: Croom Helm, 1986), pp. 191-208.

קריאת רשות

Yezid Sayigh, “A Non-State as Coercer and Coerced: the PLO in Lebanon 1969-1976,” in Lawrence Freedman (ed.), Strategic Coercion: Concepts and Cases (New York: Oxford University Press, 1998), pp. 212-248.

Bassam Abu Sharif, Arafat and the Dream of Palestine: An Insider’s Account (New York: Pelgrave Macmillan, 2009), pp. 109-124.

Video: Al-Jazeera TV (English), “PLO: History of a Revolution - The Great Survivor,” 3 Aug 2009.17. כיצד מדינות שונות מתמודדות עם הבעיה של מדינות תומכות טרור?

א. הבעיות והכלים באופן כללי להתמודדות עם התופעה

*Daniel Byman, Deadly connections: states that sponsor terrorism (New York: Cambridge University Press, 2005), pp. 259-311.

ב. הפרספקטיבה האמריקנית - נושא לרפראט

Richard N. Haass, “Regime Change and Its Limits,” Foreign Affairs, Vol. 84, No. 4 (July/August 2005),

Video: PBS Video Frontline: Fighting for Bin Laden

Bruce Hoffman, “Is Europe Soft on Terrorism?” Foreign Policy, No. 115 (Summer, 1999), pp. 62-76

ג. בעיות וכיוונים אפשריים עבור ארה"ב להתמודדות מול תמיכה סעודית ופקיסטנית בטרור -- נושא לרפראט

Mohsin Hamid, “Why They Get Pakistan Wrong,” New York Review of Books, vol. 58, no. 14, September 29, 2011.

George Perkovich, “Changing the Direction of U.S.-Pakistan Relations,” Los Angeles Times, September 19, 2011. Available on the Carnegie Endowment website:http://carnegieendowment.org/2011/09/19/changing-direction-of-u.s.-pakistan-relations/56hv

David Ottoway, “Uncle Sam and the Saudi Split,” Foreign Policy, September 23, 2011.

Video: Petrodollars and Global Islamic Jihad

ד. הניסיון התורכי (האם יש לקחים רלבנטיים לישראל?)

James Carolyn and Ozdamar Ozgur, “Modeling Foreign Policy and Ethnic Conflict: Turkey’s Policies towards Syria,” Foreign Policy Analysis, vol. 5, no. 1 (2009), pp. 17-36.
18. הניסיון האמריקני עם טרור לפני 9/11

א. הטרור שעימו ארה"ב נאלצה להתמודד לפני 9/11 – נושא לרפראט

Jeffrey Simon, The Terrorist Trap (Indiana UP, 2001), pp. 77-218.

David Rapoport, “Before the Bombs There Were the Mobs: American Experiences with Terror,” Terrorism and Political Violence, vol. 20, no. 2, (Spring 2008), pp. 167-194.

ב. מדוע ארה"ב הפכה ליעד של אל-קאעדה (התנגשות בין/תוך ציביליזציות, או פשוט התנגשות אינטרסים?)

Samuel Huntington, “The Clash of Civilizations?” Foreign Affairs, vol. 72 (summer 1993), pp. 22–49.

Fawaz Gerges, The Far Enemy: Why Jihad Went Global (New York: Cambridge University Press, 2009).

*Martha Crenshaw, “Why is America the Primary Target? Terrorism as a Globalized Civil War,” in David Rapoport (ed.) Terrorism: Critical Concepts in Political Science (New York: Routledge, 2006), pp. 49-62.

Video: UCTV: Conversations with History - Fawaz A. Gerges

ג. מדוע ארה"ב נכשלה במניעת 9/11 – כישלון מודיעיני או כישלון מדיניות או אי כישלון בכלל?

Stephen Marrin, “The 9/11 Terrorist Attacks: A Failure of Policy Not Strategic Intelligence Analysis” Intelligence and National Security, vol. 26, No. 2-3 (April-June 2011), pp. 182-202.

19. ויכוחי מדיניות לאחר 9/11

א. הסברים לתגובה של ארה"ב ל- 9/11 -- נושא לרפראט 19

*Chaim Kaufmann, “Threat Inflation and the Failure of the Marketplace of Ideas: The Selling of the Iraq War,” International Security, vol. 29, no. 1 (Summer 2004), pp.5-48. Freely accessible online at: http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/kaufmann.pdf

Michael C. Desch, “The Liberal Costs of the American Empire,” in Jocelyne Cesari (ed.) Muslims in the West after 9 11: Religion, Politics and Law (Oxon, UK: Routledge, 2010), pp. 88-116.

*Robert Jervis, “Understanding the Bush Doctrine,” Political Science Quarterly, Vol. 118, No. 3 (Fall, 2003), pp. 365-388

http://www.jstor.org/stable/pdfplus/30035780.pdf?acceptTC=true

The White House, “The National Security Strategy of the United States of America,” September 2002. Available online at: http://www.informationclearinghouse.info/article2320.htm

ב. מה צריכה להיות המדיניות האמריקנית בתגובה לאיום הטרור? כיצד ה"אביב הערבי" משנה את המדיניות הרצויה לארה"ב?

Richard K. Betts, “The Soft Under-Belly of American Primacy: Tactical Advantages of Terror,” Political Science Quarterly, vol. 117, no. 1 (spring, 2002).

Anonymous [Michael Scheuer], Through Our Enemies’ Eyes: Osama bin Laden, Radical Islam and the Future of America (Dulles. VA: Brassey’s [now Potomac Books], 2004).

Video: Conversations with History (UCTV): U.S. Foreign Policy and the Terrorist Threat Michael Scheuer, former Chief of the CIA Bin Laden unit

Bruce Riedel, “Al Qaeda Strikes Back,” Foreign Affairs (May/June 2007).

*Joseph Nye, “Ten years after the mouse roared,” Al Jazeera English. August 19, 2011. Available online at:http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2011/09/20119574728145995.html

Charles Kurzman, “Why Is It So Hard to Find a Suicide Bomber These Days?” Foreign Policy, Sept/October 2011.20. הניסיון האירופי עם טרור אסלאמי

א. באיזה מידה האסלאם באירופה הינו איום אמיתי (ולא רק נבואה שמגשימה את עצמה)?


*Jocelyne Cesari, “Securitization of Islam in Europe,” in Jocelyne Cesari (ed.) Muslims in the West after 9 11: Religion, Politics and Law (Oxon, UK: Routledge, 2010), pp. 9-27.

Jyette Klausen, The Islamic Challenge: Politics and Religion in Western Europe (New York: Oxford University Press, 2007), pp. 15-80. Skim.

Petter Nesser, “Chronology of Jihadism in Western Europe 1994-2007: Planned, Prepared, and Executed Terrorist Attacks,” Studies in Conflict & Terrorism, vol. 31, no. 10 (October 2008), pp. 924-946.

ב. המענה האירופי לטרור האסלאמי – האם הוא אופטימאלי? מהן המגבלות שבפני אירופה בגיבוש המדיניות? -- -- נושא לרפראט

Olivier Roy, “Europe’s Response to Radical Islam,” Current History, vol. 104, no. 685 (Nov 2005), pp. 360-364.

Mahmood Monshipouri , “the War on Terror and Muslims in the West,” in Jocelyne Cesari (ed.) Muslims in the West after 9 11: Religion, Politics and Law (Oxon, UK: Routledge, 2010), pp. 45-66 (skim).

Frank Peter, “Welcoming Muslims into the Nation,” in Jocelyne Cesari (ed.) Muslims in the West after 9 11: Religion, Politics and Law (Oxon, UK: Routledge, 2010), pp.119-144.

ג. האם רב-תרבותיות הינו הפיתרון או הבעיה?

*Fareed Zakaria, “Europe Needs a New Identity,” Newsweek, November 21, 2005 (U.S. Edition).

http://www.gees.org/documentos/Documen-01670.pdf

Mark Steyn, America Alone: the End of the World as We Know It (Washington, D.C.: Regnery Publishing, 2006), skim.

Video: “Conversations with History: America, Europe, and the Islamic World with Mark Steyn.” (UCTV)

21. הטרור והתקשורת

*Paul Wilkinson, “The Media and Terrorism: A Reassessment,” Terrorism and Political Violence, Vol. 9, No. 2 (2007), pp. 51-64.22. מודיעין לצרכי לחימה בטרור

א. רקע על מהות וקשיי העבודה המודיעינית בתחום האסטרטגי

Or Honig, “Surprise Attacks—Are They Inevitable? Moving Beyond the Orthodox-Revisionist Dichotomy,” Security Studies, vol. 17, no. 1 (2008), pp. 72-106.

*Richard J. Heuer, Jr., “Limits of Intelligence Analysis,” Orbis, Vol. 49 Nov.1 (2005), pp. 75-94.

ב. הקשיים של התאמה לעידן החדש של הטרור

*Amy B. Zegart, “September 11 and the Adaptation Failure of U.S. Intelligence Agencies,” International Security, Vol. 29, No. 4 (Spring, 2005), pp. 78-111

Gregory Treverton, Intelligence for an Age of Terror (New York: Cambridge University Press, 2009), pp. 15-48

Video: Professor Amy Zegart’s Lecture “Spying Blind”

ג. הקשיים של שיתוף פעולה מודיעיני בעידן "המלחמה הגלובאלית בטרור" -- -- נושא לרפראט

Richard Aldrich, “Beyond the vigilant state: Globalisation and intelligence,” Review of International Studies (2009), 35/4: 889-902

Adam Svendsen, “The globalization of intelligence since 9/11: frameworks and operational parameters,” Cambridge Review of International Affairs, vol. 21, no. 1 (March 2008), pp.129-144.

23. ניתוח הטרור מנקודת מבט של האינדיבידואל

א. למה אנשים מצטרפים לארגוני טרור? -- -- נושא לרפראט

*Robert S. Barrett, “Interviews with Killers: Six Types of Combatants and Their Motivations for Joining Deadly Groups,” Studies in Conflict & Terrorism, vol. 34, no. 10, (2011), pp. 749-764.

Hillel Cohen, “Society-Military Relations in a State-in-the-Making: Palestinian Security Agencies and the “Treason Discourse” in the Second Intifada,” Armed Forces & Society, vol. 37, no. 3 (July 2011), pp. 1-23.http://afs.sagepub.com/content/early/2011/07/22/0095327X11415493.full.pdf+html

Louise Richardson, What Terrorists Want: Understanding the Enemy, Containing the Threat (New York: Random House, 2006), chapters 2 and 3.

F. Gutierrez, “Criminal rebels? A discussion of war and criminality from the Colombian experience,” Politics and Society, vol. 32, no. 2 (2004)

ב. כיצד ארגוני טרור משאירים את אנשיהם בתוך הארגון ומונעים מהם לעזוב (ל"אזרחות" או לארגון מתחרה)? -- -- נושא לרפראט (ב ו-ג)

Roos Haer, Lilli Banholzer and Verena Ertl,“Create compliance and cohesion: how rebel organizations manage to survive,” Small Wars and Insurgencies, vol. 22, no. 3 (July 2011), pp. 415-434.

ג. למה אנשים מהאוכלוסייה הנכבשת מצטרפים לשירותי המודיעין הנלחמים בטרור?

*הלל כהן, צבא הצלליםמשת"פים פלסטינים בשירות הציונות, 1917-1948 : מודיעין, מדיניות, התיישבות, התנקשויות (2004).

* הלל כהן, ערבים טובים : המודיעין הישראלי והערבים בישראל : סוכנים ומפעילים, משת"פים ומורדים, מטרות ושיטות (2006).  24. משא ומתן עם ארגוני טרור – סיכונים וסיכויים

א. בנוגע לנושאים פוליטיים -- -- נושא לרפראט

* Stacie L. Pettyjohn, “Engagement: A Path to Disarmament or Disaster?” International Negotiation, vol. 14, no. 1 (2009), pp. 41-69.

Heather S. Gregg, “Setting a place at the table: ending insurgencies through the political process,” Small Wars & Insurgencies, vol. 22, no. 4 (2011), pp. 644-668

John Bew and Martyn Frampton, “Talking to Terrorists: The Myths, Misconceptions and Misapplication of the Northern Ireland Peace Process,” Jerusalem Viewpoints (Jerusalem Center for Public Affairs Policy Brief), No. 566 (August-September 2008). Available online at: http://www.jcpa.org/JCPA/Templates/ShowPage.asp?DRIT=2&DBID=1&LNGID=1&TMID=111&FID=443&PID=0&IID=2336&TTL=Talking_to_Terrorists:_The_Myths,_Misconceptions

* Daniel Byman, “Talking with Insurgents: A Guide for the Perplexed,” The Washington Quarterly, vol. 32, no. 2 (2009), pp. 125-137.


ב. בנוגע לשחרור חטופים המוחזקים בשבי (הקונטקסט האמריקני) -- -- נושא לרפראט

Magnus Ranstorp, HizbAllah in Lebanon (New York: St. Martin’s Press, 1997), pp. 134-175.

Jeffrey Simon, The Terrorist Trap (Bloomington: Indiana UP, 2001) pp. 219-260.

BBC documentary: “Iran and the West,” Part I -- Imam Khomeini - The Man Who Changed the World (February 2009).

ג. בנוגע לשחרור חטופים המוחזקים בשבי (הקונטקסט הישראלי)

*Nadav Shragai, “Releasing Terrorists: New Victims Pay the Price,” Jerusalem Viewpoints (Jerusalem Center for Public Affairs Policy Brief), Vol. 8, No. 8 (24 August 2008). Available online at:http://www.jcpa.org/JCPA/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&TMID=111&LNGID=1&FID=283&PID=0&IID=2498

Daniel Pipes, “Samir Kuntar and the Last Laugh,” Jerusalem Post, July 21, 2008.http://www.danielpipes.org/5780/samir-kuntar-and-the-last-laugh

Yoram Schweitzer, “Not that bad a deal,” 23 July 2008.http://www.jpost.com/Opinion/Op-EdContributors/Article.aspx?id=108686

יורם שוייצר, "ישראל — שבויה בידי חוטפי חייליה?" בתוך שלמה ברום וענת קורץ (עורכים) הערכה אסטרטגית לישראל 2010 ע"מ 23 – 32.http://www.inss.org.il/upload/%28FILE%291283692281.pdf

25. הדינאמיקה של הטרור היהודי במהלך תקופת המנדט הבריטי

John Bowyer Bell, On Revolt (Cambridge, MS: Harvard University Press, 1976), pp. 33-70.

David A. Charters, “Jewish Terrorism and the Modern Middle East,” The Journal of Conflict Studies (Winter 2007), pp. 80-89.

*ברוס הופמן, כישלון האסטרטגיה הצבאית הבריטית (רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר אילן, 1983), ע"מ ה-כ"ד.26. טרור ונשק להשמדה המונית

BBC movie: “Dirty War”27. האם טרור הוא באמת בעיה ביטחונית או הגזמה תקשורתית? מה ההשלכות של כל טיעון למדיניות החוץ של ארה"ב ושל ישראל? -- -- נושא לרפראט

*John Mueller, “Six Rather Unusual Propositions about Terrorism,” Terrorism and Political Violence 17 (Autumn 2005), pp. 487 505.*Richard Betts, “Maybe I’ll Stop Driving,” Terrorism and Political Violence 17, no. 4 (2005): 507-10.

Mark Sedgwick, Review of Overblown, in Terrorism and Political Violence 19 (2007), pp. 438-40.Video: Dr. John Mueller, Hertog Global Strategy Initiative Speaker Series, Nuclear Alarmism, From Hiroshima to Al-Qaeda. August 5, 2010.

28. סיכום, הצגת חומרים ע"י סטודנטים או לחילופין פגישות אישיות מתכננות לצורך דיון פרטני בעבודות

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət