Ana səhifə

Verslag vergadering Raad van Bestuur 19 maart 2005


Yüklə 62 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü62 Kb.
Genk, 27 maart 2005


Verslag vergadering Raad van Bestuur 19 maart 2005

 1. Inleiding voorzitter.

De voorzitter opent om 20u10 de vergadering en heet iedereen welkom.


 1. Rechtsgeldigheid van de vergadering.

Aanwezige bestuurders: Marc Bils, Ludo Martens, Daglinckx Hugo, Wim Bastiaansen, Max Maximus en Maurice Engelbosch

Andere aanwezigen: Sylvain Marmenout

Verontschuldigd: Geert Meekers, Marc Kocur, Dries Moors.
Overeenkomstig Art.13 van de statuten (meerderheid van bestuurders aanwezig) kan de Raad van Bestuur rechtsgeldig vergaderen en beslissingen nemen.


 1. Goedkeuring verslag RvB. dd. 22 jan.2005

Verslag werd goedgekeurd

 1. Verslagen
  1. Voorzitter ( Marc Bils )

Geen speciale vermelding


  1. Ondervoorzitter ( Ludo Martens )

De bestuurswissel gaat kortelings gepubliceerd worden in het Staatsblad.

Vermits de aanpassingstermijn van de nieuwe vzw-wet tot 31/12/2005 werd uitgesteld zal de goedkeuring van de nieuwe aangepaste statuten worden behandeld en goedgekeurd tijdens de Alg.Stat. vergadering van 3 september 2005.


4.3 Secretaris ( Hugo Daglinckx )

Alle verslagen van de RVB sedert de stichting van de VSW Liga Limburg staan nu op CD.

Van Maurice Engelbosch een totaaloverzicht ontvangen van de clubs en ex-clubs alsmede een historisch overzicht van de samenstelling van bestuur.


  1. Penningmeester ( Sylvain Marmenout )

1 . Saldi van de rekeningen :

Golden : 6702,02 €

Maxi : 15013,08 €
2 . Resultaten van evenementen :

A. Maas-Rur van 26 september 2004

Inkomsten : nihil 0,00 +

Uitgaven : Huur zaal 25,00

Huur podium 60,00

5 bekers 63,10

notatieformulieren 24,00 172,10 -


Resultaat : 172,10 -

Met daarbij deze bemerking : is het dan wel nodig elk jaar een provisie van 125 €

(vroeger zelfs 10 000 BEF of 250 €) te voorzien, en dit gedurende 5 jaar?


 1. Vlaams Kampioenschap van 20-23 en 29-31 mei 2004

De factuur van de Sporthal in Bilzen heb ik op deze vergadering gekregen; het resultaatoverzicht volgt in een komend verslag.


 1. Cursus schaaktrainer B

Nog niet afgehandeld; dus ook nog geen totaaloverzicht met het oog op het bekomen van de VSF-subsidie.


  1. Verantwoordelijke ledenadministratie ( Sylvain Marmenout )

1e aansluitingen : 227 S 49 J 43 M

2e aansluitingen : 28 S 1 J 0 M


Totaal : 348 aansluitingen bij de Liga Limburg, waarvan 16 (jonge-)dames


  1. Toernooicommissie. (Luk Cornet ):

 • Ik heb als voorbereiding op het nieuwe seizoen een voorstel tot kalender 2005-2006 gemaakt. Opgemerkt dient wel dat de twee laatste rondes van NIC een week verlaat moeten worden. Ik heb die rondgestuurd naar alle beheerders en naar organisatoren van Limburgse Jeugdtoernooien. Nadat alle opmerkingen binnen zijn, bespreek ik dit verder met de leden van de toernooicommissie en wordt tegen begin mei een definitieve versie verdeeld. Op die manier kunnen de ligahomologatieaanvragen op tijd in orde gemaakt worden.

 • Ook werd het 6de Open Limburgs Rapidkampioenschap gehouden. Slechts 22 deelnemers vonden de weg naar Houthalen. Winnaar werd Roy Schoemans (NLS) met 6,5 op 7.


4.6 Voorzitter toernooicommissie. ( Luc Cornet ).

Betreffende de afwijzing van het statuut van “ Aspirant Schakers “ op de ASV VSF:

Wat gaat Liga Limburg vervolgens doen ? Denk aan de problematiek met de jeugdtoernooien en de Limburgse Eloverwerking. ( Moeten ze nu die nieuwe lidmaatschap hebben om aan die toernooien te mogen deelnemen en/of om opgenomen te worden in de Limburgse eloslijsten? ).


  1. Verantwoordelijke Limburgs individueel kampioenschap ( Luc Cornet ).

 • Gewoon toernooi

In het Limburgs Individueel Kampioenschap is de 6de en voorlaatste ronde verleden week gespeeld. In ronde 5 is er een forfait geweest door Benito Sarrechia (bewezen autopech  hij heeft mij via GSM verwittigd om 13u40, maar ik was toen in Nederland (onbereikbaar) waardoor de melding van deze overmacht niet is kunnen gebeuren). Vanaf ronde 4 was Pascal Leliaert (Genk) niet meer in staat om te spelen. Voor ronde 4 is dit forfait (de RvB besluit dat dit overmacht is), vanaf ronde 5 werd hij niet mee gepaard. De laatste ronde wordt in Heusden gespeeld op 17/04/2005 met Wim Bastiaansen als wedstrijdleider. • 60-plussers LIK

In het Limburgs Individueel Kampioenschap voor 60-plussers werd dinsdag de 6de ronde gespeeld. Buiten een aantal ziekteforfaits en forfait wegens overlijden moeder (alle overmacht dus) is iedereen nog even enthousiast om te komen schaken. De laatste ronde wordt op di. 05/04/2005 te Houthalen gespeeld. Voor de eerste keer in 7 jaargangen ben ik belet als wedstrijdleider en zullen de honeurs worden waargenomen door Sylvain Marmenout.
4.8 Verantwoordelijke Limburgse interclubcompetitie. ( Geert Meekers )

Koen Heynen (Boutersem) had wegens gebrekkige communicatie zijn eerste aansluiting bij de KBSB kwijtgespeeld, maar was wel ingeschreven met een tweede aansluiting in onze Liga en speelde ook mee in ronde 7 die in januari plaatsvond. Hij heeft tijd gekregen tot 25 maart om alles te regulariseren, anders verandert de uitslag van die gespeelde partij in een forfaitscore met de bijhorende boete. Ook de eventuele boete voor eloverwerking zal ten laste van Boutersem komen. Verder geen noemenswaardige problemen.

De organisatie van de laatste ronde zal plaatsvinden te Hasselt, maar niet in hetzelfde lokaal als vorig jaar, maar wel in hun nieuw lokaal BSGO, Runkstersteenweg 210, 3500 Hasselt. Ze hebben een gedetailleerd plan opgestuurd dat via de koerier nog zal verspreid worden. Het materiaal van de Liga Antwerpen zal weer in bruikleen genomen worden. Concrete afspraken voor het ophalen en terugbrengen moeten nog gemaakt worden. Als scheidsrechters heb ik voorlopig toezeggingen van Marc Bils en Luc Cornet. Sylvain Marmenout zou hoogstwaarschijnlijk zelf moeten spelen, maar kan na zijn partij wel mee arbitreren. Ook gevraagd zijn Wim Bastiaansen, Marc Kocur en Johan Kocur.


  1. Verantwoordelijke Beker van Limburg ( Geert Meekers ).

De inschrijvingsmodaliteiten zijn zopas rondgestuurd via de koerier
4.10 Kadervorming ( Wim Bastiaansen ).

Er is dringend behoefte aan een cursus “ Toernooileider”. Vermits deze niet aanwijsbaar voorhanden is zullen Wim, Ludo en Luc iets dergelijks trachten samen te stellen en het resultaat voorleggen tijdens de vergadering van de RVB op 23 juli 2005.

4.11 Jeugdleider ( Marc Kocur ).

Het vierde seizoen van het jeugdcircuit is begonnen..


4.12 Verantwoordelijke Schoolschaak ( Marc Kocur ).

Het Limburgs schoolschaaktoernooi kende een groot succes. Er waren 159 deelnemers..
  1. Klasseringsleider ( Dries Moors ).

N–ELO

Er zijn 15 bestanden doorgestuurd naar Daniel Halleux voor verwerking voor nationale ELO. Het betreft de eerste 6 ronden van het LIC, de eerste drie ronden van het LIK, het NATO- kampioenschap (van augustus vorig jaar), en partijen van clubkampioenschappen van 6 clubs. Een totaal van 651 partijen werden verwerkt. Het VSF – secretariaat heeft hierover ook een mail gekregen.


R–ELO

Er werd heb alleen uitslagen van Limburgse rapidtornooien ontvangen, geen enkele club heeft iets opgestuurd. De verwerking gaat volgende week van start.


 S – ELO

Er werden alleen uitslagen van Limburgse snelschaak tornooien ontvangen; geen enkele club heeft iets opgestuurd.; De verwerking gaan eveneens volgende week van start.


 In verband met een vraag van Hasselt (701) tijdens de ASV van september ’04 betreffende een lidmaatschap aan verminderd tarief, werden enkele emails uitgewisseld met Robert Pools. Aangezien er geen verdere behoeften hierover meer zijn, zal er ook geen vraag gesteld worden aan de KBSB


  1. Verantwoordelijke Public Relations ( Frank Maximus) .

Er is niets bijzonders te vermelden.
4.15 Ligacommissaris bij de VSF ( Ludo Martens ).

Aspirant-schakers: Gedurende een ruime tijd werd dit item uitvoerig besproken, vermits tijdens de vorige Alg.Stat.Vergadering beslist werd dat Liga Limburg iets dergelijks zou uitwerken. De modaliteiten en voorwaarden werden nogmaals bekeken. De administratie zou naast de normale Liga verwerking afzonderlijk geregistreerd worden. Vooropgezet werd dat Frank Maximus hiervan de administratie zou verzorgen. Sylvain Marmenout neemt het financiële gedeelte op zich en Ludo Martens zal voor een speciaal formulier zorgen. Tegen volgende vergadering van de RVB ( 21 Mei 2005) leggen ze een uitgewerkt concept voor.


4.16 Verantwoordelijke VSF homologatie ( Luc Cornet ).

Vorige maandag was het VSF-homologatiecommissie te Mechelen. Op die vergadering heb ik alle Limburgse stavingsdossiers tot en met het Limburgs Jeugdrapidkampioenschap ingediend. Hierbij ook nog enkele oude toernooien (zoals Limburgs Jeugddoorgeefschaak 2000, Paasrapid Leopoldsburg 2000 en Simultaan Hort 2003).

Vanaf 01/01/2005 dienen ALLE stavingsdossiers uiterlijk 3 maanden NA de (laatste) speeldatum binnengebracht te zijn bij Aimé Truyens, Waversebaan 165, 3001 HEVERLEE (aime.truyens@scarlet.be).
4.17 Verantwoordlijke Koerier ( Luc ).

Alle Ligatoernooien zijn behandeld (ook te maken met stavingsdossiers). Enkel nog enkele jeugdtoernooien of clubtoernooien dienen nog opgestuurd te worden.


4.18 Verantwoordelijke Tijdschrift ( Geert Meekers ) .

Er is 1 uitgave geweest sinds de vorige RvB. Ze was zoals steeds tijdig klaar en verscheen in de koerier van 2 maart.


4.19 Verantwoordelijke Website ( Geert Meekers ).

Dries is bezig met het stappenplan uit te werken..De voorzitter zal bij Dries informeren hoever het hiermee staat. Jurgen houdt de website ondertussen draaiende met informatie over de belangrijkste toernooien.


5. Varia

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət