Ana səhifə

W w 10-lecie Skarbu Narodowego, 14. X. 1949-14


Yüklə 227.5 Kb.
səhifə1/3
tarix18.07.2016
ölçüsü227.5 Kb.
  1   2   3
W
W 10-lecie Skarbu Narodowego, 14.X.1949-14.X.1959. Londyn, n.d. Skarb Narodowy, Główna Komisja.

W 25-lecie bitwy o Monte Cassino. Hartford, 1969, nakł. Kom. 25-lecia Bitwy o Monte Cassino.

W 45 rocznicę rozpoczęcia walk, w 40 rocznicę Powstania Warszawskiego 1939 - 1944 - 1984. Londyn, 1984, Koło b. żołnierzy AK

W 50-lecie powstania wyższej szkoły wojennej w Warszawie. Londyn, 1969, nakł. Oficerów Dyplomowanych na Obczyźnie.

W 60-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego, Tymczasowe zestawienie zabitych, poległych, zaginionych i zmarłych członków Towarzystwa Tomasza

Zana w Wielkopolsce, Londyn, 1978, Związek Polskich Ziem ZachodnichW 600-lecie powrotu Grodów Czerwieńskich do Polski. Londyn,1943,Kom.Org.Zw.Ziem Południowo-Wsch,i Zw.Ziem Północno-Wsch

W 75-lecie Polskiej Partii Socjalistycznej. Londyn listopad 1967

W XXX-tą rocznicę katastrofy w Gibraltarze 1943. Londyn, Lipiec 1973.

W.B. - Scots in old Poland. Edinburgh, 1941, Oliver and Boyd Ltd

WACHAŁA, Mieczysław - Kochana Książeczka. Poznań, n.d. R.Wagner

Wachlarz Wierszy Szóstki. Polskości i ludzkości przez gwiazdy i poezję. Zeszyt 1, 2, 5, 12, 25, 26, 28, 29. Londyn, 1981, Six Poets Club. powielane

WACHTL, Karol - Polonia w Ameryce, Filaelfia, 1944, Nakł. Autora.

WACYK, Antoni - Kultura Bezdziejów. Szkocja, 1945, [Autor].

WAGNER, Marian - Lwowski chłopaka na wojnach. Londyn, 1982, autor

WAGNER, Ryszard - History of the Polish Army postal service. Hove, 1992, Caldra House

WAGNER, Wenceslau, Joseph prof. - Alguns Comentƒrios s“bre a administrac o da Justica na uniƒo Sovi‚tica. Curitiba, 1970.

WAGNER, Wieńczysław - Equity and its socialist equivalent in the Polish Legal System. Repr:The Polish Review,v.XIX,no 3-4,NY

WAGNER, W. J. - Opalek and Wroblewski's Contemporary theory and sociology of law in the United States. Repr. from Natural Law Forum, vol.

11 (1966), Indiana, 1966, Notre Dame Law School.

WAGNER, Wenceslas ed. - Polish law throughout the ages. California, 1970, Hoover Institution Press

WAGNER, Wieńczysław, J. - Prawne zasady federalizmu Stanów Zjednoczonych. Ref. 29.VI.1977, Folia Societatis Scientiarum Lublinensis, vol. 21,

1979,Hum.2.

WAGNER, W.J. - Pretium Doloris - pain and suffering. Repr. from The American Journal of Comparative Law, vol. XXX, 1982, American Assoc.

for the Comparative Study of Law, Inc.

WAGNER, W.J. - Recent developments in state tort liability in Poland. Repr. from The American Journal of Comparative Law, vol.XX 1972, No 2.

WAJS, J - Historia Polski. Tom 1. Londyn, 1978, Biblioteka Młodzieży

WALCZAK, Tadeusz - Życie nie tylko własne. Londyn, 1996, Polska Fundacja Kulturalna.

WALCZEWSKI, Ignacy, Abbe - Destin tragique des Polonais deporte en Allemagne. Roma, 1951. Hosianum.

WALEWSKI, J. - Jaśnie Państwo Tatrzańskie. Londyn, 1964, Świderski

WALICKI, Andrzej - Spotkania z Miłoszem. Londyn, 1985, AneksWalka o Śląsk trwa ... Londyn, 1941, Barrber

Walka trwa - Światowy Zjazd Polski Walczącej. Londyn, 1966, Egzekutywa Zjednoczenia Narodowego

Walki w obronie granic 1-9 września. London, 1941, Wojskowe Biura Propagandy i Oświaty

WALKOWICZ, Leon T. - Wincenty Witos jako człowiek i polityk. Chicago 1945, Nakł, Przyjaciół Amerykańskich

WALLACE, Irving and others - Życie erotyczne ludzi sławnych od Kleopatry do Elvisa Presley'a. London, 1981, Puls.

Walne zebranie Związku Polskich Oficerów Marynarki Handlowej w Londynie dnia 7.7.1979. [Londyn, Z.P.O.M.H., 1979]

Walny Zjazd 14-15 styczeń, 1978 r. Liga Niepodległości Polski. Londyn, n.d.,Gł.Komitet Wykon.Ligii Niepodległości Polski w Londynie

WALSH, William - Fatima. Londyn, 1956, VeritasWalsingham-1950, Spełniamy Śluby Jasogórskie, Londyn, 1950, Veritas.

WALUŃSKI, M.A. - The Middle Zone and its transport problem after the war. London, [1944], Free Europe Pamphlet

WAŁASZEWSKI, Zdzisław - Marietta Martin. London, 1970, Veritas.

WAŁASZEWSKI, Z.E.; PASZKIEWICZ, M.; ŁAWRYNOWICZ,- Kratochwil. Londyn, n.d. Veritas.

WAŁĘGA, J.- Deportacje i Przesiedlena, Rzym, 1945,

WAŁĘSA, Lech – A Path of hope. London, 1988, Pan Books

WAŁĘSA, Lech - Un cemin d'espoir. Paris, 1987, Fayard

Wanda Grabowska, wspomnienie, opr. Z.G. Londyn, 1975, Ptd. by Gryf Printers (H.C.) Ltd.

WANDYCZ, Damian, S, - A forgotten letter of Piłsudski to Masaryk, Reprint from The Polish Review, vol. IX No.4. 1964, New York.

WANDYCZ, Piotr - Polish Diplomacy 1914-1945, Aims and Achievements, Alecture, London, 1988, The School of Slavonic and East European

Studies, Orbis Books Ltd.

WANDYCZ, Piotr - Polska a Zagranica, Paryż, 1986, Instytut Literacki.

WANDYCZ, Piotr - Z dziejow dyplomacji. Londyn, 1988, Polonia

WANDYCZ, Piotr, FRENDL, Ludwik - Zjednoczona Europa. Londyn, 1965, Polonia

WAŃKOWICZ, Melchior - Bitwa o Monte Cassino. 3 tomy. Rzym, 1946-47

WAŃKOWICZ, Melchior - Bitwa o Monte Cassino. Tom I. Edinburgh, 1946

WAŃKOWICZ, Melchior - Bracia dalecy a bliscy. Jerozolima, 1943, Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publ.

WAŃKOWICZ, Melchior - Było to pod Monte Cassino. Londyn, 1954, Komitet Obchodu 10-lecia Bitwy o Monte Cassino

WAŃKOWICZ, Melchior - De profundis. Palestyna, 1943, Przez lądy i morza

WAŃKOWICZ, Melchior - Droga do Urzędowa. New York, 1955, Roy

WAŃKOWICZ, Melchior - Dzieje rodziny Korzeniewskich. NY, 1 ed. May, 2 ed. June 1944, Nat.Com. of Americans.; Włochy,1945,Oddz.2 Korpusu

WAŃKOWICZ, Melchior - Golgotha Road. New York, 2nd edition November 1945, National Committee of Americans of Polish Descent

WAŃKOWICZ, Melchior - Klub trzeciego miejsca. Paryż, 1949, Instytut Literacki.

WAŃKOWICZ, Melchior -. Kundlizm Londyn, 1947, K. Breitera

WAŃKOWICZ, Melchior - Polacy i Ameryka. Londyn, 1954, Oficyna Poetów i Malarzy

WAŃKOWICZ, Melchior - Szczenięce lata. Rzym, 1946, Polski Dom Wydawniczy

WAŃKOWICZ, Melchior - Tworzywo. New York, 1954, Roy

WAŃKOWICZ, Melchior - Wrzesień żagwiący. Londyn, 1947, Gryf

WAŃKOWICZ, Melchior - Wyjątki z książek, Tel-Aviv, 1943, "Przez lądy i morza"

WAŃKOWICZ, Melchior - Ziele na kraterze. Nowy Jork, 1951, Roy

WAŃKOWICZOWA, Marta - W szpitalu pod dwoma okupacjami, Chicago, 1941, Związek Polek w Ameryce.

WANTUŁA, Andrzej. - Do żywych wód, Londyn, 1948, Ewangelicko-Augsburska Parafia Polska w Londynie

WANTUŁA, Andrzej - Niewczesne proroctwa a wieczna prawda Boża, Londyn, 1946, Ewangelicko-Augsburska Parafia Polska w Londynie.

WANTUŁA, Andrzej - Z doliny cienia śmierci, Londyn, 1947, Ewangelicko-Augsburska Parafia Polska.

WARCZAK , Jan .- W nazaretańskim zaciszu, tom I, Londyn 1956, Veritas.

WARD, Barbara - Russian Foreign Policy. Oxford, 1942, Clarendous Press

WARGA, E. - Czym jest Faszystowski "Nowy Ląd" w Europie. Moskwa, 1942, Wyd. Literatury w Językach Obcych

WARNER, Oiver - Joseph Cornard. London, 1950, Langmaus Green Co.

WARPECHOWSKI, Mieczysław - U źródeł sporu Polsko-Ukraińskiego. Bari, 1946, 476 Sekcja Wydawnicza, powielaneWarsaw, her faith, her fight, her fate. Londyn, 1946, Orbis

Warsaw is Perishing! An appeal to you. London, September 1st. 1944, St. Clenents Press.

Warsaw Rising, The first conflict of the Cold War, Published by The Committee of The Tenth Anniversary of the Warsaw Rising in Canada (1954).

Warszawa. Monachium, 1946, Słowo Polskie

Warszawa - lata 1980-1986. Impresje bez retuszu. Sweden, 1987, Independent Polish Agency

Warszawa, Varsovie, Warsaw, Warschau 1945. Bazylea, (1945), Urs Graf

Warszawa w pieśni. Londyn, 1947, A. Borman

Warszawianka. Biuletyn Polskiego Koła Demokratycznego w Londynie. Londyn, 1943, Polskie Koło Demokratyczne w Londynie

WARSZAWSKI, Józef ks. - Akcja antypapieska w Polsce podczas II wojny św. Londyn, 1965, Veritas

WARSZAWSKI, Józef ks. - "Dramat Rzymski" Macieja Kazimierza Sarbiewskiego TJ (1622-1625). Rzym, 1984

WARSZAWSKI, Józef ks. - Garabandal, Objawienie Boże czy Mamienie szatańskie? Rzym, 1970, Nakładem Autora.

WARSZAWSKI, Józef ks. - Kazanie na tysiąclecie. Londyn, 1966, Rybitwa

WARSZAWSKI, Józef ks. - Kazanie na XX-lecie Powstania Warszawskiego. Wygłoszone 13.IX.1964r. w Fauley Court.

WARSZAWSKI, Józef ks. - Katolickość dzieł Mickiewicza, cz. I. Rzym, 1956, Sacrum Poloniae Millennium.

WARSZAWSKI, Józef ks. - Mickiewicz uczniem Sarbiewskiego. Rzym, 1964

WARSZAWSKI, Józef ks. - Myśl jest bronią. Rozważania. Germany, 1942; Na Okupacji 1947

WARSZAWSKI, Józef ks. - Największy z międzynarodowych Polaków Św.Stanisław Kostka.Rzym-Chicago,1961,Sacr. Heart Miss.

WARSZAWSKI, J. ks. hm. T.J. – Sprawności „Służby Bogu”. Niemcy, Związek Harcerstwa Polskiego

WARSZAWSKI, Józef ks. - Studia nad wyznaniowością religijna marszałka Józefa Piłsudskiego. Londyn 1978, Veritas

WARSZAWSKI, Józef ks. - Z mojej teki korespondencyjnej. Niemcy, 1948, Duszpasterstwo ZHP

WARSZAWSKI, P., J., S.I. - Rhapsodia Mariana. Romae, 1952

WART, Andrzej - Gołębie Brata Alberta. Glasgow, 1943, Książnica Polska.

WART, Andrzej - Ołtarz Mariacki Wita Stwosza. Edinburg, 1942, Co słychaćWar through Children’s Eyes. Ed. Irena Grudzińska-Gross, Jan Tomasz Gross. California, 1981, Hoover Institution Press

Warunki pracy i płacy załóg... na statkach Polskiej Marynarki Handlowej, Londyn 1942, Zwiiązek Armatorów Polskich.

WARUSZYŃSKI, Zbigniew - Polskie straty w Austrii. Gmunden, Austria, 1947,[Autor]

WASHINGTON, Pat Beauchamps - Eagles in Exile. Londyn, 1942, Maxwell

WĄSIK, Stanisław – Wprowadzenie do problemów globalizacji. Londyn, 2002, Polski Uniwersytet na Obczyźnie

WASILEWSKA, Eugenia - The Silver Madonna, London, 1970, George Allen & Unwin Ltd.

WASILEWSKA, Irena - Suffer Little Children. London, 1946, Maxlove Publishing Co. Ltd.

WASILEWSKA, Irena - Za winy niepopełnione. Rzym, 1945

WASILEWSKA, Wanda - Rainbow. London, [c1943], Hutchinson & Co.

WASILEWSKA, Wanda - W ogniach wojny. Moskwa 1942 Wyd. Literatury w jęz, Obcych

WASILEWSKI, Leon - Stosunki polsko-litewskie w dobie popowstaniowej. Jerozolima, 1946, Wydział Kultury i Prasy

WASILEWSKI, Marian - Psychiczne źródła komunizmu. Newark, 1983, Polsko-Amerykański Etniczny Kom.

WASILEWSKI, Tadeusz - Pogląd na teorię sztuki wojennej. Studium polityczne Stronnictwa Narod. Zeszyt 7. Londyn, 1954, S.N.

WASILEWSKI, Zygmunt - Pokolenie w służbie narodu. Londyn, 1962, Veritas

WASIUTYŃSKI, Wojciech - Czwarte pokolenie. Londyn, 1982, Odnowa

WASIUTYŃSKI, Wojciech - Katolicy społecznie postępowi. Londyn, 1956, Instytut Polski Akcji Katolickiej w W. Br.

WASIUTYŃSKI, Wojciech - Libido i Lojalność w Polsce. Londyn, 1961, "Myśl Polska.

WASIUTYŃSKI, Wojciech - Listy o ludziach. Londyn, 1955, Myśl Polska

WASIUTYŃSKI, Wojciech - Millenium-Tysiąclecie Polski Chrześcijańskiej, 966-1966.Londyn,1964,Kom.Tysiąclecia Polski. Chrz.

WASIUTYŃSKI, Wojciech - Nowy Świat. Londyn, 1967, Polska Fundacja Kulturalna

WASIUTYŃSKI, Wojciech - O program większości. Londyn, 1986, Odnowa

WASIUTYŃSKI, Wojciech - Ruiny i fundamenty. Londyn, 1947, Biblioteka Książki Polskiej

WASIUTYŃSKI, Wojciech - Tysiąc lat polityki polskiej. Monachium, 1946, Słowo Polskie

WASIUTYŃSKI, Wojciech - Ziemia jest ciałem niebieskim. Londyn, 1972, Veritas

WASIUTYŃSKI, Wojciech - Źródła niepodległości. Londyn, 1977, Instytut Romana Dmowskiego.

WASYLEWSKI, Stanisław - Lwów. Jerozolima, 1944, M.W.R. i O.P.

WASYLEWSKI, Stanisław - Romans prababki. Germany, 1947

WASYLEWSKI, Stanisław - W srebrnym dworku z modrzewia. West Germany, 1949, Rybitwa

WASZCZUKÓWNA-KAMIENIECKA, Danuta - Brześć -niezapomniane miasto, Londyn, 1997, Caldra House.

WAT, Aleksander - Ciemne świecidło. Paryż, 1968, Libella

WAT, Aleksander - Dziennik bez samogłosek. Londyn, 1986, Polonia

WAT, Aleksander - Mój wiek. Część I i II. Londyn, 1977, 1981, Polonia

WAT, Aleksander - Świat na haku i pod kluczem. Londyn, 1985, Polonia

WAT, Aleksander - Ucieczka Lotha, proza. Londyn, 1988, Polonia

WATOWA, Ola - Wszystko co najważniejsze. Paryż, 1984, Puls

WATTS, Michael - His Holiness Pope John Paul II. London 1979 Pitkin Pictorials

WAUGH, E - Dziennikarz z przypadku. Londyn, 1954, Veritas

WAWROT, T - angielsko-polski słownik rolniczy z polskim indeksem. W.Br. 1948, CSP nr 2.

WAYSBLUM, M. – Isaac of Troki and Christian Controversy in the XVI century. The Journal of Jewish Studies, vol. III, no 2, 1952, Jewish


Chronicle Publication

WAZACZ, Mieczysława - Czwarty wymiar. Londyn, 1986, Oficyna Poetów i Malarzy.Ważniejsze daty pierwszego pięciolecia pontyfikatu Jana Pawła II, opr. Marek Lehnert, Rzym 1984, L'Osservatore Romano.

W blasku legendy. Opr. Krzysztof A. Jeżewski. Paris, 1988, Editions Spotkania.

W co Wierzymy. Credo Pawła VI. Londyn, 1969, Instytut Polski Akcji Katolickiej.

W ćwierćwiecze zgonu. Londyn, 1960, Komitet uczczenia Pamięci Józefa Piłsudskiego w 25-lecie jego zgonu

W czterdziestą rocznicę. Londyn, 1983, Polska Fundacja Kulturalna

W czterdziestą rocznicę IIIgo Powstania Śląskiego. Londyn, 1961, Związek Polskich Kadetów.

W czterdziestolecie wymarszu Legionów. Zbiór wspomnień. Londyn, [1954], Instytut Józefa Piłsudskiego.

WDAŁY, B - Niemcy w Polsce. Londyn, 1941, Nakładem Wojskowego Biura Propagandy i OświatyW dobrej i złej doli. Opracował ks. St. Klimaszewski M.I.C. Rzym, 1982, nakł. Księży Marianów. Rzym, 1980.

W dwudziestą piątą rocznicę założenia związku. Londyn, 1978, nakł. Związek Lwowskich Kadetów.

W dzień Bożego Narodzenia. Red. M.Chmielowska. Szkocja, printed The Munro Press, powielane

W dzień Bożego Narodzenia. Opr. Henryk Hosowicz. Londyn, 1951, Poradnia Artystyczna w Londynie.

Wdzięczni Bogu. Złoty Jubileusz Parafii Balham 1948 - 1998. Londyn, 1998, Parafia Chrystusa Króla w Londynie.

Wdzięczni za Twoją dobroć. Złoty Jub. Parafii M. B. Częstochowskiej Królowej Polski 1948-1998. Huddersfield, 1998, Caldra House

WEBER, Henryka - Pięć lat walki Narodu Polskiego pod okupacją niemiecką. Londyn, 1945, Światowy Związek Polaków

WEBER, Leonard - Hodowla pszczół według nowoczesnych zasad pszczelnictwa.Włochy,1946,476 Sekcja Wydawnicza powielane

WEBSTER, Norman - The Pope and Poland. Nine days that warmed the world. The Globe and Mail

WEDEL, Janina - The private Poland. New York, 1986, Facts on File Publications

WEDOW, Janusz - W drodze do Ojczyzny, Tel-Aviv, 1942, Palestyna.

WEDOW, Janusz - Wracające żagle. Roma, 1944, Oddz, Kul. II Korpusu

WĘDZIAGOLSKI, K - Pamiętniki. Londyn, 1972, Polska Fundacja Kulturalna; Londyn, 1987, PFK

WĘGIERSKI, Dominik - September 1939. Londyn, 1940, Minerva Publishing Co.

Węgry. Dokumenty. Paryż, 1960, Instytut Literacki.

WĘGRZECKI, Kazimierz - Czarne Plamy Historii, London, 1990, Veritas.

WĘGRZECKI, Kazimierz - Lotnicy polscy w Nottingham 1948-1986. London, 1986, Veritas

WĘGRZYŃSKA-KOŚCIAŁKOWSKA, Janina - Kapliczka przydrożna. Londyn, 1958, Koło Księży Kapelanów w USA

WEIL, Simone - Wybór Pism. Paryż, 1958, Instytut Literacki.

WEINSTEIN, J. - Haute Sil‚sia pays de contrastes. Paris, 1932, Gebethner & Wolf

WEINSTEIN, J. - Polska polityka zagraniczna w krzywym zwierciadle historii... Londyn, 1974, Ins. J.Pił.

WEINSTEIN, J. - Upper Silesia a cauntry contrasts. Paris, 1931, Gebethner & Wollf.

WEINTRAUB, Wiktor – Mickiewicz and Bakunin. The Slavonic Review, vol. XXVIII, no 70, ptd by Butter & Tanner

WEINTRAUB, Wiktor - Rosja w kulturze Zachodu, Londyn, 1949, Instytut Bliskiego i Środkowego Wschodu "Reduta" powielane

WEISBREM, Leon – Pełnia życia. Londyn, 1993, nakładem autora

WEISBREM, Leon - Podróż w nieznane. Londyn, 1994.

WEISSBERG-CYBULSKI, Aleksander - Wielka czystka. Paryż, 1967, Instytut Literacki.

WELLISZ, Leopold - Foreign capital in Poland. London, 1938, George Allen & Unwin Ltd

WELLS, H.G. - W dni komety. Chicago, 1911, Wydawnictwo i druk Dziennika Ludowego.

WELLS, Leon Weliczker - The Janowski Road, London, 1966, Jonathan Cape.

WERESZYCKI, H - Historia polityczna Polski 1864-1918. Paryż, 1970, Libella

WERFEL, Franciszek - Pieśń o Bernardecie. Tom 1, 2. Londyn, 1953, Veritas

WERFEL, Roman - Tadeusz Kościuszko. Moskwa, 1943, Związek Patriotów Polskich w ZSSR.

WERGILIUSZ - Eneida. Przełożył Ignacy Wieniewski. Londyn, 1981, Polska Fundacja Kulturalna

WERNER, Andrzej - Polskie, arcypolskie. Londyn, 1987, Polonia

WERNIK, Romuald - Białe noce i czarne dnie. Londyn, 1987, Polska Fundacja Kulturalna.

WERNIK, Romuald - Jutro wczoraj przegrane, Londyn, 1988, Unicorn.

WERNIK, Romuald - Nie wrócą bociany na Graniczną. Hove, 1998, Caldra House Ltd.

WERNIK, Romuald - Tajkury wioska która była miastem. Londyn, 1997, Caldra House Ltd.

WERNIK, Romuald - W Zdołbunowie zakwitły kaczeńce. Londyn, 1986, Autor

WERNIK, Romuald - Z Chamsinu w mgłę. Londyn, 1988, Polska Fundacja Kulturalna

WERNIK, Romuald - Zło nie trwa wiecznie. Hove, 1997, Caldra House.

WERYŃSKI, Henryk ks. - Trąd i kwiaty. Londyn, 1963, Veritas

WESOŁOWSKI, Zdzisław - Polish orders, medals, badges and insignia military and civilian decoration 1705-1985. Miami, 1986, Pr. Ser

WESOŁY, Szczepan, Archbishop - Fifty Years of the Church in the Polish Diaspora, 1945-95, A Lecture, London, 1996, School of Slavonic and East

European Studies, University of London.

WESOŁY, Szczepan, Archibishop - Łączy nas kultura chrześcijańskiej Polski, Londyn, 1996, Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej.

WEST, Nigel - The Third Secret. London, 2000, Harper Collins Publishers.

WESTERBY, Robert - The Polish gold. London, (1940), Methueen

WESTFAL, Stanisław - Rhyme - determined genitives in modern literary Polish. Reprinted from The Slavonic and East European Review vol. XXXI,

No 76, Dec. 1952

WESTFAL, Stanisław - Rzecz o polszczyźnie. Londyn, 1956, Veritas

WESTFAL, Stanisław - Why learn Polish? London, 1967, Anglo - Polish Society ; London 1985, Veritas

WESTFAL, Stanisław - Teka językowa. Glasgow, 1975, Bib. Inst. Pol. i Muzeum im. gen.Sikorskiego w GlasgowWestminster Cathedral Papal Mass Official Souvenir. 28th May 1982

We, the Milwaukee Poles 1846-1946. Ptd by Nowiny Publishing Co.; Milwaukee, 1946

WESTRUP J.A. - Brytyjska Muzyka. London, n.d., LongmansWe własnych oczach. Paryż, 1963, I.L.

WEYERS, J - Poland and Russia. Londyn; 1943, n.p.; 1944, Barnard & Westwood

WEYGAND, Maxime - Recalled to service. London, 1952, William, Heinemann

WEYSSENHOFF, Józef - Puszcza. Niemcy, n.d., Wyd. Pol. R. Wagner; Bari,1945,Sekcja Wyd. 2 KorpusuWezwanie: niezależne pismo literackie, nr1/4, wybór; Warszawa-Sztokholm, 1984, Druk Caldra House

WĘŻYK, J. - Wielka Litwa. Londyn, 1948, Forty-Four Publishers and Printers Ltd.W gromadzie zuchów. New York, 1945, Girl Scouts of America

W Harcerskiej Służbie ZHP na Obczyźnie 1946-1996. Album. Opr. J.L.Englert, J.Witting. Londyn,1997,Nacz. ZHP poza granicam.

What to read about Poland. Edinburgh, 1942, Oliver and Boyd

WHEELER, Harold - The People's History of The Second World War Sept. 1939-Dec. 1940, London, n.d., Oldhams Press Ltd.

WHEELER-BENNETT, John, W. - Munich Prologue to Tragedy, London, 1948, Macmillan & Co. Ltd.

WHITE, Horrey - Fizyka. Tom I. Londyn, 1948, ATA; tom II, Londyn, 1947, ATAWhite Paper on the persecution of the Church in Poland. Ed. Bol. Wierzbiański, Intr. W.Żyliński. London, United Polish Protest against the

persecution of the Church in Poland.

WHITE, W.L. - Report on the Russians. London, [1946], Eyre & Spottiswoode.

W hołdzie Lotnikom którzy nieśli pomoc Walczącej Warszawie w 1944, Epitafium w kościele Św. Anny w Warszawie, 1 sierpień 1987.

W hołdzie ofiarom Katynia z 1940 r. Opr. i nakład red. Przeglądu Kawalerii i Broni Pancernej. Londyn, 1976

Who's who of the Regime in Poland. Edinburgh, 1947, Scotish League for European Freedom

Wiadomości na emigracji. Opracowała Stefania Kossowska. Londyn, 1968, polska Fundacja Kulturalna

Wiadomości ogólne o obronie przeciwawaryjnej okrętu (O.P.A.). Londyn, 1944, Kierownictwo Marynarki Wojennej

Wiadomości ogólne z zakresu Inżynirii Lądowej i Wodnej, zeszyt I i II, opr. Prof. Inż. Aleksander Mianowski, W. Brytania, Centrum Wyszkolenia

Grup Technicznych, powielane.Wiadomości z psychologii ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wojska. Zebr.i opr. Płatos Jan.Bari,1946, Sek.Wyd.2 Korpusu powielane

WIATR, Andrzej - Gołębie brata Alberta. Glasgow, 1953, Kśążnica Polska.

WICIAK-SUCHNICKA, Anna - Drewniane motyle. Londyn, 1987, Veritas

WICIAK-SUCHNICKA, Anna - Odblaski. Londyn, 1978, Polska Fundacja Kulturalna

WIDAWSKI, Ignacy - Planowanie portów lotniczych. Londyn, 1945, Dowództwo Sił Powietrznych, powielane

WIECH (WIECHECKI, Stefan) - Syrena na sztywniaku. New York, 1944, Roy

WIECH (WIECHECKI, Stefan) - Wysoka eksmisjo. Londyn, 1945, Kiosk Ogniska

Wieczór Wersalski. (W sześćdziesięciolecie podpisania Traktatu Wersalskiego). Londyn, 1980, Inst. Romana Dmowskiego

Wiedza, red. Prof. Dr. Alfred Laskiewicz, Tel-Aviv, 1946, Koło Przyrodników im. M. Konopnickiej w Palestynie

WIEHLER, Kazimierz - Droga. [Chicago], [1952] Nakł. Autora.Wiek klęski. Londyn, 1946, Orbis

WIELEŻYŃSKI, Lech - Wspólna praca, wspólny plon. Londyn, 1985, Veritas

WIELHORSKI, Władysław - Białorusini a Ukraińcy w doświadczeniach historii. London, 1964, Autor

WIELHORSKI, Władysław - The importance of the Polish Eastern Provinces for the Polish Republic.Glasgow,1943,1944,Książ.Pol.

WIELHORSKI, Władysław - Kraje Bałtyckie i Rosja, Londyn,1949, Instytut Bliskiego i Środkowego Wschodu "Reduta". powielane

WIELHORSKI, Władysław - Naród Białoruski wśród swych sąsiadów, Londyn,1949,Inst. Bliskiego i Śr. Wschodu, "Reduta" .powielane

WIELHORSKI, Władysław - Polska a Litwa. Londyn, 1947

WIELHORSKI, Władysław - Stosunki językowe, wyznaniowe i etniczne w Wielkim Księstwie Litewskim pomiędzy XIII a XVIII wiekiem. Odczyt

autora wygłoszony 10.XII.1964 w Instytucie Wschodnim "Reduta" w Londynie

WIELHORSKI, Władysław - Strefa pięciu mórz. Londyn, n.d., Nakładem Listów z Londynu

WIELHORSKI, Władysław - Trzy pytania i trzy odpowiedzi. Prawda o deportacjach Polaków pod panowaniem sowieckim. Londyn, 1964, Egz.Zjedn.

Narodowego

WIELHORSKI, Władysław – Wielkie księstwo litewskie w komunistycznej historii Polski. Odbitka z t. VIII Tek Historycznych (1956-57), n.p., 1958

WIELHORSKI, Władysław - Wspomnienia z przeżyć z niewoli sowieckiej. Londyn, 1965, Orbis

WIELHORSKI, Władysław - Ziemie Ukrainne Rzeczypospolitej. Londyn, 1959, Koło Lwowian

WIELICZKA, Zygmunt - Na pożegnanie, St. Paulo, 1971, powielane

WIELICZKA, Zygmunt - Powiat Witkowski w okresie rewolucji niemieckiej. Kurytyba, 1964, Grafica Vicentina Ltda.

WIELICZKA, Zygmunt - Prawda a legendy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Kurytyba, 1961, "Lud".


  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət