Ana səhifə

Vědecké rady Univerzity Karlovy V Praze, Filozofické fakulty konané dne 25 2010 Počet členů vr 40, přítomno 33, omluveno 7


Yüklə 0.68 Mb.
səhifə5/8
tarix26.06.2016
ölçüsü0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Ústav politologie

Studijní program Politologie


Studijní obor: politologie
Předsedové: Prof. Pavel Barša, Ph.D.

Doc. Vratislav Doubek, Ph.D.

Doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.
Členové: Doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc.

PhDr. Jan Bureš, Ph.D.

PhDr. Marek Hrubec, Ph.D.
Zástupce MŠMT: Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.

Doc. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

PaedDr. Miroslav Vaněk, CSc.

Předměty: 1. teorie demokracie a současné směry politické teorie

2. politické a stranické systémy

3. teorie mezinárodních vztahů

4. české dějiny a politika

Studenti si vybírají z nabídky dva předmětyKatedra psychologie

Studijní program Psychologie


Studijní obor: psychologie
Předsedové: Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.

Doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D.

Doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc.

Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc.

Doc. PhDr. Jiří Štikar, CSc.

Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

Prof. PhDr. Josef Výrost, DrSc.

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.

Členové:

MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.

PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.

PhDr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D.

PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.

PhDr. Katarína Komadová, Ph.D.

PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

PhDr. Monika Morgensternová, Ph.D.

PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.

PhDr. Ivan Slaměník, CSc.

PhDr. Eva Šírová, Ph.D.

PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.

PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., M.B.A.

Předměty: a) pedagogická a školní psychologie

teoretické a metodologické základy pedagogické a školní psychologie

b) obecná psychologie

teoretické a metodologické otázky obecné psychologie

c) sociální psychologie

teoretické a metodologické základy sociální psychologie

d) psychologie práce a organizace

teoretické a metodologické základy psychologie práce a organizace

e) klinická psychologie

teoretické a metodologické základy klinické psychologieÚtav translatologie

Studijní program Překladatelství a tlumočnictví


Studijní obor: překladatelství a tlumočnictví
Předseda: Prof. PhDr. Jana Králová, CSc.
Členové: Prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.

Prof. PhDr. Milan Hrala, DrSc.

Prof. PhDr. Oldřich Král, CSc.

Prof. JUDr. Michal Tomášek, CSc.

Doc. PhDr. Marie Cziriková, CSc.

Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.

Doc. PhDr. Miroslava Sládková, CSc.

Doc. PhDr. Gabriela Veselá, CSc.

Doc. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.

Doc. PhDr. František Štícha, CSc.

Doc. PhDr. Miloslav Uličný

PhDr. Zuzana Jettmarová, Ph.D., MSc.

Doc. PhDr. Jiří Josek

PhDr. Eva Kalivodová

PhDr. Jana Rejžková

PhDr. Šárka Belisová

PhDr. Jovanka Šotolová

PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.

PhD. Tomáš Svoboda

PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.

PhDr. Astrid Winter

Mgr. Šárka Kühnová, D. Phil.


Zástupci MŠMT: Prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc.

Doc. PhDr. Dagmar Knittlová, CSc.

Doc. PhDr. Jiří Pechar, DrSc.

Doc. PhDr. Eva Masnerová, CSc.

Doc. PhDr. Jaroslav Žák, CSc.

Prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.

PhDr. Eva Císlerová

PhDr. Anežka Charvátová


Předměty: dějiny překladu v české kultuře

teorie překladu a tlumočení

dějiny translatologie

Ústav románských studií

Studijní program Filologie


Studijní obor: francouzština

italština

portugalština

rumunština

španělština

Románské literatury


Předsedové:

Prof. PhDr. Anna Housková, CSc.

Doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.

Doc.PhDr. Aleš Pohorský, CSc.

Doc. PhDr. Hedvika Vydrová

PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D.

PhDr. Alice Flemrová, Ph.D.
Členové:

Prof. PhDr. Anna Housková, CSc.

Doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.

Doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.

Doc. PhDr. Hedvika Vydrová

PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D.

PhDr. Alice Flemrová, Ph.D.

Dr. Juan Sánchez

PhDr. Vlasta Dufková

Doc. PhDr. Václav Jamek

PhDr. Jiří Našinec

PhDr. Libuše Valentová, CSc.


Externí (zástupce MŠMT):

Prof. Petr Kyloušek,CSc .

Doc. PhDr. Josef Forbelský

Doc. PhDr. Jiří Pechar

Mgr. Zora Obstová, Ph.D.

PhDr. Jitka Fenclová

PhDr. Marie Havlíková

PhDr. Eva Schalková

PhDr. Libuša Vajdová, CSc.

PhDr. Kateřina Vinšová

Románské jazyky
Předsedové:

Prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.

PhDr. Petr Čermák, Ph.D.

Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.

PhDr. Jiří Našinec
Členové:

Prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.

PhDr. Petr Čermák, Ph.D.

PhDr. Hana Loucká, CSc.

Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.

PhDr. Jaroslava Jindrová

PhDr. Anna Mištinová

PhDr. Jiří Našinec

PhDr. Jaroslav Štichauer

Externí (zástupce MŠMT):

Prof. PhDr. Sylva Hamplová, CSc.

Doc. PhDr. Jiří Felix, CSc.

PhDr. Jan Radimský, Ph.D.

PhDr. Jitka Fenclová

PhDr. Marie Havlíková

Předměty:


Zaměření na literaturu:

1. Dějiny literatury (francouzské, italské, portugalské, rumunské, španělské)

2. Teorie literatury
Zaměření na jazyk:

1. Obecná lingvistika

2. Románská jazykověda

3. Specializace (francouzský jazyk, italský jazyk, portugalský jazyk, rumunský jazyk, španělský jazyk)


Ústav germánských studií


Studijní program Filologie

Studijní obor: němčina, dánština, norština, švédština, nizozemština


Předsedové: Prof. PhDr. Jiří Stromšík, CSc.

Doc. Mgr. Martin Humpál, Ph.D.

Doc. Dr. Ellen Jacoba Krol

Doc. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.

PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
Členové: Doc. PhDr. Helena Kadečková, CSc.

Doc. PhDr. František Štícha, CSc.

Doc. PhDr. Gabriela Veselá, CSc.

Mgr. Marta Bartošková, Ph.D.

Mgr. Helena Březinová, Ph.D.

Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.

PhDr. Vít Dovalil, Ph.D.

Mgr. Jana Holá, Ph.D.

PhDr. Dana Pfeiferová, Ph.D.

PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

PhDr. Petra Štajnerová, Ph.D.

PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D.

Prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc.

PhDr. Jiří Starý, Ph.D.

Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
Zástupce MŠMT: Prof. PhDr. Václav Bok,Csc.

Doc. PhDr. Barbora Köpplová


Předměty:

němčina – literární věda : dějiny literatur německy mluvících zemí

teorie literatury

němčina - jazykověda: německý jazyk z hlediska tématu práce

obecná lingvistika
dánština, norština, švédština – literární věda: dějiny skandinávských literatur s přihlédnutím

k tématu práce

teorie literatury

dánština, norština, švédština – jazykověda: současný jazyk s přihlédnutím k tématu práce

teorie obecné jazykovědy

nizozemština – literární věda: dějiny nizozemské literatury s přihlédnutím k tématu práce

a s důrazem na literaturu nizozemskou nebo vlámskou

jazykověda: současný nizozemský jazyk

vývoj variet

obecná lingvistika

Ústav Dálného východu

Studijní program Filologie

Studijní obor: japanologie

japonská studia

sinologie

koreanistika

vietnamistika

Předsedové: Prof. PhDr. Oldřich Král, CSc.

Doc. PhDr. Olga Lomová, CSc.

Doc. PhDr. Vladimír Pucek, CSc.

Prof. Zdenka Švarcová Dr. – pro obor japanologie a koreanistika

Doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. - pro obor japanologie a

koreanistika

Členové: japanologie, japonská studia


Ing. Jan Sýkora, Ph.D.

Mgr. David Labus, Ph.D.

Mgr. Martin Tirola, Ph.D.

sinologie

Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.

Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.

PhDr. David Sehnal, M.A.

Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.


koreanistika

Tomáš Horák, Ph.D.

Park Niyoung, Ph.D.

Mgr. Vladimír Glomb

vietnamistika

PhDr. Lucie Hlavatá, Ph.D.


Zástupci MŠMT: PhDr. Jaroslav Bařinka

PhDr. Zdeňka Heřmanová

PhDr. Vladimír Liščák, CSc.

Prom.fil. Ivo Vasiljev, CSc.

Předměty: jazyk a literatura daného jazyka

dějiny a myšlení dané země

specializace navazující na téma rigorózní práce

Ústav starého předního východu a srovnávací jazykovědy

Studijní program Filologie

Studijní obor: klínopis
Předseda. Doc. PhDr. Petr Vavroušek, CSc.
Členové: Doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Zástupci MŠMT: Doc. PhDr. Petr Charvát, DrSc.

PhDr. Jiří Prosecký, CSc.


Předměty: 1. jeden volitelný jazyk starého Předního východu (akkadština nebo chetitština)

2. další jazyk regionu nebo srovnávací jazykověda indoevropská/semitská


Ústav řeckých a latinských studií

Studijní program Filologie

Studijní obor: latina
Předsedové: Prof. PhDr. Bohumila Mouchová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc.

Doc. PhDr. Václav Marek, CSc.
Členové: Doc. PhDr. Václav Marek, CSc.

Prof. PhDr. Bohumila Mouchová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc.

PhDr. Jan Kalivoda

PhDr. Martin Svatoš, CSc.

Mgr. Martin Bažil, Ph.D.

Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.

Prof. PhDr. Milada Říhová, CSc.


Předměty: I. obecná část (výběr mezi a,b,c) dle specializace:

a) obecné problémy latinské lingvistiky

b) obecné problémy literárněvědné

c) metodologie historie

II. l. latinský jazyk

2. římská literatura (s přihlédnutím k literatuře řecké a k dalšímu vývoji

evropské literatury)

III. specializace ( výběr mezi 1. a 2.)  1. latinská slovesnost od středověku do období baroka

  2. římské dějiny a reálie

Studijní obor: řečtina

Předsedové: Doc. PhDr. Václav Marek, CSc.

Doc. PhDr. Eva Kuťáková , CSc.


Členové: Prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc.

PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.

PhDr. Jan Souček, CSc.

Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.

Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.

Prof. PhDr. Milada Říhová, CSc.


Předměty: I. obecná část (výběr mezi a,b,c) dle specializace:

  1. obecné problémy řecké lingvistiky

  2. obecné problémy literárněvědné

  3. metodologie historie

  1. II. 1. řecký jazyk

  2. 2. řecká literatura a její role ve vývoji evropských literatur

III. specializace ( výběr mezi 1. a 2.)

1. řecká kultura pozdní antiky a rané Byzance

2. dějiny a reálie antického Řecka

Katedra sociologie

Studijní program Sociologie

Studijní obor: sociologie


Předsedové: Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc.

Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.

Doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Členové: Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc.

PhDr. Jana Dufková, CSc.

PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.

Ing. Martina Sieber, Ph.D.

Doc. PhDr. Marek Loužek, Ph.D.

PhDr. Richard Růžička, CSc.

PhDr. Oleg Suša, CSc.

PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.

Mgr. Dana Mudd, Ph.D.

Mgr. Markéta Sedláčková, Ph.D.

Mgr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Zástupci MŠMT: Doc. Milan Tuček, CSc.

Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.

Předměty: obecná sociologie

volitelná aplikace:

a) vývoj sociologického myšlení

b) metody výzkumu  1. c) sociologie veřejného mínění a politiky

  2. d) sociologie kultury a masové komunikace

e) sociologie práce a organizace

f) sociologie životního stylu

g) sociální práce

h) sociologie sociální struktury

i) kriminologie


1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət