Ana səhifə

Uredba komisije (ES) št. 55/2003 z dne 13. januarja 2003 o uvrstitvi določenega blaga V kombinirano nomenklaturo


Yüklə 33 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü33 Kb.UREDBA KOMISIJE (ES) št. 55/2003

z dne 13. januarja 2003

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE —
ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi1, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1832/20022, in zlasti člena 9 Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1) Za zagotovitev enotne uporabe kombinirane nomenklature, priložene Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi.
(2) Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlaganje kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vse druge nomenklature, ki delno ali v celoti temeljijo na njej ali ji dodajajo dodatne pododdelke, in ki jo določajo posebne določbe Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih ali drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.
(3) Po navedenih splošnih pravilih je treba blago, poimenovano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge k tej uredbi, uvrstiti pod oznake KN iz stolpca 2, zaradi razlogov iz stolpca 3.
(4) Primerno je, da se lahko imetnik po določbah člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti3, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2700/2000 Evropskega parlamenta in Sveta4, za obdobje treh mesecev še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki so jih dali carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in niso v skladu z določbami iz te uredbe5.
(5) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik. —
SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:
Člen 1
Blago poimenovano v stolpcu 1 priložene preglednice, je v kombinirani nomenklaturi uvrščeno pod oznakami KN iz stolpca 2 omenjene preglednice.
Člen 2
Še naprej pa se lahko po določbah člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 za obdobje treh mesecev sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki so jih dali carinski organi držav članic in niso v skladu z določbami te uredbe.
Člen 3
Ta uredba začne veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.
Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 13. januarja 2003
Za Komisijo
Frederik BOLKESTEIN
Član Komisije
PRILOGA


Poimenovanje blaga

Uvrstitev

v oznako KNUtemeljitev

(1)

(2)

(3)

1. Pripravljen obrok, sestavljen iz naslednjih dveh, posamezno pakiranih delov, v obliki kompleta za prodajo na drobno:

(a) predkuhan riž (150 g); in

(b) curry (200 g), sestavljen iz kokosovega mleka (72 %), piščančjega mesa (20 %), mešanice začimb (7 %), limonine trave (0,5 %) in ekstrakta sardonov (0,5 %).

1904 90 10Uvrstitev določajo določbe splošnih pravil 1, 3(b) in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 1904, 1904 90 in 1904 90 10.

Proizvod se daje v prodajo na drobno v skladu s splošnim pravilom 3(b). Bistveni značaj mu daje riž (tarifna številka 1904).2. Pripravljen obrok, sestavljen iz naslednjih dveh, posamezno pakiranih delov, v obliki kompleta za prodajo na drobno:

(a) predkuhan riž (150 g); in

(b) curry (200 g), sestavljen iz kokosovega mleka (65 %), piščančjega mesa (14 %), mešanice začimb (13, 2 %), melancan (3 %), bazilike (2,5 %) in ekstrakta sardonov (2,3 %).


1904 90 10

Uvrstitev določajo določbe splošnih pravil 1, 3(b) in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 1904, 1904 90 in 1904 90 10.

Proizvod se daje v prodajo na drobno v skladu s splošnim pravilom 3(b). Bistveni značaj mu daje riž (tarifna številka 1904).3. Pripravljen obrok, sestavljen iz naslednjih dveh, posamezno pakiranih delov, v obliki kompleta za prodajo na drobno:

(a) predkuhan riž (150 g); in

(b) curry (200 g) iz kokosovega mleka (65,4 %), piščančjega mesa (15,5 %), krompirja (10 %), mešanice začimb (7, 1 %) in ekstrakta sardel (2 %).


1904 90 10

Uvrstitev določajo določbe splošnih pravil 1, 3(b) in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 1904, 1904 90 in 1904 90 10.

Proizvod se daje v prodajo na drobno v skladu s splošnim pravilom 3(b). Bistveni značaj mu daje riž (tarifna številka 1904).4. Pripravljen obrok iz naslednjih dveh, posamezno pakiranih sestavnih delov, v kompletu za prodajo na drobno:

(a) predkuhan riž (150 g); in

(b) curry (200 g), sestavljen iz kokosovega mleka (50 %), govejega mesa (20 %), krompirja (15 %), mešanice začimb (7 %), arašidov (3 %), ekstrakta sardonov (2 %) in čebule (2 %).


1904 90 10

Uvrstitev določajo določbe splošnih pravil 1, 3 (b) in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 1904, 1904 90 in 1904 90 10.

Proizvod se daje v prodajo na drobno v skladu s splošnim pravilom 3(b). Bistveni značaj mu daje riž (tarifna številka 1904).5. Proizvod v obliki prahu z naslednjo sestavo (v masnih odstotkih):

— beljakovine 92

— — vsebnost kolagena 65

— vlaga 4

— pepel (550 oC) 4

Proizvod, ki je topen v vodi, je izdelan iz kosti s pomočjo hidrolize. Uporablja se za vezanje vode, npr., v mesnih proizvodih.3504 00 00

Uvrstitev določajo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 3504 in 3504 00 00.

Ob upoštevanju, da je proizvod izdelan iz kosti in glede na njegovo sestavo, ga ni mogoče šteti za mesni ekstrakt iz tarifne številke 1603. Prav tako ga ni mogoče, glede na vsebnost kolagena in vsebnost pepela, šteti za želatino iz tarifne številke 3503.Glede na visoko vsebnost beljakovin ima proizvod značilnosti beljkovinskih izolatov iz tarifne številke 3504.1 UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

2 UL L 290, 28.10.2002, str. 1.

3 UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

4 UL L 311, 12.12.2000, str. 17.

5 UL L 311, 12.12.2000, str. 17.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət