Ana səhifə

V sayili liste


Yüklə 0.95 Mb.
səhifə2/25
tarix24.06.2016
ölçüsü0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
2903.69.90.00.19

10

*

Di -veya tetraklorotrisiklo[8.2.2.24,7]hekzadeka-1(12), 4, 6, 10, 13, 15-hekzan, karışık izomerleri

0

2903.69.90

20

*

1,2-Bis(pentabromofenil) etan

0
2903.69.90.00.19


40

*

- 0,001 mg/kg veya daha az tetraklorodibenzodioksinler,

- 0,001 mg/kg veya daha az tetraklorodibenzofuranlar,

- 0,2 mg/kg veya daha az tetraklorobifeniller,

içeren ve ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta 2,6-diklorotoluen


0

2903.69.90.00.19

60

*

-Kloro(etil) toluenler

0
2904.10.00.00.19

30

*

Sodyum p-stirensülfonat

0
2904.20.00.00.21

10
Nitrometan

0
2904.20.00.00.22

20
Nitroetan

0
2904.20.00.00.29

30

*

1-Nitropropan

0
2904.20.00.00.29

40

*

2-Nitropropan

0
2904.90.20.00.11

10

*

Tosil klorür

0
2904.90.40.00.00

10

*

3808.20 alt başlığı altındaki eşyanın imali için triklornitrometan (a)

0
2904.90.85.00.29

10

*

Kuintozin(ISO)

0
2904.90.85

20

*

1- Kloro-2,4-dinitrobenzen

0
2905.19.00.10.19

3824.90.9911

56


*

Potasyum tert-bütanolat (Potasyum tert-bütoksit) tetrahidrofuran içinde çözelti halinde olsun olmasın

0

2905.39.80

20

*

Hekza-1,5-diene-3,4-diol

0
2905.49.10.00.00

10

*

Ethylidynetrimethanol

0
2906.11.00.00.00

00
Mentol

0
2906.19.00.90.00

10

*

Sikloheks-1,4-ilendimetanol

0
2906.19.00.90.00

20

*

4,4’-izopropilidendisiklohekzanol

0
2906.29.00.90.19

10

*

2,2'-(m-Fenilen)dipropan-2-ol

0
2907.19.00

10

*

2,3,5- Trimetilfenol

0
2907.21.00.10.00

10
Rezorsinol

0
2907.29.00.80.19

10

*

Disodyum 1,4-dihidroantrasin-9,10-diolat (sulu çözelti halinde)

0
2907.29.00.80.19

20

*

4,4’-(3,3,5-Trimetilsiklohekzilidin) difenol

0
2907.29.00.80.19

30

*

4,4’,4”-Ethylidynetrifenol

0
2907.29.00.80.19

40

*

Metilendifenol izomerlerinin karışımı

0
2907.29.00.80.19

50

*

6,6’,6”-Trisiklohekzil-4,4’,4”-bütan-1,1,3-triyltri (m-krezol)

0
2907.29.00

60


*

4,4’-(1,3- fenilendiisopropildene) difenol

0
2907.29.00

70

*

2,2’2,’’,6,6’,6’’hekza-tert-bütil--’-’’-(mesitilen-2,4,6-triyl) tri-=p-krezol

0
2907.29.00

80

*

Pirogallol

0
2908.20.00.00.19

10

*

Disodyum 3-hidroksinaftalin-2,7-disülfonat

0
2908.20.00.00.19

20

*

Dipotasyum 7-hidroksinaftalin-1,3-disülfonat

0
2908.20.00

3824.90.9930

74


*

6-hidroksinaftalin-2-sülfonik asit ve bunun tuzları

0
2908.90.00.90.19

10

*

4-Nitrozo -o-krezol

0
2908.90.00

30

*

4-Nitrofenol

0
2909.19.00.00.19

10

*

1,2-Bis (2-kloroetoksi) etan

0
2909.19.00

20

*

Bis(2-kloroetil)eter

0
2909.30.38

10

*

Bis(pentabromofenil) eter

0
2909.30.90.90.19

10

*

4-(p-Toliloksi) bifenil

0
2909.30.90.90.19

20

*

1,2-Bis(m-toliloksi)etan

0
2909.30.90.90.19

30

*

1,2-Difenoksietan

0
2909.44.00.00.19

10

*

2-Hekziloksietanol

0
2909.49.19.00.19

10

*

1-tert-Bütoksipropan-2-ol

0
2909.50.90.90.00

10

*

4-(2-metoksietil)fenol

0
2910.90.00.00.00

30

*

2,3-Epoksipropan-1-ol (glisidol)

0
2910.90.00.00.00

40

*

Perfloroepoksipropan

0
2910.90.00.00.00

3824.90.9960

59


*

1,2-epoksioktadekan, saflığı ağırlık itibariyle %82 veya daha fazla olan

0
2910.90.00.00.00

70

*

(Epoksietil) benzen(stiren oksit)

0
2912.29.00.90.19

10

*

Tereftalaldehit

0
2912.49.00.90.19

10

*

3-Fenoksibenzaldehit

0
2914.19.90.00.19

10

*
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət