Ana səhifə

V sayili liste


Yüklə 0.95 Mb.
səhifə9/25
tarix24.06.2016
ölçüsü0.95 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   252933.99.90

70

*

6,7-Dihidro-5H-siklopenta[b]piridin

0
2933.99.90

75

*

2,3-dikkloroprizin

0
2933.99.90

80

*

1-metiltetrazol-5-tiol

0
2934.10.00.00.19

10

*

Hekzitiazoks (ISO)

0
2934.10.00.00.19

20

*

2-(4-Metiltiyazol-5-il)etanol

0
2934.10.00

30

*

5-[(2,4-dioksi-5-tiazolidinil) metil]-2-metoksi-N- [ 4-(triflorometil) fenil] =metil  benzamid

0
2934.20.80.00.00

10

*

4-Kloro-1,3-benzotiyazol-2(3H)-one

0
2934.20.80.00.00

20

*

S-(1,3-Benzotiyazol-2-il)(Z)-2-(2-aminotiyazol-4-il)-2-(metoksiimino)tiyoasetat

0
2934.20.80.00.00

30

*

Benthiavalicarb-izopropil (İSO)

0
2934.99.90

10

*

7-Kloro-5-metil-2H-1,4-benzotiyazin-3-(4H)-one

0
2934.99.90

15

*

Karboksin (ISO)

0
2934.99.90

20

*

4-[ 4-(tridesil [dallandırılmış]oksi)fenil]-1,4-tiazinan 1,1-dioksit

0
2934.99.90

25

*

Oksikarboksin (ISO)

0
2934.99.90

30

*

Etridiazol (ISO)

0
2934.99.90

35

*

Dimethenamid (ISO)

0
2934.99.90

40

*

2,3,5,6-tetrahidroksi-1,4-diizobütil-1,4-diokzo-1,4-difosfin

0
2934.99.90

45

*

Tris (2,3-epoksipropil)-1,3,5-triazinanetrione

0
2934.99.90

50

*

1-[2-(1,3-dioksan-2-il)etil]-2-etilpridin bromür

0
2934.99.90

55

*

Olmsartan medoxomil(INN)

0
2934.99.90

60

*

DL-homosistenin tiolakton hidroklorür

0
2934.99.90

65

*

Metil 3- aminotiyofen-2-karboksilat

0
2935.00.90

10

*

Sülfatiazol tuzları (INN)

0
2935.00.90

20

*

Toluensulfonamitler

0
2935.00.90

30

*

N-etiltoluen-2-sülfonamid ve N-etiltoluen-4-sülfonamidden oluşan izomerlerin karışımı

0
2935.00.90

40

*

1-(4,6-Dimetoksipirimidin-2-il)-3-(2-etilsulfonilimidazo1,2-apridin=-3-ilsulfonil)üre (sulfosulfuron)

0

2935.00.90

50

*

4,4’-oksidi (benzensülfonohidrazit)

0
2935.00.90

60

*

5-amino-N-(2,6-dikloro-m-tolil)-1H-1,2,4-triazol-3-sülfonamid

0
2935.00.90

70

*

Metil 3-aminosülfoniltiofen-2-karboksilat

0
2935.00.90

80

*

N-(3-amino-2-hidroksi-4-fenilbütil)-N-(2-metil propil)-4-amino=benzensülfanamid

0
2935.00.90

85

*

N-4-(izopropilaminoasetil) fenil metansülfonomid hidroklorür

0
2935.00.90

86

*

4-(m-Tolilamino) piridin-3-sülfonamid

0
2938.90.90

10

*

Hesperidin

0
3201.20

00
Mimoza hülasası

0
3201.90.90.20.00

10

*

Okaliptusun tanenli hülasası

3,2
3201.90.90.20.00

20

*

Gambier ve halile meyvalarından elde edilen tanenli hülasalar

0
3204.15.00.00.00

10

*

C.I. Vat turuncu 7 boya

0
3204.15.00.00.00

20

*

C.I. Vat kırmızı 15 boya

0
3204.15.00.00.00

30

*

C.I. Vat kırmızı 14 boya

0
3204.15.00.00.00

40

*

C.I. Vat kahverengi 57 boya

0
3204.15.00.00.00

50

*

C.I.Vat mavi 47 boya

0
3204.17.00

10

*

C.I. Pigment sarı 81 boya

0
3204.19.00.00.19

10

*

Nikel bis 4-metoksi-2-6-(pentafloroetiltiyo) benzotiyazol-2-ilaza= -5-(dipropilamino) benzensülfonat

0

3204.19.00.00.19

15

*

4-4-3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo=hindeno2,1-fchromene-3-ilfenilmorfolin

0

3204.19.00.00.19

20

*

13-etil-3-[4-(morfolino) fenil] –3-fenil-3,13-dihidrobenzo=[h] indeno[2,1-f] chromen-13-ol

0
3204.19.00.00.19

25

*

Siklohekzil(8-metil-2,2-difenil-2H-benzohchromene-5-karboksilat

0
3204.19.00.00.19

30

*

13-izopropil-3,3-bis(4-metoksifenil)-6,11-dimetil-3,13-dihidrobenzo=[hindeno[2,1-f] chromen-13-ol

0

3204.19.00.00.19

35

*

13-bütil-13-etoksi-6,11-dimetoksi-3,3-bis(4-metokifenil)-3,13-dihidrobenzo=hindeno2,1-fchromen

0

3204.19.00.00.19

40

*

Metil 8’-asetoksi-1,3,3,5,6-pentametil-2,3-dihidrospiro[1H-indol=-2,3’-nafto[2,1-b][1,4]okzazin]-9’-karboksilat

0

3204.19.00.00.19

45

*

6,7-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo=hindeno2,1-fchromene

0

3204.19.00.00.19

50

*

Metil 6-(izobutiriloksi)-2,2-difenil-2H-benzo[h]chromene-5-karboksilat

0
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət