Ana səhifə

V sayili liste


Yüklə 0.95 Mb.
səhifə14/25
tarix24.06.2016
ölçüsü0.95 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25
*

Aseton içerisinde ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla 2,4,6-trimetilbenzaldehit içeren çözelti

0

3824.90.99

73

*

Yüksek performanslı sıvı kromatografi kolonlarının(HPLC) ve örnek hazırlama kartuşlarının üretiminde kullanılmaya mahsus, organik bileşiklere kovalent olarak bağlanmış silisyum dioksit parçacıkları (a)

0

3824.90.99

75

*

2,2-bis[2-(perfloroalkil)etiltiyometil]propan-1,3-diollerin karışımı

0
3824.90.99

77

*

Tetrahidrofuran içinde solusyon halinde dietilmetoksiboran

0
3824.90.99

81

*

Ağırlıkça

-%92 veya daha fazla zirkonyum dioksit

-%2 veya daha fazla fakat %6’dan fazla olmayan kalsiyum oksit içeren 16 mm’lik eleğe sabitlenmiş,ağırlıkça %94 veya daha fazla parçalar halinde zirkonya ile stabilize edilmiş kalsiyum oksit0
3824.90.99

3907.40.00.00.0082

20


*

--(2,4,6-tribromofenil)--(2,4,6-tribromofenoksi)polioksi(2,6-dibromo-=1,4-fenilen)izopropilidene(3,5-dibromo-1,4-fenilen)oksikarbonil)

0

3824.90.99

83

*

Aşağıdakileri içeren karışım

-doymamış yağ asitleri ile dondurulmuş etilendiamin ve oktadekan-1-ol ile hidrojene ve polimerize edilmiş

-beyaz yağ

-2-metilpentan-2,4-diol ve

-dekanoik ve oktanoik asitlerin gliseritleri

0

3824.90.99

84

*

Ağırlıkça aşağıdakileri içeren reaksiyon ürünü,

-%1 veya daha fazla fakat %40’ı geçmeyen molibden oksit

-%10 veya daha fazla %50’i geçmeyen nikel oksit

-%30 veya daha fazla fakat %70’iden fazla olmayan tungsten oksit


0

3824.90.99

85

*

Yüksek performans sıvı kromotografi kolonlarının imalinde kullanılmak üzere rutenyumtris(1,10-fenantrolin)bağ komplekslerine iyonik olarak bağlı magnezyum sodyum silikat tanecikleri(HPLC)(a)

0

3824.90.99

86

*

Ağırlıkça

-%30 veya daha fazla fakat % 40’ı geçmeyen siklohegzanon

-%30 veya daha fazla fakat %40’ı geçmeyen 1-metil-2-pirolidon

-%20 veya daha fazla fakat % 30’u geçmeyen tetrahidrofurfiril alkol içeren yansıma önler kaplama0
3825.69.00.00.00

10

*

Hidrokarbon Cracking(a)’e mahsus katalizör olarak rejenerasyon amaçlı ağırlıkça %10’u geçmeyen nikel ve tungsten içeren zeolit destekli nikel ve tugstenden sulfitleri içeren çapı 1mm veya daha fazla fakat 3mm’i geçmeyen çubuklar halinde artık katalizör (a)

0

3901.20.90.00.19

20

*

Ağırlık itibariyle % 35 veya daha fazla fakat % 45'i geçmeyen mika ihtiva eden polietilen

0
3901.90.90

81

*

Ağırlıkça %55’den daha fazla etilen içeren ve %3’den daha fazla maleik anhidrit içermeyen, maleik anhidritle modifiye edilmiş, etilen ve propilen kopolimeri

0

3901.90.90

82

*

Motorlu araçlar için yakıt tanklarının imalinde kullanılan, ağırlıkça %4’ü geçmeyen maleik anhidrit içeren, maleik anhidritle modifiye edilmiş polietilen (a)

0

3901.90.90.00.19

91

*

Metakrilik asit ile etilenin kopolimer tuzundan oluşan ionomer reçine

4
3901.90.90.00.19

93

*

Tavan levhalarının üretiminde plastikleştirici olarak kullanılan etilen, vinil asetat ve karbon monoksitin kopolimeri (a)

0

3901.90.90.00.19

94

*

Ağırlık olarak % 35’den fazla olmayan stiren içeren, etilen-bütilen kopolimer ve polistiren A-B-A blok kopolimeri ve etilen-bütilen kopolimeri ve polistiren ve polistiren A-B blok kopolimeri karışımları

0

3901.90.90.00.19

3902.90.90.00.0095

95


*

Ağırlık olarak % 40 veya daha fazla fakat % 60’dan fazla olmayan bütilen içeren hidroksil yada akrilat son grubu ihtiva eden, bütilen ve etilenin kopolimeri

0

3901.90.90.00.19

3902.90.90.00.00

3903.90.90.00.00


96

96

50*

Hidroksil son gruplu, epoksileştirilmiş olsun olmasın, ya etilen-bütilen kopolimerli yada stiren-etilen-bütilen kopolimerli lineer A-B blok poliisopiren kopolimeri

0

3901.90.90

97

*

Toz halinde klorlanmış polietilen

0
3902.10.00.00.00

30

*

Tek kullanımlık kontakt lens ambalajlarının üretimine mahsus, 1 mg/kg’dan fazla olmayan aluminyum, 0,05 mg/kg’ dan fazla olmayan demir, 1 mg/kg’dan fazla olmayan magnezyum ve 1 mg/kg’ dan fazla olmayan klorür içeren polipropilen (a)

0

3902.20.00.00.00

10

*

Ortalama molekül ağırlığı (Mn ) 700 veya daha fazla fakat 800’ü geçmeyen poliizobütilen

0
3902.30.00.00.00

3903.90.90.00.0091

25


*

39 uncu fasılın 6 (b) notundaki şekillerden birinde olan, ağırlık olarak % 40 veya daha az stiren içeren polistiren ve etilen propilen kopolimerinin A-B blok kopolimeri

0

3902.30.00.00.00

94

*

Ağırlıkça %23 veya daha fazla fakat %26’dan fazla olmayan klorin ve %5’den az epoksi reçine içeren maleik anhidrit ile kimyasal olarak modifiye edilmiş klorlanmış polipropilen

0

3902.90.90.00.00

92

*

4-metilpent-1-ene polimerleri

0
3902.90.90.00.00

97

*

Sıvı halde, hidrojene edilmiş poliizobütan

0
3903.90.90.00.00

10

*

Arabaların ön panolarında kullanılan kaplamaların imali için, 39 uncu faslın 6 (b) notundaki şekillerden birinde olan, tümüyle maleik anhidritle stiren veya tümüyle akrilik monomer ve maleik anhidritle stirenden kopolimer (stiren-butadien blok kopolimerleri ihtiva etsin etmesin) (a)

0

3903.90.90.00.00

15

*

39 uncu faslın 6 (a) ve 6 (b) notlarındaki şekillerden birinde olan, tümüyle maleik anhidritle stiren veya tümüyle maleik anhidrit ve bir akrilik monomer ile stiren ortalama moleküler ağırlığı (Mn) 3.000’i aşmayan kısmen esterleşmiş kopolimer

0

3903.90.90.00.00

20

*

Stirenin 2 –etilhekzil akrilat veya n-bütil akrilat ile kopolimeri, aşağıdakileri içeren,

- % 10 mol veya daha fazla fakat % 16 mol’den daha fazla olmayan akrilat

- 0,2 mg/kg veya daha az sodyum ve

- 0,1 mg/kg veya daha az kalsiyum


0

3903.90.90.00.00

3911.90.99.00.0035

30


*

Yumuşama noktası 113oC’yi geçen -metil stiren ve stirenin kopolimeri

0
3903.90.90.00.00

3906.90.90.00.00

3911.90.99.00.00


40

40

50*

Molekül ağırlığı (Mn) 500 yada daha fazla fakat 6.000’i geçmeyen, stiren ile -metilstiren ve akrilik asit kopolimeri

0

3903.90.90.00.00

3906.90.90.00.0055

45


*

Molekül ağırlığı (Mn) 500 yada daha fazla fakat 6.000’i geçmeyen, stiren, metil metakrilat, bütil akrilat ve akrilik asit veya hidroksietil metakrilat kopolimeri

0

3903.90.90.00.00

65

*

Ağırlıkça %(811) stiren, %(61) bütil akrilat, %(51) bütil metakrilat, %(71) metil metakrilat ve %(10,5) akrilik asit içeren, toz halinde, stiren, bütil akrilat, bütil metakrilat, metil metakrilat ve akrilik asit kopolimeri

0

3903.90.90.00.00

70

*

Sulu çözelti halinde amonyum polistiren sülfonat

0
3903.90.90.00.00

75

*

3305.20.00 altbaşlığında yer alan eşyanın veya 3305.90.90 altbaşlığı altındaki saç boyalarının üretimi için sulu emülsiyon formunda ağırlıkça %1’den fazla olmayan sodyum dodesil sülfat içeren sitiren ve vinil pirrolidon kopolimeri (a)

0

3904.30.00.00.00

10

*

32.15 başlığı altında yer alan eşyanın ve gıda ve içecek saklamada kullanılan tipte kap ve kaplamaların imalinde kullanılmaya mahsus olan ve ağırlık itibariyle aşağıdakileri içeren, vinil klorür’ün vinil asetat ve maleik asit ile kopolimeri

  • % 81,5 veya daha fazla fakat % 84,5’den fazla olmayan vinil klorür

  • % 13,8 veya daha fazla fakat % 16,2’yi geçmeyen vinil asetat ve

- % 0,8 veya daha fazla fakat % 1,2’den fazla olmayan maleik asit (a)

0

3904.30.00.00.00

20

*

Polivinil klorid -metal heat- sızdırmaz yapıştırıcı imalinde kullanılan vinil klorür, vinil asetat ve maleik asit kopolimeri (a)

0

3904.40.00.00.00

91

*

Vinil alkol, vinil asetat ile vinil klorür kopolimerleri, ağırlık olarak,

- % 87 veya daha fazla fakat % 92’den fazla olmayan vinil klorür,

- % 2 veya daha fazla fakat %9’dan fazla olmayan vinil asetat ve

- % 1 veya daha fazla fakat % 8’den fazla olmayan vinil alkol içerenler,

32.15 veya 85.23 pozisyonlarındaki malların üretimine veya yiyecek ve içecek saklamada kullanılan kapların ve kaplayıcıların imalinde kullanılmak üzere, 39 uncu faslın 6 (a) veya (b) notunda belirtilen şekillerden birinde (a)


0

3904.40.00.00.00

92

*

Ağırlıkça % 80 veya daha fazla olan fakat % 83’den fazla olmayan vinil klorür, % 1,6 veya daha fazla olan fakat % 2’den fazla olmayan hidroksi grupları ve % 0,25 veya daha fazla olan fakat % 0,38’den fazla olmayan karboksil grupları içeren, vinil klorür, vinil asetat, hidroksipropil akrilat ve maleik asit kopolimeri
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət