Ana səhifə

Vänsterpartiet Luleå Kommunfullmäktigegruppen Motion om ekologisk mat


Yüklə 0.8 Mb.
tarix27.06.2016
ölçüsü0.8 Mb.


Vänsterpartiet Luleå

Kommunfullmäktigegruppen

Motion om ekologisk mat

Livsmedelsproduktionen i världen står inför stora utmaningar. Klimatförändringarna innebär att produktionen kan komma att minska kraftigt ifall jordens medeltemperatur fortsätter att stiga, den risken är stor eftersom utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka. Långsiktigt måste vår självförsörjning lokalt och nationellt öka samtidigt med en omställning till långsiktigt ekologiskt hållbar livsmedelsproduktion.


Andelen ekologiska livsmedel som köps in av Sveriges kommuner och landsting har ökat från 3 procent år 2003 till 23 procent år 2013. Det är nära Sveriges nationella mål på 25 procent. Borlänge och Lund ligger i topp med 49 procent ekologisk mat. Bland landstingen har Kronoberg den högsta andelen med 45 procent. 87 procent av kommunerna har klarat omställningen till ökad andel ekologisk mat inom befintliga ekonomiska ramar.

84 procent av Sveriges kommuner planerar att gå vidare och ytterligare öka andelen inköpt ekologisk mat. Sex kommuner har i nuläget satt upp ett 100-procentsmål, dvs att all mat som köps in ska i en framtid ska vara ekologisk.


Sverige har ett nationellt mål för att minska matsvinnet med 20 % till 2015, där minst 40 % ska tas tillvara i form av biogas och annan energi. EU har bestämt att svinnet ska minska med 50 % till 2025.
Luleå ligger idag långt efter de bästa kommunerna i Sverige i denna utveckling och ligger även en bra bit efter de bästa Norrbottenskommunerna. Andelen ekologisk mat i Luleå kommun ligger idag på 13-14 procent. Tendensen är svagt ökande. Luleå kommun har potential till att bli mycket bättre på området ekologisk mat.
Luleå kommun har också möjlighet att, inom nuvarande regelverk för upphandling, underlätta för mindre och lokala producenter att leverera till kommunen. Det kan ske genom att kommunen inrättar en samlastningscentral så att lokala mindre leverantörer kan leverera till ett mottagningsställe i kommunen. En samlastningscentral innebär också att det totala transportarbetet inom kommunen kan minskas. En samlastningscentral kan också inrättas i samarbete med våra grannkommuner.
Ett annat sätt att öka möjligheterna för lokala producenter är att ha årstids- eller säsongsanpassade menyer.
Vänsterpartiet yrkar

att Luleå kommun beslutar att uppnå det nationella målet om 25 procent inköpt ekologisk mat under denna mandatperiod det vill säga före 2018.


att därefter höja målet till 50 procent inköpt ekologisk mat under nästa mandatperiod fram till 2022.
att sätta ett kommungemensamt mål för minskning av matsvinn som ligger i linje med Sveriges nationella mål samt EU:s mer långsiktiga mål om en 50-procentig minskning till 2025.
att minska köttandelen i maten motsvarande en köttfri vardag i veckan.
att berörd personal och berörda förvaltningar ges möjlighet till den fortbildning som behövs för att kunna nå målen.
att undersöka hur kommunen kan öka andelen lokala leverantörer, exempelvis genom ökad säsongsanpassning av menyer.
att Luleå kommun beslutar inrätta en samlastningscentral samt undersöker möjligheterna att driva den tillsammans med en eller flera grannkommuner.

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp


Bertil Bartholdson
För mer information:

Nina Berggård, gruppledareTel: 070/264 56 05, e-post: nina.berggard@lulea.se
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət