Ana səhifə

Vědecké rady Univerzity Karlovy V Praze, Filozofické fakulty konané dne 25 2010 Počet členů vr 40, přítomno 33, omluveno 7


Yüklə 0.68 Mb.
səhifə1/8
tarix26.06.2016
ölçüsü0.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Z á p i s

ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty


konané dne 25.2.2010
Počet členů VR 40, přítomno 33, omluveno 7
Přítomni :
prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.

prof. PhDr. František Čermák, DrSc.

doc. PhDr. Jan Čermák, CSc.

doc. Mgr. Vratislav Doubek, Dr.

doc. Dr. Ing. Jiří Fajt, Ph.D.

doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc.

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

doc. PhDr. Vilém Herold, CSc.

doc. Mgr. Martin Humpál, Ph.D.

doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc.

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.

doc. Dr. Ing. Jana Klečková

prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.

doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

doc. PhDr. Olga Lomová, CSc.

prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.

prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c.

prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.

prof. Miroslav Petříček, Dr.

prof. PhDr. Ing. Jan Royt

prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc.

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.

prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.

prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.

doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.
Omluveni:

prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.

prof. PhDr. Václav Bok, CSc.

prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.

prof. PhDr. Anna Housková, CSc.

doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.

prof. PhDr. Josef Krob, CSc.

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.
Čestný člen:
Prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. - omluven

1.Zahájení


  1. Úvodní slovo děkana UK FF p. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D.

  2. VR schválila program dnešního jednání.

  3. VR schválila zápis ze zasedání dne 21.1.2010.

2.Personálie – Oddělení vědy


Materiál prezentoval proděkan pro vědu p. prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
Vědecká rada vzala na vědomí:


  1. Oznámení o udělení titulu D O K T O R (Ph.D.):
 1. V komisi pro studijní program filologie – obecná lingvistika obhájila svou disertační práci dne 10.2.2010 Mgr. Kateřina Černá na téma: „Dominance v interakci.“

Státní doktorskou zkoušku složila dne 20.12.2005.

Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované titul d o k t o r.
 1. V komisi pro studijní program filologie – anglická a americká literatura obhájil svou disertační práci dne 11.2.2010 Richard Thomas Stock, M.A. na téma: „Román - hra.“

Státní doktorskou zkoušku složil dne 26.3.2008.

Děkan udělil na základě návrhu komise jmenovanému titul d o k t o r.


Vědecká rada schválila hlasování:


  1. Návrh na změnu ve složení komise pro řízení ke jmenování profesorkou paní doc. PhDr. Marty Ottlové (Ústav hudební vědy FF UK v Praze) pro obor hudební věda:


Schválené složení komise:

Předseda:

Prof. PhDr. Ivan Vojtěch Etnologický ústav AV ČR - rezignovalČlenové:

Prof. PhDr. Vladimír Tichý, CSc. Hudební fakulta Akademie múzických umění

Prof. PhDr. Lubomír Konečný Ústav pro dějiny umění AV ČR

Prof. PhDr. Jaromír Havlík, CSc. Hudební fakulta Akademie múzických umění

Prof. Miloš Havelka, CSc. Ústav politologie FF UK v Praze
Nové složení komise:

Předseda:

Prof. PhDr. Jaromír Havlík, CSc. Hudební fakulta Akademie múzických uměníČlenové:

Prof. PhDr. Vladimír Tichý, CSc. Hudební fakulta Akademie múzických umění

Prof. PhDr. Lubomír Konečný Ústav pro dějiny umění AV ČR

Prof. Miloš Havelka, CSc. Ústav politologie FF UK v Praze

Prof. Dr. Daniela Philippi Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz


  1. Návrh na zahájení habilitačního řízení paní Mgr. Marie Rakušanové, Ph.D. (ÚDU FF UK v Praze + Katolická teologická fakulta UK v Praze) pro obor dějiny umění:


Komise:

Předseda:

Prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. ÚDU FF UK v PrazeČlenové:

Doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc. Akademie výtvarných umění v Praze

Prof. PhDr. Roman Prahl, CSc. ÚDU FF UK v Praze

Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. ÚDU AV ČR

Prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. SDU FF MU Brno
Navrhovaná témata přednášek:


 1. „Obraz jako bezprostřední otisk duše“ – jeden z modernistických mýtů?

 2. Polarita expresivního umění – askeze versus extáze sil života.

 3. Česká moderna počátku 20. století v dialogu s evropskou malbou – příkladová studie.

Vědecká rada schválila téma přednášky: A) „Obraz jako bezprostřední otisk duše“ – jeden z modernistických mýtů?


3.Personálie studijního odděleníVědecká rada schválila hlasováním:

 • Návrh na doplnění členů zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky


 1. Ústav slavistických a východoevropských studií navrhuje nové předsedy z řad členů komise pro SZZK:


PhDr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.

Mgr. Václav Čermák, Ph.D.
A dále nového člena komise:

PhDr. Ondřej Žíla
 1. Ústav hudební vědy navrhuje nového předsedu z řad členů komise pro SZZK:


Doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.
A dále nového člena komise:
Mgr. Marc Niubo, Ph.D. 1. Proběhla aktualizace komisí a předmětů pro rigorózní řízení, návrhy jednotlivých základních součástí jsou v přiloženém materiálu (příloha č. 1).
  1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət