Ana səhifə

VÝROČNÍ zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města prahy


Yüklə 0.79 Mb.
səhifə1/10
tarix27.06.2016
ölçüsü0.79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI

PROTIDROGOVÉ POLITIKY

HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

V ROCE 2008KOPPR

Krajské oddělení protidrogové prevence

Zpracovala: Mgr. Nina JanyškováKraj: Praha

Výroční zpráva za rok: 2008

Zpracoval /jméno a funkce/: Mgr. Nina Janyšková, protidrogová koordinátorka hl. m. Prahy

Dne: 27. 7. 2009

Projednáno a/nebo schváleno (kým): PK RHMP dne 3. 9. 2009


Obsah:

1 Souhrn 3

Problémoví uživatelé drog 3

Kuřáctví v hl. m. Praze 4

2 Obecná charakteristika kraje 5

2.1 Demografické údaje 5

2.2. Nezaměstnanost 6

2.3 Kriminalita 7

3 Koordinace protidrogové politiky 8

3.1 Institucionální zajištění 8

3.1.1 Krajské 9

3.1.2 Místní 11

3. 2 Finanční zajištění protidrogové politiky 13

3.2.1 Rozpočtové výdaje na protidrogovou politiku 14

Přehled čerpání finančních prostředků: 14

3. 3 Hlavní zaměření strategických dokumentů protidrogové politiky kraje 16

3. 4 Nejvýznamnější rozhodnutí krajských orgánů v  oblasti protidrogové politiky


v roce 2008 17

3. 5 Nejvýznamnější aktivity v oblasti protidrogové politiky v roce 2008 18

4 Situace na drogové scéně 19

5 Služby poskytované uživatelům drog a osobám ohroženým drogou 29

6 Krajské strategie, plány, analýzy... 29

7 Další údaje – různé 31

8 Slovník výrazů v protidrogové politice 31

9 Zkratky – nejčastěji používané zkratky v textu 33

10 Přílohy: 34


1Souhrn

Problémoví uživatelé drogODHAD PREVALENCE VŠECH PROBLÉMOVÝCH UŽIVATELŮ DROG V ČR a v praze1

Důležitý je odhad prevalence všech problémových uživatelů drog v populaci, tedy včetně tzv. skryté populace, která není v kontaktu s L/K centry, popřípadě kontakt existuje, ale nesplňuje kritéria definice žádosti o léčbu Evropského monitorovacího centra pro drogy a užívání drog (EMCDDA). Východiskem odhadu byl počet hlášení o léčených problémových uživatelích drog v roce 2008. Tento údaj byl dále zpracován multiplikační metodou s použitím tzv. in treatment rate (ITR), což je podíl problémových uživatelů drog v kontaktu s léčebným zařízením z celkového počtu těchto uživatelů.

Konečný odhad pro Prahu je 7 000 problémových uživatelů drog (prevalenční odhad 8,5 / 1000 obyvatel). Z toho je 2 800 uživatelů opiátů, 4 000 uživatelů amfetaminů
a 200 problémových uživatelů ostatních drog. Odhad injekčních uživatelů drog je 5 300 osob. Významným rozdílem je převaha odhadovaného počtu žen nad muži mezi uživateli amfetaminů (2 100 žen, 1 900 mužů), kdy i prevalenční odhad u žen je 4,9 / 1 000 obyvatel, zatímco u mužů je 4,8 / 1 000 obyvatel (v ČR 2,3, resp. 4,0 obyvatel). Je také výrazně vyšší prevalenční odhad problémových uživatelů opiátů – mužů i žen (4,6 / 1 000 obyvatel u mužů a 2,2 / 1 000 obyvatel u žen v Praze oproti 1,9, resp. 0,7 v ČR). Prevalenční odhad problémových uživatelů drog – mužů je v Praze 9,6 / 1 000 obyvatel, žen 5,4 / 1 000 obyvatel, zatímco v ČR jsou to hodnoty 6,3, resp. 3,1 / 1 000 obyvatel. Praha má ve srovnání s ČR i výrazně vyšší odhad prevalence injekčních uživatelů drog – mužů 7,6 oproti 5,1 / 1 000 obyvatel, u žen 5,4 oproti 2,5 / 1 000 obyvatel.

V ČR je odhadováno 34 500 problémových uživatelů drog (prevalenční odhad 4,8 / 1000 obyvatel). Z toho je 23 100 mužů a 11 400 žen, 9 500 uživatelů opiátů, 23 000 uživatelů amfetaminů a 2 100 problémových uživatelů ostatních drog. Odhad injekčních uživatelů drog je 27 600 osob.

Při hodnocení všech užívaných drog jako základní i sekundární droga na prvém místě má převahu mezi všemi klienty a mezi prvožadateli o léčbu pervitin (v ČR je zhruba o 10 % vyšší podíl uživatelů této drogy). V Praze následuje heroin, na třetím místě je marihuana u všech léčených klientů, mezi prvožadateli o léčbu je pořadí těchto drog obrácené (v ČR je pořadí těchto dvou drog obrácené u nově evidovaných i všech léčených klientů). Do popředí se dostává také Subutex užívaný nejen v substituční léčbě, ale i jako nelegální sekundární droga – patří mu 4. místo u obou skupin uživatelů drog (zatímco v ČR je Subutex až na místě 5. mezi všemi uživateli drog a na 6. místě mezi nově evidovanými uživateli drog a podíl jeho uživatelů je v ČR zhruba o 6 % nižší než v Praze).

Kuřáctví v hl. m. Praze2

Výsledky studie “Vývoj prevalence kuřáctví v dospělé populaci ČR, názory a postoje občanů ČR k problematice kouření v roce 2008”


Termín: listopad - prosinec 2008

Respondenti: dospělá populace ve věku 15 let a více


Kouření v dospělé populaci (v %)
Praha

ČR

muži

ženy

celkem

denně (alespoň 1-2 cigarety)

21,8

15,0

18,3

21,8

příležitostně

3,0

4,7

3,9

3,7

Bývalí kuřáci

16,9

13,1

14,9

11,5

Experimentovali (do 100 cigaret v životě)

28,7

16,8

22,6

22,9

nekuřáci

29,7

50,5

40,4

40,1

Mezinárodní studie “Global Youth Tobbaco Survey (GYTS)

Termín: IV. Q 2006 a I. Q 2007 – v ČR (včetně Prahy)

Respondenti: mládež ZŠ ve věku 13 – 15 let


Kouření mládeže ve věku 13 – 15 let v Praze (%)
muži

ženy

celkem

Experiment s kouřením v životě

ano

61,9

67,3

64,4

Kouřili v posledním měsíci

0 dnů

78,0

71,1

74,8

1 – 2 dny

5,8

8,3

7,0

3 – 5 dnů

2,9

3,5

3,2

6 – 9 dnů

1,9

2,8

2,4

10 – 19 dnů

3,1

3,9

3,5

20 – 29 dnů

3,6

4,6

4,1

denně

4,5

5,9

5,2

    • nejdůležitější změny v síti služeb Automaty a PCPP
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət