Ana səhifə

Vědecké rady Univerzity Karlovy V Praze, Filozofické fakulty konané dne 25 2010 Počet členů vr 40, přítomno 33, omluveno 7


Yüklə 0.68 Mb.
səhifə6/8
tarix26.06.2016
ölçüsü0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Katedra pedagogiky

Studijní program Pedagogika


Studijní obor: pedagogika
Předsedové: Doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc.

Doc. PhDr. Jaroslav Koťa

Doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc.

Členové: Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

Doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc.

Doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.

PhDr. Hana Krykorková, CSc.

Zástupci MŠMT: Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

Doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc.

Doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.

Předměty: filozofie výchovy

obecná pedagogika

odborná pedagogická disciplina zaměřená na téma rigorózní práce

Ústav jižní a centrální Asie


4.Studijní program Filologie


Studijní obor: indologie (indická studia) se specializací:bengálština
Předsedové: Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.

PhDr. Dušan Zbavitel, DrSc.

Členové: Doc. PhDr. Svetislav Kostič, Dr.

PhDr. Dagmar Marková, CSc.

PhDr. Hana Preinhaelterová, CSc.

PhDr. Dušan Zbavitel, DrSc.


Studijní obor: indologie (indická studia) se specializací: hindština
Předseda: Doc. PhDr. Svetislav Kostič, Dr.

Členové: PhDr. Hana Preinhaelterová, CSc.

Ondřej Šefčík, Ph.D.
Studijní obor: indonesistika
Předseda: Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.

Členové: Ing. Zorica Dubovská

PhDr. Hana Preinhaelterová, CSc.

PhDr. Zdeněk Zbořil, CSc.


Studijní obor: romistika
Předseda: doc. PhDr. Svetislav Kostič, Dr.

Členové: Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.

PhDr. Jan Červenka, Ph.D.

Studijní obor: indologie (indická studia) se specializací: sanskrt


Předseda: Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.

Členové: doc. PhDr. Svetislav Kostič, Dr.

Ondřej Šefčík, Ph.D.

PhDr. Dušan Zbavitel, DrSc.

PhDr. Stanislava Vavroušková, Ph.D.
Studijní obor: indologie (indická studia) se specializací: tamilština
Předseda: Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.

Členové: Mgr. Jan Dvořák, Dr.

PhDr. Hana Preinhaelterová, CSc.

Doc. PhDr. Svetislav Kostič, Dr.


Studijní obor: urdština
Předseda: doc. PhDr. Svetislav Kostič, Dr.

Členové: doc. PhDr. Svetislav Kostič, Dr.

PhDr. Hana Preinhaelterová, CSc.

Ondřej Šefčík, Ph.D.


Studijní obor: mongolistika
Předseda: Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.

Členové: Doc. Dr. Jugderin Luvsandorj

PhDr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.

Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.

Mgr. Daniel Berounský, Ph.D.

Zástupci MŠMT: PhDr. Dagmar Marková

PhDr. Dušan Zbavitel, DrSc.
Předměty jednotlivých oborů: jazyk

literatura

dějiny a kultura

Katedra pomocných věd historických

Studijní program Historické vědy


Studijní obor: archivnictví a pomocné vědy historické
Předsedové: Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.

Prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc.

Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.

Doc. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.


Členové: Doc. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.

Doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.

Doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.

PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.

PhDr. Mlada Holá, Ph.D.

PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.


Zástupci MŠMT: Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.

Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

Doc. PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc.

Předměty: soubor pomocných věd historických

dějiny správy České republiky a jejich historických předchůdců

Český egyptologický ústav

Studijní program Historické vědy


Studijní program: egyptologie
Předseda: Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.
Členové: Prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.

Doc. Dr. phil. Wolf B. Oerter, CSc.

Prof. PhDr. Břetislav Vachala, CSc.

Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.


Zástupci MŠMT: Prof. MUDr. PhDr. Eugen Strouhal, DrSc.

Doc. PhDr. Petr Charvát, CSc.

PhDr. Jana Součková, DrSc.
Předměty: egyptský jazyk

egyptské dějiny

egyptská archeologie


Středisko ibero – amerických studií

Studijní program Historické vědy

Studijní program: iberoamerikanistika
Předseda: Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.

Členové: Prof. PhDr. Anna Housková, CSc.

Doc. RNDr. Bohumír Jánský, CSc.

PhDr. Simona Binková, CSc.

Doc. Mgr. Markéta Křížová, Ph.D.
Předměty: Dějiny Latinské Ameriky ( koloniální, nezávislost, nejnovější)

Nativní kultury Latinské Ameriky

Kultura Latinské Ameriky

Zeměpis Latinské Ameriky

Historiografie Latinské Ameriky

Ústav pro klasickou archeologii


Studijní program Historické vědy

Studijní obor: klasická archeologie


Předseda: Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.

Členové: Doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc.


Doc. PhDr. Václav Marek, CSc.

Doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.


Zástupce MŠMT: Prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.
Předměty: obecná část: archeologie západního a východního Středomoří od 3. tisíciletí před

Kristem do konce doby římské


speciální část: dle zaměření rigorózní práce

Katedra sociální práce


Studijní program Sociální politika a sociální práce

Studijní obor: sociální prácePředseda: Prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.


Doc. Ing. Dalibor Holda, CSc.
Členové: PhDr. Daniela Vodáčková

PhDr. Olga Havránková

PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.

Ing. Petr Víšek

PhDr. Kazimír Večerka, CSc.
Předměty: metody sociální práce

teorie sociální práceÚstav slavistických a východoevropských studií


Studijní program Filologie

Studijní obory:

Východoevropská studia se specializací rusistika, ukrajinistika, lettonistika, lithuanistika

Východoevropská studia

Předsedové: Prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc.

Doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.

Členové: Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D.

Doc. PhDr. Ilja Lemeškin, Ph.D.

PhDr. Věra Lendělová, CSc.

Prof. PhDr. Jiří Marvan, Ph.D.

Mgr. Hanuš Nykl, Ph.D.

PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.

PhDr. Natálie Rajnochová, Ph.D.

PhDr. Jitka Stiessová, CSc.

PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.

PhDr. Olga Uličná, CSc.

PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.

Doc. PhDr. Ladislav Zadražil

Zástupci MŠMT: PhDr. Světla Čmejrková, DrSc.

Doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.

Doc. PhDr. Kamila Chlupáčová, CSc.

Doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.

Povinné předměty – společné:

1. jazyk v synchronním a diachronním pohledu (příslušného oboru)

2. dějiny a teorie literatury (v příslušném oboru)

Volitelná disciplína (uchazeč volí v souladu se zaměřením své rigorózní práce):

1. metodologie literární vědy

2. literární komparatistika (mimo jiné vztahy slovanských a baltských literatur k literaturám a kultuře jiných národů)

3. dějiny kultury a myšlení východní Evropy

4. dějiny a reálie východní Evropy

5. paleoslavistika a diachronní srovnávací slovanská jazykověda (s přihlédnutím ke studijní specializaci)

6. synchronní srovnávací slovanská jazykověda (s přihlédnutím ke studijní specializaci)

7. sociolingvistika na materiále slovanských jazyků (s přihlédnutím ke studijní specializaci)

8. paleobaltistika a diachronní srovnávací baltská jazykověda (s přihlédnutím ke studijní specializaci)

9. synchronní srovnávací baltská jazykověda (s přihlédnutím ke studijní specializaci)

10. sociolingvistika na materiále baltských jazyků (s přihlédnutím ke studijní specializaci)

Slavistická studia se specializací bulharistika, kroatistika, makedonistika, serbistika, slovenistika, slavistika všeobecná a srovnávací

Jihovýchodoevropská studia
Předsedové: Prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.

Doc. PhDr. Alenka Jensterle-Doležalová, CSc.

Doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.

Členové: PhDr. Filip Blažek, Ph.D.

Mgr. Václav Čermák, Ph.D.

Doc. Jasna Jahič-Honzak, Ph.D.

Mgr. Karel Jirásek, Ph.D.

PhDr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.

PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.

Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.

Margarita Simeonova, Ph.D.
Zástupci MŠMT: PhDr. Světla Čmejrková, DrSc.

Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.

Doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.

PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc.


Povinné předměty – společné:

1. jazyk v synchronním a diachronním pohledu (příslušného oboru)

2. dějiny a teorie literatury (v příslušném oboru)

Volitelná disciplína (uchazeč volí v souladu se zaměřením své rigorózní práce):

1. metodologie literární vědy

2. literární komparatistika (mimo jiné vztahy slovanských literatur k literaturám a kultuře jiných národů)

3. dějiny kultury a myšlení jihovýchodní Evropy

4. dějiny a reálie jihovýchodní Evropy

5. paleoslavistika a diachronní srovnávací slovanská jazykověda (s přihlédnutím ke studijní specializaci)

6. synchronní srovnávací slovanská jazykověda (s přihlédnutím ke studijní specializaci)

7. sociolingvistika na materiále slovanských jazyků (s přihlédnutím ke studijní specializaci)

8. dějiny slavistiky


Slovakistika, polonistika
Předseda: Doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc.

Členové: Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.

Doc. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.

PhDr. Mira Nábělková, CSc.

PhDr. Jana Pátková, Ph.D.

Mgr. Renata Rusin – Dybalska, Ph.D.

Doc. PhDr. Petr Poslední, CSc.
Předměty:

1) polonistika:

a) vývoj současného polského jazyka

b) polská literatura 19. a 20. století

c) moderní polská literatura

d) společenské a kulturní reálie Polska


2) slovakistika:

a) vývoj současného slovenského jazyka

b) slovenská literatura 19. a 20. století

c) moderní slovenská literatura

d) společenské a kulturní reálie Slovenska 20. století

Maďarština


Předseda: Doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc.
Členové: Doc. PhDr. István H. Tóth, CSc.

PhDr. Evžen Gál, Ph.D.

PhDr. Simona Kolmanová, Ph.D.
Předměty: maďarská literatura od dob nejstarších až po současnost

dějiny maďarského jazyka a současný maďarský jazyk

volitelný: a) teorie literatury

b) obecná lingvistika
Příloha č. 2 – Stanovisko habilitační komise k habilitaci PhDr. Marie Klimešové, Ph.D.

1. Základní údaje o uchazeči


  1. Jméno, příjmení Marie Klimešová (Judlová, roz.Černá), PhDr. PhD., 1. 3. 1952, Praha
  1. Průběh vzdělání a získání vědeckých hodností:

 • 1976 - Dějiny a teorie umění – FF UK, Praha

 • 1976 - Dějiny a teorie divadla – FF UK, Praha

 • 1982 - PhDr. – FF UK, Praha

 • 2005 - PhD. – Dějiny umění FF MU, Brno

  1.3 Průběh zaměstnání • 1977/I-VI – výuka dějin umění a propagace ve výtvarném umění na SUPŠ, Praha 3,Žižkovo nám. (0,5)

 • 1977/VII – 1981/VIII - odb. prac. grafické sbírky NG v Praze (1)

 • 1981/VIII – 1987/IX – aspirantura v Ústavu dějin a teorie umění ČSAV – nedokončeno

 • 1987/X – 1997/VIII – vedoucí sbírky české malby GHMP (1)

 • 1990 – 1994 – kurátorka Špálovy galerie

 • 1997/IX – 2002/I – kurátorka Sbírky moderního a současného umění NG v Praze (SMSU NG),(1)

 • 2000/X – 2001/I - zastupující ředitelka SMSU NG,(1,5)

 • 2002/II – nezávislá historička výtvarného umění a výstavní kurátorka

 • 2002/IX – 2003/IV – odb. prac., Národní Muzeum – Muzeum Bedřicha Smetany,(0,5)

 • 2003 – 2005 – přednášky v Semináři dějin umění na MU v Brně

 • - externí pedagog v ÚDU FF UK v Praze

 • 2003/ZS – externí pedagog na katedře DU UP v Olomouci

 • 2004/ZS – externí pedagog na katedře DU UP v Olomouci

 • 2005/X – dosud – odborná asistentka v Ústavu pro DU FF UK v Praze (1,0)

  1.4 Zahraniční pobyty • 1974 – 1975, Univesité de Poitiers, studijní stipendium – 8 měsíců

 • 1978, Národní galerie v Bělehradu – 14 dní

 • 1979, Národní galerie ve Varšavě – 14 dní

 • 1993, Les courants de l’Est, ELAC, Lyon – 2 měsíce


2. Pedagogická činnost
  2.1 Výuka v pregraduálním studiu

Akad. rok -3

Akad. rok - 2

Akad. rok -1

Běžící akad. rok

přednášky – hodin ročně

52

52

52

52

semináře – hodin ročně

52

52

52

52

praktická výuka

stáže, cvičení, laboratorní práce – hodin ročně


20

55

60

60


CŽV – hodin ročně

  2.2 Vedení absolventů pregraduálního a doktorského studiaAkad. rok -3

Akad. rok -2

Akad. rok -1

Běžící akad. rok

Bc. vedení


5

  z toho absolventi


1

Mgr. vedení


3

  z toho absolventi
1

2

1

Ph.D. vedení


6

  z toho absolventi
  2.3 Stručná charakteristika hlavních vyučovaných předmětů

Zmíněn bude význam vyučovaných předmětů v rámci studijních programů.

Volitelné přednášky:

České umění 60. let 20. století

Kapitoly z evropského umění 60. let

České umění 40. a 50. let 20. století

Zahraniční architektura 40. – 60. let 20. století a její výtvarné souvislosti

České výtvarné umění doby normalizace a jeho kontexty
Přednášky pokrývají problematiku moderního umění druhé poloviny 20. století.

Uměleckohistorická cvičení:

Osobnosti české poválečné scény, návštěvy v ateliérech

Výstavy zahraničního umění u nás v 60. letech 20. století

Osobnosti a události umění 2. pol. 20. století

Komentované výstavy a setkání s historiky umění

Překlady a komentáře uměnovědných textů

Seminář současného umění

Exkurze II

3. Vědecko-výzkumná činnost
  3.1 Publikace vědecko výzkumného charakteru a tvůrčího charakteru

české a slovenské

cizojazyčné
celkem

posl. 5 let

hlavní autor

celkem

posl. 5 let

hlavní autor

monografie

5

2

5


kap. v monografiích

8

3

8

2
2

periodika s IFrec. časopisy

2
2


rec.sborníky

5

2

5


krit. edice pramenůkoment. překlady  3.2. Vydavatelé monografie

Nakladatelství Arbor vitae.
  3.3 Nejvýznamnější práce uchazeče

Budou uvedeny tři nejvýznamnější práce uchazeče se stručnými charakteristikami jejich významu a přínosu pro rozvoj oboru.Kapitoly v závěrečných svazcích akademických Dějin českého výtvarného umění VI/ 1.2, 1958 – 2000.
Kapitoly věnované českému umění 60. a 70. let jsou součástí základního díla věnovaného českému poválečnému umění. Spolu s ostatními texty se podílejí na aktuálním výkladu této etapy.

1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət